top of page

Jak stawiać sobie cele zawodowe?


Jak stawiać sobie cele zawodowe-Empowerment Coaching Kraków Blog
Graphics by Mohamed Hassan Pixabay

W poprzednich wpisach poruszaliśmy temat jasnego kierunku rozwoju zawodowego. Dziś, w dalszym ciągu przyglądając się temu zagadnieniu, postaramy się odpowiedzieć na pytanie „Jak stawiać sobie cele zawodowe?”


Jak podejść do ustalenia celów zawodowych?

Zastanowienie się nad tym, co chcielibyśmy osiągnąć, wydaje się oczywistą radą. Kluczowe jest jednak rozsądne podejście do tych rozważań. Podczas ustalania celów zawodowych często korzysta się z tak zwanej metody SMART.


Określanie kierunku rozwoju za pomocą metody SMART

Nazwa ta jest akronimem od pięciu słów-cech, które powinny definiować Twoje zamierzenia:


  1. Specific”, czyli jasno sprecyzowany, konkretny cel zawodowy. Jeśli np. chcesz osiągnąć sukces, zdefiniuj możliwie precyzjnie, co właściwie ten „sukces” dla Ciebie znaczy.

  2. Measurable”, czyli możliwy do zmierzenia/mierzalny. Ważne jest ustalenie konkretnych mierników, za pomocą których zmierzysz swoje postępy w realizacji celu. Dzięki temu będziesz również wiedział kiedy cel osiągnąłeś.

  3. Achievable”, a czasami też dodatkowo „Attractive” (czyli po prostu atrakcyjny). W skrócie można by powiedzieć, że idealnie cel powinien być dla Ciebie atrakcyjny i pociagający, ale atrakcyjny na tyle, aby był dla Ciebie osiągalny. Czy na pewno chcesz spełnić postawioną sobie misję? Czy może tylko wydaje Ci się, że w takim kierunku powinieneś się rozwijać? Czy jesteś gotów do podjęcia odpowiednich wysiłków i sprostania atrakcyjemu, ale niełatwemu wyzwaniu. Motywacja do tego, abyś spełnił Twoje założenia, jest kluczowa. Odegra ona ważną rolę zwłaszcza w trudniejszych momentach, które z pewnością pojawią się na drodze do celu.

  4. Realistic”, czyli realny do wykonania. Czy to, co w pierwszym odruchu chciałbyś osiagnąć jest wykonalne? Czy istnieją jakiejś nieprzekraczalne bariery, które uniemożliwią Ci realizację celu? Tu szczególnie ważne jest zastanowienie się nad Twoimi mocnymi i słabymi stronami. „R” może też czasem oznaczać „Relevant” – cel ma mieć dla Ciebie określoną wartość i odnosić się do rzeczy, które są aktualnie dla Ciebie ważne.

  5. Timely”, czyli terminowy, określony w czasie. Wyznaczenie sobie ram czasowych będzie zwiększać Twoja motywację w dążeniu do realizacji zamierzeń. Wyznacz sobie swego rodzaju „deadline”. Pamiętaj tylko, żeby był on źródłem pozytywnej motywacji, a nie stresu. Robisz to przecież dla siebie!


Czasami metoda SMART jest rozszerzana do SMARTER. Dodatkowe dwie litery odnoszą się do słów:


  • Evaluated”, czyli możliwy do oceniania na bieżąco. To bardzo pożyteczna cecha, która umożliwia łatwe sprawdzanie jak dobrze realizujesz plan osiągnięcia swojego celu.

  • Recorded", czyli zapisany. Najlepiej ręcznie zapisany na kartce. Nie w postaci elektronicznej. To naprawdę robi dużą różnicę. Jest mocnym zobowiązaniem w stosunku do samego siebie i pozytywnie wpływa na motywację do osiągnięcia celu.


Metoda SMART wywodzi się z nauk o zarządzaniu, ale ma charakter uniwersalny. Z powodzeniem można wykorzystywać ją do rozwiązywania problemów dotyczących nie tyko kariery zawodowej, ale i życia prywatnego.Zobacz także:

Czym jest cel zawodowy?

Dlaczego warto określić cel zawodowy?

Jak rozpocząć nową ścieżkę zawodową?

Ścieżka Kariery Zawodowej - Jak ją budować?


Bezpieczeństwo psychologiczne w pracy, a style przywództwa

Learning Agility - co to naprawdę jest zwinność uczenia się

Zarządzanie zmianą w zespole - 10 zasad komandosów Navy SEAL

Aż 24 korzyści płynące z mentoringu

Jak zwiększyć zaangażowanie pracowników - 7 rad coacha

Coaching online rewolucjonizuje rozwój przywództwa

Witamy w erze wypalenia zawodowego! Czy praca jest twoim Bogiem?

Toksyczna produktywność. Czy bierzesz w niej udział?

Pyrrusowe zwycięstwo - znaczenie w pracy

Typy kulturowe - Model Lewisa

Test na Osobowość - jak go wybrać?

Czym jest coachingowy styl zarządzania i przywództwa?


Coaching Kariery

Coaching Przywództwa

Coaching indywidualny online

38 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page