top of page

Reverse mentoring to klucz do rozwoju i utrzymania młodych talentów


Riverse mentoring kluczem do utrzymania najlepszych talentów-Coaching Biznesowy

Na potrzeby tego artykułu, angielski termin Reverse Mentoring będziemy zamiennie nazywali Mentoringiem Odwróconym lub Mentoringiem Odwrotnym.


Wiele organizacji boryka się z wysokim wskaźnikiem odpływu pracowników i rotacji wśród młodszych pracowników. A millennialsi to grupa demograficzna, która z największym prawdopodobieństwem odejdzie z pracy. Nic więc dziwnego, że wielu pracodawców ma problemy z utrzymaniem talentów milenijnych.


Starsi przywódcy często nie potrafią odnaleźć się w troskach, potrzebach i pragnieniach młodych ludzi. Dotyczy to zarówno ich pracowników, jak i klientów.


W mentoringu odwrotnym młodszy kolega jest mentorem kogoś starszego lub ewentualnie specjalista jest mentorem lidera. Celem jest wsparcie starszych kolegów w rozwijaniu nowych umiejętności i nawiązywaniu kontaktu z młodszym pokoleniem. Pomaga im to uzyskać nowe spostrzeżenia i perspektywy na temat sposobów poprawy ich działalności.


Mentoring odwrotny pomaga również młodszym kolegom rozwijać własne umiejętności i budować pewność siebie. Dodatkowa perspektywa patrzenia oczami innego pokolenia może być bezcenna dla ich pracy i przyszłej kariery.


Przyjrzyjmy się, dlaczego mentoring odwrotny ma znaczenie i zobaczmy jak skonfigurować skuteczny program mentoringu odwróconego.


Czym jest mentoring odwrócony (ang. reverse mentoring)?

W ramach mentoringu odwróconego starszy pracownik nawiązuje zawodową przyjaźń z młodszym kolegą. Pomaga to starszym pracownikom i młodszym pracownikom rozwijać nowe umiejętności. Na przykład lider może chcieć nauczyć się nowych umiejętności cyfrowych, jednocześnie zyskując świeże spojrzenie na swoją działalność lub branżę.


Ta relacja ma na celu wspieranie rozwoju umiejętności obojga kolegów. Młodsi członkowie zespołu korzystają również z wiedzy i doświadczenia swoich starszych podopiecznych. Pomaga im również rozwijać umiejętności przywódcze.


W tradycyjnej relacji mentor-podopieczny osoba starsza i bardziej doświadczona pełni rolę mentora. Ale w mentoringu odwróconym osoba doświadczona jest podopiecznym i jest połączona z młodszym mentorem.


Należy pamiętać, że mentoring odwrotny nie zawsze musi opierać się wyłącznie na wieku.

Ważnym czynnikiem jest również poziom zarządzania.


Kto wymyślił mentoring odwrotny?

Mentoring odwrotny został zapoczątkowany w 1999 roku przez Jacka Welcha, byłego dyrektora generalnego General Electric. Jego celem była pomoc kadrze kierowniczej wyższego szczebla w poznawaniu Internetu poprzez współpracę z młodszymi mentorami.


Mentoring odwrotny pomaga firmom wyeliminować luki w umiejętnościach. Pomaga również wspierać wysiłki na rzecz podnoszenia kwalifikacji personelu. Może to pomóc organizacjom zachować konkurencyjność na stale zmieniającym się rynku globalnym.Dlaczego mentoring odwrócony jest ważny?

Przyjrzyjmy się teraz siedmiu powodom, dla których odwrócony mentoring ma znaczenie zarówno dla Twoich pracowników, jak i Twojej organizacji.


1. Mentoring odwrócony pomaga zmniejszyć uprzedzenia pokoleniowe

Uprzedzenia międzypokoleniowe mogą stanowić przeszkodę w skutecznej współpracy. Starsi koledzy mogą postrzegać millennialsów jako zepsutych i roszczeniowych. A młodsi członkowie zespołu mogą sądzić, że pokolenie wyżu demograficznego jest odporne na zmiany. Wraz z wejściem na rynek pracy pokolenia Z, mogą powstać dodatkowe stereotypy pokoleniowe.

Mentoring odwrotny może pomóc przełamać te stereotypy i wypełnić lukę pokoleniową. Każde pokolenie ma inną perspektywę do przedstawienia. Przyjmowanie pomysłów ludzi w każdym wieku może sprawić, że Twoja firma będzie silniejsza i bardziej odporna.


2. Mentoring odwrotny promuje inkluzywność i różnorodność

Pomimo wysiłków na rzecz promowania różnorodności, stanowiska kierownicze są nadal zdominowane przez białych mężczyzn. W 2020 roku 90% prezesów Fortune 500 było białymi mężczyznami. A na całym świecie tylko 1 na 5 prezesów zarządu to kobieta.


Firmy, które promują różnorodność, czerpią korzyści z szerszego zakresu talentów i perspektyw niż te, które tego nie robią. Może to pomóc im zaspokoić potrzeby swoich klientów i zwiększyć konkurencyjność.


Jednocześnie tworzy bardziej integracyjne środowisko pracy, które przyciąga i zatrzymuje najlepsze talenty. Programy odwróconego mentoringu mogą pomóc w dywersyfikacji sal konferencyjnych. Zwiększają również świadomość wyzwań i obaw, z jakimi borykają się mniejszości w pracy.


3. Mentoring odwrócony tworzy atmosferę zaufania i współpracy

Zaufanie członków Twojego zespołu ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojej firmy.

Zaufanie poprawia doświadczenie pracowników i może pomóc w zmniejszeniu ich rotacji. W rzeczywistości millennialsi twierdzą, że są 22 razy bardziej skłonni do pracy w organizacji, w której panuje firmowa kultura zaufania.


Mentoring odwrotny może pomóc w budowaniu zaufania wśród członków zespołu. Może to przyczynić się do budowania kultury współpracy i wzajemnej pomocy w firmie.


4. Mentoring odwrotny pomaga w rozwoju przywództwa

Mentoring odwrotny przynosi korzyści nie tylko starszym podopiecznym. Może również przyspieszyć rozwój kariery młodszych pracowników, pomagając im rozwijać umiejętności przywódcze.


Stając się mentorem, mogą rozwinąć wiarę we własne zdolności jako liderów. Ale mogą również skorzystać z doświadczenia swoich podopiecznych w miejscu pracy i na stanowiskach kierowniczych.


Czasami starszy członek zespołu może pełnić rolę trenera. Mogą to zrobić, pomagając młodszemu koledze w rozwiązywaniu problemów lub rozwijaniu nowych umiejętności, które poprawią ich karierę.


5. Mentoring odwrócony zwiększa retencję młodszych pracowników

W 2019 r. 49% millennialsów stwierdziło, że odejdzie z pracy w ciągu najbliższych dwóch lat, jeśli będzie miało taką szansę. Jednak programy mentoringu odwrotnego mogą pomóc firmom rozwiązać zagadkę utrzymania pracowników.


Jednym z najlepszych przykładów jest Pershings, firma zarządzająca majątkiem BNY Mellon. Po uruchomieniu programu mentoringu odwrotnego w 2013 r. osiągnęli 96% wskaźnik retencji wśród pracowników z pokolenia Y.


6. Mentoring odwrotny poprawia umiejętności cyfrowe starszych pracowników

Umiejętności cyfrowe to jedne z najbardziej pożądanych umiejętności w dzisiejszym miejscu pracy. Mogą również stanowić największe wyzwanie dla niektórych starszych pracowników, którzy weszli do pracy przed erą cyfrową.


Rozwijanie umiejętności w takich obszarach jak kodowanie czy media społecznościowe może przynieść firmie korzyści. Może również otworzyć nowe możliwości przed starszymi kolegami.


7. Mentoring odwrócony zwiększa zaangażowanie pracowników

Badania nad mentoringiem odwrotnym wskazują, że ma on pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników. Wyższe zaangażowanie pracowników wiąże się z szeregiem korzyści dla organizacji, w tym:

 • Większa produktywność

 • Zmniejszona absencja

 • Niższa rotacja pracowników

 • Mniej stresu

 • Mniejsze ryzyko wypalenia


Przeszkody w realizacji odwróconego mentoringu

Zanim rozpoczniesz program mentoringu odwrotnego dla swojego zespołu, ważne jest, aby zdać sobie sprawę z niektórych barier, z którymi możesz się spotkać.


1. Opór ze strony starszych członków zespołu

Twoi starsi pracownicy "jedli już z niejednego kotła". Wielu z nich ma za sobą dziesięciolecia doświadczeń i są ekspertami w swojej dziedzinie. I chociaż wciąż mogą być otwarci na naukę, mogą wątpić, czy młodsze pokolenie może ich nauczyć czegoś wartościowego.


Pomóż im dostrzec wartość mentoringu odwrotnego, pytając, gdzie ich zdaniem brakuje im umiejętności i wiedzy. Następnie wyjaśnij, w jaki sposób ich młodsi koledzy mogą pomóc w wypełnieniu tych luk.


2. Brak zaangażowania czasowego

Ludzie są zajęci, przez co niechętnie poświęcają swój cenny czas na odwrócony mentoring. A relacja odwrotnego mentoringu może działać tylko wtedy, gdy obie strony są w pełni zaangażowane.


Jeśli chcesz, aby Twoi pracownicy zaangażowali się w ich mentoring, pomóż im dostrzec jego wartość. Możesz podać przykład sukcesu konkurenta z jego programem mentoringu odwrotnego. Możesz też wyjaśnić, w jaki sposób rozwijanie nowych umiejętności poprzez mentoring odwrotny może pomóc starszym kolegom stać się lepszymi liderami.


3. Mentoring odwrócony może nie dotyczyć wszystkich pracowników

Mentoring odwrotny okazał się skuteczny w dziedzinach takich jak:

 • Biznes

 • Edukacja

 • Technologia

 • Edukacja medyczna

 • Nauki o Zdrowiu


Może pomóc starszym liderom lepiej zrozumieć swoich młodszych kolegów. Pomaga im również dostać się do umysłów młodszych konsumentów i klientów.


Ale projektując program mentoringu odwrotnego, upewnij się, że jest on odpowiedni dla zaangażowanych uczestników. Wybierz podopiecznych na podstawie ich potrzeby:

 • Rozwijaj nowe umiejętności techniczne

 • Poznaj nowe technologie

 • Dowiedz się o rynku docelowym


Czy Twoja firma potrzebuje programu mentoringu odwrotnego?

Mentoring odwrotny osiąga najlepsze wyniki w ramach formalnego programu. Może uzupełniać inne inicjatywy rozwoju pracowników.


Programy mentoringu odwrotnego mogą być również korzystne dla zespołów wirtualnych. Może pomóc wzmocnić zaufanie oraz poprawić komunikację i współpracę między zdalnymi członkami zespołu.


Formalny program może zapewnić sukces relacji mentor-podopieczny. Pozwala specjalistom HR na przydzielanie par w oparciu o umiejętności i zainteresowania. Mogą również monitorować sukces relacji i szukać sposobów na ulepszenie programu.


Jeśli starsi pracownicy niechętnie biorą udział w programie mentoringu odwrotnego, podkreśl niektóre z korzyści, jakie mogą im przynieść. Obejmują one:

 • Promowanie firmowej kultury uczenia się

 • Przewodzenie poprzez przykład

 • Nauka nowych umiejętności

 • Zmniejszanie luk w umiejętnościach

 • Zwiększenie zaangażowania pracowników

 • Zmniejszenie rotacji pracowników, szczególnie wśród młodszych pracowników


6 wskazówek dotyczących projektowania programu reverse mentoring

Jeśli jesteś gotowy, aby rozpocząć projektowanie swojego programu mentoringu odwrotnego, postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby zapewnić mu sukces.


1. Dopasuj pary Mentor-Mentee

Zacznij od zebrania listy pracowników zainteresowanych udziałem w programie mentoringu odwróconego. Możesz wybrać mentorów i podopiecznych na podstawie kombinacji wieku i poziomu zarządzania.


Następnie przygotuj krótką ankietę dla każdego podopiecznego na temat ich:

 • Celów

 • Umiejętności, które chcieliby rozwijać


Utwórz kolejną ankietę dla podopiecznych na temat ich:

 • Obszarów specjalizacji

 • Zainteresowań

 • Aspiracji zawodowych


Po wypełnieniu ankiet dopasuj potencjalnych mentorów i podopiecznych w oparciu o obszary wiedzy i zainteresowań. Jeśli to możliwe, postaraj się, aby mieli wspólne zainteresowania, aby ułatwić im łączenie się.


Sporządź krótką listę trzech potencjalnych partnerów dla każdego uczestnika programu. Poprzez dobór par staraj się promować różnorodność. Na koniec pozwól podopiecznym wybrać swojego mentora, ponieważ mogą obawiać się konfliktu interesów.


2. Ustal kanały komunikacji

Na preferencje komunikacyjne ludzi często mają wpływ różnice pokoleniowe. Na przykład pracownicy z pokolenia Z i millennialsi mogą preferować wiadomości błyskawiczne lub wirtualne spotkania. Jednak starsi koledzy mogą preferować tradycyjne spotkania twarzą w twarz lub rozmowy telefoniczne.


Rozwiązaniem jest pomoc każdej parze w ustaleniu odpowiedniego dla nich środka komunikacji. Może to być mieszanka metod. Na przykład cotygodniowe spotkanie twarzą w twarz z wiadomościami błyskawicznymi pomiędzy nimi.


Jeśli podopieczny chce rozwijać nowe umiejętności cyfrowe, zachęć go do wypróbowania nowych technologii komunikacyjnych.


3. Wyznacz jasne cele programu mentoringu odwróconego

Potrzeby każdej relacji mentoringu odwrotnego będą inne. Tak więc cele, które wyznaczą, będą również wyjątkowe.


Wykorzystaj metodę SMART, aby pomóc każdej parze ustalić cel lub cele dla partnerstwa i ramy czasowe, w których mają je osiągnąć.


Na przykład podopieczny może chcieć dowiedzieć się, jak wykorzystać trzy różne platformy mediów społecznościowych do rozwoju biznesu podczas sześciotygodniowego mentoringu.


4. Ustaw harmonogram programu mentoringowego

Pomóż każdej parze zdecydować, jak często będą się spotykać i jak długo. Na przykład raz w tygodniu przez trzy miesiące lub co dwa tygodnie przez sześć miesięcy.

Następnie pomóż im zdecydować, czy będą mieli jakieś punkty styku między spotkaniami, takie jak cotygodniowa wiadomość e-mail w celu monitorowania postępów.


Upewnij się, że obaj uczestnicy zablokowali czas w swoich harmonogramach, aby poświęcić się procesowi mentoringu.


5. Zachęcaj do skutecznej komunikacji

Skuteczna komunikacja jest niezbędna do udanej relacji mentor-podopieczny. Pomóż im rozwinąć skuteczne umiejętności komunikacyjne, takie jak aktywne słuchanie i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Jeśli to konieczne, zapewnij szkolenie z rozwijania umiejętności w tych obszarach przed rozpoczęciem mentoringu.


6. Monitoruj i oceniaj postępy i wyniki

Oceń sukces swojego programu mentoringu odwrotnego, prosząc uczestników o opinie. Wiedza o tym, co zadziałało, a co nie, pomoże ci go ulepszyć na przyszłość.Rzeczywiste przykłady programów mentoringu odwrotnego

Gotowy do rozpoczęcia programu mentoringowego? Oto dwa rzeczywiste przykłady udanych programów mentoringu odwrotnego, które mogą Cię zainspirować.


PricewaterhouseCoopers (PwC)

PwC uruchomiło swój program mentoringu odwrotnego w 2014 roku w celu poprawy różnorodności i integracji. Mentorzy z pokolenia Z i millennialsi spotykali się ze swoimi podopiecznymi, którzy są partnerami i dyrektorami w firmie, raz w miesiącu.


Dodatkowo mieli comiesięczne spotkania tylko dla mentorów, podczas których omawiali problemy. Program został dobrze przyjęty zarówno przez młodszych, jak i starszych kolegów jako sposób na wzmocnienie młodych talentów przy jednoczesnym budowaniu nowych umiejętności.


Deloitte

Deloitte uruchomił pilota swojego programu mentoringu odwrotnego w 2018 roku. Podobnie jak PwC, ich celem było wspieranie kobiet i mniejszości etnicznych wśród swoich pracowników. Dzięki połączeniu młodszych mentorów z pracownikami wyższego szczebla liderzy zyskali nowe spojrzenie i wgląd w sposoby realizacji celów w zakresie różnorodności.

Program spotkał się z pozytywną reakcją zarówno mentorów, jak i podopiecznych. W 2019 roku Deloitte wdrożył go wśród pracowników LGBTQ+, aby zwiększyć jego wpływ.Zatrzymaj młodsze talenty dzięki mentoringowi odwróconemu

Mentoring odwrotny przynosi wiele korzyści. Umożliwia młodszym pracownikom rozwijanie pewności siebie i umiejętności przywódczych. Jednocześnie pomaga kierownictwu wyższego szczebla w rozwijaniu nowych zestawów umiejętności.


Liderzy, którzy są otwarci na naukę od swoich młodszych kolegów, skorzystają z ich umiejętności i wiedzy. A firmy, które stosują mentoring odwrotny, będą prawdopodobnie bardziej zróżnicowane i odporne.źródło: https://www.betterup.com/blog/reverse-mentoring

Tłumaczenie z j. angielskiego i podkreślenia w tekście: Empowerment CoachingZobacz także:172 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page