Jak typ osobowości MBTI wpływa na nasze zarobki

Znalazłem ciekawe źródło, które pokazuje zależność wysokości zarobków od typu osobowości określonego wg znanego testu osobowości MBTI (ang. Myers-Briggs Type Indicator).


Badanie przeprowadzono na bardzo rerezentatywnej populacji ponad 72 000 osób i wykazało ono znaczące róznice pomiędzy 16 typami osobowości, które rozróżnia test MBTI.


Najpierw więc kilka słów o metodzie stosowanej w teście osobowości MBTI.


Test Osobowości MBTI

Test osobowości MBTI rozróżnia cztery wymiary osobowości, które opisano za pomocą przeciwstawnych cech. W dużym skrócie wygląda to tak:


Ekstrawersja kontra Introwersja: Ekstrawertycy zyskują energię poprzez interakcję z innymi, podczas gdy introwertycy czerpią energię ze spędzania czasu w samotności.


Zmysły kontra Intuicja: Zmysłowcy preferują konkretne i oparte na faktach informacje, podczas gdy osoby intuicyjne wykorzystują swoją wyobraźnię lub szersze wzorce do interpretacji informacji.


Myślenie vs. Uczucie: Myśliciele podejmują racjonalne decyzje w oparciu o logikę, podczas gdy uczuciowcy podejmują empatyczne decyzje, biorąc pod uwagę potrzeby innych.


Ocenianie vs. Postrzeganie: typy osądzające organizują swoje życie w uporządkowany sposób, podczas gdy typy postrzegające są bardziej elastyczne i spontaniczne.


Na przykład ktoś, kto cechuje się z ekstrawersją (ang. Extraversion), Zmysłami (ang. Senses), Myśleniem (ang. Thinkining) oraz Osądzaniem (ang. Judgement), zostałby opisany jako typ ESTJ.


Więcej informacji nt. Testu MBTI, jak również innych, najczęściej stosowanych testów osobowości znajdziesz w dedykowanym poście:


Kompleksowe porównanie testów osobowości


Trzy pierwsze wnioski z badania wpływu typu osobowości na wysokość zarobków

Po pierwsze analiza wykazała, że dochód badanych respondentów był bardzo zróżnicowany w zależności od typu osobowości.


Po drugie, w swoich latach średnich (wiek 30-59 lat) znacznie bardziej prawdopodobne jest osiągnięcie wysokich zarobków przez osoby ekstrawertyczne i myślące (typy osobowości ENTJ, ENTP zdominowały szczyty), a pierwsze miejsce zajął typ ENTJ.


Po trzecie, na samym dole, znacznie odstając od innych, uplasował się typ ISFP.


Poniższa grafika przedstawia pierwsze skonsolidowane wyniki.