A co, jeśli nie możesz nic zrobić, żeby się zmienić? – odc. 2


Empowerment Coaching Krakow Blog-Co mozesz zrobić, żeby się zmienić 2

Poprzedni odcinek zakończyliśmy na postawieniu intrygującego pytania:

czy możemy naprawdę liczyć na skuteczną zmianę siebie, skoro podmiot tej zmiany jest równocześnie jej przedmiotem? Zobaczmy zatem, jak dalej wyjaśnia to Bill Harris:


“W różnych odmianach jogi, filozofii Wschodu, jak również w nurcie myślenia New Age zarysowany powyżej dylemat jest rozstrzygany w sposób następujący: jest niższy poziom ‘ja’, często zwany ‘ego’ i jest poziom wyższy, duchowy. Zadaniem więc wyższego ‘Ja’ jest dokonać transformacji ‘ja’ niższego. Zastanawiamy się więc dlaczego w przypadku niektórych osób wyższe ‘Ja’ ponosi porażkę w konfrontacji z niższym? Czy to oznacza, że w niektórych przypadkach niższe ‘ja’ jest zbyt silne? Kto lub co może je zatem osłabić? A może to wyższe ‘Ja’ jest zbyt słabe? Kto zatem może je wzmocnić? Ten problem duchowego przebudzenia towarzyszy ludziom od niepamiętnych czasów.


Pracujemy więc nad sobą, szkukamy rzeczy dobrych i pożądanych, starając się równocześnie odseparować od zła i rzeczy negatywnych (i ponieważ pisałem o tym obszernie w innych swoich artykułach, nie będę już tu wspminał, że pojęcia dobra i zła, pozytywnego i negatywnego, są tak naprawdę wytworem naszego umysłu, a nie prawdziwą wewnętrzną cechą rzeczy i sytuacji. To my przypisujemy je światu i tak naprawdę zło nie może istnieć bez dobra. To dwie strony tej samej monety. Co więcej, nie można sie pozbyć tylko jednej strony tej polaryzacji, bez równoczesnego pozbycia sie drugiej!


Pozwól, że przedstawię ten problem w jeszcze inny sposób. Spotykasz buddyjskiego mędrca, a on opowiada Ci o 4 Objawionych Prawdach Buddy. Pierwsza z nich mówi o tym, że życie jest cierpieniem. To jet właśnie to, o czym pisałem na początku tego artykułu. Życie pełne jest frustracji i problemów. A nawet jeśli je rozwiązujemy, natychmiast na ich miejsce pojawiają się nowe. Dostajemy od życia to, czego nie chcemy i nie otrzymujemy tego, czego pragniemy. A nawet jeśli, to i tak chwile radości trwają krótko.


Druga Prawda Objawiona mówi, że powodem tego cierpienia, tej chronicznej frustracji, jest nasze pożądanie, nasze pragnienia. W związku  z tym, wg 3 Prawdy, możemy się pozbyć cierpienia poprzez wyzbycie sie pragnień (Czwartą Prawdę, która jest metodą, pominę w tej chwili). Tak więc mędrzec zachęca cię do pracy nad pozbyciem się pragnień, aby pozbyć się cierpienia w życiu.


Zaczynasz więc praktykować. Po jakimś czasie, kiedy mędrzec spyta cię jak ci idzie, odpowiesz, że pozbywanie się swoich pragnień jest trudniejsze, niż myślałeś. I wtedy mędzrzec zada ci niebywale przewrotne pytanie: czy twoja chęć pozbycia się pragnień nie jest przypadkiem kolejnym pragnieniem?!


Hmmm… Co teraz?


Jak możesz pozbyć się swoich pragnień, skoro chęć pozbycia się tych pragnień jest kolejnym pragnieniem? To to samo, co być spontanicznym na żądanie, kochać kogoś w wyniku aktu woli lub zmienić samego siebie. To to samo, co próba zwycięstwa dobra nad złem lub jakiejkolwiek przewagi jednej strony polaryzacji nad drugą.


To są wszystko przykłady “dwoistości życia”, drogi przyjacielu. Bez względu na to, w którą stronę się zwrócisz, wygląda na to, że niewiele możesz zrobić. Alan Watts przedstawił ten dylemat w sposób nastepujący: “to tak, jakby ktoś położył ci na jednej dłoni gęstą melasę, na drugiej pióra, następnie kazał ci klasnąć w dłonie i potem kazał wyłuskać czyste piora”.


“A więc Bill, mówisz mi, że nie mogę zrobić nic, żeby się zmienić? To całkiem dołujące podejście. Może po prostu pójdę do kogoś, kto jest bardziej optymistycznie nastawiony do życia?“