A co, jeśli nie możesz nic zrobić, żeby się zmienić? – odc. 3


Empowerment Coaching Krakow Blog-Co mozesz zrobić, żeby się zmienić 3

Jeśli rozejrzysz się dookoła, zauważysz, że nic nie istnieje osobno. Wszystko istnieje w relacji do swojego otoczenia i nie można opisać danej rzeczy bez równoczesnego opisania jej otoczenia.


Pszczoły potrzebują kwiatów i kwiaty potrzebują pszczół. Stanowią wzajemnie połączony system. Zarówno pszczoły, jak i kwiaty potrzebują powietrza składającego się z odpowiednich gazów. Potrzebne są również minerały i mikroorganizmy zawarte w glebie. Potrzebny jest również pewien poziom temperatury pochodzący od enregii wytwarzanej przez pewną gwiazdę, znajdującą się w pewnej galaktyce, która z kolei mieści się w pewnym wszechświecie. I tak zauważasz, że opisując pszczołę lub kwiat bardzo szybko lądujesz w sytuacji opisywania WSZYSTKIEGO.


Naprawdę nie ma możliwości określenia czegokolwiek, włączając ciebie samego, bez równoczesnego określenia otoczenia. I wszystkie aspekty tego otoczenia oddziałują na siebie, w taki sam sposób, jak współgrają ze sobą wszystkie molekuły wody w wartkiej rzece.


Nie ma możliwości uniknięcia tego. Wszystko jest ze sobą połączone. Nic nie istnieje w izolacji od pozostałych części. Wszystko, wzięte razem, stanowi to, co naukowcy określają zunifikowanym polem, zintegrowanym, wzajemnie połączonym systemem. Chińczycy powiedzieliby, że Wszechświat zachowuje się, jak jeden organizm. Prawda jest taka, że poruszasz się wraz ze swoim otoczeniem tak, jak głowa porusza się wraz z całym ciałem.


Większość ludzi jednak nie postrzega siebie w ten sposób lub raczej nie odczuwa siebie w taki sposób. Większość z nas ma poczucie, że jest czymś oddzielnym od świata. Mamy wrażenie, że musimy podbić otoczenie i kontrolować je w pewien sposób. Poeta A.E. Houseman określił to w sposób następujący: “Ja, obcy i zalękniony, w świecie, którego nie stworzyłem.”


Mówimy, że “przyszliśmy na ten świat” tak, jakbyśmy byli kimś obcym wrzuconym w nieznane środowisko, podczas gdy, jeśli się dobrze nad tym zastanowić, ludzie pochodzą z tego świata, tak jak jabłko pochodzi od jabłoni.


Jesteśmy ekspresją Wszechświata, i w związku z tym jego częścią. W gruncie rzeczy nie tylko chodzi o to, że wszystko jest ekspresją Wszechświata, ale o to, że wszystko jest zależne od wszelkich pozostałych części. Cały Wszechświat jest zależny od ciebie. Zanim się narodziłeś, Wszechświat zależał już od faktu, że pewnego dnia się tu pojawisz, jak również po twojej śmierci cały czas będzie zależny od faktu, że tu kiedyś byłeś.


Ponieważ więc wszystko jest w istocie jednością, jednym procesem, “ty” jest tylko konceptem myślowym. I ponieważ tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tej myśli, tak trudno jest uświadomić sobie, że ‘ty’ to nic więcej, jak tylko pewna nierzeczywista idea. I jak wszystkie koncepty myślowe nie może dokonać niczego.


Wszechświat sobie płynie cały czas, zmieniając sie nieustannie, i wydaje się tylko, że wiele z tych zmian następuje tak, jakby były zainicjowane przez “ciebie”. Ale to jest tylko iluzja powstająca na skutek indetyfikowania się z umysłem.


W ogromnym stopniu powodem, dla którego nie czujemy, że wszystko jest jedną rzeczą, jest to, że doświadczamy Wszechświata poprzez nasz racjonalny umysł. Ten linearny umysł jednkże jest w dużej mierze ograniczony. Jest podobny do urządzenia skanującego, w którym rzeczy są odtwarzane poprzez kolejno pojawiające się linie.


To tak, jakby omiatać promieniem swiatła pokój pogrążony w ciemnościach. W danym momencie możemy zobaczyć tylko tę część, która jest oświetlona przez promień, podczas gdy cała reszta istnieje, ale jest poza zasięgiem naszej percepcji. To dlatego właśnie tyle czasu potrzebujemy, żeby stać się “osobą wykształconą”. Musimy przeskanować tysiące kilometrów linii informacji, a to zabiera lata.


Ale Wszechświat nie oddziaływuje na nas w liniach, jedną rzeczą w jednym momencie. On oddziaływauje na nas równocześnie w całości, w wielowymiarowy sposób. Nasze ograniczone umysły nie są jednak w stanie przyjąć tej informacji, dzielimy więc przekaz na mniejsze kawałki i działając w taki sposób nie jesteśmy w stanie doświadczyć tego, jak całość działa jednocześnie.