top of page

Sesja coachingowa - jak to wygląda?

Pierwsza sesja coachingowa, jak wszystko co robimy po raz pierwszy, ma duże znaczenie dla następnych kroków. I również w tym przypadku efekt pierwszego wrażenia odgrywa istotną rolę. Pierwsza rozmowa, to początek jedynej w swoim rodzaju podróży coachingowej, która ma zaprowadzić klienta do osiągnięcia swoich celów i zrealizowania swoich potrzeb. Zwykle niejako przy okazji, w trakcie tej współpracy dzieje się dużo więcej, i klient wychodzi ubogacony o dużo lepsze zrozumienie samego siebie oraz odkrycia, których na początku by się nie spodziewał.
A dla coacha jest to za każdym razem wspaniała okazja do uczenia się, poznawania różnorodnych osobowości i stylów myślenia oraz szlifowania swojego warsztatu. 

W tym miejscu opiszemy jak wygląda pierwsza sesja coachingowa w Empowerment Coaching. Dowiesz się jaki jest jej główny cel, jak wygląda jej przebieg, czego się możesz po niej spodziewać i czy do pierwszej rozmowy coachingowej trzeba się w określony sposób przygotować. Nie bez powodu również, w przypadku wsparcia świadczonego przez Empowerment Coaching pierwsza rozmowa jest bezpłatna.

Sesja coachingowa - główny cel

Głównym celem pierwszego spotkania jest poznanie się dwóch unikalnych osób i "poczucie" siebie nawzajem. Coaching to bardzo indywidualna oraz intymna relacja. Jeżeli szanse na zbudowanie dobrej relacji i złapanie wspólnej fali są niewielkie - poszukaj proszę innego coacha, który będzie Ci odpowiadał. To jest absolutnie naturalne i nie ma w tym nic złego. To po prostu różnorodność Życia, a dobry coach nie aspiruje do tego, żeby być najlepszym i jedynym rozwiązaniem dla wszystkich.

Z perspektywy coacha, pierwsze spotkanie przynosi również informacje o rodzaju problemu, z którym klient przychodzi. To, o czym klient mówi i w jaki sposób o tym mówi, stanowi dla coacha podstawę do podjęcia decyzji, czy i w jaki sposób będzie mógł klientowi uczciwie pomóc. Tak więc w wyniku pierwszej sesji również coach podejmuje autonomiczną decyzję czy chce wejść w tę współpracę. Przykładem sytuacji, w której coach może NIE zdecydować się na zawarcie kontraktu  coachingowego jest obszar Life Coachingu. W szczególnych przypadkach coach może zarekomendować klientowi zwrócenie się do wykwalifikowanego psychoterapeuty.

Tak więc w odróżnieniu od kolejnych sesji, które skupiają się głównie na kliencie, pierwsze spotkanie jest zarówno dla klienta, jak i dla coacha.

Inne cele pierwszej rozmowy

W naszym przypadku pierwsza sesja coachingowa spełnia również inne cele. W jej trakcie chcemy przekazać informacje o tym jak rozumiemy coaching (w szczególności czym się różni od mentoringu), z jakiej metody coachingowej korzystamy i jakimi zasadami kierujemy się w naszej pracy. Naszą intencją jest również wyjaśnienie różnicy ról pomiędzy coachem i klientem oraz dobre zrozumienie kto za co odpowiada w relacji coachingowej. Naszym celem jest również umożliwienie klientowi zadania wszelkich pytań i przedyskutowanie istotnych szczegółów potencjalnej współpracy, takich jak koszty, sposób rozliczania oraz częstotliwość i forma spotkań.

Wszystko to ma na celu wyposażenie klienta w możliwie kompletne informacje, które pozwolą podjąć świadomą decyzję o tym, czy chce i może wejść we współpracę coachingową.

Dlatego też w Empowerment Coaching pierwsza sesja coachingowa jest bezpłatna.

Nasze doświadczenie pokazuje również, że w ramach pierwszego spotkania następuje wspólne zarysowanie celu, który klient chce osiągnąć i który potem jest doprecyzowywany w ramach kolejnych dyskusji. Dzięki temu klient doświadcza już tego czym jest coaching i często już z pierwszej sesji wychodzi z inspirującymi pytaniami, nad którymi zaczyna pracować.

Sesja coachingowa - jej przykładowy przebieg

Choć każde spotkanie i każda relacja jest sprawą bardzo indywidualną, a dobry coach podąża za klientem, przebieg pierwszej rozmowy wygląda w podobny, uporządkowany sposób.
Warto również wspomnieć, że to jest sesja, w której coach mówi stosunkowo najwięcej (w porównaniu do kolejnych spotkań) i często odpowiada na pytania klienta (w odróżnieniu od zadawania pytań, którymi potem coach głównie pracuje).

Jeżeli więc chcielibyśmy pokazać jak wygląda typowy przebieg pierwszej sesji coachingowej, to wyglądałby on tak:

 • Powitanie i tzw. "small talk"
   

 • Krótkie przedstawienie się obydwu stron
   

 • W zależności od tego jak sformułowane było przez klienta pierwsze zapytanie (przesłane mailem lub poprzez formularz internetowy), zarysowanie lub doprecyzowanie tematu, z którym klient przychodzi
   

 • Dowiedzenie się przez coacha czy klient spotkał się już z coachingiem lub mentoringiem
   

 • Przedstawienie przez coacha definicji coachingu

 • Pytania i odpowiedzi

 • Wyjaśnienie przez coacha fundamentów metody GROW oraz tego za co w coachingu odpowiada klient, a za co coach

 • Pytania i odpowiedzi

 • Wyjaśnienie zasad współpracy, przedstawienie kodeksu coachingowego

 • Pytania i odpowiedzi

 • Zarysowanie czego można się spodziewać w trakcie sesji kolejnych

 • Pytania i odpowiedzi

 • Wyjaśnienie technicznych zasad współpracy (forma, częstotliwość, rezerwacja i odwoływanie sesji)

 • Pytania i odpowiedzi
   

 • W zależności od czasu, pogłębienie tematu, z którym klient przychodzi i zarysowanie definicji celu. Doświadczenie przez klienta coachingu w praktyce
   

 • Wyjaśnienie warunków finansowych
   

 • Podsumowanie i sprawdzenie gotowości do podjęcia decyzji po obydwu stronach
   

 • Decyzja nt. następnych konkretnych kroków
   

 • Zamknięcie sesji

Jak się przygotować do rozmowy coachingowej?

Od razu chcemy Cię uspokoić, że do pierwszej sesji coachingowej nie trzeba się przygotowywać w specjalny sposób. My mamy tylko dwie prośby.

Po pierwsze, przed pierwszym spotkaniem zastanów się jaki swój problem chciałabyś rozwiązać lub jaki cel chciałbyś osiągnąć. Coach zrobi swoje i pomoże w doprecyzowaniu, a być może nawet zmianie Twojego tematu.

Po drugie, zapewnij sobie komfortowe warunki rozmowy, które gwarantują prywatność i spokój.
To bardzo ważne. Jeżeli wpadniesz na pierwszą sesję z rozpędu goniąc w pośpiechu z innego call'a - coach pomoże się zatrzymać i wyhamować. Ale jeśli to możliwe - uzgodnij termin pierwszego spotkania tak, abyś miała przed nią co najmniej 15 minut czasu dla siebie i mogła się na niej spokojnie skupić. Bardzo też prosimy, aby do rozmowy video wykorzystywać komputer, a nie telefon komórkowy. To bardzo wpływa na jakość rozmowy i korzyści, które z niej uzyskasz.

Czas trwania sesji

W większości przypadków pierwsza rozmowa trwa 60 minut. Jesteśmy elastyczni i w zależności od tego, jak rozwija się rozmowa w trakcie sesji,  jej czas może przekroczyć ustaloną 1 godzinę zegarową.

W ramach uzgodnionego procesu coachingowego spotkania mogą odbywać się z różną częstotliwością, a ich czas trwania jest dostosowany do osobowości i potrzeb Klienta. Może to być np. 90 minut raz na dwa tygodnie lub 60 minut raz na tydzień.

Czy pierwsza sesja coachingowa to próba sprzedaży?

Możesz się zastanawiać, czy coach będzie się starał wykorzystać pierwsze spotkanie do sprzedania siebie i w związku z tym być może nawet będzie stosował wyrafinowane techniki sprzedaży.

Otóż w przypadku Empowerment Coaching tak nie jest. Po latach regularnej praktyki coachingowej nie staramy się sprzedawać siebie w ramach wstępnej rozmowy zapoznawczej. W czasie tej sesji  staramy się być sobą. A właściwie nawet się nie staramy i nawet nie myślimy o tym jak mamy wypaść - po prostu jesteśmy z możliwie pełną uważnością i ciekawością Ciebie. 

Wierzymy w siłę autentyczności, włączając w to związaną z nią niedoskonałość. Nie staramy się więc być kimś, kim nie jesteśmy. A ponieważ nieustannie pracujemy nad swoim warsztatem i fachową wiedzą - mamy do siebie zaufanie. Znamy również swoje granice i chcemy podejmować naszą decyzję o wejściu we współpracę coachingową w możliwie świadomy sposób.

Tak naprawdę rozpoczęcie procesu coachingowego za wszelką cenę jest receptą na dużą porażkę.
I to długofalową. Bo ostatecznie niezadowolony klient może przekazać swoje negatywne opinie w świat. Ale nawet nie o to chodzi najbardziej. W niedopasowanej relacji coachingowej coach też się męczy. I frustruje. A to zaprzecza fundamentalnym zasadom, do których coach ma prowadzić swoich klientów. Najbardziej więc chodzi o prawdę, spójność, wiarygodność i autentyczność.  I w efekcie zdrową satysfakcję. Po obydwu stronach.

sesja coachingowa - jak to wygląda w Empowerment Coaching Kraków
bottom of page