Aż 24 korzyści płynące z mentoringu


Coaching Biznesowy-Korzysci plynace z mentoringu

Mentoring może zapewnić liczne korzyści zarówno Mentorowi, jak i Mentee. Rozwijanie tej relacji może pomóc obydwu stronom uczyć się nowych rzeczy, budować sieć kontaktów i rozwijać się jako profesjonalista. Zrozumienie tych korzyści może pomóc w podjęciu decyzji, czy znaleźć mentora, czy też nim zostać.


Kim jest Mentor?

Mentor to ktoś, kto działa jako doradca mniej doświadczonej osoby, znanej jako Mentee. Zazwyczaj szukamy mentorów, którzy pracują w tej samej lub pożądanej przez nas dziedzinie. Mentor pomaga nam rozwijać się jako osoba i jako profesjonalista, często oferując porady w oparciu o bardziej zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie. Relacje mentorskie można budować poprzez networking, kontakty osobiste lub formalne programy mentorskie.


12 powodów, aby mieć Mentora

Poniższa lista pokazuje, jak korzystne może być posiadanie mentora.


Mentorzy wspierają wzrost

Mentorzy zachęcają i wspierają profesjonalny lub osobisty rozwój innej osoby. Mentor pomaga skupić wysiłki Mentee poprzez ustalenie celów i przekazywania opinii. W rezultacie firmy, które chcą rozwijać umiejętności swoich pracowników często tworzą programy mentoringowe. Wiedza mentorów może pomóc w szkoleniu pracowników i tworzeniu wysokiej jakości. Pracownicy doceniają miejsca pracy, które zachęcają do rozwoju, gdyż widzą, że ich pracodawca ich ceni i wspiera ich wzrost.


Mentorzy służą jako źródło wiedzy

Mentorzy mogą dostarczyć konkretne spostrzeżenia i informacje umożliwiające sukces Mentee. Na przykład oferują instrukcje dotyczące wykonywania określonych zadań lub podpowiadają przydatne umiejętności. Osobom stwiającym pierwsze kroki w danej dziedzinie pomaga to szybciej poczuć się komfortowo w nowej roli. Na przykład Mentor może pomóc osobie zakładającej firmę stworzyć swój początkowy plan biznesowy i budżet.


Mentorzy mogą pomóc w ustaleniu celów

Mentor może pomóc swojemu Mentee w ustaleniu celu związanego z rozwojem osobistym lub zawodowym. Zwykle są to cele typu SMART i pomagają one Mentee w skupieniu swoich wysiłków, a Mentorowi ułatwiają śledzenie i ocenę postępu. Mentor może też pomóc zidentyfikować konkretne mniejsze zadania, które są niezbędne w dążeniu do większego celu.


Mentorzy pomagają utrzymać odpowiedzialność

Mentor pomaga Mentee utrzymać odpowiedzialność za realizację swoich celów. Poprzez śledzenie postępu Mentor pomaga Mentee utrzymać koncentrację i determinację w drodze do osiągnięcia celu. Świadomość, że ktoś inny nam kibicuje służy jako motywacja, a Mentee prawdopodobnie nie chciałby zawieść swojego Mentora w wyniku nie osiągnięcia celów.


Mentorzy oferują wsparcie i zachętę

Kiedy Mentee zmaga się ze swoją pracą lub ma trudności w osiągnięciu celu, może zwrócić się do swojego Mentora o wsparcie. Ta zachęta może zmotywować Mentee i pomóc poruszać się do przodu, pomimo wyzwań. Mentor może również pomóc Mentee zidentyfikować swoje mocne strony i zaszczepić zaufanie do nich. Posiadanie poczucia zaufania do siebie samego sprawia, że jest mało prawdopodobne, iż Mentee zrezygnuje ze swoich celów.


Mentorzy pomagają nawiązać nowe znajomości

Mentor może pomóc Mentee w budowaniu swojej profesjonalnej sieci. Kiedy Mentee zidentyfikuje cele zawodowe lub osobiste, Mentor może wesprzeć je oferując dostęp do możliwości lub osób, których Mentee nie zna. Mentor ma zazwyczaj więcej doświadczeń branżowych i szerszą sieć kontaktów, które mogą być cenne dla rozwoju kariery Mentee.


Mentorzy są gotowi słuchać

Kiedy Mentee ma nowe pomysły, może użyć Mentora jako zasobu, do ich omówienia i zweryfikowania. Mentor może zapewnić bezstronne rady lub opinie przy użyciu istotnej wiedzy i doświadczenia. Dzięki tym spostrzeżeniom Mentee może lepiej zrozumieć, jakie kroki należy podjąć oraz czy dążyć do realizacji pomysłu czy też go porzucić. W podobny sposób Mentor może również wysłuchać i doradzić w przypadku typowych obaw i kłopotów, takich jak np. konflikty w miejscu pracy.


Mentorzy służą jako zaufany sojusznik

Zaufanie stanowi podstawowy element relacji mentoringowej. Mentee wie, że może Mentorowi ufać, że Mentor działa w jego najlepszym interesie w sposób uczciwy. Świat biznesu może być konkurencyjny i bezwględny i dobrze jest wiedzieć, że możemy na kimś polegać i liczyć na pełną poufność. Podstawą pełnego zaufania w tej relacji jest regularna komunikacja i dochowywanie złożonych obietnic.


Mentorzy mogą oferować konstruktywną informację zwrotną

Mentoringowa relacja oparta na pełnym zaufaniu umożliwia również uczciwą informację zwrotną. Mentee rozumie, że intencjąkonstruktywnej krytyki jest budowanie wzrostu zawodowego, a nie sprawianie przykrości. Mentorzy mogą zidentyfikować słabe strony Menteei i doradzić jak najlepiej nad nimi pracować. Ponieważ jest to relacja zawodowa, Mentor odgrywa obiektywną rolę. Tymczasem przyjaciel może obawiać się zidentyfikowania słabości Mentee, ponieważ boi się Mentee urazić i nie chce stracić cennej relacji prywatnej.


Mentorzy dostarczają wytycznych

Osobom właśnie rozpoczynającym swoją karierę w danym miejscu, Mentor może pomóc w zrozumieniu wytycznych dotyczących oczekiwań zawodowych. Na przykład może wyjaśnić priorytety obejmowanej roli i właściwego zachowania w miejscu pracy. Wytyczne te mogą pomóc Mentee wypracować odpowiednie nawyki pracy, które gwarantują wykonywanie swojej pracy z powodzeniem. Te skuteczne nawyki pracy pomagają Mentee szybciej stać się w pełni efektywnym i zaimponować swojemu przełożonemu.


Mentorzy mają odpowiednie doświadczenie

W miarę możliwości, Mentee powinien wybrać Mentora, który ma doświadczenie istotne dla jego roli lub celów. Kiedy Mentor dzieli się swoimi sukcesami, Mentee może korzystać z nich jako przykładu i skopiować odpowiednie kroki. Mentor może również dzielić się błędami, które popełnił w czasie swojej podróży. Dzięki temu Mentee odbiera cenną lekcję o negatywnych skutkach błędów, ale nie musi cierpieć z powodu ich konsekwencji. Uczenie się na takich doświadczeniach może również pomóc Mentee przygotować się do nadchodzących wyzwań.


Mentorzy są wolnym zasobem

Mentoring ma miejsce zazwyczaj w wyniku programów firmowych lub dzięki sieci kontaktów biznesowych, więc Mentorzy nie oczekują zapłaty. Decydują się na to, ponieważ naprawdę chcą pomóc innej osobie wzrastać i są zaianteresowani nawiązaniem autentycznej i osobistej relacji. Działalność "pro bono" otwiera również dostępność Mentora dla wszystkich rodzajów ludzi, zamiast ograniczać tylko do tych, którzy mogą sobie na to pozwolić.12 powodów, aby być Mentorem

Poniższa lista reprezentuje niektóre z korzyści, które mentoring przynosi Mentorowi.


Bycie mentorem zwiększa umiejętności interpersonalne

Twoje interakcje z podopiecznym oferują liczne możliwości praktykowania i budowania umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, aktywne słuchanie, empatia i cierpliwość. Komunikacja jest szczególnie istotna w przypadku mentoringu, ponieważ spotykasz się regularnie, aby omówiać cele, pomysły lub obawy osoby mentorowanej oraz udzielać wskazówek lub porad. Posiadanie silnych umiejętności interpersonalnych, poza mentoringiem, może pomóc w nawiązywaniu relacji i efektywniejszej współpracy.


Bycie mentorem wzmacnia twoją wiedzę

Podczas pracy z Mentee przekazujesz odpowiednią wiedzę zdobytą dzięki swojej karierze lub doświadczeniu. Doradzasz Mentee lub podpowiadasz, jak wykonywać konkretne zadania. Na przykład możesz nauczyć Mentee swoich metod negocjacji, a następnie je z nim ćwiczyć. I chociaż celem jest pomóc Mentee rosnąć profesjonalnie, to dzieląc tą ​​wiedzą porządkujesz i wzmacniasz ją w sobie. Możesz równiez nauczyć Mentee umiejętności, których nie używasz regularnie, więc ta praktyka może pomóc Ci je odnowić.


Bycie mentorem poszerza twoją sieć

Możesz wprowadzić swojego Mentee do swojej sieci kontaktów. W zamian Mentee może podzielić się z Tobą swoimi interesującymi kontaktami. Networking może pomóc w karierze, ponieważ połączenia te mogą prowadzić do nowych możliwości zawodowych i rozwojowych. Możesz także dołączyć do profesjonalnych stowarzyszeń mentorskich, aby spotkać kolegów mentorów. Te stowarzyszenia i relacje mogą pomóc dowiedzieć się więcej o technikach mentoringu i zapewnić Ci wsparcie.


Bycie mentorem może pomóc Ci zyskać uznanie

Jeśli twój Mentee odniesie znaczący sukces, to pokaże innym również twoją wartość. Część sukcesu Mentee wynika z twoich wskazówek, co sprawi, że twoi koledzy zauważą umiejętności i wiedzę, które ty oferujesz. Inni ludzie mogą zacząć wykazywać większe zainteresowanie współpracą z Tobą lub nawet poprosić o mentoring. Poza tym, że czujesz osobistą satysfakcję, ta dobra reputacja może zwiększyć możliwości rozwoju twojej kariery.


Bycie mentorem kreuje zdolności przywódcze

Mentor jest rolą przywódczą, ponieważ pracujesz bezpośrednio z kimś w celu jego rozwoju zawodowego. Dzięki twojemu wsparciu Mentee zdobywa przydatne umiejętności lub przyśpiesza swoją karierę. Umiejętności przywódcze są cenne dla każdego zawodu lub roli, więc doświadczenie to dowodzi, że możesz skutecznie zarządzać innymi w kierunku konkretnych celów. Możesz użyć tego doświadczenia w rozwoju swojej kariery.


Bycie mentorem dodaje do twoich kwalifikacji

Niezależnie od poziomu w swojej karierze, możesz dołączyć doświadczenie mentorskie do swojego CV i odróżnić się od innych kandydatów. To doświadczenie pokazuje, że masz do zaoferowania cenną wiedzę i potrafisz używać go do kierowania innymi. Udział w programach mentoringowych może pokazać, że cenisz budowanie relacji i pomaganie innym w ich profesjonalnym rozwoju.


Bycie mentorem służy jako okazja do nauki

Doradzasz swojemu Mentee, ale sam możesz również dowiedzieć się czegoś od niego. Jeśli ty i twój Mentee pochodzicie z różnych środowisk, możesz nauczyć się rzeczy, których nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Nawet jeśli masz więcej doświadczenia w branży, Mentee może mieć spostrzeżenia nt. najnowszych trendów lub praktyk. Na przykład, jeśli twój Mentee jest młody i bardziej zaawansowany technologicznie, może nauczyć się korzystać z nowe