top of page

Leadership Coaching - Coaching Przywództwa

W każdym zespole jego członkowie wchodzą w różnorodne role. Jedni są bardziej aktywni, inni trzymają się z boku, jeszcze inni świetnie sprawdzają się w rozładowywaniu napiętej atmosfery. Jedni są bardziej kreatywni, sklonni do działania, a inni bardziej analityczni i metodyczni. Wszystkich ich spaja jedna osoba – lider. Pozycja ta na niektórych jest narzucana z góry, zaś w innych przypadkach taki przywódca wyłaniany jest naturalnie. Każdorazowo rola ta wiąże się jednak z dużym poczuciem odpowiedzialności – nie tylko za osiągnięcie celów wyznaczonych zespołowi, ale i za poszczególnych jego członków.

Leadership Coaching – co mogą dać Ci takie sesje?

Pełnienie funkcji lidera przywodzi na myśl takie pojęcia, jak realizacja wyznaczonych celów, planowanie i organizacja pracy zespołu, zapewnienie zespołowi wszystkich zasobów niezbędnych do realizacji zadań, delegowanie zadań, rozwiązywanie konfliktów, przekazywanie feedbacku, wspieranie członków w rozwoju, rozwój talentów, planowanie sukcesji oraz podejmowanie decyzji.

A w dzisiejszych czasach coraz bardziej elastyczność, innowacyjność oraz empatia i wspieranie.

 

Jeśli jednak chcemy by fundamentami, na których opiera się funkcjonowanie zespołu była autentyczność i zaufanie, nie możemy zapominać o właściwej komunikacji. To właśnie ona jest podstawą działania grupy. Leadership Coaching bardzo pomaga w zwiększeniu Twoich umiejętności w tym zakresie.

Ale przede wszystkim, aby lider mógł skutecznie przewodzić innym, najpierw powinien mądrze zarządzać sobą. A to wymaga samoświadomości oraz chęci i umiejętności uczenia się, a także konsekwencji w pracy nad sobą.


Na lidera nałożone jest wiele obowiązków zarówno wobec pracowników, którymi zarządza, jak i wobec swoich przełożonych. W trakcie sesji coachingowych, coach może zwrócić uwagę na takie aspekty związane z zarządzaniem i przywództwem, które w ogóle nie przyszłyby Ci do głowy.

 

W naszym przypadku doświadczenie nabyte podczas pracy w działach HR, Finansów, Informatyki i Zarzadzania Projektami pozwoliło nam zyskać szerszą perspektywę spojrzenia na zarządzanie zespołem, którą chętnie dzielimy się ze swoimi Klientami. Wspólnie będziemy dążyć do zwiększenia Twoich zdolności przywódczych, tak aby Twój styl zarządzania opierał się na Twoich mocnych stronach i w sposób naturalny tworzył w zespole atmosferę zaufania i chęci współpracy. Nie bez znaczenia jest również umiejętność zarządzania swoim szefem.

Coaching Przywództwa – przebieg sesji

Standardowy przebieg sesji wygląda następująco:

  • czas trwania jednej sesji to 1 godzina zegarowa

  • cena jednej sesji to 120-170 zł+VAT

  • spotkania odbywają się przy użyciu komunikatorów internetowych (np. narzędzie Zoom) od poniedziałku do czwartku.
     

Jest to jednak tylko baza wyjściowa, a nasze spotkania możemy dostosować do Twoich indywidualnych potrzeb. Czas trwania sesji, ich termin i liczba mogą się różnić, tak abyś ze spotkań z zakresu Coachingu Przywództwa wyniósł jak najwięcej.

Leadership Coaching-Empowerment Coaching Kraków.jpg
bottom of page