Jak typ osobowości wpływa na nasze zarobki

Znalazłem ciekawe źródło, które pokazuje zależność wysokości zarobków od typu osobowości określonego wg znanego testu osobowości MBTI (ang. Myers-Briggs Type Indicator).


Badanie przeprowadzono na bardzo rerezentatywnej populacji ponad 72 000 osób i wykazało ono znaczące róznice pomiędzy 16 typami osobowości, które rozróżnia test MBTI.


Najpierw więc kilka słów o metodzie stosowanej w teście osobowości MBTI.


Metodologia MBTI

Test osobowości MBTI rozróżnia cztery wymiary osobowości, które opisano za pomocą przeciwstawnych cech. W dużym skrócie wygląda to tak:


Ekstrawersja kontra Introwersja: Ekstrawertycy zyskują energię poprzez interakcję z innymi, podczas gdy introwertycy czerpią energię ze spędzania czasu w samotności.


Zmysły kontra Intuicja: Zmysłowcy preferują konkretne i oparte na faktach informacje, podczas gdy osoby intuicyjne wykorzystują swoją wyobraźnię lub szersze wzorce do interpretacji informacji.


Myślenie vs. Uczucie: Myśliciele podejmują racjonalne decyzje w oparciu o logikę, podczas gdy uczuciowcy podejmują empatyczne decyzje, biorąc pod uwagę potrzeby innych.


Ocenianie vs. Postrzeganie: typy osądzające organizują swoje życie w uporządkowany sposób, podczas gdy typy postrzegające są bardziej elastyczne i spontaniczne.


Na przykład ktoś, kto cechuje się z ekstrawersją (ang. Extraversion), Zmysłami (ang. Senses), Myśleniem (ang. Thinkining) oraz Osądzaniem (ang. Judgement), zostałby opisany jako typ ESTJ.


Więcej informacji nt. Testu MBTI, jak również innych, najczęściej stosowanych testów osobowości znajdziesz w dedykowanym poście:


Kompleksowe porównanie testów osobowościPierwsze wnioski z badania

Po pierwsze analiza wykazała, że dochód badanych respondentów był bardzo zróżnicowany w zależności od typu osobowości.


Po drugie, w swoich latach średnich (wiek 30-59 lat) znacznie bardziej prawdopodobne jest osiągnięcie wysokich zarobków przez osoby ekstrawertyczne i myślące (typy osobowości ENTJ, ENTP zdominowały szczyty), a pierwsze miejsce zajął typ ENTJ.


Po trzecie, na samym dole, znacznie odstając od innych, uplasował się typ ISFP.


Life coacging-typ osobowosci a wysokosc zarobkow
Exibit copyrights by truity.com

Inne główne wnioski z badania

Na podstawie obszernych danych możliwe było również przeanalizowanie różnych innych aspektów i korelacji pomiedzy cechami, jak np. zmianę wynagrodzenia w ciągu życia lub wpływ typu osobowości na różnice wynkające z "gender pay gap".


Mozliwe było również podanie innych skorelowanych cech mających wpływ na poziom wynagrodzenia, jak również pokazanie zależności pomiędzy typem osobowości, a preferowanym statusem zatrudnienia w populacji powyżej 21 lat (np. rodzic wychowujący dziecko, student, bezrobotny, na etacie itp).


Najciekawsze wnioski zawarte są na poniższej grafice.Life coaching-typ osobowosci a wysokosc zarobkow 2
Exibit copyrights by truity.com

Pełen raport z badania

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem kompletengo raportu z badania, który na 16 stronach w j.angielskim podaje wyniki wpływu typu osobowości MBTI na wysokość zarobków - zachęcam do pobrania ponizszego pliku:


personalityandincomereport2019
.pdf
Download PDF • 618KB


Key "take-aways"

Dla osób czytających te wyniki ważne jest, aby zrozumieć, że chociaż typ osobowości może pomóc poprawić swoje zrozumienie siebie, nie może przewidzieć na 100% Twojego przeznaczenia.


I chociaż odkrycie, że Twój typ osobowości znalazł się wśród tych, którzy zarabiają mniej, może wydawać się zniechęcające, to są to statystyki, a nie przykazania.


Poza typem osobowości, istnieje wiele czynników, które również odgrywają fundamentalną rolę w określaniu Twojego sukcesu zawodowego i możliwości zarabiania - a wiele z nich pozostaje pod Twoją kontrolą.