Jak stawiać sobie cele zawodowe?


Coaching Biznesowy-Jak stawiac sobie cele zawodowe

W poprzednich wpisach poruszaliśmy temat jasnego kierunku rozwoju zawodowego. Dziś, w dalszym ciągu przyglądając się temu zagadnieniu, postaramy się odpowiedzieć na pytanie „Jak stawiać sobie cele zawodowe?”


Zastanowienie się nad tym, co chcielibyśmy osiągnąć, wydaje się oczywistą radą. Kluczowe jest jednak rozsądne podejście do tych rozważań. Podczas ustalania celów zawodowych często korzysta się z tak zwanej metody SMART.


Określanie kierunku rozwoju za pomocą metody SMART

Nazwa ta jest akronimem od pięciu słów-cech, które powinny definiować Twoje zamierzenia: