top of page

Coaching Asertywności

Tematy asertywności i wystąpień publicznych są dwoma najczęściej wymienianymi obszarami, w których ludzie chcieliby osiągnąć poprawę w życiu zawodowym. A do tego żyjemy w czasach, w których chronicznie brakuje nam czasu!  W pracy uginamy się pod natłokiem zadań, pędzimy z jednego call'a na drugi, żyjemy w ciągłym napięciu. Wracamy w pośpiechu do domu, zmęczeni, zdenerowowani i zamiast znaleźć zrozumienie, wpadamy w konflikt z najbliższymi. A ten brak zrozumienia i spokoju w życiu prywatnym odbiera nam energię do następnego dnia pracy.
I tak koło się zamyka. A do tego, w przypadku wielu firm, tzw. misję firmy można dziś ująć w trzech słowach: więcej, więcej, więcej ... Jak wyjść z tego zaklętego kręgu?

Coaching Asertywności – czego dotyczy?

Asertywność to uczciwość wobec siebie i wobec innych. I ma ogromy związek z integralnością, ze świadomością swoich potrzeb i swojego systemu wartości. A osią wszystkiego jest komunikacja. Mówisz to, co myślisz i robisz to, co mówisz. Ale niezwykle ważne jest: JAK, KIEDY i z KIM się komunikujesz.

Każdy z nas ma pewne preferencje postrzegania świata, uczenia się i podejmowania decyzji. Coaching Asertywności może być bardzo pomocny w uświadomieniu sobie swoich własnych preferencji, a następnie preferencji osób dla Ciebie ważnych. Dzięki temu zrozumiesz lepiej źródła różnic i konfliktów, jak również nauczysz się elastycznie wybierać style komunikacji, a w szczególności zaczniesz z gracją mówić "NIE". 

W tym zabieganym świecie pomagamy się zatrzymać, a Coaching Asertywności nauczy Cię mówienia "NIE" - bez lęku i poczucia winy. To sprawi, że przestaniesz działać powodowany strachem, nie będziesz mieć trudności z NIE zrobieniem czegoś i NIE zabudujesz swojej agendy po sufit - zwłaszcza w życiu zawodowym.

W wyniku naszych sesji nauczysz się:

 • rozpoznawać i zauważać swoje potrzeby

 • stawiać swoje granice

 • rozpoznawać preferencje i style nnych osób

 • rozpoznawać zdrowe zachowania asertywne i niezdrowe zachowania bierne lub bierno-agresywne

 • komunikować się z innymi w sposób dojrzały i elastyczny

 • otwarcie wyrażać swoje zdanie

 • rozwiązywać konflikty z dużo mniejszym wydatkiem energii

 • być w konflikcie bez poczucia lęku i bez poczucia winy

Coaching Asertywności – zasady prowadzenia sesji

Standardowy przebieg kontraktu coachingowego wygląda następująco:

 • czas trwania jednej sesji to 1 godzina zegarowa

 • cena jednej godziny coachingu to 120-170 zł+VAT

 • konwersacje odbywają się przy użyciu komunikatorów internetowych (np. narzędzie Zoom) - wybierzemy takie narzędzie, z którego korzystasz najczęściej

 • ważne  jest, abyśmy przez kilka pierwszych sesji spotykali się regularnie raz w tygodniu

 • Empowerment Coaching pracuje 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Znajdziemy termin, który będzie najlepiej odpowiadał obydwu stronom

 • nasze rozmowy będą dopełnione różnymi materiałami i metodami, takimi jak np. metoda NVC (skrót z ang. Non-Violent Communication)
   

Tak wygląda punkt startowy. Czas trwania sesji możemy jednakże elastycznie dostosowywać do Twoich indywidualnych potrzeb. Wszak jego głównym tematem będzie Coaching i Praktykowanie Asertywności.

Coaching Asertywności 1-Empowerment Coaching Kraków.jpg


Cykl artykułów nt. technik budowania asertywności

Zapraszamy też do zapoznania się z cyklem artykułów dedykowanych tematowi asertywności. Znajdziesz tam zarówno opis modeli komunikacji oraz kluczowych ról, jakie w niej przybieramy, jak i konkretne wskazówki jak rozpoznawać poszczególne role i jak dostosowywać nasz styl komunikacji do poszczególych ról. Np. jak stawiać zdrowe granice i co robić, kiedy ktoś je złamie.

Coaching Asertywności 2-Empowerment Coaching Kraków.jpg
bottom of page