top of page

Sesja coachingowa - jak to wygląda?

Pierwsza sesja coachingowa, jak wszystko co robimy po raz pierwszy, ma duże znaczenie dla następnych kroków. I również w przypadku pierwszej sesji coachingowej efekt pierwszego wrażenia  odgrywa istotną rolę. Pierwsza sesja, to początek jedynej w swoim rodzaju podróży coachingowej, która ma zaprowadzić klienta do osiągnięcia swoich celów i zrealizowania swoich potrzeb. Zwykle niejako przy okazji, w trakcie tej współpracy dzieje się dużo więcej, i klient wychodzi ubogacony o dużo lepsze zrozumienie samego siebie oraz odkrycia, których na początku by się nie spodziewał.
A dla coacha jest to za każdym razem wspaniała okazja do uczenia się, poznawania różnorodnych osobowości i stylów myślenia oraz szlifowania swojego warsztatu. 

W tym miejscu opiszemy jak wygląda pierwsza sesja coachingowa w Empowerment Coaching. Dowiesz się jaki jest jej główny cel, jak wygląda jej przebieg, czego się możesz po niej spodziewać i czy do pierwszej rozmowy coachingowej trzeba się w określony sposób przygotować. Nie bez powodu również, w przypadku wsparcia świadczonego przez Empowerment Coaching pierwsza rozmowa jest bezpłatna.

Sesja coachingowa - główny cel

Głównym celem pierwszej sesji coachingowej jest poznanie się dwóch unikalnych osób i "poczucie" siebie nawzajem. Coaching to bardzo indywidualna oraz intymna relacja. Jeżeli szanse na zbudowanie dobrej relacji i złapanie wspólnej fali są niewielkie - poszukaj proszę innego coacha, który będzie Ci odpowiadał. To jest absolutnie naturalne i nie ma w tym nic złego. To po prostu różnorodność Życia, a dobry coach nie aspiruje do tego, żeby być najlepszym i jedynym rozwiązaniem dla wszystkich.

Z perspektywy coacha, pierwsza sesja przynosi również informacje o rodzaju problemu, z którym klient przychodzi. To, o czym klient mówi i w jaki sposób o tym mówi, stanowi dla coacha podstawę do podjęcia decyzji, czy i w jaki sposób będzie mógł klientowi uczciwie pomóc. Tak więc w wyniku pierwszej sesji również coach podejmuje autonomiczną decyzję czy chce wejść w tę współpracę. Przykładem sytuacji, w której coach może NIE zdecydować się na zawarcie kontraktu  coachingowego jest obszar Life Coachingu. W szczególnych przypadkach coach może zarekomendować klientowi zwrócenie się do wykwalifikowanego psychoterapeuty.

Tak więc w odróżnieniu od kolejnych sesji, które skupiają się głównie na kliencie, pierwsza sesja jest zarówno dla klienta, jak i dla coacha.

Inne cele pierwszej sesji coachingowej

W naszym przypadku pierwsza sesja coachingowa spełnia również inne cele. W jej trakcie chcemy przekazać informacje o tym jak rozumiemy coaching (w szczególności czym się różni od mentoringu), z jakiej metody coachingowej korzystamy i jakimi zasadami kierujemy się w naszej pracy. Naszą intencją jest również wyjaśnienie różnicy ról pomiędzy coachem i klientem oraz dobre zrozumienie kto za co odpowiada w relacji coachingowej. Celem pierwszej sesji jest również umożliwienie klientowi zadania wszelkich pytań i przedyskutowanie istotnych szczegółów potencjalnej współpracy, takich jak koszty, sposób rozliczania oraz częstotliwość i forma spotkań.

Wszystko to ma na celu wyposażenie klienta w możliwie kompletne informacje, które pozwolą podjąć świadomą decyzję o tym, czy chce i może wejść we współpracę coachingową.

Dlatego też w Empowerment Coaching pierwsza sesja coachingowa jest bezpłatna.

Nasze doświadczenie pokazuje również, że w ramach pierwszej sesji coachingowej następuje wspólne zarysowanie celu, który klient chce osiągnąć i który potem jest doprecyzowywany w ramach kolejnej sesji. Dzięki temu klient doświadcza już tego czym jest coaching i często już z pierwszej sesji wychodzi z inspirującymi pytaniami, nad którymi zaczyna pracować.

Sesja coachingowa - jej przykładowy przebieg

Choć każde spotkanie i każda relacja jest sprawą bardzo indywidualną, a dobry coach podąża za klientem, przebieg pierwszej rozmowy wygląda w podobny, uporządkowany sposób.
Warto również wspomnieć, że to jest sesja, w której coach mówi stosunkowo najwięcej (w porównaniu do kolejnych sesji) i często odpowiada na pytania klienta (w odróżnieniu od zadawania pytań, którymi potem coach głównie pracuje).

Jeżeli więc chcielibyśmy pokazać jak wygląda typowy przebieg pierwszej sesji coachingowej, to wyglądałby on tak:

 • Powitanie i tzw. "small talk"
   

 • Krótkie przedstawienie się obydwu stron
   

 • W zależności od tego jak sformułowane było przez klienta pierwsze zapytanie (przesłane mailem lub poprzez formularz internetowy), zarysowanie lub doprecyzowanie tematu, z którym klient przychodzi
   

 • Dowiedzenie się przez coacha czy klient spotkał się już z coachingiem lub mentoringiem
   

 • Przedstawienie przez coacha definicji coachingu

 • Pytania i odpowiedzi

 • Wyjaśnienie przez coacha fundamentów metody GROW oraz tego za co w coachingu odpowiada klient, a za co coach

 • Pytania i odpowiedzi

 • Wyjaśnienie zasad współpracy, przedstawienie kodeksu coachinowego

 • Pytania i odpowiedzi

 • Zarysowanie czego można się spodziewać w trakcie kolejnych sesji coachingowych

 • Pytania i odpowiedzi

 • Wyjaśnienie technicznych zasad współpracy (forma, częstotliwość, rezerwacja i odwoływanie sesji)

 • Pytania i odpowiedzi
   

 • W zależności od czasu, pogłębienie tematu, z którym klient przychodzi i zarysowanie definicji celu. Doświadczenie przez klienta coachingu w praktyce
   

 • Wyjaśnienie warunków finansowych
   

 • Podsumowanie i sprawdzenie gotowości do podjęcia decyzji po obydwu stronach
   

 • Decyzja nt. następnych konkretnych kroków
   

 • Zamknięcie sesji

Jak się przygotować do rozmowy coachingowej?

Od razu chcemy Cię uspokoić, że do pierwszej sesji coachingowej nie trzeba się przygotowywać w specjalny sposób. My mamy tylko dwie prośby.

Po pierwsze, przed pierwszym spotkaniem zastanów się jaki swój problem chciałabyś rozwiązać lub jaki cel chciałbyś osiągnąć. Coach zrobi swoje i pomoże w doprecyzowaniu, a być może nawet zmianie Twojego tematu.

Po drugie, zapewnij sobie komfortowe warunki rozmowy, które gwarantują prywatność i spokój.
To bardzo ważne. Jeżeli wpadniesz na pierwszą sesję z rozpędu goniąc w pośpiechu z innego call'a - coach pomoże się zatrzymać i wyhamować. Ale jeśli to możliwe - uzgodnij termin pierwszej sesji  coachingowej tak, abyś miała przed nią co najmniej 15 minut czasu dla siebie i mogła się na niej spokojnie skupić. Bardzo też prosimy, aby do rozmowy video wykorzystywać komputer, a nie telefon komórkowy. To bardzo wpływa na jakość rozmowy i korzyści, które z niej uzyskasz.

Czy pierwsza sesja coachingowa to próba sprzedaży?

Możesz się zastanawiać, czy coach będzie się starał wykorzystać pierwsze spotkanie do sprzedania siebie i w związku z tym być może nawet będzie stosował wyrafinowane techniki sprzedaży.

Otóż w przypadku Empowerment Coaching tak nie jest. Po latach regularnej praktyki coachingowej nie staramy się sprzedawać siebie w ramach wstępnej rozmowy zapoznawczej. W czasie tej sesji  staramy się być sobą. A właściwie nawet się nie staramy i nawet nie myślimy o tym jak mamy wypaść - po prostu jesteśmy z możliwie pełną uważnością i ciekawością Ciebie. 

Wierzymy w siłę autentyczności, włączając w to związaną z nią niedoskonałość. Nie staramy się więc być kimś, kim nie jesteśmy. A ponieważ nieustannie pracujemy nad swoim warsztatem i fachową wiedzą - mamy do siebie zaufanie. Znamy również swoje granice i chcemy podejmować naszą decyzję o wejściu we współpracę coachingową w możliwie świadomy sposób.

Tak naprawdę zawiązanie kontraktu coachingowego za wszelką cenę jest receptą na dużą porażkę.
I to długofalową. Bo ostatecznie niezadowolony klient może przekazać swoje negatywne opinie w świat. Ale nawet nie o to chodzi najbardziej. W niedopasowanej relacji coachingowej coach też się męczy. I frustruje. A to zaprzecza fundamentalnym zasadom, do których coach ma prowadzić swoich klientów. Najbardziej więc chodzi o prawdę, spójność, wiarygodność i autentyczność.  I w efekcie zdrową satysfakcję. Po obydwu stronach.

sesja coachingowa - jak wygląda w Empowerment Coaching Kraków
bottom of page