Czym jest coachingowy styl zarządzania i przywództwa?


Czym jest coachingowy styl zarządzania-Empowerment Coaching Kraków Blog

Coachingowy styl zarządzania i przywództwa to podejście, które tworzy w pracy kulturę wysokiej wydajności, ale również wspiera poczucie indywidualnej satysfakcji. Cechami charakterystycznymi tej kultury są współpraca, upodmiotowienie oraz indywidualne spełnienie. Współpraca jest najważniejszą z tych cech i często jest przeciwstawiana podejściu dowodzenia i kontroli (ang. "command and control"), które tłumi indywidualny potencjał.


Fundamenty coachingowego stylu zarządzania

Przywództwo i zarządzanie coachingowe obejmuje sposób myślenia i zachowania coachingowe, łącząc je w celu stworzenia możliwie najlepszego rodzaju przywództwa. Następuje to poprzez skupianie się na wydobywaniu z każdego członka zespołu tego, co w nim najlepsze.

Coachingowy styl przywództwa i zarządzania opiera się na konkretnych umiejętnościach, ale również na głęboko ugruntowanej etyce. Jego kluczowymi elementami są:

  • partnerstwo i współpraca

  • wiara w potencjał czlowieka

  • zaufanie i bezpieczeństwo

  • czysta intencja

  • ciagłe uczenie się i rozwój

  • mocne pytania

  • aktywne słuchanie

  • informacja zwrotna


W ostanim czasie, ze względu na wpływ epidemii Covid-19 coraz większego znaczenia zaczyna też nabierać empatia.


Kto jest twórcą coachingowego stylu przywództwa?

Pionierem coachingowego stylu zarządzania i przywództwa był Sir John Whitmore, powszechnie uznawany za ojca współczesnego coachingu biznesowego. Wszystko miało swój początek pod koniec lat 70., kiedy to Sir John przywiózł do Europy koncepcję The Inner Game stworzoną przez Tima Gallweya dla środowiska sportowców.


Grupa menedżerów IBM, która doświadczyła tej koncepcji jako narciarze, zapytała, czy mogliby wprowadzić ją do swojej firmy. Bardzo zaintrygowała ich ta metoda uwalniania potencjału człowieka. Sir John przyjął wyzwanie i tak narodziło się podejście „leader-coach”.


Tak mówił o tym Sir John Whitmore:


“A leader’s task is simple: to get the job done and develop employees. Coaching is one process with both effects.”