Czym jest coachingowy styl przywództwa?


Coaching Biznesowy

Coachingowy styl przywództwa to podejście, które tworzy w pracy kulturę wysokiej wydajności, ale również wspiera poczucie indywidualnej satysfakcji. Cechami charakterystycznymi tej kultury są współpraca, upodmiotowienie oraz indywidualne spełnienie. Współpraca jest najważniejszą z tych cech i często jest przeciwstawiana podejściu dowodzenia i kontroli (ang. "command and control"), które tłumi indywidualny potencjał.


Fundamenty

Przywództwo coachingowe obejmuje sposób myślenia i zachowania coachingowe, łącząc je w celu stworzenia możliwie najlepszego rodzaju przywództwa. Następuje to poprzez skupianie się na wydobywaniu z każdego członka zespołu tego, co w nim najlepsze.

Coachingowy styl przywództwa opiera się na konkretnych umiejętnościach, ale również na głęboko ugruntowanej etyce. Jego kluczowymi elementami są:

  • partnerstwo i współpraca

  • wiara w potencjał czlowieka

  • zaufanie i bezpieczeństwo

  • czysta intencja

  • ciagłe uczenie się i rozwój

  • mocne pytania

  • aktywne słuchanie

  • informacja zwrotna


W ostanim czasie, ze względu na wpływ epidemii Covid-19 coraz większego znaczenia zaczyna też nabierać empatia.


Kto jest twórcą coachingowego stylu przywództwa?

Pionierem coachingowego stylu przywództwa był Sir John Whitmore, powszechnie uznawany za ojca współczesnego coachingu biznesowego. Wszystko miało swój początek pod koniec lat 70., kiedy to Sir John przywiózł do Europy koncepcję The Inner Game stworzoną przez Tima Gallweya dla środowiska sportowców.


Grupa menedżerów IBM, która doświadczyła tej koncepcji jako narciarze, zapytała, czy mogliby wprowadzić ją do swojej firmy. Bardzo zaintrygowała ich ta metoda uwalniania potencjału człowieka. Sir John przyjął wyzwanie i tak narodziło się podejście „leader-coach”.


Tak mówił o tym Sir John Whitmore:


“A leader’s task is simple: to get the job done and develop employees. Coaching is one process with both effects.”

Coaching Biznesowy

Czym różni się coachingowy styl przywództwa od tradycyjnego stylu zarządzania?

Tradycyjny styl zarządzania typu „command and control”, to taki, w którym liderzy wiedzą najlepiej i mają wszystkie odpowiedzi (lub czują, że powinni). Natomiast coachingowy styl przywództwa tworzy współpracę między liderem, a członkami zespołu, która wzmacnia wszystkich. Wprowadzenie tej zmiany sprawia, że ludzie zasiadają za kierownicą własnego działania.


Poniższe video w ciagu 5 minut pokazuje na żywo tę fundamentalną różnicę:
Czy podejście coachingowe jest powiązane z inteligencją emocjonalną?

W książce Coaching for Performance, znanej jako „Biblia” coachingu, sir John Whitmore wyjaśnia, że coaching jest w rzeczywistości praktykowaniem inteligencji emocjonalnej. Jest to przede wszystkim sposób myślenia, sposób bycia, a nie tylko zestaw umiejętności.

Jakie są zalety stylu coachingowego stylu przywództwa?

Wśród najbardziej bezpośrednich korzyści należy wymienić przede wszystkim zmniejszenie stresu zarówno u członków zespołu, którzy czują się bardziej "empowered", jak i u liderów, którzy nie czują już, że muszą udzielać wszystkich odpowiedzi. Niezależne badania pokazują również wymierną poprawę zaangażowania pracowników oraz twardego wyniku finansowego (zobacz proszę post: Historia Coachingu).


Liderzy, którzy przyjmują podejście coachingowe, nazywani są „liderami-coachami”. Zwiększają u swoich ludzi poczucie odpowiedzialności i wiarę w siebie . Dają wybór wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, zapewniając jednocześnie dobrą równowagę między wsparciem, a wyzwaniem.


Jak twierdzi firma Performance Consultans, współzałożona przez Sir Johna, korzyści wynikające z tej zmiany stylu są daleko bardziej idące i dotykają nie tylko życia zawodowego, ale życia w ogóle.


„Zmieni to twoje życie, nie tylko sposób, w jaki pracujesz z innymi”.

Felieton napisany na podstawie materiałów firmy Performance Consultants


Zobacz także:

Coaching Metodą GROW

Sir John Whitmore - ojciec coachngu biznesowego

Mentor relationship and its growing importance in organizations

What is your next career move?

Coaching Asertywności

Coaching Asertywności - Wyższa Szkoła Jazdy - odc. 1