Konfucjusz - krótka biografia, nauczanie, ciekawostki i cytaty


Konfucjusz-Krótka biografia-nauka-ciekawostki-i-cytaty 1

Konfucjusz pozostaje jednym z najważniejszych filozofów w historii całego świata, a także jednym z tych, którzy wywarli największy wpływ na myśl zachodnią, w szczególności na chrześcijaństwo (niespodzianka?). I choć sam Konfucjusz ponoć nie pisał, to jego idee zostały zebrane przez jego uczniów i przekazane światu w różnych formach. Ja przestawię tu krótką biografię Konfucjusza, podając też kilka smakowitych ciekawostek oraz słynnych cytatów.

Krótka Biografia Konfucjusza

Jego przemyślenia były niezwykle uniwersalne i zyskały całkowicie ponadczasowe znaczenie. M.in. wypracował szereg wartości, które były niezbędne do sprawnego funkcjonowania całego społeczeństwa.


Głównym tematem rozważań Konfucjusza było codzienne życie ludzi i stabilność społeczeństwa. Jego zdaniem istnieje pięć podstawowych cnót:

  1. humanitaryzm,

  2. praworządność,

  3. poprawność,

  4. mądrość

  5. i lojalność.

Cnoty te z kolei realizują się w pięciu powinnościach, czy też fundamentalnych relacjach społecznych:

  1. między panującym i urzędnikiem,

  2. ojcem i synem,

  3. starszym i młodszym bratem,

  4. mężem i żoną

  5. oraz między przyjaciółmi.


Wg niego moralność jednostki i podstawowa rola rodziny jest fundamentem i gwarantem stabilności całego państwa. Dużą rolę w kształtowaniu ładu społecznego odgrywa również wykształcenie, objemujące nie tylko umysł, ale także aspekty serca i ducha.


Życie Konfucjusza

Konfucjusz urodził się w roku 551 pne, w małej chińskiej wiosce w powiecie Lu, obecnie zwanej Shan-tong. Był dzieckiem z drugiego małżeństwa swojego ojca z rodu Kong, który w chwili narodzin syna miał już ponad 60 lat i zmarł, kiedy Konfucjusz miał 3 lata.

Pierwotne imię Konfucjusza brzmiało Kong Fu-tzu (co oznaczało Mistrz Kong), ale po łacinie otrzymało brzmienie „Konfucjusz”.


Ojciec Konfucjusza miał już dziewięć córek z pierwszego małżeństwa, ale nie chciał umrzeć nie posiadając syna. Zawarł więc umowę z biednym wdowcem, który oddał mu swoją najmłodszą córkę. Przyszła matka Konfucjusza miała wtedy zaledwie 13 lat.


Ród ojca Konfucjusza należał do bardzo szlachetnej, choć zubożałej linii. Jego przodkami byli przyrodni brat ostatniego cesarza z dynastii Shang