top of page

Coaching Asertywności

 

Tematy asertywności i wystąpień publicznych są dwoma najczęściej wymienianymi obszarami, w których ludzie chcieliby osiągnąć poprawę w życiu zawodowym. A do tego żyjemy w czasach, w których chronicznie brakuje nam czasu!  W pracy uginamy się pod natłokiem zadań, pędzimy z jednego call'a na drugi, żyjemy w ciągłym napięciu. Wracamy w pośpiechu do domu, zmęczeni, zdenerwowani i zamiast znaleźć zrozumienie, wpadamy w konflikt z najbliższymi. A ten brak zrozumienia i spokoju w życiu prywatnym odbiera nam energię do następnego dnia pracy.
I tak koło się zamyka. A do tego, w przypadku wielu firm, tzw. misję firmy można dziś ująć w trzech słowach: więcej, więcej, więcej ... Jak wyjść z tego zaklętego kręgu?

Czym jest Asertywność?

Asertywność to uczciwość wobec siebie i wobec innych. I ma ogromy związek z integralnością, ze świadomością swoich potrzeb i swojego systemu wartości. A osią wszystkiego jest komunikacja. Mówisz to, co myślisz i robisz to, co mówisz. Ale niezwykle ważne jest: JAK, KIEDY i z KIM się komunikujesz

 

Asertywność to umiejętność wyrażania swoich uczuć i poglądów z uwzględnieniem własnych granic i przy poszanowaniu granic innych ludzi. Asertywność to także umiejętność odmawiania, mówienia "nie" wtedy, kiedy rzeczywiście się nie zgadzasz. Aby szanować zarówno swoje, jak i cudze granice trzeba przede wszystkim być tych granic świadomym i wiedzieć kiedy są przekraczane. Aby poznać swoje granice trzeba odrobić zadanie domowe pracy nad sobą, i często, pozbyć się własnych iluzji oraz ograniczeń. Aby poznać, zrozumieć i zaakceptować granice innych ludzi trzeba się nauczyć słuchać i rozmawiać.

 

Asertywność to również umiejętność dojrzałego przyjmowania krytyki oraz rozpoznawania prób manipulacji (również manipulacji stosowanych przez siebie samego). I, co ciekawe, to również umiejętność przyjmowania pochwał, bez poczucia wstydu, a nawet winy.

Na początku tego akapitu wspomnieliśmy o integralności. W osiągnięciu pełni asertywności ma ona ogromne znaczenie. Możemy bowiem osiągnąć pełny lub zaawansowany poziom asertywności tylko wtedy, kiedy następuje synchronizacja następujących trzech elementów:

 

 1. naszych przekonań,

 2. naszych emocji,

 3. naszych zachowań.

Coaching Asertywności – czego dotyczy?

Na czym więc polega Coaching Asertywności? Zakończenie poprzedniego akapitu jest już ważną podpowiedzią. To praca nad jednym z trzech wymienionych tam elementów asertywności.
A w większości przypadków tak naprawdę praca nad wszystkimi trzema.: przekonaniami, emocjami i zachowaniami. W obszarze zachowań to przede wszystkim świadome wybieranie CO, JAK, KIEDY i KOMU powiemy (i nie powiemy).

Ponadto, każdy z nas ma pewne preferencje postrzegania świata, uczenia się i podejmowania decyzji. Coaching Asertywności może być bardzo pomocny w uświadomieniu sobie swoich własnych preferencji, a następnie preferencji osób dla Ciebie ważnych. Dzięki temu zrozumiesz lepiej źródła różnic i konfliktów, jak również nauczysz się elastycznie wybierać style komunikacji, a w szczególności zaczniesz z gracją mówić "NIE". 

Korzyści płynące z Coachingu Asertywności mogą dotyczyć zarówno życia zawodowego, jak i życia prywatnego. Zasady, które dotyczą zdrowej asertywności są bowiem uniwersalne i związane z tym, kim jesteśmy jako ludzie i jak wchodzimy w relacje z innymi osobami.

Podsumowując, w tym zabieganym świecie Coaching Asertywności pozwoli Ci się zatrzymać i między innymi nauczy Cię mówienia "NIE" - bez lęku i poczucia winy. To sprawi, że przestaniesz działać powodowany strachem, nie będziesz mieć trudności z NIE zrobieniem czegoś i NIE zabudujesz swojej agendy po sufit - zwłaszcza w życiu zawodowym.

W wyniku naszych sesji nauczysz się:

 • identyfikować ograniczające przekonania,

 • radzić sobie z emocjami, które są dla Ciebie trudne,

 • rozpoznawać i zauważać swoje potrzeby,

 • rozpoznawać te miejsca, gdzie sam siebie oszukujesz,

 • definiować i stawiać swoje granice,

 • rozpoznawać preferencje i style komunikacji innych osób,

 • rozpoznawać zdrowe zachowania asertywne i niezdrowe zachowania bierne lub bierno-agresywne,

 • identyfikować próby manipulacji i zdrowo na nie odpowiadać,

 • komunikować się z innymi w sposób dojrzały i elastyczny,

 • otwarcie wyrażać swoje zdanie,

 • przyjmować pochwały ze zdrową satysfakcją,

 • rozwiązywać konflikty z dużo mniejszym wydatkiem energii,

 • być w konflikcie bez poczucia lęku i bez poczucia winy.

Coaching Asertywności – zasady prowadzenia sesji

Standardowy przebieg kontraktu coachingowego wygląda następująco:

 • czas trwania jednej sesji to 1 godzina zegarowa

 • cena jednej godziny coachingu to 200 - 250 zł

 • konwersacje odbywają się przy użyciu komunikatorów internetowych (np. narzędzie Zoom) - wybierzemy takie narzędzie, z którego korzystasz najczęściej

 • ważne  jest, abyśmy przez kilka pierwszych sesji spotykali się regularnie raz w tygodniu

 • Empowerment Coaching pracuje 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Znajdziemy termin, który będzie najlepiej odpowiadał obydwu stronom

 • nasze rozmowy będą dopełnione różnymi materiałami i metodami, takimi jak np. Metoda NVC (skrót z ang. Non-Violent Communication) - czyli Komunikacja Bez Przemocy.
   

Tak wygląda punkt startowy. Czas trwania sesji możemy jednakże elastycznie dostosowywać do Twoich indywidualnych potrzeb. Wszak jego głównym tematem będzie Coaching i Praktykowanie Asertywności.

Oferta na Coaching Asertywności w Empowerment Coaching Kraków


Cykl artykułów nt. technik budowania asertywności

Zapraszamy też do zapoznania się z cyklem artykułów dedykowanych tematowi asertywności. Znajdziesz tam zarówno opis modeli komunikacji oraz kluczowych ról, jakie w niej przybieramy, jak i konkretne wskazówki jak rozpoznawać poszczególne role i jak dostosowywać nasz styl komunikacji do poszczególnych ról. Np. jak stawiać zdrowe granice i co robić, kiedy ktoś je złamie.

Artykuły nt. Asertywności w Empowerment Coaching Kraków
bottom of page