Neuroróżnorodność - mało znana supermoc


Coaching biznesowy Kraków-Czym jest neuroróżnorodność-neurodiveristy

Termin neuroróżnorodność (ang. neurodiversity) został spopularyzowany pod koniec lat 90. przez australijską socjolożkę Judy Singer i amerykańskiego dziennikarza Harveya Blume w celu określenia różnorodności ludzkich mózgów w takich sferach jak towarzyskość, uczenie się, uwaga, nastrój - bez patologizowania ich.


Czym jest neuroróżnorodność

Pojęcie neuroróżnorodności jest z definicji szerokie. Istnieje przecież tak wiele sposobów ekspresji genów, które odbiegają od tego, co dziś jest uważane za „normalne”. Wg aktualnej definicji termin ten odnosi się do zakresu różnic zdefiniowanych klinicznie.


Najczęściej neuroróżnorodność odnosi się do autyzmu, deficytu uwagi/nadpobudliwości, zaburzeń ADHD, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD).


I czy sobie zdajesz z tego sprawę, czy nie, jest duże prawdopodobieństwo, że pracujesz z kimś, kto jest neuroróżnorodny (ang. neurodiverse). Osoby neuroróżnorodne stanowią bowiem około 20% całej populacji, bez względu na rasę, płeć, wiek i orientacje seksualną.


Biorąc pod uwagę skalę występowania samej dysleksji, jest bardziej niż prawdopodobne, że w Twojej firmie już istnieje neuroróżnorodność.


Jednak pomimo tak dużej reprezentacji, osoby neuroróżnorodne napotykają bariery na drodze do spełnienia i satysfakcjonującego zatrudnienia - nie tyle ze względu na swoje cechy, ale na bariery społeczne.


Programy neuroróżnorodności w firmach

Np. firma SAP jest jednym z dobrych przykładów firmy, która wdrożyła Program Neuroróżnorodności i odniosła z tego tytułu niemałe korzyści. Z kolei firmy EY i P&G w ostatnich latach kładły nacisk na wsparcie neuroróżnorodnych talentów w procesie rekrutacji. A Bank of America podkreśla znaczenie, nie tylko zatrudniania nowych neuroróżnorodnych talentów, ale rozpoznawanie i wspieranie neuroróżnorodnych talentów, które już są w organizacji.


Jedną z korzyści płynących z programów neuroróżnorodności jest to, że mogą popchnąć firmę i jej liderów do przyjęcia zasad, dobrych praktyk i stylów zarządzania, które koncentrują się na umieszczaniu ludzi w kontekstach, które najlepiej wykorzystują ich umiejętności. Tak, aby mogli zmaksymalizować swój wkład. I swoją satysfakcję.


Może cię to zaskoczy, ale uczestnicy programu JPMorgan Chase Autism at Work są o 48% szybsi i o 92% bardziej produktywni niż ich rówieśnicy ze względu na ich wyjatkową ostrość wzroku, doskonałą zdolność do koncentracji i wysoką dbałość o szczegóły.


Co więcej, program ten generuje równiez efekt domina: lepszą komunikację i wspieranie poczucia przynależności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa psychicznego — nie tylko wśród pracowników neuroróżnorodnych, ale w całej ich polulacji.