Typy kulturowe - Model Lewisa


Typy Kulturowe-Model Lewisa 1-Empowerment Coaching Kraków Blog

Zmiana jest wyzwaniem samym w sobie. A przeprowadzenie przez zmianę wielokulturowego zespołu, to jeszcze większe wyzwanie. Zwłaszcza dla lidera. Jak zatem zadbać o sukces w takiej sytuacji?


Jeśli jako lider chcesz skutecznie przeprowadzić zmianę w międzynarodowych zespołach, to zanim rozpoczniesz, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na:

  • rozumienie "odruchowej" reakcji ludzi na zmiany, wynikającej ze specyfiki kultury narodowej, w której się wychowali

  • rozumienie kultury organizacji, w której pracujesz i wynikających z tego silnych, niepisanych reguł dot. zachowań w określonych sytuacjach, szczególnie w sytuacji zmiany

  • konfliktów i synergii, które wynikają z różnorodności narodowościowej i kulturowej w Twojej organizacji


Złożoność łączenia się kultur i narodowości, rozumienia przywództwa, wspólnych wartości jest silnie uwarunkowana przez cechy narodowe. A na co dzień często o tym zapominamy.


Najistotniejsze różnice dotyczą sposobu wyrażania emocji, języka werbalnego i nie werbalnego, budowania relacji, podejścia do hierachii i autorytetów, i w efekcie podejścia do celów i ludzi.


Typy Kulturowe - Model Lewisa

Istnieje wiele modeli i teorii na temat dynamiki wielokulutrowości. Jednym z wiodących jest model opracowany przez brytyjskiego znawcę kultur i języków, Richarda Lewisa, który zyskał uznanie na całym świecie. Ten model uznawany jest dzisiaj za najbardziej praktyczny i najłatwiejszy do zastosowania w codziennej komunikacji.


Kiedy opracowano Model Lewisa

Model Lewisa powstał w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i został opublikowany w bestselerze Richarda D. Lewisa pt. When Cultures Collide: Leading Across Cultures (1996).


Model Lewisa opiera się na danych uzyskanych od 50 000 dyrektorów uczestniczących w badawczych sesjach stacjonarnych i ponad 150 000 kwestionariuszy online przygotowanych dla 68 różnych narodowości. Stosuje on trzy główne kategorie, oparte NIE na narodowości lub religii, ale na ZACHOWANIU.


Sam Lewis odwiedził 135 krajów i pracował w ponad 20 z nich. Mówi też 10 językami europejskimi oraz 2 azjatyckimi.Kategorie stosowane w Modelu Lewisa

Richard Lewis nazwał i opisał utworzone przez siebie kategorie w sposób następujący:


Wieloak