Bezpłatny ebook pdf

Biblioteka Pytań Angażującego Lidera

Biblioteka Pytań Angażującego Lidera pdf-Empowerment Coaching Krakow

Jesteś liderką, liderem? Odpowiadasz w pracy za zespół? A może prowadzisz projekt w rozproszonym zespole?

Być może również zadajesz sobie pytanie: jak stać się lepszym liderem?

Oto Biblioteka Pytań Angażującego Lidera, dostępna w formacie pliku *.pdf.

Znajdziesz w niej pytania, które jako lider możesz szybko wykorzystać w pracy, zarówno na spotkaniach 1-na-1, jak i na spotkaniach zespołowych.
 

 • To coachingowe pytania dla menadżerów. 
   

 • To ebook, dzięki któremu menedżer lub lider działa jako coach.
   

 • To pytania, które rozwijają coachingowy styl zarządzania.
   

Ale nie tylko!
 

To przede wszystkim Angażujące Przywództwo w praktyce.
 

A głównym celem tego podejścia jest zapewnienie poczucia psychologicznego bezpieczeństwa w pracy.

 

Taki styl przywództwa bardzo pozytywnie wpływa na Twoich pracowników. Jego wynikiem jest naturalna motywacja, poczucie sprawczości, szacunku, bycia docenianym i ostatecznie rosnące zadowolenie z pracy. Dzięki temu wzrasta zaangażowanie, które jest wynikiem autonomicznej, wewnętrznej decyzji pracownika. To angażujące przywództwo w akcji.

Biblioteka powstała w wyniku wielu sesji coachingowych prowadzonych z menadżerkami i menadżerami średniego i wyższego szczebla. Odnosi się do bardzo konkretnych sytuacji i zawiera praktyczne rozwiązania zwiększające zaangażowanie w zespole-do wykorzystania od zaraz.

 

Można wręcz powiedzieć, że bardzo praktycznie odpowiada na pytania:
"Co konkretnie zrobić, żeby być lepszym liderem?" lub "Jak stać się lepszym liderem?".

 

Oprócz tzw. mocnych pytań otwartych, znajdziesz w niej  również:

 • elementy myślenia krytycznego (metoda Sokratejska),
   

 • elementy sztuki facylitacji spotkań grupowych,
   

 • technikę ewaluacji całościowego planu zespołowego umozliwiającą  wspólne wypracowywanie decyzji od razu kreujące zaangażowanie czlonkow zespołu
   

 • specjalną sekcję zawierającą skuteczną metodę pracy lidera nad sobą.
   

To druga wersja tej książeczki. Jest sukcesywnie rozwijana, dopracowywana i przesyłana do subskrybentów witryny Empowerment Coaching.

 

Podaj swoje dane, aby pobrać bezpłatną Bibliotekę

Czym jest Angażujące Przywództwo?

Kenneth Blanchard, uznany autorytet w dziedzinie przywództwa powiedział:

"Sztuka przywództwa to sztuka przekonywania ludzi,
by powierzone zadania wykonywali dobrowolnie"

 

Paul Hersey i Kenneth Blanchard, opierając się na wieloletnich badaniach w organizacjach, stworzyli model zarządzania sytuacyjnego. Dzięki temu narodził się nowy sposób myślenia o stylach przywództwa i zarządzania koncentrujący się na stwierdzeniu, że styl zarządzania zależy od sytuacji.

Każdy pracownik wymaga innego podejścia. Nie ma jednego idealnego stylu przywództwa i zarządzania — zależy on od sytuacji. A przede wszystkim od poziomu rozwoju pracownika oraz zadania, które pracownik ma wykonać.

Poziom gotowości pracownika zawsze określamy w odniesieniu do konkretnego zadania. Nie jest to stała cecha danego pracownika. Jedna osoba może mieć wysoki poziom gotowości w jednym zadaniu i niski w innym zadaniu.

Z kolei na poziom gotowości pracownika składają się dwa elementy:
1. jego kompetencje i 2. jego zaangażowanie.

 

W tym miejscu pomińmy szeroki temat kompetencji i skupmy się na elemencie zaangażowania. Wszak mówimy tu o ebooku nt. Angażującego Przywództwa.

Zaangażowanie to suma:
1. motywacji pracownika, ale również 2. wiary pracownika we własne możliwości. 

Motywacja, to postawa pracownika wobec konkretnego zadania (entuzjazm, zainteresowanie, neutralność, niechęć). Pewność siebie z kolei jest subiektywnym poglądem pracownika na temat możliwości samodzielnego i skutecznego wykonania danego zadania. 

Szczególnie w tym drugim elemencie lider może odgrywać kluczową rolę  poprzez prezentowanie postawy angażującego przywództwo opartej na głębokiej, szczerej intencji oraz odpowiednich technikach.

Czym zatem jest Angażujące Przywództwo?

To w dużym skrócie:

 

 1. po pierwsze, zdolność lidera do oceny aktualnego poziomu gotowości pracownika (gotowość=kompetencje + zaangażowanie)
   

 2. po drugie, zdolność lidera do wpływu na:
   

  • podniesienie poziomu motywacji pracownika,

  • pozytywną zmianę w obszarze subiektywnej wiary pracownika w samego siebie


   (zaangażowanie=motywacja + wiara w siebie).
    

Jeżeli więc chciałbyś poznać bardzo konkretne techniki i metody zwiększania zaangażowania pracownika i zacząć praktykować Angażujące Przywództwo - pobierz nasz bezpłatny ebook w formacie pdf.

Ten ebook zbiera bardzo pozytywne opinie, zwłaszcza wśród menedżerów średniego i wyższego szczebla. Może dlatego, że został stworzony w oparciu o potwierdzoną wiedzę merytoryczną, jak również w oparciu o wiele sesji coachingu menedżerskiego, na których przepracowaliśmy bardzo konkretne sytuacje w pracy.

Podaj swoje dane, aby pobrać bezpłatną Bibliotekę

Angażujące Przywództwo-cztery etapy gotowości pracownika

Według modelu Herseya i Blancharda bardzo ważnym czynnikiem jest umiejętność stosowania przez lidera różnych stylów przywództwa. Podkreślają oni również znaczenie jak najlepszej komunikacji, która wspiera efektywność osiągania celu przez pracownika.

Styl zarządzania natomiast powinien być dostosowany do etapu gotowości pracownika (ang. readiness). Hersey i Blanchard wyróżniają cztery etapy gotowości pracownika, które zależne są zarówno od poziomu kompetencji pracownika, jak i od jego poziomu zaangażowania.

Ten model przedstawiony jest na poniższej grafice.

Angażujące Przywództwo pdf-Jak stać się lepszym liderem


Na jakim etapie gotowości wg Blancharda jest Twój pracownik?

Jak widać na powyższym modelu, aby móc określić poziom gotowości pracownika, należy określić zarówno jego kompetencje (które w tym modelu rozumiane są jako suma wiedzy i umiejętności), jak i poznać poziom zaangażowania pracownika. W szczególności jego motywację oraz wiarę w możliwość wykonania zadań.

 

Dopiero przy spełnieniu tych dwóch warunków można czerpać maksymalne korzyści z Angażującego Przywództwa. 

Aby pomóc Ci w określeniu poziomu gotowości Twoich pracowników przygotowaliśmy poniższe podsumowanie:
 

Poziom gotowości R1:
Zaangażowanie Wysokie | Kompetencje Niskie

Takich pracowników Blanchard określa terminem Entuzjastyczny lub Ostrożny Debiutant.

Taki pracownik, ze względu na niskie kompetencje, jest niezdolny do samodzielnego wykonania zadania. Mimo to jest bardzo zmotywowany do jego wykonania. Często niskie kompetencje są wynikiem braku doświadczenia. A wysoką motywację wykazują zwykle pracownicy młodzi wiekiem lub osoby nowo zatrudnione.

Poziom gotowości R2:
Zaangażowanie Niskie | Kompetencje Niskie/Średnie

To Rozczarowany Adept lub Adept Pozbawiony Iluzji.

Ta sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy pracownik posiada niskie lub znikome kompetencje do wykonania zadania i z tego powodu wykazuje niski poziom chęci do pracy. Często są to osoby, które otrzymały zadanie ponad swoje możliwości. Do tego jeszcze zostały pozostawione same sobie, ale wymaga się od nich wykonywania zadań w taki sam sposób, jak od osób z wysokimi kompetencjami.

Poziom gotowości R3:
Zaangażowanie Niskie | Kompetencje Średnie/Wysokie

Tutaj wita nas Kompetentny lecz Ostrożny lub Znudzony Praktyk.

W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma typami pracowników:
 

 1. Pierwszy posiada wystarczające kompetencje do wykonania zadania, ale równocześnie niski poziom zaangażowania z powodu braku wiary we własne siły.
   

 2. Drugi posiada wysokie kompetencje, ale wykonywał to zadanie już wiele razy i znudzony takim obrotem spraw, będzie wykazywał niski poziom chęci jego wykonania. Możemy również mieć do czynienia z cichym torpedowaniem zadania.

Poziom gotowości R4:
Zaangażowanie Wysokie | Kompetencje Wysokie

To Samodzielny Ekspert.

Takiego pracownika każdy lider chciałby mieć. A najlepiej chciałby dostać go w prezencie. Ale może go "mieć" właśnie poprzez konsekwentne stosowanie zasad Angażującego Przywództwa i mądre rozwijanie swoich pracowników, z właściwym planowaniem rozwoju ich kariery zawodowej włącznie.
 

​I w tym miejscu warto podkreślić, że jednym z największych błędów lidera w postępowaniu w stosunku do Samodzielnego Eksperta (niestety błędem bardzo częstym i nieuświadomionym) jest próba mikrozarządzania taką osobą.

Jeżeli więc chciałbyś poznać bardzo konkretne techniki i metody zwiększania zaangażowania pracownika i zacząć praktykować Angażujące Przywództwo dostosowane do poziomu gotowości Twojego pracownika - pobierz nasz bezpłatny ebook w formacie pdf.