top of page

Aż 24 korzyści płynące z mentoringu


Korzyści płynące z mentoringu-Coaching Biznesowy-1

Mentoring może zapewnić liczne korzyści zarówno Mentorowi, jak i Mentee. Rozwijanie tej relacji może pomóc obydwu stronom uczyć się nowych rzeczy, budować sieć kontaktów i rozwijać się jako profesjonalista. Zrozumienie tych korzyści może pomóc w podjęciu decyzji, czy znaleźć mentora, czy też nim zostać.


Kim jest Mentor?

Mentor to ktoś, kto działa jako doradca mniej doświadczonej osoby, znanej jako Mentee. Zazwyczaj szukamy mentorów, którzy pracują w tej samej lub pożądanej przez nas dziedzinie. Mentor pomaga nam rozwijać się jako osoba i jako profesjonalista, często oferując porady w oparciu o bardziej zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie. Relacje mentorskie można budować poprzez networking, kontakty osobiste lub formalne programy mentorskie.


12 powodów, aby mieć Mentora - korzyści z mentoringu płynące dla Mentee

Poniższa lista pokazuje, jak korzystne może być posiadanie mentora.


Mentorzy wspierają wzrost

Mentorzy zachęcają i wspierają profesjonalny lub osobisty rozwój innej osoby. Mentor pomaga skupić wysiłki Mentee poprzez ustalenie celów i przekazywania opinii. W rezultacie firmy, które chcą rozwijać umiejętności swoich pracowników często tworzą programy mentoringowe. Wiedza mentorów może pomóc w szkoleniu pracowników i tworzeniu wysokiej jakości. Pracownicy doceniają miejsca pracy, które zachęcają do rozwoju, gdyż widzą, że ich pracodawca ich ceni i wspiera ich wzrost.


Służą jako źródło wiedzy

Mentorzy mogą dostarczyć konkretne spostrzeżenia i informacje umożliwiające sukces Mentee. Na przykład oferują instrukcje dotyczące wykonywania określonych zadań lub podpowiadają przydatne umiejętności. Osobom stawiającym pierwsze kroki w danej dziedzinie pomaga to szybciej poczuć się komfortowo w nowej roli. Na przykład Mentor może pomóc osobie zakładającej firmę stworzyć swój początkowy plan biznesowy i budżet.


Mogą pomóc w ustaleniu celów

Mentor może pomóc swojemu Mentee w ustaleniu celu związanego z rozwojem osobistym lub zawodowym. Zwykle są to cele typu SMART i pomagają one Mentee w skupieniu swoich wysiłków, a Mentorowi ułatwiają śledzenie i ocenę postępu. Mentor może też pomóc zidentyfikować konkretne mniejsze zadania, które są niezbędne w dążeniu do większego celu.


Pomagają utrzymać odpowiedzialność

Mentor pomaga Mentee utrzymać odpowiedzialność za realizację swoich celów. Poprzez śledzenie postępu Mentor pomaga Mentee utrzymać koncentrację i determinację w drodze do osiągnięcia celu. Świadomość, że ktoś inny nam kibicuje służy jako motywacja, a Mentee prawdopodobnie nie chciałby zawieść swojego Mentora w wyniku nie osiągnięcia celów.


Mentorzy oferują wsparcie i zachętę

Kiedy Mentee zmaga się ze swoją pracą lub ma trudności w osiągnięciu celu, może zwrócić się do swojego Mentora o wsparcie. Ta zachęta może zmotywować Mentee i pomóc poruszać się do przodu, pomimo wyzwań. Mentor może również pomóc Mentee zidentyfikować swoje mocne strony i zaszczepić zaufanie do nich. Posiadanie poczucia zaufania do siebie samego sprawia, że jest mało prawdopodobne, iż Mentee zrezygnuje ze swoich celów.


Mentorzy pomagają nawiązać nowe znajomości

Mentor może pomóc Mentee w budowaniu swojej profesjonalnej sieci. Kiedy Mentee zidentyfikuje cele zawodowe lub osobiste, Mentor może wesprzeć je oferując dostęp do możliwości lub osób, których Mentee nie zna. Mentor ma zazwyczaj więcej doświadczeń branżowych i szerszą sieć kontaktów, które mogą być cenne dla rozwoju kariery Mentee.


Są gotowi słuchać

Kiedy Mentee ma nowe pomysły, może użyć Mentora jako zasobu, do ich omówienia i zweryfikowania. Mentor może zapewnić bezstronne rady lub opinie przy użyciu istotnej wiedzy i doświadczenia. Dzięki tym spostrzeżeniom Mentee może lepiej zrozumieć, jakie kroki należy podjąć oraz czy dążyć do realizacji pomysłu czy też go porzucić. W podobny sposób Mentor może również wysłuchać i doradzić w przypadku typowych obaw i kłopotów, takich jak np. konflikty w miejscu pracy.


Służą jako zaufany sojusznik

Zaufanie stanowi podstawowy element relacji mentoringowej. Mentee wie, że może Mentorowi ufać, że Mentor działa w jego najlepszym interesie w sposób uczciwy. Świat biznesu może być konkurencyjny i bezwzględny i dobrze jest wiedzieć, że możemy na kimś polegać i liczyć na pełną poufność. Podstawą pełnego zaufania w tej relacji jest regularna komunikacja i dochowywanie złożonych obietnic.


Potrafią oferować konstruktywną informację zwrotną

Mentoringowa relacja oparta na pełnym zaufaniu umożliwia również uczciwą informację zwrotną. Mentee rozumie, że intencją konstruktywnej krytyki jest budowanie wzrostu zawodowego, a nie sprawianie przykrości. Mentorzy mogą zidentyfikować słabe strony Mentee i doradzić jak najlepiej nad nimi pracować. Ponieważ jest to relacja zawodowa, Mentor odgrywa obiektywną rolę. Tymczasem przyjaciel może obawiać się zidentyfikowania słabości Mentee, ponieważ boi się Mentee urazić i nie chce stracić cennej relacji prywatnej.


Dostarczają cennych praktycznych wskazówek

Osobom właśnie rozpoczynającym swoją karierę w danym miejscu, Mentor może pomóc w zrozumieniu wytycznych dotyczących oczekiwań zawodowych. Na przykład może wyjaśnić priorytety obejmowanej roli i właściwego zachowania w miejscu pracy. Wskazówki te mogą pomóc Mentee wypracować odpowiednie nawyki pracy, które gwarantują wykonywanie swojej pracy z powodzeniem. Te skuteczne nawyki pracy pomagają Mentee szybciej stać się w pełni efektywnym i zaimponować swojemu przełożonemu.


Mają odpowiednie doświadczenie

W miarę możliwości, Mentee powinien wybrać Mentora, który ma doświadczenie istotne dla jego roli lub celów. Kiedy Mentor dzieli się swoimi sukcesami, Mentee może korzystać z nich jako przykładu i skopiować odpowiednie kroki. Mentor może również dzielić się błędami, które popełnił w czasie swojej podróży. Dzięki temu Mentee odbiera cenną lekcję o negatywnych skutkach błędów, ale nie musi cierpieć z powodu ich konsekwencji. Uczenie się na takich doświadczeniach może również pomóc Mentee przygotować się do nadchodzących wyzwań.


Są wolnym zasobem do wykorzystania

Mentoring ma miejsce zazwyczaj w wyniku programów firmowych lub dzięki sieci kontaktów biznesowych, więc Mentorzy nie oczekują zapłaty. Decydują się na to, ponieważ naprawdę chcą pomóc innej osobie wzrastać i są zainteresowani nawiązaniem autentycznej i osobistej relacji. Działalność "pro bono" otwiera również dostępność Mentora dla wszystkich rodzajów ludzi, zamiast ograniczać tylko do tych, którzy mogą sobie na to pozwolić.12 powodów, aby być Mentorem

Poniższa lista reprezentuje niektóre z korzyści, które mentoring przynosi Mentorowi.


Zwiększasz umiejętności interpersonalne

Twoje interakcje z podopiecznym oferują liczne możliwości praktykowania i budowania umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, aktywne słuchanie, empatia i cierpliwość. Komunikacja jest szczególnie istotna w przypadku mentoringu, ponieważ spotykasz się regularnie, aby omawiać cele, pomysły lub obawy osoby mentorowanej oraz udzielać wskazówek lub porad. Posiadanie silnych umiejętności interpersonalnych, poza mentoringiem, może pomóc w nawiązywaniu relacji i efektywniejszej współpracy.


Wzmacniasz twoją wiedzę

Podczas pracy z Mentee przekazujesz odpowiednią wiedzę zdobytą dzięki swojej karierze lub doświadczeniu. Doradzasz Mentee lub podpowiadasz, jak wykonywać konkretne zadania. Na przykład możesz nauczyć Mentee swoich metod negocjacji, a następnie je z nim ćwiczyć. I chociaż celem jest pomóc Mentee rosnąć profesjonalnie, to dzieląc tą ​​wiedzą porządkujesz i wzmacniasz ją w sobie. Możesz również nauczyć Mentee umiejętności, których nie używasz regularnie, więc ta praktyka może pomóc Ci je odnowić.


Poszerzasz swoją sieć kontaktów

Możesz wprowadzić swojego Mentee do swojej sieci kontaktów. W zamian Mentee może podzielić się z Tobą swoimi interesującymi kontaktami. Networking może pomóc w karierze, ponieważ połączenia te mogą prowadzić do nowych możliwości zawodowych i rozwojowych. Możesz także dołączyć do profesjonalnych stowarzyszeń mentorskich, aby spotkać kolegów mentorów. Te stowarzyszenia i relacje mogą pomóc dowiedzieć się więcej o technikach mentoringu i zapewnić Ci wsparcie.


Okazja, aby zyskać uznanie i sie wyróżnić

Jeśli twój Mentee odniesie znaczący sukces, to pokaże innym również twoją wartość. Część sukcesu Mentee wynika z twoich wskazówek, co sprawi, że twoi koledzy zauważą umiejętności i wiedzę, które ty oferujesz. Inni ludzie mogą zacząć wykazywać większe zainteresowanie współpracą z Tobą lub nawet poprosić o mentoring. Poza tym, że czujesz osobistą satysfakcję, ta dobra reputacja może zwiększyć możliwości rozwoju twojej kariery.


Doskonalisz z umiejętności przywódcze

Mentor jest rolą przywódczą, ponieważ pracujesz bezpośrednio z kimś w celu jego rozwoju zawodowego. Dzięki twojemu wsparciu Mentee zdobywa przydatne umiejętności lub przyśpiesza swoją karierę. Umiejętności przywódcze są cenne dla każdego zawodu lub roli, więc doświadczenie to dowodzi, że możesz skutecznie zarządzać innymi w kierunku konkretnych celów. Możesz użyć tego doświadczenia w rozwoju swojej kariery.


Poszerzasz swoje kwalifikacje

Niezależnie od poziomu w swojej karierze, możesz dołączyć doświadczenie mentorskie do swojego CV i odróżnić się od innych kandydatów. To doświadczenie pokazuje, że masz do zaoferowania cenną wiedzę i potrafisz używać go do kierowania innymi. Udział w programach mentoringowych może pokazać, że cenisz budowanie relacji i pomaganie innym w ich profesjonalnym rozwoju.


Masz okazję do nauki

Doradzasz swojemu Mentee, ale sam możesz również dowiedzieć się czegoś od niego. Jeśli ty i twój Mentee pochodzicie z różnych środowisk, możesz nauczyć się rzeczy, których nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Nawet jeśli masz więcej doświadczenia w branży, Mentee może mieć spostrzeżenia nt. najnowszych trendów lub praktyk. Na przykład, jeśli twój Mentee jest młody i bardziej zaawansowany technologicznie, może nauczyć się korzystać z nowego oprogramowania.


Wzmacniasz swoją pewność siebie

Kiedy pomożesz swoim Mentee, możesz zdobyć większe zaufanie do swoich zdolności i umiejętności. Jest to dowodem na to, że masz cechy, które wspierają rozwój innych. To zaufanie może pomóc w zwiększeniu swojej profesjonalnej i osobistej wartości. Dzięki temu zaufaniu możesz czuć się bardziej pewny swoich umiejętności i efektów codziennej pracy. To zaufanie jest konieczne przy negocjacjach dot. podwyżki, awansu lub innych możliwości rozwoju.


Zdobywasz nową perspektywę

Mentoring może też posłużyć jako okazja do wyjścia poza twoją sieć i potencjalne połączenie się z kimś bardzo różnym. Na przykład ty i twój Mentee możecie pochodzić z różnych kultur, narodowości lub pokoleń. Podczas omawiania pomysłów lub sytuacji oboje macie szansę dzielić się różnymi perspektywami i podejściami. Słuchanie perspektywy twojego Mentee może pomóc ci myśleć inaczej lub odkryć coś, czego w przeciwnym razie nie mógłbyś zauważyć. Takie doświadczenia mogą pomóc opracować bardziej innowacyjne lub kreatywne rozwiązania w twojej pracy.


Zapewniasz sobie poczucie spełnienia

Poza przysporzeniem ci uznania lub innych korzyści zewnętrznych, mentorship może zaoferować poczucie wewnętrznej satysfakcji i spełnienia. Wiedząc, że miałeś pozytywny wpływ na czyjeś życie lub karierę, poczujesz się naprawdę dobrze. Jeśli wcześniej w swojej karierze miałeś szczęście spotkać dobrego Mentora, służąc teraz jako Mentor dla kogoś innego możesz to traktować jako "spłatę swego długu". I pewnego dnia możesz służyć jako inspiracja dla swojego Mentee, aby on kiedyś zrobił to samo dla kogoś innego.


Pojawiają się nowe możliwości refleksji

Mentorship pozwala ci myśleć o swoich doświadczeniach i dzielić się nimi. Oceniając swoje pozytywne i negatywne doświadczenia, możesz odkryć nowe lekcje, które przyniosą korzyści zarówno Mentee, jak i tobie samemu. Bycie Mentorem może również przypomnieć ci o tym, co lubisz w swoim zawodzie, a to może pomóc Ci poczuć się bardziej zaangażowanym w pracy. Lub, jeśli zdasz sobie sprawę, że jesteś niezadowolony z niektórych rzeczy, możesz pomyśleć o sposobach na poprawę sytuacji.


Wzmacniasz swoją firmę

Uczestnicząc w programie mentoringowym pracodawcy, używasz swojej wiedzy i doświadczenia, aby pomóc wzmocnić pracowników firmy. Kiedy pracownicy lepiej rozumieją oczekiwania w stosunku do nich, lepiej realizują swoje role i tworzą pozytywne nawyki pracy, może to uczynić ich bardziej wydajnymi i zadowolonymi z siebie. Poza pozytywnymi wynikami biznesowymi, te działania mogą rozwijać pozytywną kulturę firmową i bardziej skuteczną współpracę.źródło: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/why-is-a-mentor-important

Tłumaczenie z j. angielskiego: Empowerment Coaching


 

Narzędzia do poszerzania świadomości Mentora i Mentee

Na naszej witrynie dostępny jest bezpłatny ebook w formacie pdf pt. "Biblioteka Pytań Angażującego Lidera". To 19-stronicowa książeczka wspierająca samorozwój lidera, menedżera, mentora i każdej osoby, która chce poszerzyć swoją świadomość.


Znajdziesz w niej listę bardzo konkretnych pytań, które w komunikacji interpersonalnej tworzą atmosferę komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Pytania są tak sformułowane, aby tworzyć przestrzeń do autorefleksji i poszerzania świadomości - zarówno po stronie osoby pytanej, jak i po stronie samego pytającego. Nawet dobry mentor znajdzie w tym bezpłatnym ebooku pdf inspirujące pytania i podpowiedzi. Również osoba będąca podopiecznym lub podopieczną mentora znajdzie tam konkretne narzędzia do pracy nad sobą.


Ten bezpłatny ebook w formacie pdf zawiera bowiem, między innymi, metodę prowadzenia autorefleksji. W szczególności zawarte tam narzędzia umożliwiają identyfikację swoich błędów poznawczych i ograniczających przekonań, jak również wspierają zbieranie feedbacku w sposób naturalny i zgrabnie angażujący osobę przekazującą feedback.


Tak więc każda osoba zainteresowana poszerzaniem swojej świadomości i samorozwojem używając narzędzi zawartych w tym darmowym ebooku pdf może uzyskać wymierne korzyści.


Tę 19-stronicową bezpłatną książeczkę znajdziesz pod poniższym linkiem:Korzyści płynące z mentoringu-Coaching Biznesowy-2


Zobacz także:
742 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page