top of page

Coaching Efektywności w Pracy

"Crazy busy'" - to odpowiedź, którą coraz częściej można usłyszeć na pytanie: jak mija Twój dzień? Praca zajmuje coraz więcej miejsca w naszym życiu i coraz bardziej jest źródłem naszego stresu i niepokoju. Presja, którą odczuwamy, ogrom zadań i nieustannie zwiększające się tempo mogą być bardzo przytłaczające. Coraz częściej słyszymy też o Syndromie Oszusta, na który, wg badań, cierpi już 70% populacji. To zjawisko psychologiczne powodujące brak wiary we własne osiągnięcia. Pomimo zewnętrznych dowodów własnej kompetencji, osoby cierpiące z powodu tego syndromu pozostają przekonane, że są oszustami i nie zasługują na sukces, który osiągnęły. Pracują jeszcze więcej, starają się jeszcze bardziej, a to w nieuchronny sposób prowadzi do wypalenia zawodowegoa, a nawet poważnych kłopotów ze zdrowiem.

Coaching Efektywności  Pracy – na czym skupiamy się w czasie sesji?

Na pewno przejdziemy przez najbardziej skuteczne techniki zarządzania czasem, metody produktywności, metody wyznaczania priorytetów oraz sposoby radzenia sobie z nadmiarem zadań w pracy. Wśród nich znajdziesz takie metody jak: Macierz Eisenhowera, zasada Pareto (inaczej zwana zasadą 80/20), metoda produktywności Ivy Lee, metoda produktywności Warrena Buffeta, SWAT, zarządzanie projektem (ang. project management), zarządzanie zmianą (ang. change management), planowanie krótko- i średnioterminowe, czy technika planowania swojego kalendarza. Nauczymy się analizowania kto, oprócz naszego szefa, jest tak naprawdę najważniejszą dla nas osobą w pracy (tzw. stakeholder management) i zdefiniujemy najbardziej skuteczny sposób zarządzania relacją z takimi osobami. Rozprawimy się też z mitem multitaskingu.

Ale to, co będzie najważniejsze w naszej pracy, to zmiana postawy i podejścia. Nabranie dystansu. Nauczenie się zarządzania swoją energią oraz mądrego regenerowania i dbania o siebie. Bez poczucia winy i wstydu. Również przesunięcie fokusu z bycia produktywnym na bycie zadowolonym i dumnym z siebie. A przede wszystkim przypomnienie sobie, że praca nie jest naszym życiem.

Coaching Efektywności w Pracy – przebieg kontraktu coachingowego

Standardowy kontrakt wygląda następująco:

  • na pierwszej bezpłatnej sesji wyznaczamy główny cel, który chcemy osiągnąć

  • spotykamy się regularnie raz na tydzień

  • czas trwania jednej sesji to 1 - 1.5 godziny zegarowej

  • koszt jednej godziny zegarowej to 200 - 250 zł

  • spotkania odbywają się przy użyciu komunikatorów internetowych (np. narzędzie Zoom) od poniedziałku do czwartku

  • czas pomiędzy sesjami może być wspierany zdaniami domowymi do odrobienia
     

Podane wyżej parametry stanowią standardowy punkt wyjściowy, a nasze spotkania możemy dostosować do Twoich indywidualnych potrzeb. Czas trwania sesji, ich termin oraz liczba zostaną dostosowane do Twoich potrzeb tak, aby korzyści wyniesione z kontraktu dot. Coachingu Efektywności w Pracy były dla Ciebie jak największe.

Oferta na Coaching Efektywności w Pracy w Empowerment Coaching Kraków
bottom of page