top of page


Najciekawsze cytaty po angielsku 
z tłumaczeniem na język polski 

 

Pigułki Mądrości
 

Czym są Pigułki Mądrości? To krótkie cytaty o życiu po angielsku, przemyślenia sławnych ludzi, przysłowia, wskazówki, a często również niewygodne pytania.

Dzięki Pigułkom Mądrości możesz skorzystać z doświadczenia ludzi wyjątkowych.

I znaleźć trafną inspirację, a często odpowiedź na nurtujące Cię pytania.: co się liczy w życiu, co jest naprawdę ważne, czym jest sukces i jak go osiągnąć - nie tylko w biznesie, ale w życiu w ogóle,

jak być szczęśliwym i spełnionym, jak czerpać satysfakcję z pracy i czy to prawda,

że pieniądze nie dają szczęścia.

Wszystko to ma wspierać Twój rozwój osobisty.

Nasze Pigułki Mądrości przygotowaliśmy w dwóch formach: graficznej i tekstowej.

W graficznych Pigułkach Mądrości znajdziesz angielskie cytaty dopasowane do zdjęć,

które poruszają wyobraźnię. 

I mogą być wykorzystane jako tapety na telefon z cytatami po angielsku.

To nie tyle mądre cytaty do zdjęć, ile zdjęcia z cytatami.

Druga, tekstowa forma naszych Pigułek Mądrości zawiera aż trzy części!

Pierwsza część to kopie tekstów zawartych na zdjęciach.

Druga to sentencje angielskie i ich polskie odpowiedniki.

A trzecia, to lista co najmniej 40 wskazówek dotyczących rozwoju osobistego.

To bardzo praktyczne podpowiedzi jak radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych.

Graficzne Pigułki Mądrości i zawarte w nich złote myśli po angielsku są bardzo celne i treściwe.

Do przemyślenia. I do pobrania.

A ponieważ blog jest głównie w j. polskim, to sentencje po angielsku przygotowaliśmy w formie graficznej.

Nie zajmujemy się nauką języka angielskiego, ale przez wiele lat pracowaliśmy w tym języku w międzynarodowym środowisku i wielokrotnie doświadczyliśmy niezwykłej celności myśli i przysłów po angielsku.

Mamy dla Ciebie również niespodziankę w j. polskim.

Znajdziesz tutaj linki do utworzonych przez nas zbiorów polskich sentencji o życiu i szczęściu,

jak również aforyzmów o pracy, sukcesie, pieniądzach i biznesie.

Wystarczy przeskrolować tę stronę i zajrzeć na akapity umieszczone poniżej biblioteki zdjęć na tapetę.

A jeżeli chciał(a)byś otrzymywać informacje o pojawieniu się kolejnych graficznych pigułek,

zapraszamy do wypełnienia prostego formularza subskrypcji dostępnego na dole witryny.


Dlaczego Coachingowe Pigułki Mądrości są w języku angielskim?

Banałem będzie stwierdzenie, że jeden obraz przemawia bardziej, niż tysiąc słów. Ale tak jest w istocie. Co więcej, każdy z nas ma swój preferowany styl pozyskiwania informacji i podejmowania decyzji. I zależy on od tego, który z naszych pięciu zmysłów jest tym dominującym. To tak zwana modalność.

Przy okazji, zastanów się proszę jak lubisz podejmować decyzje: czy wolisz być sam w ciszy, czy też może preferujesz dyskusje w grupie? A jak najlepiej się uczysz? Czy poprzez czytanie dokumentów pisanych, czy też może oglądanie prezentacji lub słuchanie innych ludzi? W odpowiedziach na te pytania znajdziesz wskazówki dotyczące Twoich osobistych modalności. A jeżeli nie jesteś ich pewien - bardzo mogą pomóc Testy Psychometryczne.

Nie jest przypadkiem, że świat coraz częściej używa grafik, zdjęć i filmów. To obrazy sprawiają, że rozumienie staje się intuicyjne, a proces uczenia się nowych rzeczy bardzo przyspiesza.

Dlatego też i na naszej witrynie znajdziesz inspiracje, które są połączeniem cytatów o mądrości, mocnych pytań i przemawiających do wyobraźni zdjęć. Krótkie cytaty po angielsku  dobraliśmy w sposób szczególny.
 

Nazwaliśmy je Coachingowymi Pigułkami Mądrości, gdyż bardzo często w jednym zdaniu niezwykle celnie ujmują sedno sprawy.
 

To słynne aforyzmy i motywujące cytaty po angielsku, jak również mocne pytania coachingowe, które poszerzają perspektywę patrzenia i są uderzająco skuteczne.
 

Jedną z wielu praktyk rozwoju osobistego jest wybranie sobie na każdy tydzień jednej z myśli i świadome jej kontemplowanie. A na koniec tygodnia podsumowanie procesu jednym prostym, acz niezwykle cennym pytaniem:

Czego się w tym tygodniu nauczyłem?  O sobie, o moich bliskich, o świecie? O Człowieku?


Krótkie cytaty do zdjęć

 

The cave you fear to enter holds the treasure you seek

- Joseph Campbell

Pleasure in the job puts perfection in the work.

- Aristotle

Knowledge isn't free. You have to pay attention.

- Richard P. Feynman

Never make fun of someone who speaks broken English. It means they know another language.

- ​H. Jackson Brown Jr.

Consider how hard it is to change yourself and you'll understand what little chance you have in trying to change others. 

- ​Jacob M. Braude

If we're all so busy, why isn't anything getting done?

- McKinsey Company

Those who are at war with others are not at peace with themselves.

- William Hazlitt

If in life you stumble make it part of the dance.

- River Maria Urke

Seek respect, not attention. It lasts longer.

- Ziad K. Abdelnour

The most important decision you make is to be in a good mood.

- Voltaire

Your relationship with yourself sets the tone for every relationship you have.

- ​Robert Holden

Done is better than perfect.

- old saying

You have power over your mind - not outside events. Realize this, and you will find strength.

- Marcus Aurelius

Be a good listener. Your ears will never get you in trouble.

– Frank Tyger

Blowing out someone else's candle won't make yours shine brighter.

- someone from Jacksonville, North Carolina, US

The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.

- Pablo Picasso

You come back home alone. You make yourself a cup of tea. Loneliness or freedom?

- unknown

They tried to bury us. They didn't know we were seeds.

- ​Dinos Christianopoulos

People are more what they hide than what they show.

- John Spence

People don't care how much you know until they know how much you care.

- ​Theodore Roosevelt

Cutting someone out of your life doesn't mean you hate them; it simply means you respect yourself. 

- Anonymous

Any success that happens at the expense of your health, your family, or your character is not real success.

- Dave Willis

If you want change you have to invite chaos.

- a bind rune

Changed behavior is the only apology, otherwise, it's just manipulation.

- Maranda Pleasant

You aren't wealthy until you have something money can't buy.

- Unknown

What may be done at any time will be done at no time.

- Scottish Proverb

Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.

-  Carl Jung

Nothing destroys you from the inside out like pretending that everything is fine.

- Anonymous

Go where you feel most alive

- Empowerment Coaching Krakow

At any given moment, you have the power to say: This is not how the story is going to end.

- Christine Mason Miller

Knowledge is information acquired wisdom is deliberate experience.

- Empowerment Coaching Krakow

Running away from any problem only increases the distance from the solution.

- Anonymous

Life is short. Smile while you still have teeth.

- Mallory Hopkins

We think too much and feel too little.

- Charlie Chaplin

Never lie to someone who trusts you and never trust someone that lies to you.

- Deanna Wadsworth

The same boiling water that softens the potato hardens the egg. It's about what you're made of, not the circumstances.

- Mel Robbins

20 minutes of doing something is more valuable than 20 hours of thinking of it.

- twenty minutes development rule

Who would you be without your job title?

- coaching question

The hardest work is working on yourself.

- Unknown

Focus on being productive instead of being busy.

- Tim Ferriss

If you resist change you resist life.

- Sadhguru Jaggi Vasudev

Old ways won't open new doors.

- old saying

Whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision. 

- Peter Drucker

If the plan doesn't work change the plan but never the goal.

- old saying

If you want change set free your head from the past.

- Unknown

Everyone has advice to give. Very few offer support.

- Anonymous

When things in your life are not summing up start subtracting.

- Anonymous

Don't challenge the universe. You will lose. become a part of it.

- Unknown

Silence is not empty. It's full of answers.

- Empowerment Coaching Krakow

It is natural for intelligence to be confused at times. The nature of stupidity is to think you know everything.

- Socrates

If you get tired, learn to rest, not to quit.

- Banksy

Silence is better than bullshit.

- John Lennon's lyrics "Julia"

When you are happy you enjoy the music when you are sad you understand the lyrics.

- old saying

Working hard for something we don't care about is called stress; working hard for something we love is called passion.

- old saying

Who are you when no one is watching?

- coaching question

If you are yourself you have no competition.

- Anonymous

I have never met a strong person with an easy past.

- Stoic wisdom

Worry is like a rocking chair. It gives you something to do but never gets you anywhere.

- Anonymous

 

It's better to be real than to be perfect.

- old saying

Wise people goof off sometimes those who think they are wise, get smart with others all the time.

- Empowerment Coaching Krakow

When you speak you repeat what you know. when you listen you learn something new.

- Unknown

Shallow waters are noisy, Deep waters are silent.

- old saying

Be a voice, not an echo.

- Empowerment Coaching Krakow

Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong.

-Mandy Hale

Live your life by a compass, not a clock

- old saying

Before you start climbing the rungs make sure the ladder rests against the correct wall.

- old saying

The longer you wait for the future, the shorter it will be.

- the first mural created in Poland by the Loesje group

Don't stress. Do your best. Forget the rest.

- Ali Sara book title

Actions prove who someone is words just prove who they pretend to be.

- old saying

A mistake that makes you humble is better than an achievement that makes you arrogant

- wise saying

A flower does not think of competing with the flower next to it. It just blooms.

​- Zen Shin


Najsłynniejsze angielskie cytaty z tłumaczeniem. Mark Twain, Winston Churchill, Albert Einstein, Oprah Winfrey i inni

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.

"Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Możesz rozwijać się tylko, jeśli jesteś gotów czuć się niezręcznie i nieswojo próbując czegoś zupełnie nowego."

- Brian Tracy

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover. 

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań."

- Mark Twain

If you want to succeed as bad as you want to breathe, then you’ll be successful.

„Jeśli chcesz osiągnąć sukces tak bardzo, jak chcesz oddychać, wtedy go zdobędziesz.”​

 – Eric Thomas

There are five important things for living a successful and fulfilling life: never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning.

„Jest pięć ważnych zasad, aby mieć udane życie i czuć się spełnionym: nigdy nie przestawaj marzyć, nigdy nie przestawaj wierzyć, nigdy się nie poddawaj, nigdy nie przestawaj próbować i nigdy nie przestawaj się uczyć.”

 - Roy Bennett

Time is like a river. You can t touch the same water twice because the flow that has passed will never pass again….

"Czas jest jak rzeka. Nie możesz dotknąć tej samej wody dwa razy, ponieważ przepływ, który przepłynął, nie przejdzie już nigdy więcej….."

- Tanu B Singh

One day you will wake up and there won’t be any more time to do the things you’ve always wanted. Do it now.

"One day you will wake up and there won’t be any more time to do the things you’ve always wanted. Do it now."

- Paulo Coelho

There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure.

"Tylko jedna rzecz sprawia, że marzenie jest niemożliwe do osiągnięcia: strach przed porażką."

- Paulo Coelho

Logic will get you from A to Z; imagination will get you everywhere.

"Logika przeprowadzi Cię od A do Z; wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie."

- Albert Einstein

Sometimes you need to look at life from a different perspective. 

"Czasami warto spojrzeć na życie z innej perspektywy."

- Inas Chahboun

The only journey is the journey within.

"Jedyna podróż to podróż do wnętrza."

- Lord Chesterfield

Life is what happens to you, While you’re busy making other plans.

"Życie jest tym, co ci się przydarza, podczas gdy ty jesteś zajęty tworzeniem innych planów."

- John Lennon

Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.

"Wielkie umysły omawiają pomysły, przeciętne umysły dyskutują o wydarzeniach; małe umysły dyskutują o ludziach."

- Eleanor Roosevelt

What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others.

"W życiu liczy się nie sam fakt, że żyliśmy. To jest to, jaką różnicę wnieśliśmy w życie innych."

- Nelson Mandela

Be the change you wish to see in the world.

"Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie."

- Mahatma Gandhi

You can't give away what you don't have. If you don't have love for yourself, then you can't be loving to others.

"Nie możesz oddać tego, czego nie masz. Jeśli nie masz miłości do siebie, nie możesz kochać innych."

- Wayne W. Dyer.

It is the familiar that usually eludes us in life. What is before our nose is what we see last. 

"To, co zwykle umyka nam w życiu. To, co mamy przed nosem, widzimy jako ostatnie."

- William Barrett

Never fear shadows, for shadows only mean there is a light shining somewhere nearby.

"Nie bój się cieni, bo cienie oznaczają jedynie, że gdzieś w pobliżu świeci światło."

- Oscar Wilde

Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude. 

"Nic nie jest w stanie przeszkodzić człowiekowi o właściwym nastawieniu psychicznym w osiągnięciu celu; nic na świecie nie jest w stanie pomóc człowiekowi o złym nastawieniu psychicznym."

- Thomas Jefferson 

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it. 

"Życie składa się w dziesięciu procentach z tego, co ci się przydarza i w dziewięćdziesięciu procentach z tego, jak na to reagujesz."

- Charles Swindoll

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

"Nie ma tajemnic sukcesu. Jest to wynik przygotowań, ciężkiej pracy i uczenia się na błędach."

- Colin Powell

The only person with whom you have to compare ourselves, is that you in the past.

„Jedyną osobą, z którą musisz się porównywać, jesteś Ty z przeszłości.”

 - Sigmund Freud

Education is the most powerful weapon that you can use to change the world.

"Edukacja jest najpotężniejsza bronią, której możesz użyć do zmiany świata."

- Nelson Mandela

An investment in knowledge pays the best interest.

"Inwestycja w wiedze przynosi najlepsze odsetki."

- Benjamin Franklin

Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like it’s heaven on earth.

"Śpiewaj, jakby nikt cię nie słuchał, kochaj, jakby nigdy cię nie skrzywdzono, tańcz, jakby nikt nie patrzył, i żyj, jakby to był raj na ziemi."

- Mark Twain

The secret of getting ahead is getting started.

"Tajemnica postępu tkwi w tym, żeby zacząć."

- Mark Twain

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.

- Helen Keller

When someone else’s happiness is your happiness, that is love. 

- Lana Del Ray

Actions speak louder than words.

"Czyny mówią głośniej niż słowa."

- Abraham Lincoln

No man has a good enough memory to be a successful liar.

"Żaden człowiek nie ma dostatecznie dobrej pamięci, aby być doskonałym kłamcą."

- Abraham Lincoln

Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.

"Daj mi sześć godzin na ścięcie drzewa, a pierwsze cztery spędzę na ostrzeniu siekiery."

- Abraham Lincoln

Be yourself; everyone else is already taken.

"Bądź sobą; wszyscy inni są już zajęci."

- Oscar Wilde

A woman is like a tea bag - you can't tell how strong she is until you put her in hot water.

"Kobieta jest jak torebka herbaty – nie możesz stwierdzić, jaka jest silna, dopóki nie włożysz jej do gorącej wody."
- Eleanor Roosevelt

No one can make you feel inferior without your consent.

"Nikt nie może sprawić byś poczuł się gorszy bez twojego przyzwolenia."

- Eleanor Roosevelt

People grow through experience if they meet life honestly and courageously. This is how character is built.

"Ludzie wzrastają dzięki doświadczeniu, jeśli uczciwie i odważnie podchodzą do życia. Tak buduje się charakter."
- Eleanor Roosevelt

Time is money.

"Czas to pieniądz."
- Benjamin Franklin

Some people die at 25 and aren't buried until 75.

"Niektórzy ludzie umierają w wieku 25 lat i są pochowani dopiero w wieku 75 lat."
- Benjamin Franklin

Well done is better than well said.

"Dobrze zrobione znaczy więcej niż dobrze powiedziane."
- Benjamin Franklin

Where there is no struggle, there is no strength.

"Gdzie nie ma walki, nie ma siły."
- Oprah Winfrey

The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.

"Największą przygodę jaką możesz doświadczyć jest żyć życiem z twoich marzeń."
- Oprah Winfrey

The whole point of being alive is to evolve into the complete person you were intended to be. 

"Cały sens życia polega na tym, aby stać się kompletną osobą, jaką miałeś być." 
- Oprah Winfrey

Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough. 

„Bądź wdzięczny za to, co masz; w końcu będziesz miał więcej." 

 – Oprah

The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude. 

„Największym odkryciem wszechczasów jest to, że człowiek może zmienić swoją przyszłość zmieniając jedynie swoje nastawienie.” 

 - Oprah

We make a living by what we get, but we make a life by what we give. 

"Zarabiamy na życie tym, co dostajemy, ale żyjemy tym, co dajemy." 
- Winston Churchill

A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on. 

"Kłamstwo okrąża świat, zanim prawda ma szansę założyć spodnie." 
- Winston Churchill

Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm.

"Sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu."
- Winston Churchill

A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.

"Pesymista widzi trudności w każdej okazji; optymista widzi szansę w każdej trudności." 

- Winston Churchill

There is more to life than increasing its speed. 

"Życie to coś więcej niż zwiększanie jego prędkości." 

- Mahatma Gandhi

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. 

"Najpierw cię ignorują, potem się z ciebie śmieją, potem z tobą walczą, a na koniec wygrywasz." 

Love the life you live. Live the life you love. 

"Pokochaj życie którym żyjesz. Żyj życiem, które kochasz." 

 - Bob Marley

When a clown moves into a palace, he doesn't become king. The palace becomes a circus. 

"Kiedy klaun wprowadza się do pałacu, nie zostaje królem. Pałac staje się cyrkiem." 

- Turkish proverb

Nie tylko angielskie sławne cytaty o życiu - również sentencje po polsku

W dedykowanym poście, który ukazał się na naszym blogu zebraliśmy cytaty o szczęściu. To długa lista pięknych myśli o szczęśliwym życiu i poszukiwaniu szczęścia, a przede wszystkim o tym, co jest w życiu naprawdę ważne. To inspirujące cytaty o życiu. W tej chwili jest ich dużo ponad 200. Regularnie uzupełniamy tę listę o nowe, odkryte perełki i jesteśmy niemal pewni, że wkrótce ich liczba przekroczy 300, a w dalszej przyszłości być może dużo więcej.

Znajdziesz tam niezwykle celne złote myśli optymistyczne tak wielkich umysłów jak Dalajlama, Noam Chomsky, Pablo Picasso, Albert Einstein, Lew Tołstoj, Karl Gustav Jung, Arthur Schopenhauer, Sigmund Freud, Mark Twain, Oscar Wilde, Voltaire, Walt Disney, Konfucjusz, Marek Aureliusz czy Cycero.

Ale to nie wszystko! Poznasz również bardzo przenikliwe, a czasami przewrotne myśli takich osób, jak Marilyn Monroe, Monica Bellucci, Johny Depp czy Robert de Niro, a wśród polskich osobowości znajdziesz tam np. naszą noblistę Wisławę Szymborską, Marię Czubaszek, Stanisława Lema, Rafała Bryndala, Antoniego Słonimskiego czy Jerzego Wetulani.

Co więcej! Wśród cytatów o mądrości znajdziesz również przysłowia chińskie, szkockie lub afrykańskie - wszystkie poparte głęboką mądrością życiową i pokazujące jak dana kultura narodowa potrafi celnie spuentować wybrany aspekt naszego życia.

Oto kilka przykładów, które znajdziesz w tym zbiorze:

Pytasz mnie, dlaczego kupuję ryż i kwiaty? Kupuję ryż, żeby przeżyć i kwiaty, żeby mieć po co żyć.

- Konfucjusz

Prawdziwie żyć to najrzadsza rzecz na świecie. Większość ludzi jedynie egzystuje.

– Oscar Wilde

Prawdziwe życie nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.

- Maya Angelou

Nawet szczęśliwe życie nie może mieć miejsca bez pewnej miary ciemności, I słowo 'szczęśliwy’ straciłoby swoje znaczenie, gdyby nie było balansowane smutkiem.

- Carl Gustav Jung

Życie jest jak fortepian. Białe klawisze to szczęśliwe dni. Te czarne to smutne dni.

Ale potrzebne są i te białe i te czarne, aby móc stworzyć piękną muzykę.

- Autor nieznany

Wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą.

What counts can not always be counted; what can be counted does not always count.

- Albert Einstein

Nigdy nie rezygnuj z marzenia, tylko dlatego, że zrealizowanie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

- Earl Nightingale.

Trzeba mieć swoje zdanie. Ludzie głupieją hurtowo, a mądrzeją detalicznie.

- Wisława Szymborska

Rozważ, jak trudno jest zmienić siebie, a zrozumiesz, jak znikome masz szanse zmienić innych.

– Voltaire

Życie jest zbyt krótkie, by je marnować, spełniając marzenia innych ludzi.

– Oscar Wilde

Trudno jest iść przez życie wieloma drogami jednocześnie.

- Pitagoras

Przyjemność jest początkiem i celem życia szczęśliwego.

- Epikur

Brak kierunku, a nie czasu, to jest problem. Wszyscy mamy po dwadzieścia cztery godziny na dobę.

– Zig Ziglar

Mądre cytaty po angielsku


Nie tylko mądre cytaty po angielsku o życiu - również najlepsze cytaty o pracy i biznesie po polsku 

W innym dedykowanym poście, opublikowanym na naszym blogu, zebraliśmy kolejną długą listę. Tym razem są to cytaty o pracy, aforyzmy o biznesie i pieniądzach oraz tak głośnym w ostatnich latach pojęciu sukcesu. 

Dobraliśmy je w sposób szczególny. Te mądre myśli wielkich ludzi dzisiejszego świata biznesu (ale nie tylko!) mają na celu skłonić Cię do refleksji nad tym, czym naprawdę jest bogactwo?

 

Do zastanowienia się, czy sukces odniesiony kosztem zdrowia lub najbliższych możemy nazwać sukcesem? Czy pieniądze na pewno odgrywają tak ważną rolę w naszym życiu, czy też może daliśmy sobie to wmówić?

Zebrane przez nas cytaty dotyczą pracy, pieniędzy i sukcesu. I podobnie jak w przypadku złotych myśli o szczęściu, regularnie wydłużamy tę listę, dodając nowe, warte uwagi przemyślenia. A ponieważ zawarliśmy tam również śmieszne cytaty, często będziesz mógł liczyć na szczyptę zdrowego humoru.

Znajdziesz tam myśli tak uznanych autorytetów jak Steve Jobs, Sir Richard Branson, Leo Burnett, Thomas Edison, Walt Disney, Henry Ford, Warren Buffett, Maya Angelou, Winston Churchill, Stephen Covey, Peter Drucker, Michael Jordan, Simon Sinek, Coco Chanel, Estee Lauder czy Tim Ferris.  

Ale znowu to nie wszystko! Wśród polskich osobowości znajdziesz tam np. Andrzeja Blikle, Jacka Walkiewicza, Katarzynę Grocholę, Andrzeja Majewskiego, Andrzeja Sapkowskiego czy też Andrzeja Leppera.

Oto kilka przykładów, które znajdziesz w naszym zbiorze aforyzmów o pracy, biznesie, pieniądzach i sukcesie:

Za pieniądze można mieć zegarek, ale nie czas.

Za pieniądze można mieć budynek, ale nie dom.

Za pieniądze można mieć seks, ale nie miłość.

Za pieniądze można mieć lekarstwa, ale nie zdrowie.

Za pieniądze można mieć posadę, ale nie poważanie.

Za pieniądze można mieć władzę, ale nie szacunek.

Za pieniądze można mieć ubranie, ale nie dobry gust.

Jednym słowem, za pieniądze można mieć… ale nie można być.

- Katarzyna Grochola

Prawdziwe bogactwo to nie to, ile twoja praca pozwoli ci zarobić, ale to, kim cię uczyni.

– Pino Pellegrino

Pamiętaj, że bardzo mało jest takich ludzi, którzy leżąc na łożu śmierci, myśleli sobie: "Wiesz, naprawdę żałuję, że nie spędzałem więcej czasu w biurze".

- Richard Branson

To nieprawda, że klienci są najważniejsi. Pracownicy są najważniejsi. Jeśli zatroszczysz się o pracowników, oni zatroszczą się o klientów.

- Richard Branson

Jeśli chcesz wszystkich uszczęśliwić, nie bądź przywódcą — sprzedawaj lody.

– Steve Jobs

Sukces zazwyczaj przychodzi do tych, którzy są zbyt zajęci, aby go szukać.

- Henry David Thoreau

Największe nieszczęście zdarza się wówczas, gdy człowiek o małych możliwościach posiada wielkie ambicje.

– Luc de Clapiers de Vauvenargues

Kiedy idziesz w górę, to się wszystkim kłaniaj, bo może będziesz wracał tą samą drogą.

- Przysłowie chińskie

krótkie cytaty po angielsku


Nie Tylko Cytaty o Miłości - Również Inspiracje, Które Motywują

A w nagrodę, że cierpliwie doczytałeś aż do tego miejsca przedstawiamy listę inspiracji i wskazówek, które poprowadzą Cię do lepszego, bardziej komfortowego życia. Prosimy jednak, aby korzystać z nich w sposób rozsądny.
Każdy z nas jest na innym etapie swojego życia, każdy ma inne potrzeby i inne lekcje do przepracowania. I to jest absolutnie OK. Na tym polega piękno świata i jego różnorodność. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy w tej samej podróży rozwojowej. Tylko startujemy z innego miejsca, wybieramy inne drogi, ale dużo wskazuje na to, że prędzej czy później spotkamy się w tym samym miejscu.

W ogromnej mierze te wskazówki i podpowiedzi są efektem wielu sesji coachingowych. Sesji prowadzonych z takimi samymi ludźmi, jak Ty i ja. I tak samo jak Ty i ja, napotykającymi czasem "na przeszkodę", którą trzeba przepracować, aby stworzyć nową, lepszą wersję siebie.

 

Być może już sam ten fakt będzie dla Ciebie pozytywną inspiracją. Jak mówi ludowe powiedzenie: "cudza bida krzepi." A mówiąc poważnie: chcemy jeszcze raz podkreślić, że wszyscy jesteśmy w tej samej podróży rozwojowej.

 

Przekazujemy więc w Twoje ręce długą listę coachingowych pigułek mądrości - tym razem przygotowanych w postaci konkretnych wskazówek, a nawet instrukcji.

Dzisiaj wybierz z tej listy tylko te inspiracje, które najbardziej z Tobą rezonują. Najlepiej nie więcej, niż trzy.

I zacznij to robić. Ćwicz. Praktykuj. Regularnie.

 

Jedną aktywność przez co najmniej 3 tygodnie (wg badań tyle czasu jest potrzebne dorosłemu człowiekowi, aby wypracować nowy nawyk).

Lista konkretnych wskazówek nt. Rozwoju Osobistego

Oto nasza lista konkretnych i praktycznych wskazówek nt. Rozwoju Osobistego. Do wykorzystania od zaraz, do zastosowania na codzień. Jak mówi jedna z opublikowanych przez nas graficznych Pigułek Mądrości:

 

"20 minutes of doing something is better for your development than 20 hours of thinking about doing something".

 

Zrób więc pierwszy, mały krok!

 1. Podejmij świadomy wysiłek, aby żyć chwilą, aby docenić i być wdzięcznym za siebie i innych wokół ciebie.
   

 2. Kilka razy dziennie przestań robić to, co robisz, aby obserwować, co robią inni. Zanotuj osoby i wydarzenia, które w jakiś sposób Cię inspirują.
   

 3. Opracuj i zapisz strategie, które pomogą Ci zwalczać / przeciwdziałać wątpliwościom, strachowi i poszukiwaniu wymówek.
   

 4. Podczas interakcji z różnymi ludźmi, zwróć uwagę na silne emocje, takie jak gniew, strach, niecierpliwość itp. Zastanów się, czy i jak każda interakcja i emocja pomagają Ci stać się lepszą osobą lub osiągnąć Twój cel.
   

 5. Wszyscy potrzebujemy czasami odrobiny "twardej miłości" i bezpośredniej szczerości. Zbadaj swoje postawy i działania, Czy sprzyjają tworzeniu atmosfery szczerości i otwartości?
   

 6. Dla każdego ze swoich ważnych celów wyznacz kilka osób lub wzorów do naśladowania, którym udało się osiągnąć podobny cel.
   

 7. Każdego dnia postaraj się zainspirować kogoś, kto przeżywa trudne chwile. Innymi słowy, zaoferuj komuś pomoc lub zrób wszystko, aby być uprzejmym.
   

 8. Zapisz realistyczne i nierealistyczne lęki, które przychodzą Ci do głowy, gdy próbujesz osiągnąć cel. W przypadku tych, które pojawiają się najczęściej, przeciwdziałaj im za pomocą pozytywnego wspomnienia/przypomnienia, które Cię wzmocni i zainspiruje do kontynuowania obranej ścieżki lub wykonania zadania.
   

 9. Rzeczy, które robisz, które są niewygodne, nieco bolesne lub trudne do zrobienia, pomagają Ci „ćwiczyć” lub rozwijać jakąś dziedzinę Twojego życia. Im częściej ćwiczysz i rozwijasz jakiś aspekt siebie, tym silniejszy się staniesz, aż Twoja siła zaskoczy nawet Ciebie.
   

 10. Czasami trudno jest postrzegać siebie w sposób obiektywny lub taki, jak widzą Cię inni. Obejmuje to  zarówno Twoje mocne strony, jak i obszary słabo rozwinięte. Porozmawiaj z innymi osobami, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat aspektów, na które wg nich należy spojrzeć oraz perspektywy, z której należy skorzystać.

Krótkie Cytaty po Angielsku 1 - Empowerment Coaching

 1. Zaakceptuj swoje silne uczucia, ale ustal też ze sobą, że z czasami będą się zmieniać. Nie pozwól natomiast, aby Twoje emocje miały na Ciebie negatywny wpływ, powstrzymywały Cię przed postępami lub zmuszały Cię do rezygnacji. Dokonuj dobrych wyborów z racjonalnej pozycji.
   

 2. Kiedy czujesz się silny i zadowolony z siebie, zapisz i zapamiętaj rzeczy (lub osoby), które zainspirowały Cię do wyjścia poza to, czego się obawiałeś.
   

 3. Wyznacz sobie większy, aspiracyjny cel. Precyzyjnie opisz, co chcesz osiągnąć. A następnie podziel to na mniejsze cele SMART. Poprowadzą Cię one krok po kroku do osiągnięcia każdego mniejszego celu i ostatecznie poprowadzą Cię do osiągnięcia ostatecznego większego celu i sukcesu.
   

 4. Twoja wdzięczność i uznanie pomaga inspirować zarówno siebie, jak i innych. Przypomnij sobie chwile, kiedy zainspirowałeś lub pomogłeś komuś innemu poprzez prosty akt życzliwości.
   

 5. Kiedy ktoś przychodzi do Ciebie po jakąś pomoc, opinię, sugestię itp., uświadom sobie, że ta osoba postrzega Cię jako lidera, autorytet lub po prostu Cię ceni. Pomóż jej i kontynuuj dobrą pracę, inspirując innych.
   

 6. Uważaj na swoje nastawienie, emocje, wypowiadane słowa i komunikację niewerbalną za każdym razem, gdy wchodzisz w interakcję z ludźmi. Jeśli nie jesteś w nastroju „pomocy lub życzliwości”, możesz niechcący wysłać złą wiadomość i sprawić, że inni poczują się źle.
   

 7. Jeśli nie osiągasz pożądanego sukcesu, poświęć więcej czasu na udział w inspirujących i zachęcających działaniach, które przysporzą Ci nowej energii i sprawią, że z odnowionymi siłami wrócisz do realizacji swoich celów.
   

 8. Utrzymuj swoją nadzieję przy życiu. Tak długo, jak będziesz próbował, masz dużą szansę na osiągnięcie celu. Nie pozwól sobie na zbyt szybką rezygnację z prób i nadziei na przyszłość.
   

 9. Inspiruj siebie i innych pozytywnymi, afirmującymi, stwierdzeniami i przypomnieniami o tym, jak Wasze mocne strony umożliwiły Tobie (lub innym) odniesienie sukcesu. Przeżyj to ponownie!
   

 10. Ćwicz przekształcanie negatywnych wydarzeń i działań w pożyteczne lekcje. Zidentyfikuj, w jaki sposób te negatywne doświadczenia pomogły Ci później wprowadzić zmiany, które z kolei pomogły Ci odnieść sukces. Tak naprawdę najwięcej uczymy się na błędach.

Krótkie Cytaty po Angielsku 2 - Empowerment Coaching

 1. Podejmij świadomy wysiłek, aby skupiać się na pozytywach, bez względu na to, jak będą małe. Świadome wchodzenie w pozytywne nastawienie przyczynia się do wyższego poziomu motywacji i pewności siebie.
   

 2. Stwórz listę strategii i aktywności, które działają na Ciebie zachęcająco. Używaj ich, aby odeprzeć zniechęcające komentarze innych lub swój własny negatywny wewnętrzny dialog.
   

 3. Każdy rośnie i rozwija się w innym tempie. Daj sobie przyzwolenie, na to, aby wyrosnąć poza ludzi wokół Ciebie. Możesz przerosnąć niektóre osoby w całości lub w pewnym zakresie. Nie pozwól, aby ludzie, którzy nie chcą się rozwijać ściągali Cię w dół.
   

 4. Uczenie się lekcji w „trudny sposób” jest często bolesne. Kiedy rana się goi, a ból znika, znacznie łatwiej jest zobaczyć, jak „brzydkie” doświadczenie zmieniło Cię w piękną, nową osobę. Przypomnij sobie takie czasy z przeszłości.
   

 5. Kiedy odczuwasz presję i stres, zidentyfikuj części ciała, które są napięte lub bolesne. To znak, że Twoja siła psychiczna lub fizyczna rośnie. Potwierdź to głębokim, relaksującym oddechem i pozytywną frazą „potrafię” lub "This is not how this story is going to end!". Wybierz świadomie swoją reakcję.
   

 6. Bądź wobec siebie wyrozumiały i cierpliwy. Koncentruj się na podejmowaniu działań prowadzących Cię do osiągnięcia swojego celu. Lepiej osiągać cele wolniej niż oczekiwałeś, niż iść tak szybko, że przegapisz ważne lekcje i spostrzeżenia z całego procesu.
   

 7. W miarę jak zmienia się Twoje życie, krąg Twoich znajomości rośnie i zmienia się. Skoncentruj się na znajomościach opartych na wcześniej istniejących, długotrwałych, głębokich relacjach. Pomagają Ci utrzymać stałe źródło wsparcia i stabilności, niezależnie od tego, gdzie jesteś i jak zmienia się Twoje życie.
   

 8. Kiedy czujesz się zdezorientowany lub przytłoczony tym, co powinieneś zrobić, ćwicz wyciszanie wewnętrznego monologu umysłu i pozwól swojemu duchowi pokierować Tobą.
   

 9. Zaakceptuj i doceń siebie takim, jakim jesteś. Twoja zdrowa miłość własna i pewność siebie będą promieniować i inspirować innych, jednocześnie przypominając Ci, że jesteś wartościowy.
   

 10. Skup się na swoim doświadczeniu. Obserwuj i bądź uważny. Małe zmiany i małe kroki, które podejmujesz, często uczą ważniejszych aspektów niż ostateczne osiągnięcie głównego celu. Te lekcje i wglądy są tylko Twoje, ponieważ inni rzadko widzą Twoją osobistą podróż, krok po kroku.

Cytaty do zdjęć - nr 3

 1. Kiedy potrzebujesz inspiracji, spójrz na sprawy z innej perspektywy lub z innym nastawieniem. Wyjście poza swoją strefę komfortu pozwala zobaczyć nowe, inspirujące aspekty, zamiast powtarzać te same stare, znane pomysły.
   

 2. Otul swoją postawę i perspektywę grubą warstwą optymizmu i zaufania do siebie. Ochroni Cię to przed drobiazgami, które osłabiają Twój entuzjazm.
   

 3. Rozwijaj swoje umiejętności pozytywnego myślenia (ale nie myślenia naiwnego). Im bardziej jesteś pozytywnie nastawiony, tym większe jest prawdopodobieństwo, że osiągniesz swoje cele. Pamiętaj, że zawsze masz rację. Jeśli myślisz, że nie możesz, nie zrobisz tego. Jeśli myślisz, że dasz radę, znajdziesz sposób na rozwiązanie.
   

 4. Bycie „normalnym” to nie wszystko, co istnieje na tym świecie! To właśnie nieco „dziwni” ludzie wpadają na najbardziej pomysłowe rozwiązania. I wtedy my "normalni" żałujemy, że sami o tym nie pomyśleliśmy, a przecież mieliśmy to tuż przed oczami. Rozkoszuj się swoją wyjątkowością.
   

 5. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz inspiracji, czy chcesz zainspirować innych, bądź świadom swoich uczuć i prezentowanej postawy. Nawet kiedy się uśmiechasz, niewerbalne sygnały mogą informować innych, że jesteś sfrustrowany lub niezadowolony. Naucz się panować na komunikacją niewerbalną. Stanowi ona ponad 70% całej komunikacji człowieka. Dzięki temu będziesz wysyłać spójny przekaz, który będzie wiarygodny dla ludzi wokół Ciebie.
   

 6. Stwórz listę osób, miejsc, wydarzeń, historii/książek itp., które w przeszłości inspirowały Cię do realizacji Twoich celów. Wracaj do niej regularnie. Sprawdzaj, czy możesz dostosować którąś z pozycji na liście tak, aby podejmować dobre decyzje, odpowiadające Twoim obecnym potrzebom i sytuacji.
   

 7. Kiedy wyznaczasz cel, zrób sobie dodatkową notatkę, aby przypominać sobie, co Cię w nim ekscytuje i utrzymuje zainteresowanie jego osiągnięciem. Utrzymanie ekscytacji jest jedną z najważniejszych strategii, która pomaga zapewnić Ci sukces i osiągnięcie celu.
   

 8. Aby powtórzyć sukces poprzedniego osiągnięcia, ważne jest, aby postępować zgodnie z wcześniejszym  „dobrym przepisem”. Tak przecież jest np. z pieczeniem ciasta. Nie próbuj iść na skróty. Właściwe i konsekwentne postępowanie umocni Cię w podążaniu Twoją ścieżką. I dzięki temu będziesz z siebie dumny.
   

 9. Aby zwiększyć własną inspirację, zainspiruj kogoś, kto nie osiągnął jeszcze Twojego poziomu doświadczenia lub wiedzy. To jest też wspaniały sposób na własny rozwój osobisty. Sami uczymy się najlepiej, kiedy mamy czegoś nauczyć innych. Porządkujemy wtedy swoją wiedzę i zaczynamy dostrzegać to, czego do tej pory nie widzieliśmy.
   

 10. Kiedy wątpisz w siebie, umacniaj swoją wartość i pewność siebie, pomagając innym. Zwłaszcza tym, którzy nie mają zalet, którymi Ty zostałeś pobłogosławiony.

motywujące cytaty po angielsku

 

 1. ​Gdy Twój Wewnętrzny Krytyk beszta Cię za to, że nie osiągnąłeś swojego celu, upomnij go! Przypomnij sobie, że teraz Twoim najwyższym priorytetem jest robienie postępów i doświadczanie tego procesu w pełni. Najkorzystniejszy postęp często zajmuje więcej czasu niż to się wydawało na początku.
   

 2. .Potrzebujesz motywacji, aby odnieść sukces? Przede wszystkim rozwijaj otwarte, pozytywne usposobienie.
   

 3. Nie musisz planować każdego najmniejszego szczegółu, aby zrobić pierwszy krok w swojej podróży. Wiedza o tym, co ostatecznie chcesz osiągnąć, wystarczy, abyś poszedł właściwą ścieżką. Znaki, które zobaczysz po drodze, będa Ci podpowiadać, gdzie postawić następny krok.
   

 4. Nie zakładaj, że rzeczy „same wpadają na swoje miejsce”. Nie pozostawiaj spraw losowi. Jeśli chcesz osiągnąć cel, musisz podjąć działanie. Może to obejmować zrobienie pierwszego kroku i/lub dokonanie znaczących zmian, które doprowadzą do pożądanych przez Ciebie pozytywnych rezultatów.
   

 5. Zwróć szczególną uwagę na swoje myśli i sposób myślenia. Wpływają na wszystko inne w Twoim życiu, od słów po działania i nawyki. Wybierasz myśli, którym pozwalasz wpłynąć na Twoje życie. Wybierz je w sposób świadomy.
   

 6. ​​Kiedy nie możesz się zdecydować, czy naprawdę czegoś chcesz, ostatecznym testem, który pomoże ci zdecydować, jest zbadanie, czego potrzeba, aby to uzyskać. Następnie zdecyduj, czy jesteś wystarczająco zmotywowany, aby zrobić wszystko (a nawet więcej), aby osiągnąć swój cel.
   

 7. Rozwijaj i utrzymuj optymistyczne nastawienie. Wiele osób, które osiągnęły sukces, przypisuje swój wysoki poziom motywacji ich ciągłemu pozytywnemu nastawieniu. Koncentrowanie się na pozytywnych aspektach i nadziei na przyszłość prowadzi do większego szczęścia i ułatwia dostrzeżenie motywujących wydarzeń.
   

 8. Znalezienie motywacji do rozpoczęcia pracy może być trudne. Po rozpoczęciu Twoje zainteresowanie lub podekscytowanie może osłabnąć. Spójrz na swoje motywacje. Jeśli nic nie motywuje Cię do kontynuacji, zastanów się nad dostosowaniem opcji lub czasu.
   

 9. Utrzymanie motywacji jest ważne, aby robić postępy i ostatecznie osiągnąć swój cel. Pomimo napotykanych trudności działaj na swoją korzyść, skupiając się na robieniu codziennych postępów, a nie na dużym ostatecznym celu. Niech Twoje codzienne postępy zmotywują Cię do poprawy jutra.
   

 10. Istnieje różnica między „chceniem” a pragnieniem czegoś. Pragnienie oznacza, że ​​chciałbyś coś mieć, ale niekoniecznie jesteś gotów na to zapracować. Prawdziwa chęć oznacza, że ​​jesteś gotów na coś zapracować i oczekujesz, że uzyskasz to, czego chcesz.
   

Cytaty do zdjęć - nr 5
bottom of page