Self-coaching: trudne sytuacje i metoda NVC


Empowerment Coaching Krakow Blog-Self-coaching w trudnej sytuacji

Rozpoczynamy dziś cykl felietonów nt. self-coachingu. W swym zamiarze mają dostarczyć konkretnych narzędzi do pracy nad sobą. Mogą nam posłużyć zarówno do pracy ze sobą samym, jak i wtedy, kiedy chcemy pomóc innej osobie (np. w pracy, kiedy wspieramy kogoś z naszego zespołu).

W obydwu przypadkach przedstawione poniżej metody self-coachingu umożliwiają uświadomienie sobie swoich ślepych punktów (ang. blind spots), oddzielają interpretacje od faktów oraz poszerzają perspektywę patrzenia. A poszerzenie tej perspektywy otwiera dzwi do zrozumienia, jak również ujawnia nie dostrzegane do tej pory możliwości rozwiązań.


Self-coaching - sztuka zadawania pytań

Jedną z generalnych metod stanowi zadawanie pytań, ktore skupiają się na pozytywach. Sprawia to, że przenosimy naszą uwagę z płaszczyzny problemu na płaszczyznę rozwiązania. Startując z tego bezpiecznego i optymistycznego miejsca pt. “szukamy rozwiązania” łatwiej jest uruchomić nasze zasoby i dostrzec możliwości, których nie widzimy tkwiąc w obszarze “problem”. 


I przy tej okazji mała dygresja nt. pytania "dlaczego?" (odniesiona do pracy nad samym sobą)

Dlaczego należy być ostrożnym z używaniem pytania “dlaczego?” 🙂


Ponieważ takie pytanie trzyma nas w obszarze “problem”. A więc również trzyma nas w przeszłości.  Jest pytaniem o przyczynę, o coś, co już było. A przecież w konwencji coachingowej chodzi o to, żeby ruszyć do przodu.


Co więcej, jeżeli masz preferencję przeżywania świata głównie w swoim wnętrzu, jeżeli masz tendencję do “przeżuwania myśli”, to pytanie “dlaczego?” może wyzwolić bardzo niebezpieczny proces umysłu, który zrobi wszystko, żeby uzasadnić dlaczego dzieje się, to co się dzieje. I co więcej, uzasadnić, że tak być powinno! (bo taki już jestem, bo świata nie zmienisz, bo sobie zasłużyłam, bo inaczej się nie da, itd. itp.)


Nieraz już wspominaliśmy, że nasz umysł jest perfekcyjną maszyną do znajdowania odpowiedzi na zadane pytania. Ale też odpowiedź będzie tak dobra, jak dobre było pytanie.


Bardzo ważna jest też cierpliwość. Nie należy oczekiwać rezultatów od razu. I nie należy stawiać samemu sobie zbyt wygórowanych oczekiwań. Wtedy bowiem pojawia się napięcie, które ogranicza nasze możliwości.


Nasz umysł jest czysty, kiedy jest spokojny.


Kiedy więc następnym razem doświadczysz trudnej sytucji, która powtarza się w Twoim życiu – najpierw daj sobie szansę na uspokojenie, a potem poszukaj dobrego pytania, zadaj je sobie “and let it work for you”. Daj sobie czas. Olśnienia przychodzaą w najbardziej nieoczekiwanych momentach.


Self-coaching - przykłady MOCNYCH pytań dotyczących trudnej sytuacji, która już miała miejsce:

  1. Co było dla mnie najtrudniejsze w tej sytuacji?

  2. Co w tej sytuacji było dla mnie najważniejsze?

  3. Wiedzą