Aż 24 korzyści płynące z mentoringu


Coaching Biznesowy-Korzysci plynace z mentoringu

Mentoring może zapewnić liczne korzyści zarówno Mentorowi, jak i Mentee. Rozwijanie tej relacji może pomóc obydwu stronom uczyć się nowych rzeczy, budować sieć kontaktów i rozwijać się jako profesjonalista. Zrozumienie tych korzyści może pomóc w podjęciu decyzji, czy znaleźć mentora, czy też nim zostać.


Kim jest Mentor?

Mentor to ktoś, kto działa jako doradca mniej doświadczonej osoby, znanej jako Mentee. Zazwyczaj szukamy mentorów, którzy pracują w tej samej lub pożądanej przez nas dziedzinie. Mentor pomaga nam rozwijać się jako osoba i jako profesjonalista, często oferując porady w oparciu o bardziej zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie. Relacje mentorskie można budować poprzez networking, kontakty osobiste lub formalne programy mentorskie.


12 powodów, aby mieć Mentora

Poniższa lista pokazuje, jak korzystne może być posiadanie mentora.


Mentorzy wspierają wzrost

Mentorzy zachęcają i wspierają profesjonalny lub osobisty rozwój innej osoby. Mentor pomaga skupić wysiłki Mentee poprzez ustalenie celów i przekazywania opinii. W rezultacie firmy, które chcą rozwijać umiejętności swoich pracowników często tworzą programy mentoringowe. Wiedza mentorów może pomóc w szkoleniu pracowników i tworzeniu wysokiej jakości. Pracownicy doceniają miejsca pracy, które zachęcają do rozwoju, gdyż widzą, że ich pracodawca ich ceni i wspiera ich wzrost.


Mentorzy służą jako źródło wiedzy

Mentorzy mogą dostarczyć konkretne spostrzeżenia i informacje umożliwiające sukces Mentee. Na przykład oferują instrukcje dotyczące wykonywania określonych zadań lub podpowiadają przydatne umiejętności. Osobom stwiającym pierwsze kroki w danej dziedzinie pomaga to szybciej poczuć się komfortowo w nowej roli. Na przykład Mentor może pomóc osobie zakładającej firmę stworzyć swój początkowy plan biznesowy i budżet.


Mentorzy mogą pomóc w ustaleniu celów

Mentor może pomóc swojemu Mentee w ustaleniu celu związanego z rozwojem osobistym lub zawodowym. Zwykle są to cele typu SMART i pomagają one Mentee w skupieniu swoich wysiłków, a Mentorowi ułatwiają śledzenie i ocenę postępu. Mentor może też pomóc zidentyfikować konkretne mniejsze zadania, które są niezbędne w dążeniu do większego celu.


Mentorzy pomagają utrzymać odpowiedzialność

Mentor pomaga Mentee utrzymać odpowiedzialność za realizację swoich celów. Poprzez śledzenie postępu Mentor pomaga Mentee utrzymać koncentrację i determinację w drodze do osiągnięcia celu. Świadomość, że ktoś inny nam kibicuje służy jako motywacja, a Mentee prawdopodobnie nie chciałby zawieść swojego Mentora w wyniku nie osiągnięcia celów.


Mentorzy oferują wsparcie i zachętę

Kiedy Mentee zmaga się ze swoją pracą lub ma trudności w osiągnięciu celu, może zwrócić się do swojego Mentora o wsparcie. Ta zachęta może zmotywować Mentee i pomóc poruszać się do przodu, pomimo wyzwań. Mentor może również pomóc Mentee zidentyfikować swoje mocne strony i zaszczepić zaufanie do nich. Posiadanie poczucia zaufania do siebie samego sprawia, że jest mało prawdopodobne, iż Mentee zrezygnuje ze swoich celów.


Mentorzy pomagają nawiązać nowe znajomości

Mentor może pomóc Mentee w budowaniu swojej profesjonalnej sieci. Kiedy Mentee zidentyfikuje cele zawodowe lub osobiste, Mentor może wesprzeć je oferując dostęp do możliwości lub osób, k