Leadership Coaching

W każdym zespole jego członkowie wchodzą w różnorodne role. Jedni są bardziej aktywni, inni trzymają się z boku, jeszcze inni świetnie sprawdzają się w rozładowywaniu napiętej atmosfery. Jedni są bardziej kreatywnia, sklonni do działania, a inni bardziej analityczni i metodyczni. Wszystkich ich spaja jedna osoba – lider. Pozycja ta na niektórych jest narzucana z góry, zaś w innych przypadkach taki przywódca wyłaniany jest naturalnie. Każdorazowo rola ta wiąże się jednak z dużym poczuciem odpowiedzialności – nie tylko za osiągnięcie celów wyznaczonych zespołowi, ale i za poszczególnych jego członków.

Leadership Coaching – co mogą dać Ci takie sesje?

Pełnienie funkcji lidera przywodzi na myśl takie pojęcia, jak wydobycie i maksymalizacja potencjału zespołu, zwiększenie wydajności grupy, delegowane zadań, rozwiązywanie konfliktów, przekazywanie feedbacku, wspieranie członków w rozwoju, rozwój talentów, planowanie sukcesji. Jeśli jednak chcemy by fundamentami, na których opiera się funkcjonowanie zespołu, była autentyczność i zaufanie, nie możemy zapominać o właściwej komunikacji. To właśnie ona jest podstawą działania grupy. Leadership Coaching bardzo pomaga w zwiększeniu Twoich umiejętności w tym zakresie.


Na lidera nałożone jest wiele obowiązków zarówno wobec pracowników, którymi zarządza, jak i wobec swoich
przełożonych. W trakcie takich sesji coach może zwrócić uwagę na takie aspekty związane z zarządzaniem i przywództwem, które w ogóle nie przyszłyby Ci do głowy. W moim przypadku doświadczenie nabyte podczas pracy w działach HR pozwoliło mi zyskać szerszą perspektywę spojrzenia na zarządzanie zespołem, którą chętnie dzielę się ze swoimi Klientami. Wspólnie będziemy dążyć do zwiększenia Twoich zdolności przywódczych, tak aby Twój styl zarządzania opierał się na Twoich mocnych stronach i w sposób naturalny tworzył w zespole atmosferę zaufania i chęci współpracy. Nie bez znaczenia jest również umiejętność zarządzania swoim szefem.

Leadership Coaching – przebieg sesji

Standardowy przebieg sesji wygląda następująco:

  • czas trwania jednej sesji to 1 godzina zegarowa

  • koszt jednej sesji to 150 zł

  • spotkania odbywają się przy użyciu komunikatorów internetowych (np. narzędzie Zoom) od poniedziałku do czwartku.
     

Jest to jednak tylko baza wyjściowa, a nasze spotkania możemy dostosować do Twoich indywidualnych potrzeb. Czas trwania sesji, ich termin i liczba mogą się różnić, tak abyś ze spotkań z zakresu Leadership Coachingu wyniósł jak najwięcej.