top of page

Test i typy osobowości MBTI - ich wpływ na nasze zarobki

Znalazłem ciekawe źródło, które pokazuje zależność wysokości zarobków od typu osobowości określonego wg znanego testu osobowości MBTI. Badanie przeprowadzono na bardzo rerezentatywnej populacji ponad 72 000 osób i wykazało ono znaczące róznice pomiędzy 16 typami osobowości, które rozróżnia test MBTI.


Ktoś może jednak zapytać: a co to MBTI i jakie są w ogóle typy MBTI? Poświęćmy więc najpierw kilka słów metodzie stosowanej w tym teście, inaczej zwanym Testem Myers-Briggs.


Test Osobowości MBTI - czym jest?

MBTI to skrót od angielskiego terminu "Myers Briggs Type Indicator". MBTI Test Osobowości to badanie osobowości opracowane przez Katharine Cook Briggs i jej córkę Isabel Briggs-Myers i właśnie od ich nazwisk pochodzi ta nazwa.


Co ciekawe, ani Katherine, ani jej cóka nie były psychologami, lecz pisarkami. Katherine była osoboście niezwykle zainteresowana w sklasyfikowaniu i opisaniu typów osobowości człowieka. Po rozpoczęciu samodzielnych prac nad uporządkowaniem typów osobowości, natknęła się na prace znanego psychiatry Carla Gustava Junga i wtedy postanowiła porzucić swoje dotychczasowe podejście i skupić się na kontynuowaniu koncepcji zaprezentowanej przez Junga. Poświęciła temu resztę swojego życia. Zaangażowała też do współpracy swoją córkę.


Obydwie przez 20 lat prowadziły obserwację, opisywanie i klasyfikację typów ludzkiej osobowości, co ostatecznie zakończyło się uporządkowanym podejściem i sprawdzeniem całej koncepcji na studentach George Washington Medical School w roku 1945. Dzięki pomyślnym wynikom tego eksperymentu, Isabel Briggs-Myers stworzyła pierwszą wersję testu osobowości MBTI, która tylko w niewielkim stopniu zmieniła się przez te prawie 80 lat.


Co równie ciekawe - do dnia dzisiejszego na całym świecie badanie MBTI wykonało co najmniej 50 mln osób, a każdego roku przybywa ich co najmnjiej 2 miliony. I to wszystko dotyczy testu stworzonego przez dwie pisarki i do dziś nie mającego potwierdzenia w solidnie przeprowadzonych badaniach naukowych na odpowiednio dużej populacji.


Czyżby wynikało to z pewnej zazdrości środowiska psychologów z pierwszej polowy XX wieku, czy też może świadczy to o geniuszu, jakim dysponował Carl Gustav Jung? Nie wiem. Faktem jest, że test MBTI jest niezmiennie jednym z najpopularniejszych testów psychologicznych na całym świecie.


Test osobowości MBTI rozróżnia cztery wymiary osobowości, które opisano za pomocą przeciwstawnych cech. W dużym skrócie wygląda to tak:


Ekstrawersja kontra Introwersja: Ekstrawertycy zyskują energię poprzez interakcję z innymi, podczas gdy introwertycy czerpią energię ze spędzania czasu w samotności.


Zmysły kontra Intuicja: Zmysłowcy preferują konkretne i oparte na faktach informacje, podczas gdy osoby intuicyjne wykorzystują swoją wyobraźnię lub szersze wzorce do interpretacji informacji.


Myślenie vs. Uczucia: Myśliciele podejmują racjonalne decyzje w oparciu o logikę, podczas gdy uczuciowcy podejmują empatyczne decyzje, biorąc pod uwagę potrzeby innych.


Ocenianie vs. Postrzeganie: typy osądzające organizują swoje życie w uporządkowany sposób, podczas gdy typy postrzegające są bardziej elastyczne i spontaniczne.


Na przykład ktoś, kto cechuje się z ekstrawersją (ang. Extraversion), Intuicją (ang. iNtuition), Myśleniem (ang. Thinkining) oraz Osądzaniem (ang. Judgement), zostałby opisany jako ENTJ - typ osobowości ENTJ.


Więcej informacji nt. Testu MBTI, jak również innych, najczęściej stosowanych badań osobowości znajdziesz w dedykowanym poście:


Kompleksowe porównanie testów osobowości


Trzy pierwsze wnioski z badania wpływu typu osobowości na wysokość zarobków

Po pierwsze analiza wykazała, że dochód badanych respondentów był bardzo zróżnicowany w zależności od typu osobowości.


Po drugie, w swoich latach średnich (wiek 30-59 lat) znacznie bardziej prawdopodobne jest osiągnięcie wysokich zarobków przez osoby ekstrawertyczne i myślące (typy osobowości ENTJ, ENTP zdominowały szczyty), a pierwsze miejsce zajął typ ENTJ.


Po trzecie, na samym dole, znacznie odstając od innych, uplasował się typ ISFP.


Poniższa grafika przedstawia pierwsze skonsolidowane wyniki.


Test i typy osobowości MBTI - ich wpływ na nasze zarobki - Empowerment Coaching Kraków Blog 1
Exibit copyrights by truity.com

Inne główne wnioski z badania typu osobowości

Na podstawie obszernych danych możliwe było również przeanalizowanie różnych innych aspektów i korelacji pomiedzy cechami, jak np. zmianę wynagrodzenia w ciągu życia lub wpływ typu osobowości na różnice wynkające z "gender pay gap".


Mozliwe było również podanie innych skorelowanych cech mających wpływ na poziom wynagrodzenia, jak również pokazanie zależności pomiędzy typem osobowości, a preferowanym statusem zatrudnienia w populacji powyżej 21 lat (np. rodzic wychowujący dziecko, student, bezrobotny, na etacie itp).


Najciekawsze wnioski zawarte są na poniższej grafice.

Jak zobaczymy najbardziej wyróżniają się dwa tyoy osobowości wg skali MBTI. Pierwszy to typ ENTJ a drugi to typ INFP.

Test i typy osobowości MBTI - ich wpływ na nasze zarobki - Empowerment Coaching Kraków Blog 2
Exibit copyrights by truity.com

Pełen raport z badania wpływu typu osobowości na wysokość zarobków

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem kompletengo raportu z badania, który na 16 stronach w j.angielskim wyjaśnia wyniki badania wpływu typu osobowości MBTI na wysokość zarobków - zachęcam do bezpłatnego pobrania poniższego pliku:


personalityandincomereport2019
.pdf
Download PDF • 618KB


Podsumowanie kluczowych wniosków

Dla osób czytających te wyniki ważne jest, aby zrozumieć, że chociaż typ osobowości może pomóc poprawić swoje zrozumienie siebie, nie może przewidzieć na 100% Twojego przeznaczenia.


I chociaż odkrycie, że Twój typ osobowości znalazł się wśród tych, którzy zarabiają mniej, może wydawać się zniechęcające, to są to statystyki, a nie przykazania.


Poza typem osobowości, istnieje wiele czynników, które również odgrywają fundamentalną rolę w określaniu Twojego sukcesu zawodowego i możliwości zarabiania - a wiele z nich pozostaje pod Twoją kontrolą.


Być może najważniejszym wnioskiem dla osób, które chcą zmaksymalizować swoje dochody, jest odkrycie cechy najbardziej skorelowanej z dochodami: ambicji.


Twoja skłonność do wyznaczania sobie ambitnych celów jest predyktorem twojej siły zarobkowej - bardziej niż jakakolwiek inna cecha, którą możesz posiadać. Mówiąc prościej: jeśli potrafisz o czymś pomarzyć, prawdopodobnie możesz to zrobić.Zobacz także:

Kompleksowe porównanie testów osobowości

Testy Psychometryczne


Jak rozwijać intuicję i porzucić overthinking

Jak czytać ludzi szybko?

Odporność na przeciwności? Coaching rezyliencji

Self-coaching - Poczucie Sprawczości

Co możesz zrobić, żeby się zmienić?

Koło Życia do wydruku pdf

Coaching samotności. Spokój za jaką cenę?

Co jest ważniejsze: droga czy cel? Coaching akceptacji

Samotność w tłumie. Jak czujesz się sam ze sobą?

Coaching Wytrzymałości. Ile potrafisz znieść?

Rozwój osobisty człowieka

Coaching uważności. I mewa o imieniu Jonathan

Jak radzić sobie z emocjami?

Dlaczego jedni są pogodniejsi od innych?

Niedzielna Depresja - czy masz dobrą pracę?

Czy duchowość może być ucieczką od rzeczywistości?

Jak stawiać zdrowe granice? I co jeśli ktoś je łamie?

Ahimsa - nie przyczyniaj się do cierpienia

Projekcja swojego osobistego cienia - TED Video

Coaching Uważności. Cisza

Life Coaching - Jestem zajęty, więc jestem


Life Coaching, Kraków, online

Jak powstają emocje - bezpłatny ebook pdf


86 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page