14 kroków efektywnego delegowania zadań


14 kroków efektywnego delegowania zadań-Empowerment Coaching Kraków Blog

Największe znaczenie w procesie delegowania zadań odgrywa zaufanie do pracowników. Często kierownicy boją się delegować zadanie, bo są przekonani, że sami wykonają je lepiej i szybciej – w ten sposób jednak biorą na siebie zbyt wiele obowiązków i przestają być efektywni.


Nie wiem, czy uwierzycie, że poniższy artykuł ukazał się w Gazecie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 2008 roku? Dlaczego o tym wspominam? Bo to bardzo dobry tekst, a zasady w nim zawarte są aktualne do dziś. Od 13 lat!


To skłania mnie do refleksji nad tym, żeby być uważnym i samodzielnie myślącym w przyglądaniu się wszelkim nowym modom, które pojawiają się nieustannie w dziedzinie "przywództwa", czy zarządzania zespołami. Nasz świat niesutannie samo-się-napędza. Jakby miał ogromne "śmigło w dupci", które nie pozwala się zatrzymać i nieustannie szepce: więcej, więcej, nowe, nowe ...


A przecież u podstaw wszelkich relacji, w każdej roli życiowej, jest CZŁOWIEK. Istota, która od lat działa w oparciu o te same fundamentalne prawa: np. realizacji swoich potrzeb, swojego 'ja' przy równoczesnym życiu we wspólnocie, tęsknoty za zaufaniem.


Jeśli wyobrazimy sobie nas w postaci piramidy (choćby piramidy potrzeb Maslow'a) lub domu, który ma wiele pięter, to dopóki nie zadbamy o fundamenty, wszelkie zmiany na wyższych poziomach i tak nie przyniosą poczucia spokoju wewnetrznego i tego bezcennego uczucia "jestem na swoim mejscu".


Czasami więc trzeba zejść najniżej, odgrzybić i wyczyścić. A przede wszystkim upewnić się, że to nasz własny dom, a nie taki, w którym zamieszkaliśmy z powodu innych osób. Tylko wtedy można bezpiecznie budować kolejne poziomy.


Zanim więc Droga Liderko i Drogi Liderze, zaczniesz doprowadzać do perfekcji sztukę delegowania zadań w pracy, zapytaj proszę siebie:


14 kroków efektywnego delegowania zadań 2-Empowerment Coaching Kraków Blog

 


14 kroków efektywnego delegowania zadań w pracy


"Największe znaczenie w procesie delegowania zadań odgrywa zaufanie do pracowników. Często kierownicy boją się delegować zadanie, bo są przekonani, że sami wykonają je lepiej i szybciej – w ten sposób jednak biorą na siebie zbyt wiele obowiązków i przestają być efektywni. Taka sytuacja ma też negatywny wpływ na relacje z pracownikami – w momencie, gdy przełożeni nie przekazują pracownikom części odpowiedzialności, ci myślą, że się im nie ufa.


Dodatkowo widząc szefa wciąż zamkniętego w pokoju, pracownicy mogą pomyśleć, że chyba nie ma on zbyt wiele obowiązków, skoro nie interesuje się ich pracą. Właściwe delegowanie pozwala efektywnie rozdzielić pracę i dodatkowo motywować pracowników. Kierownik powinien jednak uważać, by delegowanie nie zmieniło się w wydawanie rozkazów.