top of page

Czym jest coaching, jakie przynosi korzyści. Poznaj znaczenie coachingu

coaching co to jest

Coaching zyskuje coraz większą popularność na całym świecie. Ale dlaczego warto się nim zainteresować i jakie przynosi korzyści? W tym artykule odpowiemy na te pytania, przedstawiając m.in. rodzaje coachingu oraz ich znaczenie zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wyjaśnimy też jak działa proces coachingowy i przekażemy linki do darmowych ebooków pdf, które służą do samodzielnej pracy nad sobą.


Czym Jest Coaching i Dlaczego Warto O Tym Wiedzieć? Zwłaszcza Jeśli Chcesz w Pełni Zrealizować Swój Potencjał

Zanim przejdziemy do fachowych wyjaśnień, chciałbym Cię o coś zapytać.


Czy chciałbyś mieć towarzysza, któremu możesz zaufać i czuć się w jego obecności komfortowo?


Dobrego słuchacza, który z uwagą Cię wysłucha, nie będzie krytykował i nie będzie oceniał. Człowieka, o którym wiesz, że działa na Twoją korzyść i jest szczerze zainteresowany znalezieniem dla Ciebie najlepszych rozwiązań. Osobę, która potrafi zobaczyć i usłyszeć rzeczy, których Ty sam nie widzisz. Partnera, który potrafi Ci postawić ciekawe wyzwania i pokazać na jak wiele Cię stać. Kogoś, kto pomoże Ci lepiej poznać samego siebie i popatrzeć na swoje możliwości z zupełnie innej perspektywy.


Tak właśnie działa coach. A jeżeli jeszcze jest to osoba doświadczona życiowo - możesz również skorzystać z jego życiowej mądrości, której nie da się zdobyć żadnymi szkoleniami. Bo źródłem mądrości jest świadomie przepracowane doświadczenie.


Dobry coach powinien być w stanie stworzyć taką atmosferę, w której swobodnie się otwierasz i zaczynasz mówić o rzeczach ważnych i intymnych. Takich, o których nie byłbyś w stanie powiedzieć komuś innemu, a być może nawet przyznać się przed samym sobą.


Czyż nie warto mieć takiego towarzysza, który nie tylko jest godnym zaufania partnerem, ale też osobą dobrze poruszająca się w skutecznych metodach rozwoju osobistego?


Definicja Coachingu

Najprostsza definicja coachingu określa go jako interaktywny proces rozwoju prowadzący do osiągnięcia określonych celów, zarówno prywatnych, jak i zawodowych. To forma współpracy, która pozwala ukierunkować rozwój jednostki i efektywnie zarządzać własnym życiem. 


Wg ICF, największej na świecie organizacji zrzeszającej coachów, "coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu."


Ponadto ICF dodaje, że jest to "towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału”. 


A więc coaching to proces rozwojowy, oparty na zaufaniu i współpracy między coachem a klientem i skupiony na dążeniu do określonych celów. Coach nie doradza ani nie narzuca rozwiązań, ale pomaga klientowi odkryć własne odpowiedzi i możliwości. Działa głównie poprzez zadawanie mocnych pytań, udzielanie informacji zwrotnej i stosowanie wielu innych technik.


Kim Jest Coach?

Coach jest osobą, która posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie, aby towarzyszyć innym w ich rozwoju. Często wiąże sią to z uzyskaniem przez niego odpowiednich certyfikacji. Coach nie ocenia, nie wartościuje, nie mówi Coachee, które rozwiązanie jest najlepsze. Zadaniem Coacha jest poszerzenie świadomości Coachee i doprowadzenie Coachee do znalezienia najlepszych dla siebie odpowiedzi. Można powiedzieć, że coach przystawia lustro, w którym Coachee może się obiektywnie przejrzeć i zobaczyć nieuświadomione aspekty siebie, których sam nie widzi.


Zadaniem coacha jest  aktywnie słuchanie i formułowanie odpowiednich pytań, aby pomóc klientowi osiągnąć wyznaczone cele.


Dobry coach to osoba, która została przeszkolona w zakresie odpowiednich technik, posiada szerokie doświadczenie i dojrzałość, rozumie dzisiejszy świat, w szczególności współczesny świat biznesu. Zna trendy i wyzwania przed jakimi staje człowiek XXI wieku.


Angielskie słowo "coach" pochodzi od francuskiego słowa "coche", które z kolei wzięło początek od nazwy węgierskiego miasteczka "Kòcs", gdzie w XVI wieku skonstruowano pierwszy zaprzęg (wóz). Rzeczownik stał się czasownikiem i woźnice zaczęli określać swoje zajęcie, jako coaching. W roku 1849 Thackeray po raz pierwszy opisał coacha, jako korepetytora. A w roku 1861 roku zaczęto nazywać coachem trenera, który przygotowywał sportowców do zawodów na Uniwersytecie Oksfordzkim.


Rodzaje Coachingu

Generalnie rodzaj coachingu zależy od potrzeby klienta. Istnieje wiele jego rodzajów, które są dostosowane do różnych potrzeb i celów. Oto najczęściej spotykane:


 • Life Coaching: Skupia się na rozwoju osobistym i życiowych celach klienta.

 • Coaching Zawodowy: Pomaga w rozwoju kariery i osiąganiu celów związanych z pracą.

 • Coaching Biznesowy: Skierowany do przedsiębiorców i skupiony na rozwoju biznesu.

 • Coaching Zdrowotny: Skupia się na poprawie zdrowia i dobrostanu klienta (np. diet coaching).


Można również przyjąć inne kryteria podziału i podzielić pracę coachingową na:


 • Indywidualną: kiedy dotyczy jednostki.

 • Zespołową i grupową: kiedy dotyczy całego zespołu lub jednostki na tle grupy.

 • Branżową: kiedy skierowany jest do danej branży (np. sportowców, sprzedawców, prawników, lekarzy, nauczycieli itp.)

 • Osób dorosłych lub nastolatków. Ta druga odmiana coraz bardziej rozwija się w krajach Europy zachodniej.


Ponadto w ramach ścieżki biznesowej lub zawodowej możemy wymienić następujące odmiany coachingu indywidualnego: coaching motywacyjny, kariery, przywództwa, menedżerski czy też executive coaching skierowany do najwyższej kadry menadżerskiej.


czym jest coaching

Proces Coachingowy: Jak To Działa?

Indywidualny proces coachingowy zwykle składa się z czterech etapów, które obejmują:


 • Wstępną Konsultację: Wspólne określenie celów i potrzeb klienta.

 • Regularne Indywidualne Sesje Coachingowe: Coach i klient odbywają cykliczne spotkania - osobiście lub w trybie online, który coraz bardziej staje się standardem

 • Zadania Domowe: Pomiędzy spotkaniami Coachee może korzystać z różnych narzędzi, ćwiczeń i testów, które uzupełniają rozmowy. Pracuje też nad pytaniami, które pozostały bez odpowiedzi w czasie spotkań.

 • Zamknięcie Kontraktu: Udzielenie informacji zwrotnej i podsumowanie postępów.


W coachingu grupowym, jednostka uczestniczy w ustalonym z góry cyklu spotkań grupowych, a grupa prowadzona przez doświadczonego facylitatora działa na rzecz rozwoju jednostki. Coaching zespołowy to praca nad rozwojem zespołu jako całości oraz wszystkich osób biorących udział w zespołowych spotkaniach.


Rola Coacha w Procesie Coachingu vs. Odpowiedzialność Klienta

W tej szczególnej relacji istnieje jasny podział ról i odpowiedzialności. Klient odpowiada za zdefiniowanie tematu kontraktu i celu, który chce osiągnąć. Można więc powiedzieć, że klient jest odpowiedzialny za część pt. "WHAT?". Natomiast coach odpowiada za część pt. "HOW?".

Coach pomaga klientowi rozszerzyć swoją perspektywę, zidentyfikować przeszkody na drodze do wymarzonego celu i opracować strategie ich przezwyciężenia.


Rolą prowadzącego jest więc wspieranie klienta w procesie rozwoju, poprzez umiejętne zadawanie pytań, udzielanie informacji zwrotnej i motywowanie do działania.


Life Coaching – Jak Działa?

Czasami bywa tak, że nawarstwia się ilość problemów, którym musimy w życiu sprostać. Pojawia się poczucie bezsilności, frustracja, niska samoocena lub brak energii życiowej. Tracimy trzeźwy osąd sytuacji i dystans do samego siebie. Mamy wrażenie, że zabrnęliśmy w ślepy zaułek. 


Czasami trzeba zrobić jeden lub dwa kroki do tyłu, choćby po to, żeby lepiej zobaczyć sytuację, dostrzec nowe możliwości i nabrać rozpędu do działania we właściwym kierunku. To zdecydowanie pomoże w lepszym zdefiniowaniu problemu, który tak naprawdę chcesz rozwiązać i celów, które w związku z tym chcesz osiągnąć. I bardzo przyśpieszy Cię na drodze realizacji Twoich celów.


Czasami po prostu potrzebujemy wsparcia. Nikt z nas nie jest herosem. A zdolność poproszenia o pomoc jest cenna sama w sobie. Tak naprawdę tylko silne osoby potrafią prosić o pomoc i nie obawiają się, że zostanie to uznane za słabość.


Life coaching skupia się na sferze prywatnej klienta. Life coach pomaga zidentyfikować cele, rozwijać umiejętności i podejmować działania, które prowadzą do spełnienia i satysfakcji życiowej. Coaching życiowy może pomóc klientowi w radzeniu sobie ze stresem, poprawie relacji interpersonalnych, czy osiąganiu równowagi między pracą, a życiem poza nią.


Mentoring a Coaching a Szkolenie a Doradztwo. Coach vs. Mentor vs. Trener vs. Doradca. Jakie Są Różnice?

Coaching i mentoring to dwa różne podejścia, choć często używane zamiennie. Ta druga metoda pracy rozwojowej polega na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem przez mentora, który jest ekspertem w danej dziedzinie, podczas gdy coach pomaga klientowi odkryć własne odpowiedzi. Mentor udziela porad i wskazówek. Coach w trakcie sesji pracuje głównie pytaniami.


Wyczerpujące porównanie tych dwóch metod znajdziesz w naszym panelu wiedzy.


Czym Coaching Nie Jest?

Odpowiedź na to pytanie jest teraz stosunkowo prosta. Jak widać z naszych opracowań na pewno nie jest ani mentoringiem, ani doradztwem, ani szkoleniem. Nie jest też psychoterapią.


Warto jednak wspomnieć, że w ostatnim czasie nastąpił przyśpieszony rozwój mentoringu biznesowego, i zwłaszcza kobiety mentorki coraz częściej używają technik typowych dla coacha, takich jak praca pytaniami, parafraza, retrospektywa, czy też praca z ograniczającymi przekonaniami lub emocjami. Coraz częściej również stosują testy kompetencji i inne narzędzia oparte na kwestionariuszach pytań.


co to jest coaching

Korzyści z Profesjonalnego Coachingu Osobistego i Zawodowego

W przypadku coachingu możemy mówić o wielu korzyściach, które mają miejsce zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Oto najważniejsze z nich:


 • Poszerzysz swoją samoświadomość i będziesz potrafił lepiej zrozumieć siebie, swoje wartości, potrzeby i emocje.

 • Nauczysz się myślenia, w szczególności odkrywania swoich ograniczających przekonań.

 • Otworzysz swoje serce i połączysz jej z umysłem.

 • Otrzymasz szansę przeprowadzenia prawdziwej i trwałej zmiany.

 • Nauczysz się umiejętności aktywnego słuchania i pracy pytaniami.

 • Uświadomisz sobie swoje naturalne talenty i mocne strony.

 • Zaprojektujesz ścieżkę zawodową opartą na Twoich mocnych stronach i potrzebach.

 • Rozwiniesz kompetencje komunikacji interpersonalnej.

 • Zwiększysz skuteczność swoich działań i wpływu na innych.

 • Nauczysz się radzenia sobie ze stresem.

 • Rozwiniesz zdolność podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności.

 • Nauczysz się rozwiązywania konfliktów lub pozostawania w konflikcie bez poczucia winy.

 • Zwiększysz swoją asertywność i poczucie sprawczości.

 • Podniesiesz swoją motywację do działania i osiągania wyznaczonych celów.

 • Zbudujesz styl przywództwa oparty na autentyczności.

 • Poprawisz jakość i komfort swojego życia.

 • Zwiększysz satysfakcję z wykonywanej pracy.

 • W efekcie końcowym zyskasz poczucie, że jesteś właścicielem swojego życia i jesteś w nim na swoim miejscu.


Podsumowanie: Znaczenie Coachingu i Efekty Profesjonalnej Pracy Coachingowej

Coaching jest procesem, który może przynieść wiele korzyści, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Dzięki tej podróży można lepiej zrozumieć siebie, swoje cele i możliwości, a także rozwijać swoje kompetencje. To inwestycja w siebie, która przynosi długotrwałe efekty.


 Najważniejsze Myśli:

 • Praca z coachem to interaktywny proces, który prowadzi jednostki i zespoły do osiągnięcia celu.

 • Coach pracuje gównie pytaniami i pomaga klientowi odkryć własne odpowiedzi i możliwości, zamiast narzucać gotowe rozwiązania.

 • Rodzaje coachingu zależne są od najważniejszych potrzeb klienta.

 • Coach wspiera klienta głównie poprzez zadawanie pytań i motywowanie do działania.

 • Korzyści i efekty coachingu obejmują zwiększoną samoświadomość, lepsze umiejętności zarządzania i większą motywację do działania.


Coaching pomaga każdemu w pełni wykorzystać swój potencjał i osiągnąć sukces w różnych dziedzinach życia. Bez względu na to, czy potrzebujesz wsparcia w obszarze osobistym, czy biznesowym, ta metoda pracy nad sobą jest potężnym narzędziem i może być kluczem do twojego rozwoju i spełnienia.


Sprawdź inne materiały motywacyjne

Na naszym portalu znajdziesz bogatą ofertę bezpłatnych materiałów rozwojowych do pobrania.


Wśród nich m.in.:
A subskrybenci naszej witryny otrzymają dodatkowy dostęp do innych narzędzi, ćwiczeń, testów, kwestionariuszy i ebooków.bezpłatny ebook pt. "Jak odkryć swoje wartości?"


bezpłatny ebook nt. angażującego przywództwa


bezpłatny ebook pdf pt. "Jak powstają emocje?"


Chcesz Doświadczyć w Praktyce Na Czym Polega Coaching? Zapraszamy na Bezpłatną Konsultację!

Zapraszamy Cię na 1h bezpłatną rozmowę wstępną, którą przeprowadzimy w trybie online. Nie musisz się w żaden specjalny sposób przygotowywać. Więcej informacji o tym jak wygląda takie spotkanie możesz znaleźć pod tym linkiem.


30 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page