Coaching Poczucia Sprawczości. Jak często musisz, a jak często wybierasz?


Empowerment Coaching Blog-Jak czesto musisz a jak czesto wybierasz

Wraz z regularną praktyką coachingową moje coachowskie ucho coraz bardziej się uwrażliwa i coraz lepiej potrafi wychwycić, na pozór niewinne frazy, sformułowania i deklaracje.


Ostatnio zwróciłem uwagę na to, jak często pojawia się w naszych sformułowaniach (a zatem również w naszym myśleniu) niewinne, ale jakże destrukcyjne słowo "muszę".


Muszę to skończyć..

Muszę to zrobić, bo inaczej..

Jeszcze tylko muszę to .., a potem to już...

Muszę już kończyć, bo biegnę na następnego call'a...

Muszę się bardziej postarać...

Muszę szybko odpowiedzieć na tego mail'a...


Otóż tak naprawdę niczego NIE MUSISZ. Np. wcale nie musisz:


 • zgadzać z każdą osobą,

 • być wyrozumiałym dla osób, które przekraczają Twoje granice,

 • spieszyć się (to straszna choroba naszych czasów),

 • pracować w weekendy (nawet jeśli masz nienormowany czas pracy, drogi menadżerze/liderze),

 • wywierać na sobie presji (żeby poprzez swoje dokonania poczuć, że jesteś wartościow(a),

 • zawsze dawać z siebie 120%,

 • bez przerwy coś robić,

 • zgadzać się na działania/pomysły, które nie są zgodne z Tobą,

 • brać udziału w jałowych spotkanaich,

 • przejmować się tym, co pomyślą o Tobie inni,

 • udowadniać każdemu swojej racji,

 • być nieustannie w gotowości do walki lub służby,

 • wziąć się w garść (wyobraź sobie tę pięść, która Cię ściska)

 • być zawsze silnym/silną.


Jak często mówisz (i w związku z tym myślisz) CHCĘ?


Poobserwuj proszę siebie przez jeden dzień. Zauważ jak często przyłapiesz się na "MUSZĘ", a jak często na otwarcie i dojrzale zakomunikowanym "CHCIAŁ(A)BYM"


Ta jedna, na pozór niewinna, zamiana może przynieść ogromne zmiany w Twoim życiu.


Zapytaj też siebie: jak często świadomie wybieram?


Możesz wybierać nawet wtedy, kiedy nie masz wielkiego wyboru i trzeba coś zrobić (np. poważnie rozchorowało się Twoje dziecko). Na wiele rzeczy w życiu nie mamy wpływu. Wielokrotnie świat zewnętrzny stawia nas w obliczu nieoczekiwanych wydarzeń.


Ale nawet wtedy możesz wybrać: swoją postawę w stosunku do zaistniałej sytuacji.


Jak często więc potrafisz zatrzymać się w swojej głowie i podjąć świadomą decyzję:


wybieram TO, a nie to.


Jeśli zaczniesz świadomie wybierać, pojawi się lub wzmocni poczucie sprawczości. Ono jest BEZCENNE.


Zabierz więc proszę ze sobą te dwa pytania:


Co wybieram?

Czego bym chciał(a)?#RozwójOsobisty #CoachingoweHistorie #świadomość #PoczucieSprawczości #coaching #coachingonline #mentoring

103 wyświetlenia0 komentarzy<