E
Edyta Kowalewska
Pisarz

socjolożka, żona i matka, a także entuzjastka myślenia wizualnego