top of page

Coaching i Mentoring - Definicja.
Różnice i Podobieństwa

 

Spróbujmy na tej stronie rozprawić się z następującymi pytaniami:

1.  Czym jest coaching? Co to jest mentoring?

2. Czym różni się coaching od mentoringu?

3. Jakie są podobieństwa pomiędzy tymi metodami rozwoju osobistego?

4. Kto to jest coach? Kiedy zwrócić się do niego, a kiedy skorzystać z pomocy mentora?

 

Przedstawię tutaj nie tylko definicję coachingu i mentoringu autorstwa wiodących organizacji, zrzeszających zarówno zawodowych coachów, jak i mentorów. Podzielę się także moim rozumieniem obydwu metod wynikającym z wieloletniej pracy zarówno w roli mentora, jak i coacha. Pokażę kluczowe różnice, dodając do tego również porównanie z innymi metodami wsparcia, rozwoju osobistego i procesami uczenia, np. terapią, doradztwem i treningiem.

Mam nadzieję, że dzięki temu porównanie coaching vs mentoring stanie się możliwie jasne. A przedstawione tu informacje przydadzą się zarówno pojedynczym osobom, jak i organizacjom w procesie podejmowania decyzji o wyborze coacha lub mentora. Ponadto na innych dedykowanych podstronach naszego portalu znajdziesz wyczerpujące informacje dotyczące rodzajów, modeli, metod, narzędzi i korzyści płynących z coachingu.

Co to jest Coaching i Mentoring?

Jak zawsze zaczniemy od możliwie precyzyjnego zdefiniowania terminów.

Opowiemy też skąd pochodzi słowo "coach" i skąd pochodzi słowo "mentor". Postaramy się również możliwie dokładnie wyjaśnić istotę każdej z tych ról, a następnie skupimy się na pokazaniu różnic pomiędzy Coachem, a Mentorem.

 

Definicja Coachingu wg International Coach Federation (ICF)

Wg ICF "coaching jest metodą pozwalającą w sposób efektywny wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, stać się bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem. W pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu."

Ponadto International Coach Federation definiuje coaching jako "towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału”. Tak więc coachowie pracują z klientem w kreatywnym procesie.

Na czym polega Mentoring wg European Mentoring and Coaching Council (EMCC)

"Mentoring to relacja poznawcza, obejmująca dzielenie się umiejętnościami, wiedzą i ekspertyzą pomiędzy mentorem a mentee poprzez rozmowy rozwojowe, dzielenie się doświadczeniem i modelowanie ról".

Kto to jest Coach? Kim jest Mentor?

Słowo "mentor" wywodzi się z języka greckiego i oznacza dosłownie "myśliciela". Mityczny Mentor był przyjacielem Odyseusza, któremu król przed odpłynięciem na Wojnę Trojańską powierzył opiekę nad synem Telemachem. Mentor to ktoś oferujący wiedzę, doświadczenie lub mądrość osobie szczególnie tego potrzebującej.

Coach (z ang. coach – osobisty trener), to osoba, która pomaga swojemu klientowi odkryć właściwą drogę do celu, używając do tego swoich umiejętności, technik, narzędzi, jak również innych osób, z których klient może skorzystać. Praca coacha oparta jest na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu między coachem, a klientem.

Mentor to osoba, która była już w miejscu, w którym teraz jest Mentee.

W związku z tym od Mentora wymaga się przede wszystkim bardzo dobrych umiejętności przekazywania wiedzy i dzielenia się doświadczeniem. 

Coach wie, że nic nie wie.

Przez to krótkie zdanie rozumiem relację, w której Coach nie musi mieć doświadczenia z dziedziny, nad którą pracuje z Coachee. Ale przede wszystkim oznacza to, że Coach nie ocenia, nie wartościuje, nie mówi Coachee, które rozwiązanie jest najlepsze. Zadaniem Coacha jest poszerzenie świadomości Coachee i doprowadzenie Coachee do znalezienia najlepszych dla siebie odpowiedzi. Własne rozwiązania Coachee, które są na danym etapie najlepsze to cel coachingu.

 

Pierwszym dobrym pokazaniem różnicy między Coachem, a Mentorem będzie ta grafika

źródło: Coaching Culture at Work

Coaching, a Mentoring - Różnice i Podobieństwa - nr 1


Czym się różni Mentor od Coacha? Sedno sprawy.

Gdybyśmy więc mieli podsumować sedno różnicy pomiędzy tymi dwoma rolami, brzmiałoby ono tak:

Mentor jest ekspertem, stanowi przykład do naśladowania, udziela rad i wskazówek, dzieli się doświadczeniem.

Coach jest wspierającym towarzyszem, nie uczy, nie doradza i nie wskazuje rozwiązań. Natomiast wspiera Coachee w poszukiwaniu rozwiązań i motywuje go do realizacji postawionych przez niego celów. Efektem tej współpracy są własne rozwiązania.

Jak to możliwe? O tym dowiesz się w dalszej części tekstu, kiedy przejdziemy do opisu głównych technik i narzędzi, z których korzystają Coach i Mentor. Ale już teraz możemy uchylić rąbka tajemnicy korzystając z tego jednego niezwykle zgrabnego zdania:


Coach oferuje świetne pytania do uzyskania Twoich odpowiedzi,
Mentor ma świetne odpowiedzi na Twoje pytania.
 

I na koniec tej części, podsumowującej kluczowe różnice pomiędzy coachingiem, a mentoringiem, proponuję takie metaforyczne porównanie, które oprócz Coacha i Mentora, pokaże również odniesienie do trzech innych ról:

 • Terapeuta zbada, co przeszkadza Ci w prowadzeniu samochodu

 • Doradca (ang. Counsellor) wysłucha Twoich obaw związanych z autem

 • Mentor podzieli się wskazówkami z doświadczeń związanych z prowadzeniem samochodów

 • Konsultant zarekomenduje, jak prowadzić samochód

 • Coach zachęci Cię i wesprze w znalezieniu najlepszego dla Ciebie stylu prowadzenia auta

Dla porządku dodam, że:

 

- najbardziej znana międzynarodowa organizacja zrzeszająca coachów, to wspomniana już wcześniej International Coach Federation (ICF). Na stronach polskiego portalu znaleźć można “Kodeks etyczny” i “Kluczowe kompetencje ICF”, które są biblią coachów akredytowanych przez tę organizację. 

- największa międzynarodowa organizacja mentorów to European Mentoring and Coaching Council. (EMCC). Na tym polskim portalu można znaleźć “Ramy kompetencyjne” mentorów oraz ”Globalny Kodeks” EMCC 

 

I, co ciekawe, historia powstania obydwu organizacji wiedzie nas do trzech kluczowych nazwisk:

 

 1. Timothy'ego Gallwey, prekursora coachingu,

 2. Sir John'a Whitmore, współtwórcy coachingu biznesowego i twórcy metody GROW,

 3. Prof. David'a Clutterbuck, współtwórcy współczesnego mentoringu w Europie.

Więcej informacji na temat osób, które były kluczowe dla powstania i rozwoju obydwu nurtów, znajdziesz na naszym blogu w poniższych felietonach:

Historia coachingu

Biografia Sir John'a Whitmore

Biografia David'a Clutterbuck

Biografia Tim'a Gallwey

Coaching vs Mentoring, Consulting i Counselling - porównanie odzwierciedlone na skali "Pytaj - Powiedz" oraz "Problem - Rozwiązanie"

Sądzę, że poniższa grafika dobrze pokazuje kolejne kluczowe różnice pomiędzy Coachingiem, Mentoringiem, Consultingiem i Counsellingiem (Doradztwem).

Chciałbym również podkreślić dwie rzeczy:

 1.  Coaching jest procesem, który z reguły koncentruje się na celu zdefiniowanym w ramach początkowego kontraktu coachingowego. W trakcie sesji coachingowych pomiędzy coachem, a Klientem pracujemy nad zdefiniowaniem i wdrożeniem rozwiązania, które pozwala ten cel osiągnąć.

 2. Mentoring, jak wszystkie metody wspierające rozwój osobisty, ewoluuje i dziś coraz częściej stosuje się w nim zadawanie pytań oraz inne techniki stymulujące rozwój potencjału Klienta (np. metafory lub przypowieści).

Coaching vs Mentoring - Różnice i Podobieństwa


Coaching a Mentoring, Consulting, Counselling i Terapia odniesione do czasu

A teraz zobaczmy porównanie czterech metod rozwoju osobistego odniesione do strzałki czasu. To najlepsze pokazanie kluczowej różnicy pomiędzy Coachingiem, a Terapią (a jest to często zadawane pytanie).

Terapia zwykle musi zbadać przeszłość Klienta i często odpowiedzieć na pytanie Dlaczego? (np. dlaczego coś się wydarzyło w przeszłości, jakie nieuświadomione mechanizmy były przyczyną takiej, a nie innej reakcji).

Coaching jest procesem, który skupia się na przyszłości i poszukiwaniu rozwiązania. Przenosi uwagę z obszaru problemu na obszar rozwiązania. Z reguły nie drąży przeszłości. W ten sposób tworzy motywację do działania.

Coaching i Mentoring - Różnice i Podobieństwa


Graficzne Porównanie - kiedy wybrać Coaching, kiedy Mentoring, a kiedy Training?

Kolejna wskazówka, to odpowiedź na pytanie: kiedy z jakiej metody rozwoju osobistego najlepiej skorzystać? Pokażemy to odnosząc to pytanie do kryterium pilności danej potrzeby oraz potencjału tworzenia nowych rozwiązań. Takie porównanie pomaga w procesie podejmowania decyzji nt. najbardziej odpowiedniej metody wsparcia rozwoju osobistego.

coaching i mentoring definicja


Coaching, a Mentoring, Training, Consulting, Counselling pokazane na skali "Powiedz - Pytaj"

Na koniec popatrzmy na wszystko z możliwie szerokiej jednowymiarowej perspektywy.

 

Jeśli zastanowimy się przez chwilę, to zauważymy, że wszystkie te metody wspierają rozwój osobisty człowieka, są procesami uczenia się i mają na celu rozwiązywanie problemów i/lub poszerzanie potencjału, którym człowiek dysponuje. Świadomie używam możliwie pojemnego terminu "potencjał", gdyż w zależności od sytuacji i potrzeb będziemy mieli do czynienia z rozwojem: umiejętności, kompetencji, wiedzy, doświadczenia, osobowości, świadomości i samoświadomości. Ale każda z nich to interaktywny proces rozwojowy.

Ponadto nasz świat nieustannie ewoluuje i zmienia się w zawrotnym tempie. Popatrzmy choćby na dziedzinę szkoleń. Coraz mniej jest w niej wykładów i prezentacji, a coraz więcej ćwiczeń, zadań i pytań. Relatywnie nowe dziedziny takie jak Design Thinking czy Agile Project Management również wprowadzają "pozytywne zamieszanie" (ang. disruption) i kwestionują dotychczasowe status quo. Np. w metodzie zarządzania projektami SCRUM (nazwa od angielskiego słowa "młyn" pochodzącego z rugby) funkcjonuje już rola o nazwie SCRUM Coach.

Tak, czy owak spróbujmy zobaczyć tę szerszą, holistyczną perspektywę i umieścić kluczowe metody rozwoju osobistego na skali Powiedz - Pytaj (ang. Tell-Ask).

Coaching, a Mentoring - Różnice i Podobieństwa - nr 5


Coaching i Mentoring - co je łączy?

Pokazana powyżej perspektywa kończy przedstawienie różnic i prowadzi nas do przedstawienia aspektów, które są wspólne. 
 

Cel, to pierwsza część wspólna

W obydwu podejściach w centrum jest Klient (Coachee albo Mentee). Celem jest uczynienie Klienta silniejszym, lepszym. Ja lubię mówić o tym, że poszukujemy, odkrywamy i kreujemy najlepszą wersję siebie. Ten wzrost może dotyczyć różnych ról, które dorosły człowiek ma do wypełnienia w swoim życiu. Np. Coaching Biznesowy będzie się skupiał na roli lidera zespołu w pracy, a Life Coaching może dotyczyć relacji prywatnych i ról partnera życiowego lub rodzica.

W każdym z przypadków Klient zyskuje refleksje, nowe spojrzenie na siebie i na sytuacje oraz nowe opcje działania. Wzrasta motywacja do działania, pewność siebie, świadomość siebie oraz naturalnie rodzi się "lekkość bycia". To prowadzi do szybszej i bardziej skutecznej realizacji wyznaczonych celów.

Paradoksalnie, im lepiej Coach lub Mentor wykona swoją pracę, tym mniej Klient będzie go potrzebował w przyszłości. Choć tutaj mamy pewną immanentną różnicę pomiędzy relacją coachingową, a relacją mentoringową. Coaching jet procesem, w którym z reguły realizujemy pewien uzgodniony kontrakt. A ten kończy się po osiągnięciu celu. Relacja mentoringowa, ze swej natury, może być relacją długotrwałą, kiedy to Mentee w różnych sytuacjach konsultuje się ze swoim Mentorem. Taka relacja może się też przerodzić w przyjaźń.

Dla porządku warto również dodać, że te wszystkie wymienione wyżej cechy dotyczą w szczególności Coachingu Indywidualnego, czyli sytuacji w której Coach lub Mentor pracują z Klientami indywidualnie. Ale możliwe są również inne formy wsparcia, takie jak np. coaching grupowy lub program mentoringowy

 

Proces i Relacja - to kolejna wspólna część

Zarówno Coaching, jak i Mentoring to interaktywny proces rozwojowy i transformacyjny. To wymiana myśli, doświadczeń, energii. To relacja dwóch dorosłych osób, i jak każda relacja, wymaga ona niezbędnych warunków, aby doprowadziło to do zmiany korzystnej dla Klienta. To wspólna podróż przez lepsze i gorsze chwile. To wspólne pokonywanie lub rozmontowywanie napotkanych przeszkód. To czasami poruszanie się dwa kroki do przodu i znów  jeden do tyłu. To bycie ze sobą w gorszym nastroju. I, co ciekawe, najtrudniejsze sesje są często źródłem najcenniejszych i najtrwalszych zmian.
 
Zmiana korzystna dla Klienta nie nastąpi, jeżeli między coachem, a Klientem nie uda się stworzyć  relacji opartej na ZAUFANIU, szacunku i poufności. Zarówno Coach, jak i Mentor odpowiadają za zbudowanie tej relacji i na początku stworzenie warunków, które będą komfortowe dla Klienta. Bez ZAUFANIA Klient nie otworzy się i będziemy poruszać się tylko po powierzchni, a zmiany będą płytkie.

Coach i Mentor towarzyszą więc Klientowi w tej podróży do zmiany. Nie oceniają. Zachęcają Klienta do refleksji, poszerzają jego perspektywę, motywują go i wspierają. Prowadząc proces coachingu lub mentoringu, przede wszystkim aktywnie słuchają, zadają pytania otwarte, parafrazują, odzwierciedlają (działają jak lustro, w którym Klient może się przejrzeć z różnych perspektyw), pomagają zidentyfikować silne strony i już obecne zasoby Klienta, kreują wyzwania i wspierają w realizacji planu, który ma doprowadzić do osiągnięcia wyznaczonych celów.
 

Klarowność Ról - to też jest wspólne

Podkreślmy raz jeszcze, że zarówno Coaching Indywidualny, jak i Mentoring to relacja dwóch osób. I jak w każdej relacji niezwykle istotna jest klarowność ról. Powinno to zostać wyjaśnione i uzgodnione na początkowym etapie relacji, a potem konsekwentnie przestrzegane. Np. jednym z wyzwań dla Coacha jest "nauczenie" Klienta tego, że nie będzie odpowiadał na pytania typu "A co Ty Rysiek zrobiłbyś na moim miejscu?".
 
Fundamentalną różnicę ról pomiędzy Coachem, a Klientem, podsumowałbym w sposób następujący:

 • W każdym z przypadków Coach i Mentor odpowiadają za to JAK odbywa się proces. W szczególności odpowiadają za jakość swojego warsztatu oraz etykę relacji i procesu
   

 • Natomiast to Klient decyduje o tym CO jest tematem rozwoju i zmiany. To Klient ostatecznie wybiera co stanie się zawartością wyznaczonych celów. I to Klient ostatecznie decyduje jakie działania podejmie i co wykorzysta do własnego rozwoju. 


 

Coach, czy Mentor? Potrzebujesz obydwu

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy coachem, a mentorem jest to, że mentor to z reguły wolontariusz, a coach wykonuje swoją rolę zawodowo. Ponadto w ogromnej większości przypadków mentor jest zatrudniony w tej samej firmie i pomaga swoim podopiecznym bezpłatnie, a coach jest osobą zewnętrzną i płacimy za jego wsparcie.

 

I chociaż z perspektywy jednostki wybór bezpłatnego wsparcia może wydawać się wyborem oczywistym, zobaczmy czy przypadkiem nie jest tak, że w zależności od naszych potrzeb, wybór coacha będzie zdecydowanie lepszą decyzją. Bo tak naprawdę coaching indywidualny i mentoring uzupełniają się nawzajem.

 

Żyjemy w świecie, który generuje niesamowitą presję oraz nadmierną ilość różnorodnych trendów i mód, które podsycane są przez media, zwłaszcza przez media społecznościowe. Każdy chce się wyróżnić. Ten nadmiar informacji powoduje dobrze znany efekt FOMO (ang. Fear Of Missing Out) - obawę, że ominie nas coś ważnego lub strach, że coś stracimy, jeżeli nie będziemy nadążać za tempem dzisiejszego świata.

 

Ale to bardzo niebezpieczna pułapka. Coraz bardziej żyjemy w świecie ilości, a jakość jest spychana na daleki plan.

 

Coraz mniej istotne staje się to, czy potrafimy dobrze dobrać odpowiednią metodę, narzędzie lub sposób myślenia do rodzaju potrzeby lub problemu, z którym mamy do czynienia.

 

Jest moda na Agile? Oczywiście! No to teraz wszystkie projekty muszą być robione w sposób zwinny. Taka moda. A jeżeli to kwestionujesz, to otrzymasz etykietkę "opornika", osoby zacofanej lub, co gorsza, zarzut braku zaangażowania.

 

Paradoksalnie coraz więcej trąbi się o produktywności i efektywności, ale w kontekście robienia wszystkiego szybciej. A wcale nie lepiej lub łatwiej. Coraz częściej efektywność utożsamiana jest z jak najszybszym przejściem do działania - bez poświęcenia odpowiedniego czasu na jakościowe zastanowienie nad najbardziej optymalnym podejściem. Coraz większy nacisk kładzie się na tempo i efektywność realizacji wyznaczonych celów, ale bez dobrego zastanowienia się, czy te cele zostały wyznaczone właściwie.

 

Większość ludzi poszukuje mentora, aby uzyskać wartościowe rady od bardziej doświadczonego profesjonalisty i równocześnie otworzyć sobie drzwi do sieci znajomości tego mentora. Ponadto niektórzy ludzie współpracują z mentorem biznesowym w swojej organizacji, aby poprzez tę relację wzmocnić swój wizerunek w pracy i uzyskać dostęp do kontaktów z szefostwem wyższego szczebla. To może znacznie przyśpieszyć rozwój kariery podopiecznego (uwaga, to ważny moment - dotykamy aspektu szybkości i przyśpieszenia).

 

Mentorzy mogą pozostać ważnym członkiem naszego systemu wsparcia nawet po przejściu do innej pracy. Ale ponieważ mentoring jest rolą dobrowolną, możesz nie mieć tak dużego dostępu do swojego mentora, jak byś chciał.

 

Comiesięczny lunch z mentorem może być cenny dla budowania sieci kontaktów i zadawania pytań. Ale niekoniecznie będzie najlepszym sposobem na rozwinięcie nowej umiejętności i ubogacenie siebie samego o nową, trwałą jakość.

I chociaż posiadanie mentora jest dla wielu profesjonalistów niezwykle cenne, korzyści mogą być niewystarczające bez coachingu.
 

Coach koncentruje się na pomaganiu swoim klientom w osiąganiu konkretnych, mierzalnych celów za pomocą sprawdzonych technik. Jego zadaniem jest umożliwianie klientom identyfikowania rozwiązań, które zmienią ich zachowanie lub rozwiną określone umiejętności — poprzez proces samopoznania i poszerzania samoświadomości.

 

Np. profesjonalny coach przywództwa pracuje z Klientem nad rozwijaniem konkretnych umiejętności przywódczych, które są niezbędne do odniesienia sukcesu w roli lidera. I te zasoby wewnętrzne pozostaną z Klientem, bez względu na to, czy będzie miał mentora czy też nie. Takie wsparcie może być cenne zarówno dla osób, które po raz pierwszy awansowały na stanowisko kierownicze, jak i dla menedżerów z większym doświadczeniem.

 

Coach kariery nie skupi się tylko na temacie rozwoju kariery. W pierwszej kolejności pomoże klientowi lepiej poznać samego siebie i w związku z tym uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony. Pomoże Klientowi zdefiniować kryteria wyboru najlepszej dla siebie ścieżki zawodowej i w związku z tym umożliwi zaprojektowanie kariery zawodowej, która będzie najlepiej dopasowana do osobowości, wartości i zainteresowań Klienta - a nie do aktualnie obowiązującej mody lub ścieżki, którą przeszedł mentor.

W ten sposób proces coachingowy może być cenny dla pracowników na każdym etapie kariery zawodowej, podczas gdy obecnie dostępny mentoring najczęściej koncentruje się na wczesnym lub średnim etapie rozwoju kariery.

Relacja coachingowa z reguły skupia się na bardzo konkretnym celu ustalonym w ramach kontraktu coachingowego. Sesje coachingowe odbywają się dużo częściej, niż mentoringowe - na przykład raz w tygodniu. Osoby coachowane nie są uzależnione od dostępności coacha. Częstsze spotkania i skupienie uwagi na celu zdefiniowanym dla procesu coachingu pozwalają bardziej skutecznie realizować trwałą zmianę.

Relacja pomiędzy coachem, a Klientem ma więc ustalony cel, i w związku z tym ma określony czas trwania. Relacja z Mentorem jest często relacją bardziej długoterminową. Pierwszy i drugi pomaga  pojedynczym osobom lub organizacjom.

Natomiast dobry coach może być bezcenny dla organizacji z jednego głównego powodu: może rozwijać menedżerów, aby sami stali się coachami. Tak odbywa się rzeczywiste budowanie kultury coachingu w organizacji.
 

To w znaczący sposób kształtuje kulturę firmy, zmieniając autorytarnych szefów w profesjonalistów, którzy robią coaching dla pracowników.

 

Podsumowując, mentorzy to doskonałe zasoby do długoterminowego rozwoju zawodowego. Nie oferują jednak tego rodzaju regularnej interakcji, zaangażowania zorientowanego na cel, działanie i mierzalne wyniki, jakie oferują coachowie.

 

Mentor może pomóc młodszym pracownikom odnaleźć się w firmie, podzieli się swoim doświadczeniem i ewentualnie otworzy drzwi do kontaktów z innym ważnymi w branży osobami, ale czy pomoże rozwinąć odpowiednie umiejętności i czy potrafi to zrobić w sposób bezstronny, nieobarczony własnym osądem i dotychczasowym doświadczeniem?

 

Coach może pomóc w lepszym poznaniu siebie, rozwinięciu nowych umiejętności, zrealizowaniu zamierzonych celów rozwojowych, ale czy jest w stanie pomóc pracownikom danej firmy zbudować szerszą sieć kontaktów lub lepiej wyczuwać niuanse kultury organizacyjnej i jej niepisane reguły gry?

Zarówno mentoring, jak i coaching pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom. Każdy z tych procesów, to świetna metoda rozwoju pracowników i całej organizacji.

W zależności więc od potrzeb, dobieraj odpowiednie narzędzie.

 

Konieczność dokonania wyboru pomiędzy coachem, a mentorem jest tak naprawdę pozorna.

 

Wszystko zależy od tego, co na danym etapie chcesz osiągnąć.

 

A więc niezmiennie ważne pozostaje proste pytanie: po co ci coach? Po co ci mentor?

Ale mam też nadzieję, że dzięki temu kompleksowemu opracowaniu odpowiedzieliśmy na postawione na początku pytania: "czym jest coaching?" oraz "a co to mentoring?".

Na koniec dodamy jeszcze kilka słów podsumowania, które w skrócie opisują idealny profil Dobrego Coacha oraz idealny profil Dobrego Mentora.

Cechy dobrego Coacha

Idealny coach to osoba, która została przeszkolona w zakresie technik coachingowych, posiada szerokie doświadczenie i dojrzałość, rozumie dzisiejszą działalność biznesową, trendy i wyzwania oraz rozumie, w jaki sposób kariera i rozwój zawodowy jednostki powinny być dopasowane do potrzeb organizacji by dzięki temu pomagać tej osobie w osiąganiu sukcesów zawodowych oraz w osiąganiu swoich celów rozwojowych.

Cechy dobrego Mentora

Idealny mentor to osoba, która została przeszkolona w zakresie technik mentoringu biznesowego i posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, wiedzę i kwalifikacje w obszarze, który jest potrzebny osobie mentorowanej. Ponadto posiada również ogólną wiedzę biznesową i bardzo ważne jest, aby Mentor był osobą, która ma entuzjazm, jeśli nie pasję, do pomagania innym w rozwoju, realizowaniu ich potencjału oraz osiąganiu celów własnych i organizacji.
 

Coach i Mentor też się rozwijają

Jako Grande Finale naszych porównań dotyczących zarówno Coachingu i Mentoringu, jak i Coacha oraz Mentora, koniecznie chciałbym się jeszcze podzielić jedną refleksją.

Dzięki prowadzonym sesjom Coach i Mentor też się rozwijają

Jeśli tylko CHCĄ, mogą czerpać bezcenne dla swojego rozwoju korzyści z każdej przeprowadzonej sesji. Są to tak naprawdę niezwykle ubogacające doświadczenia. Poprzez autorefleksję, czasami medytację lub po prostu praktykowanie ciszy, można szlifować swój warsztat, jak również uświadamiać sobie swoje własne "cienie". Szczególnie te, które mogą być przeszkodą w utrzymaniu neutralności i bezstronności.

Nie bez znaczenia jest tu superwizja, prowadzona regularnie przynajmniej na początkowym etapie swojej praktyki, zarówno Coacha, jak i Mentora. Zaryzykuję stwierdzenie, że każdy Dobry Coach i każdy Dobry Mentor również ma swojego Mistrza. To m.in. uczy pokory oraz chroni przed bardzo niebezpiecznym i niezwykle kuszącym przekonaniem, że "po tylu latach praktyki wiem już wszystko".

Ja nieustannie uczę się tego, co to znaczy Być Człowiekiem.

I jeszcze raz WSZYSTKIM MOIM KLIENTOM BARDZO ZA TO DZIĘKUJĘ.

Ryszard Skarbek.

Coaching, a Mentoring - Różnice i Podobieństwa - nr 6
bottom of page