Coaching Relacji z Trudnym Szefem

Nie ma co ukrywać, że od kontaktów z przełożonym zależy bardzo wiele. Chyba każdy z nas usłyszał kiedyś
sformułowanie „Nie dogaduję się z szefem” – a nawet sam je wypowiedział. Brak porozumienia to jednak nie najgorsza z możliwych sytuacji, chociaż niewątpliwe rzutuje na poziom naszego zadowolenia z pracy.
W ekstremalnych przypadkach konflikty z przełożonym mogą nawet być bodźcem do rzucenia wypowiedzeniem na biurko. Czy takie relacje z trudnym szefem da się poprawić?

Trudna sytuacja w pracy – jak można jej zaradzić?

Nie inaczej, jak w przypadku innych relacji w naszym życiu, pomocne w ich poprawieniu będzie „nauczenie się”
preferencji naszego przełożonego. Decydowanie o tym, w jaki sposób będziemy reagować w określonych sytuacjach to jedno z możliwych rozwiązań, które pomoże nam załagodzić konflikty.
Jakie korzyści może przynieść Ci Coaching Relacji z Trudnym Szefem? Nasze spotkania mogą okazać się pomocne
w określeniu osobowości Twojej i Twojego przełożonego, tego, jakie podejście preferujecie podczas rozwiązywania
problemów oraz jakiego stopnia komunikatywności oczekujecie. Odmienność w tych aspektach jest częstym źródłem konfliktów, natomiast nie jest przeszkodą nie do pokonania. Jeśli czujesz, że zyskanie takich umiejętności w kontaktach międzyludzkich będzie dla Ciebie użyteczne, zapisanie się na nasze sesje coachingowe będzie dobrym wyjściem. 

Coaching Relacji z Trudnym Szefem – kilka szczegółów

Tak, jak inne nasze sesje coachingowe, w przypadku opisywanych tu spotkań obowiązują zbliżone do nich warunki.
Podstawą jest sesja trwająca 1h, której koszt wynosi 150 zł. Częstotliwość spotkań to zaś jedna sesja na tydzień, która odbywa się przy pomocy wybranego komunikatora internetowego.
Te zasady to jednak tylko swego rodzaju baza – każda sytuacja jest inna i nierzadko wymaga indywidualnego podejścia, które również możemy zapewnić. Niezależnie od przypadku, sesje coachingowe Relacji z Trudnym Szefem są poufne i opierają się na wspólnym zaufaniu. Zawieramy między sobą pewnego rodzaju kontrakt, który ma przynieść określony rezultat – jeśli jednak będziesz z niego niezadowolony, możemy go rozwiązać lub odpowiednio zmodyfikować.