Self-coaching: trudne sytuacje i metoda NVC


Empowerment Coaching Krakow Blog-Self Coaching 1

Rozpoczynamy dziś cykl felietonów, które w swym zamiarze mają dostarczyć konkretnych narzędzi do pracy nad sobą. Mogą nam posłużyć zarówno do pracy ze sobą samym, jak i wtedy, kiedy chcemy pomóc innej osobie (np. w pracy, kiedy wspieramy kogoś z naszego zespołu).

W obydwu przypadkach przedstawione poniżej metody umożliwiają uświadomienie sobie swoich "blind spots", oddzielają interpretacje od faktów oraz poszerzają perspektywę patrzenia. A poszerzenie tej perspektywy otwiera dzwi do zrozumienia, jak również ujawnia nie dostrzegane do tej pory możliwości rozwiązań.


Jedną z generalnych metod stanowi zadawanie pytań, ktore skupiają się na pozytywach. Sprawia to, że przenosimy naszą uwagę z płaszczyzny problemu na płaszczyznę rozwiązania. Startując z tego bezpiecznego i optymistycznego miejsca pt. “szukamy rozwiązania” łatwiej jest uruchomić nasze zasoby i dostrzec możliwości, których nie widzimy tkwiąc w obszarze “problem”. 


I przy tej okazji mała dygresja nt. pytania "dlaczego?" (odniesiona do pracy nad samym sobą)

Dlaczego należy być ostrożnym z używaniem pytania “dlaczego?” 🙂


Ponieważ takie pytanie trzyma nas w obszarze “problem”. A więc również trzyma nas w przeszłości.  Jest pytaniem o przyczynę, o coś, co już było. A przecież w konwencji coachingowej chodzi o to, żeby ruszyć do przodu.


Co więcej, jeżeli masz preferencję przeżywania świata głównie w swoim wnętrzu, jeżeli masz tendencję do “przeżuwania myśli”, to pytanie “dlaczego?” może wyzwolić bardzo niebezpieczny proces umysłu, który zrobi wszystko, żeby uzasadnić dlaczego dzieje się, to co się dzieje. I co więcej, uzasadnić, że tak być powinno! (bo taki już jestem, bo świata nie zmienisz, bo sobie zasłużyłam, bo inaczej się nie da, itd. itp.)


Nieraz już wspominaliśmy, że nasz umysł jest perfekcyjną maszyną do znajdowania odpowiedzi na zadane pytania. Ale też odpowiedź będzie tak dobra, jak dobre było pytanie.


Bardzo ważna jest też cierpliwość. Nie należy oczekiwać rezultatów od razu. I nie należy stawiać samemu sobie zbyt wygórowanych oczekiwań. Wtedy bowiem pojawia się napięcie, które ogranicza nasze możliwości.


Nasz umysł jest czysty, kiedy jest spokojny.


Kiedy więc następnym razem doświadczysz trudnej sytucji, która powtarza się w Twoim życiu – najpierw daj sobie szansę na uspokojenie, a potem poszukaj dobrego pytania, zadaj je sobie “and let it work for you”. Daj sobie czas. Olśnienia przychodzaą w najbardziej nieoczekiwanych momentach.


Przykłady MOCNYCH pytań dotyczących sytuacji, która już miała miejsce:

  1. Co było dla mnie najtrudniejsze w tej sytuacji?

  2. Co w tej sytuacji było dla mnie najważniejsze?

  3. Wiedząc teraz to, co wiem, po odpowiedzi na powyższe pytania, co następnym razem zrobię inaczej?


Przykłady MOCNYCH pytań, które warto zadać w trakcie danej sytuacji:

  1. Co widzę, co słyszę? (co się realnie dzieje, fakty - nie moje interpretacje)

  2. Co czuję?

  3. Czego najbardziej teraz potrzebuję? (jaka moja ważna potrzeba nie jest w tej chwili zaspokajana)

  4. O co chciał(a)bym teraz poprosić? (również samego/samą siebie)


Notabene, przedstawiona powyżej sekwecja 4 pytań pochodzi z obszaru Non Violent Communication (NVC), metody opracowanej przez psychologa Marshall B. Rosenberg'a. W j. polskim nazywana jest ona metodą Porozumienia Bez Przemocy.


Bardzo ładny i praktyczny opis zastosowania tej metody można znaleźć np. u Magdaleny Malinowskiej pod tym linkiem: https://www.empathicway.pl/cztery-kroki-nvc-w-praktyce/

Do usłyszenia w następnym odcinku!Zobacz także:

Coaching Asertywności

Coaching Asertywności - Wyższa Szkola Jazdy - odc. 1

Jak często musisz, a jak często wybierasz?

Po co nam WARTOŚCI w Życiu - odc. 1#RozwójOsobisty #praca #samoświadomość #perspektywa #SelfCoaching #MocnePytania #coaching

61 wyświetleń0 komentarzy