top of page

Korzyści płynące z Coachingu

 

Coaching i Mentoring są tak naprawdę najbardziej skutecznymi metodami rozwoju dorosłego człowieka. Dotyczy to w szczególności osób bardziej doświadczonych, zarówno życiowo, jak i zawodowo. Przedstawię to poniżej dzieląc się również wynikami różnorodnych badań. Korzyści płynące z coachingu są wielowymiarowe i długofalowe. W sposób bardzo wyraźny widać to w odniesieniu do naszej pracy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych w środowisku biznesowym XXI wieku i sławnych już VUCA times.

Ponadto inne badania wykazały, że w przypadku uczestniczenia w szkoleniach, 80% pozyskanej wiedzy zanika całkowicie w ciągu 90 dni po szkoleniu (bardziej zainteresowanych tym tematem zapraszam np. do wyszukania w Internecie frazy Krzywa Zapominania lub Krzywa Eibbinghausa). Dlatego tak ważne jest, aby zaraz po szkoleniu wybrać 1-3 konkretne umiejętności lub zachowania nad którymi chcemy pracować i świadomie praktykować ich zmianę. I nawet w tym przypadku Coaching może być niezwykle pomocny, gdyż ze swej natury będzie pomagał nam w konsekwentnym i świadomym wdrażaniu zmiany.

W zależności od tego z jakiego coachingu korzystamy (np. coachingu biznesowego lub life coachingu), korzyści wynikające z coachingu mogą być różne. Ale uważam, że jest część wspólna, która wynika z głębokiej filozofii coachingu.

Dlatego też przedstawione poniżej podsumowanie korzyści płynących z coachingu, podzielone jest na 3 główne sekcje:

 1. korzyści z coachingu będące esencją metody coachingowej

 2. korzyści płynące z coachingu biznesowego

 3. korzyści wynikające z coachingu osobistego (life coachingu)

W naszym opracowaniu znajdziesz odniesienia do badań przeprowadzonych nad coachingiem. Podamy również wyniki jednego z największych takich badań przeprowadzonego przez niezależną firmę audytorską PWC (PriceWaterhouseCoopers) i będziesz mieć możliwość bezpośredniego pobrania raportu z badania PWC nad skutecznością coachingu.

Ponadto w kolejnym punkcie znajdziesz tu również dość długą listę konkretnych sytuacji lub sygnałów wskazujących na to, że znalezienie dobrego coacha przyniosłoby Ci bardzo wymierne korzyści.

W dalszej części znajdziesz informacje o rozwoju coachingu w miejscu pracy, jak również krótkie opisy tego jakie cechy powinien posiadać Dobry Coach Biznesowy oraz Dobry Biznesowy Mentor.

Całość tego opracowania zamkniemy podsumowaniem korzyści płynących z coachingu i mentoringu, zarówno dla osoby, jaki i dla firmy.

Korzyści, jakie daje coaching jako metoda rozwoju osobistego

Przyjrzyjmy się więc dokładnie co leży u podstaw korzyści płynących z coachingu. Zobaczmy również jakie konkretne korzyści można odnieść z coachingu biznesowego i osobistego oraz jakie sygnały wskazują na to, że coaching byłby dla nas dobrym wyborem. Przeanalizujmy również jak te korzyści zmieniają się wraz rozwojem naszego środowiska pracy.

Coaching poszerza świadomość.

Zdefiniujmy najpierw termin "świadomość", a w szczególności to, czym różni się od wiedzy. Wiedza, to pozyskana informacja. Świadomość, to przeanalizowane, przepracowane doświadczenie. Poszerzanie świadomości Coachee jest esencją coachingu. Dzięki temu Coachee może zacząć inaczej patrzeć na siebie i na swoje otoczenie. A w związku z tym dostrzec możliwości i opcje, których do tej pory nie zauważał. To jedna z najważniejszych korzyści płynących z coachingu.

Coaching uczy myślenia.

Czy w jakiejkolwiek szkole miałeś okazję nauczyć się tego, jak myśleć o tym, co myślisz lub o tym, co odczuwasz? Czy masz jasność co z czego wynika: czy emocja jest wynikiem myśli, czy też myśl pojawia się w wyniku emocji? Coaching umożliwia Ci sukcesywne poznawanie swojego myślenia, w szczególności odkrywanie przekonań, którymi się kierujesz. To daje Ci przede wszystkim szansę zastanowienia się, czy dane przekonanie jest uzasadnione, ale również zdecydowania czy to przekonanie Ci służy. To bardzo cenna korzyść płynąca z coachingu.

Coaching otwiera serce i daje szansę połączenia go z umysłem.

I w związku z tym daje Ci szansę połączenia tych, często odrębnie funkcjonujących i tęskniących za sobą części, w jedną harmonijną całość. Jak często wmawiano Ci, że okazywanie emocji w pracy jest nieprofesjonalne? Jak bardzo dzielisz siebie na "work-self" i "life-self"? Jak często powtarzasz, że autentyczność jest bardzo ważna, a jednak w określonych sytuacjach nie potrafisz być sobą? W centrum coachingu jest człowiek, traktowany jako całość. Jako piękna, niepowtarzalna osoba. Harmonijne poukładanie wszystkich części siebie jest jedną z kluczowych korzyści wynikających ze współpracy z dobrym coachem.
 

Coaching daje Ci szansę przeprowadzenia właściwej i trwałej zmiany.

Cóż innego jest efektem procesu coachingowego, jeśli nie zmiana? Zmiana przekonań, zmiana sposobu myślenia o sobie, zmiana sposobu myślenia o swojej roli w pracy, o tym co dla Ciebie naprawdę ważne w życiu, o innych osobach - i w efekcie końcowym wyznaczenie sobie nowych celów oraz ich konsekwentna i elastyczna realizacja. Natomiast w zmianie chodzi o to, żeby była właściwa i trwała. Co to znaczy właściwa? Najlepiej odpowiada na to pytanie taka metafora:

 

zanim zaczniesz wspinać się po drabinie, upewnij się, że przyłożyłeś ją do właściwego muru.

 

Trwałości zmiany chyba nie trzeba wyjaśniać. To ma być nowa wersja Ciebie. Od teraz do przyszłości i kolejnej zmiany.
 

Coaching uczy słuchania i tolerancji.

Tyle dzisiaj mówi się o "diversity & inclusion".  Tyle mówi się o przywództwie. A ja zacytowałbym tylko jedno zdanie:

bądź dobrym słuchaczem, twoje uszy (w odróżnieniu od ust), nie wpakują Cię w kłopoty.

 

Pracując z dobrym Coachem zaczynasz zauważać jak wiele można usłyszeć w swoich własnych słowach. Pracując z Coachem zaczynasz uświadamiać sobie, jak bardzo to, co mówisz pokazuje to, jak myślisz. Zaczynasz więc więcej i lepiej słuchać. Na początku siebie samego, a potem innych. I zaczynasz też uświadamiać sobie jak wielowymiarową osobą jest człowiek, jak trudno jest czasami zmienić siebie samego i jak wiele krzywdy można wyrządzić wyciągając zbyt pochopne wnioski w stosunku do innych. A poza tym, jeśli tylko mówisz, to powtarzasz to, co już wiesz. I tylko słuchając możesz nauczyć się czegoś nowego 😊 Nauczenie się umiejętności słuchania i słyszenia, również tego, co jest "między wierszami", to jedna z niewątpliwych korzyści wynikających ze współpracy z dobrym i doświadczonym coachem.
 

Korzyści płynące z coachingu biznesowego

Przedstawię tu konkretne korzyści, które wynikają z coachingu biznesowego wspierającego liderów i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w pracy. Na końcu tej sekcji znajdziesz też linki do wyników różnorodnych badań i raportów dotyczących skuteczności coachingu biznesowego i płynących z niego korzyści.

 • Uświadomienie sobie swoich naturalnych talentów i mocnych stron
   

 • Zaprojektowanie odpowiedniej ścieżki zawodowej opartej na swoich mocnych stronach
   

 • Rozwinięcie umiejętności komunikacji
   

 • Zbudowanie stylu przywództwa opartego na autentyczności
   

 • Lepsze radzenie sobie ze stresem i presją w pracy
   

 • Zdecydowanie lepsze radzenie sobie z "trudnymi pracownikami"
   

 • Szybsze i trafniejsze "czytanie innych osób"
   

 • Lepsze i skuteczniejsze zarządzanie swoim szefem
   

 • Zdobycie umiejętności dojrzałej asertywności
   

 • Przezwyciężenie lęków i obaw, które Cię ograniczają
   

 • Zwiększenie skuteczności swojego działania i wpływu na innych
   

 • Przepracowanie stanu wypalenia zawodowego i zmiana podejścia do pracy

I na koniec dodam jeszcze jedną extra korzyść będącą efektem udziału w procesie coachingowym. Pracując z dobrym Coachem masz również możliwość stworzenia swojego własnego Coachingowego Stylu Zarządzania. A to nie jest tylko umiejętność. To sposób bycia.

 

Korzystając z coachingu biznesowego możesz więc nie tylko rozwinąć się jako przełożony, ale zmienić siebie jako człowieka i znacznie polepszyć komfort całego swojego życia.

Źródła:

 1. Sławny artykuł Daniel'a Goleman (autora bestsellerowej książki "Inteligencja emocjonalna") pt. „Co czyni lidera?” opublikowany w roku 1998 w Harvard Business Review
   

 2. Raport firmy Korn & Ferry z roku 2009 nt. efektywności coachingu
   

 3. W roku 2019 Instytut Coachingu podaje, że ponad 70% osób korzystających z coachingu odniosło korzyści w dziedzinach wydajności pracy, relacji i umiejętności komunikacyjnych. Ponadto aż 86% firm uważa, że nakłady z inwestycji w coaching zwróciły się
   

 4. Raport z roku 2021 informuje o pozytywnym wpływie coachingu na "wellbeing" pracowników, którzy musieli zmierzyć się z "lockdown'em" z powodu pandemii Covid-SARS-2 International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring 2021, Vol. 19(1),
   

 5. I wreszcie najświeższy raport organizacji ICF (opublikowany w styczniu 2022) pokazujący m.in. wpływ pandemii Covid-19 oraz efekty i korzyści z coachingu prowadzonego w trybie on-line
   

Korzyści płynące z coachingu osobistego (ang. Life Coaching)

A oto lista korzyści płynących z coachingu osobistego. I bez wątpienia nie jest to lista wyczerpująca. Na innych portalach coachingowych znajdziesz inne, równie cenne korzyści. Ze swej natury bowiem każda relacja coachingowa jest relacją indywidualną i wymiernych korzyści wynikających z coachingu osobistego może być tak wiele, jak wiele jest osób, które z niego korzystają.

 

 • Pełna jasność nt. wyznawanych wartości i stawianych sobie celów
   

 • Uświadomienie sobie swoich osobistych potrzeb i swojego "why?"
   

 • Lepsze poznanie siebie, w szczególności poznanie swoich cieni oraz mocnych stron
   

 • Umiejętność stawiania sobie pytań, także i tych trudnych
   

 • Zdolność samodzielnego rozwiązywania różnych problemów
   

 • Zdolność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności
   

 • Zdobycie umiejętności niepoddawania się porażkom
   

 • Wzrost wiary w siebie i swoje możliwości
   

 • Zrozumienie i umiejętne stosowanie zasad zdrowej asertywności
   

 • Zdolność rozwiązywania konfliktów lub pozostawania w konflikcie bez poczucia winy
   

 • Umiejętność upraszczania spraw, które na początku wydają się skomplikowane
   

 • Poczucie sprawczości w swoim życiu
   

 • Poprawa komfortu i jakości życia
   

 • Często poczucie "lekkości istnienia" 😊
   

 • W efekcie ostatecznym: poczucie bycia właścicielem swojego życia
   

Wynika badania nad skutecznością coachingu przeprowadzonego przez firmę PriceWaterhouseCoopers

Globalna firma audytorska PriceWaterhouseCoopers przeprowadziła badanie nad skutecznością coachingu na zlecenie wiodącego stowarzyszenia coachów o nazwie ICF (ang. International Coach Federation). Badanie zostało przeprowadzone pod koniec roku 2008, a jego wyniki opublikowano w roku 2009. Było to jedno z największych dotychczas przeprowadzonych badań nad skutecznością coachingu. Wzięło w nim udział aż 2165 osób z 64 krajów.

Oprócz sprawdzenia korzyści płynących z coachingu dla poszczególnych osób, celem tego badania było również sprawdzenie zwrotu z inwestycji w coaching dla firm (ang. ROI - Return On Investment)

Oto główne wnioski płynące z badania PWC nad skutecznością coachingu.

Klienci coachingu potwierdzili poprawę w następujących obszarach:

 • pewność siebie (80%)

 • związki (73%)

 • kompetencje komunikacyjne (72%)

 • kompetencje interpersonalne (71%)

 • wydajność w pracy (70%)

 • równowaga życia zawodowego i osobistego(67%)

 • zdrowie, dobre samopoczucie (63%)

 • rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)

 • organizacja życia osobistego (61%)

 • zarządzanie firmą (61%)

 • zarządzanie czasem (57%)

 • efektywność zespołów (51%)

Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Jeśli chodzi o badanie zwrotu z inwestycji w coaching dla firm, wyniki badania PWC były następujące:

 

 1. 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje co najmniej zwrot z inwestycji,

 2. prawie co piąta firma osiągnęła aż 50-krotny zwrot z inwestycji,

 3. średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

Klikając na ten link pobierzesz oryginalny raport Executive Summary dot. badania firmy PWC nad skutecznością coachingu

Sygnały wskazujące na to, że skorzystanie z coachingu przyniosłoby Ci korzyści

Oto przykłady sytuacji lub sygnałów wskazujących na to, że warto skorzystać z coachingu. Ta lista oczywiście nie jest wyczerpująca. Pokazuje jednak kiedy warto skorzystać z coachingu i w jakich sytuacjach, problemach i wyzwaniach coaching może bardzo pomóc i przynieść Ci wymierne korzyści. Bardziej szczegółowe informacje nt. tego kiedy i jaki coaching wybrać znajdziesz na podstronach naszego portalu omawiających poszczególne rodzaje coachingu.

 • Nie potrafisz wymienić co najmniej 3 swoich talentów i 5 swoich mocnych stron (jest różnica pomiędzy naturalnym talentem, a mocną stroną!)
   

 • Jesteś Osobą Wysoko Wrażliwą i przytłacza Cię dzisiejszy świat
   

 • Masz kłopot z wymienieniem co najmniej 5 cech, za które siebie cenisz lub lubisz
   

 • Wiesz, czego nie chcesz, ale nie wiesz, czego chcesz lub czego potrzebujesz
   

 • Czujesz, że stoisz w miejscu lub "utknąłeś" w swojej pracy
   

 • W niedzielne popołudnie odczuwasz niepokój lub stres na myśl o poniedziałkowej pracy albo już w środę nie możesz się doczekać weekendu
   

 • Chciałabyś się rozwijać zawodowo, ale nie wiesz w którą stronę pójść
   

 • Chciałbyś znaleźć pomysł na siebie. Masz wrażenie, że nie jesteś na swoim miejscu
   

 • Jesteś w trudnym momencie swojego życia, prywatnie lub zawodowo. Nie wiesz jak sobie z tym poradzić
   

 • Czeka Cię duża zmiana. Boisz się, że sobie z nią nie poradzisz
   

 • Masz kłopoty z relacjami w pracy. Np. zmagasz się ze swoim szefem lub szefową.
   

 • Czujesz, że nie wykorzystujesz swojego potencjału zawodowego, ale nie wiesz jak lub nie potrafisz się przebić. Masz poczucie bycia niedocenianą
   

 • Bierzesz na siebie zbyt wiele, czy to w pracy czy też w życiu prywatnym. Już Cię to wszystko przytłacza, ale nie potrafisz powiedzieć "NIE"
   

 • Niby wszystko jest OK, ale brakuje Ci radości życia i spontaniczności. Coraz mniej Ci się chce
   

 • Nie wierzysz w siebie. Nawet pomimo pozytywnych opinii osób, które dobrze Cię znają
   

 • Odczuwasz powiększającą się samotność w pracy zdalnej
   

 • Coraz częściej nie radzisz sobie z emocjami i właściwie nie wiesz z czego to wynika albo nie wiesz jak to zmienić
   

 • Niedawno awansowałaś na pierwsze w swoim życiu stanowisko kierownicze. Obawiasz się, że nie dasz sobie rady
   

 • Awansowałeś w pracy na dużo bardziej odpowiedzialne stanowisko. Coraz częściej myślisz, że to był błąd i że to Cię przerasta
   

 • Jesteś na kierowniczym stanowisku. Chciałabyś rozwijać swoje kompetencje zarządzania zespołem lub wypracować swój autentyczny styl przywództwa
   

 • Jesteś na stanowisku kierowniczym. Chciałbyś nauczyć się coachingowego stylu zarządzania lub umiejętności przywództwa sytuacyjnego
   

 • Jesteś na stanowisku kierowniczym. W swojej ocenie masz problem z zaangażowaniem swojego zespołu
   

 • Praca Cię drenuje. Poświęcasz jej tyle uwagi i wysiłku, że praktycznie nie masz już sił na cokolwiek innego
   

 • Czujesz się zagubiona. Masz wrażenie, że pędzisz, ale nie bardzo wiesz dokąd. I po co?
   

 • Pracujesz w środowisku międzynarodowym. Masz kłopot w dogadywaniu się z kolegami innych narodowości lub kultur
   

 • Od jakiegoś czasu dostajesz w pracy negatywny feedback, pomimo tego, że szczerze się starasz i zależy Ci na zmianie tej percepcji
   

Rozwój coachingu i płynących z niego korzyści w miejscu pracy

W środowisku biznesowym coaching i mentoring były tradycyjnie częścią roli pełnionej przez przełożonych lub bardziej doświadczonych pracowników. To oni pokazywali mniej doświadczonym kolegom, jak kompetentnie wykonywać daną czynność lub zestaw czynności.

 

Jest to domyślnie część cyklicznego procesu rozwijania umiejętności pracownika prowadzonego przez przełożonego: oceny wyników pracy, oceny postępów w rozwoju, planowania dalszego rozwoju. Jeśli przełożony nie prowadzi coachingu osobiście, zorganizuje taki coaching (głównie dla doświadczonego już pracownika) i zwykle w tym samym zespole, w którym jest osoba coachowana. W tym kontekście coaching to w rzeczywistości nauczanie pewnych umiejętności i kompetencji do momentu, gdy umiejętność zostanie trwale nabyta i może być konsekwentnie wykonywana, samodzielnie i zgodnie z wymaganym standardem.

 

Chociaż większość coachingu i mentoringu tego typu jest realizowana przez osoby bardziej doświadczone, nie zawsze jest tak, że są one starsze. Ponieważ często mentor wyjaśnia lub demonstruje pewną umiejętność lub proces, mentorem może być również osoba młodsza, np. biegła w nowych technologiach. Ale zawsze jest to ktoś, kto jest w stanie przekazać swoje umiejętności innym. Czyli oprócz wiedzy merytorycznej musi posiadać wysoko rozwinięte kompetencje przekazywania wiedzy i komunikacji interpersonalnej.

Dziś nadal można zobaczyć tradycyjne role Mentorów i Coachów. Jednak w wielu organizacjach, a zwłaszcza w większości sektorów biznesu, nastąpiły znaczne zmiany. Główne zmiany dotyczyły poszerzenia zakresu podejść coachingowych oraz połączenia mentoringu i coachingu w jedno podejście, ogólnie zwane Coachingiem.

 

Pomimo najlepszych wysiłków niektórych naukowców i guru zarządzania, menedżerów wyższego szczebla w niektórych organizacjach, stowarzyszeń profesjonalnych coachów i mentorów oraz purystów zasobów ludzkich, terminy Mentor i Coach są obecnie używane zamiennie w wielu sektorach biznesu.

 

Głównym tego powodem jest to, że pracownicy są coraz bardziej wymagający i oczekują od mentora-coacha szerokiego zakresu umiejętności, które obejmują najlepsze cechy obu kategorii. Wiele organizacji tworzy również programy mentoringowo-coachingowe, które również łączą najlepsze praktyki obydwu ról. W rezultacie terminy te są coraz częściej synonimami, a to, co jedna osoba lub organizacja nazwie Mentorem, inna nazwie Coachem. W centrum uwagi zawsze jednak pozostaje osoba coachowana i wymierne korzyści, które ta osoba uzyskuje w wyniku takiego programu coachingowego lub mentoringowego.

Ponadto wiele osób umawia się na współpracę z osobistym coachem, którego rola jest połączeniem Mentora i Coacha. Jest to podobne do relacji między sportowcem, a osobistym trenerem, a także między osobami fizycznymi, a ich osobistym trenerem. W świecie biznesu i rozwoju zawodowego rezultatem tego jest hybryda mentoringu i coachingu, którą większość ludzi, zwłaszcza w USA, określa obecnie jako coaching osobisty.

Podsumowanie korzyści płynących z coachingu i mentoringu dla Osoby

W przypadku jednostek korzyści wynikających z coachingu i mentoringu może być wiele, w tym:

pomoc w unikaniu popełniania dotychczasowych błędów w życiu zawodowym lub osobistym; większa efektywność zawodowa (osiąganie więcej w krótszym czasie); większa satysfakcja z pracy; mniejszy stres; łatwiejsze rozwiązywanie bieżących problemów; skuteczne przygotowanie się na potencjalne trudności; elastyczne łączenie pracy i życia osobistego; bycie szczęśliwszym w życiu osobistym i bardziej spełnionym w życiu zawodowym; skuteczna realizacja celów związanych z karierą lub rozwojem osobistym; świadoma zmiana kariery lub kierunku kariery; bycie bardziej efektywnym i wpływowym we wszystkich dziedzinach życia; bycie bardziej atrakcyjnym dla innych w ich karierze i rozwoju zawodowym oraz/lub życiu osobistym.

Podsumowanie korzyści płynących z coachingu i mentoringu dla Firmy

Dla firmy korzyści płynące z coachingu i mentoringu są podobne. Należą do nich: skuteczne uczenie się od osoby posiadającej szeroki zakres wiedzy; uzyskanie niezależnych, bezstronnych, obiektywnych porad i wskazówek; uzyskanie poprawy produktywności, poziomów jakości, zadowolenia klienta, wartości dla akcjonariuszy; zwiększenie zaangażowania i satysfakcji kadry operacyjnej i zarządzającej; poprawa retencji personelu; wspieranie innej działalności szkoleniowej i rozwojowej; widoczne dowody na to, że organizacja jest zaangażowana w rozwój i doskonalenie swoich pracowników; stworzenie efektywnego procesu rozwoju organizacyjnego, coraz częściej zmiana kultury organizacyjnej.

Korzyści Płynące z Coachingu w Empowerment Coaching
bottom of page