Pyrrusowe zwycięstwo w pracy. Czy realizowanie swoich aspiracji na pewno przyniesie Ci szczęście?


Empowerment Coaching  Kraków Blog-Czym jest Pyrrusowe wycięstwo w pracy

Na pewno znasz określenie Pyrrusowe Zwycięstwo. Oznacza ono zwycięstwo osiągnięte zbyt wielkim kosztem, które jest tylko zwycięstwem pozornym, ponieważ straty przewyższają zyski.

Zobaczmy czego możemy się nauczyć od Kineasa, mądrego doradcy Pyrrusa - szczególnie w dziedzinie realizowania swoich aspiracji zawodowych. Jak może wyglądać Pyrrusowe Zwycięstwo w pracy?


Rozmowa Pyrrusa z Kineasem przed rozpoczęciem wojny z Italią

Grecki król Pyrrus, władca o potężnych imperialnych aspiracjach, uchodził za wojskowego geniusza. Miał też mądrego doradcę, Kineasa, który widząc, że Pyrrus marzy o wygraniu wojny z Italią, przeprowadził z nim taką rozmowę.


– Podobno Rzymianie to dzielni wojownicy, Pyrrusie. Jeżeli nawet ich pokonamy, jaki będziemy mieli z tego pożytek?


– Pytasz o rzecz prostą. Cała Italia znajdzie się wtedy w naszych rękach, a korzyści z tego będą ogromne – odparł król.


– A co będziemy robić po zdobyciu Italii?


– Niedaleko od Italii znajduje się wyspa, Sycylia. Myślę, że łatwo będzie ją zdobyć – odparł Pyrrus.


– To bardzo możliwe. A czy zdobycie Sycylii będzie kresem naszej wyprawy? –pytał dalej Kineas.


– Obyśmy zwyciężyli! Będzie to dla nas zaproszenie do kolejnych wielkich przedsięwzięć. Kto bowiem zdołałby się powstrzymać od zajęcia Afryki, skoro będzie to już tak proste?


–A gdy tego dokonamy, co potem będziemy robić?” – ciągnął Kineas.


– Potem? Będziemy rozkoszować się odpoczywaniem! Dzień po dniu będziemy bawić się przy winie, rozmawiać i weselić – wyjaśnił król.


Wtedy Kineas zauważył:


– Cóż zatem przeszkadza nam już teraz, bawić się i odpoczywać? Mamy wszystkiego pod dostatkiem. Czy na pewno chcemy rozlewu krwi, aby osiągnąć to, co