Czym jest neuroprzywództwo?


Czym jest neuroprzywództwo-Empowermentt Coaching Kraków Blog

Po raz pierwszy pojęcie neuroprzywództwa zostało użyte w 2005 roku w tekście opublikowanym w Harvard Business Review. Rok później, w maju 2006 roku, kompleksowa teoria zebrana przez Davida Rock i Jeffreya Schwartz została zaprezentowana w artykule The Neuroscience of Leadership. Breakthroughs in brain research explain how to make organizational transformation succeed.


Kim są twórcy koncepcji neuroprzywództwa

David Rock jest naukowcem, m.in autorem sławnej ksiązki pt. "Quiet Leadership: Six Steps to Transforming Performance at Work" (Collins, 2006) oraz współtwórcą programu coachingu menedżerskiego w New York University’s School of Continuing and Professional Studies.


Jeffrey Schwartz z kolei jest psychiatrą badawczym w School of Medicine na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Jego książki to: "The Mind and the Brain (napisanej wraz z Sharon Begley i wydanej w Regan Books, 2002) oraz bestseller "Brain Lock: Free Yourself from Obsessive-Compulsive Behavior" (Regan Books, 1997).


Rock i Schwartz tak piszą we wstępie do w/w artykułu:


"/.../Firmy na całym świecie borykają się z tym samym problemem: sukces nie jest możliwy bez zmiany codziennych zachowań ludzi w całej firmie. Jednak zmiana zachowania jest trudna, nawet dla jednostek, a nawet wtedy, gdy nowe nawyki mogą oznaczać różnicę pomiędzy życiem a śmiercią.


W wielu badaniach pacjentów, którzy przeszli operację pomostowania aortalno-wieńcowego, średnio tylko jedna na dziewięć osób wdraża nowe, zdrowsze nawyki na co dzień. Życie pacjentów jest nadal znacznie zagrożone, chyba że ćwiczą, tracą na wadze, i wyraźnie widzą wartość zmiany swojego zachowania. Ale nie wszyscy za tym podążają.

A co ze zmianą zachowania całej organizacji? Konsekwentnie słabe osiągnięcia w tej dziedzinie mówią nam, że jest to w najlepszym razie wyzwanie.


Czym jest neuroprzywództwo

W ciągu ostatnich dwóch dekad naukowcy uzyskali nowy, znacznie dokładniejszy obraz ludzkiej natury i zmian zachowania dzięki integracji psychologii (badanie ludzkiego umysłu i ludzkiego zachowania) i neuronauki (badanie anatomii i fizjologii człowieka).


Technologie obrazowania, takie jak funkcjonalne obrazowanie rezonansem magnetycznym (fMRI) i pozytonowa tomografia emisyjna (PET), wraz z technologiami analizy fal mózgowych, takimi jak ilościowa elektroencefalografia (QEEG), ujawniły dotychczas niewidziane połączenia nerwowe w żywym ludzkim mózgu. Zaawansowana komputerowa analiza tych połączeń pomogła naukowcom rozwinąć coraz więcej prac teoretycznych łączących mózg (organ fizyczny) z umysłem (ludzką świadomością, która myśli, czuje, postrzega i działa).


Konsekwencje tych nowych badań są szczególnie istotne dla liderów organizacyjnych. Jest teraz jasne, że ludzkie zachowanie w miejscu pracy nie działa tak, jak myśli wielu kierowników. To z kolei pomaga wyjaśnić, dlaczego wiele wysiłków kierowniczych i inicjatyw dotyczących zmian organizacyjnych kończy się niepowodzeniem. Pomaga to również wyjaśnić sukces firm takich jak Toyota i Springfield Remanufacturing Corporation, których praktyki w warsztatach lub salach konferencyjnych głęboko rezonują z wrodzonymi predyspozycjami ludzkiego mózgu. /.../"


Tak więc Neuroprzywództwo to w dużym skrócie koncepcja, w której spotykają się neuronauka (skupiająca sie na dogłębnym zrozumieniu pracy ludzkiego mózgu) oraz praktyki organizacyjne.