Reverse mentoring to klucz do rozwoju i utrzymania młodych talentów


Coaching Biznesowy-Riverse mentoring kluczem do utrzymania najlepszych talentów

Na potrzeby tego artykułu, angielski termin Reverse Mentoring będziemy zamiennie nazywali Mentoringiem Odwróconym lub Mentoringiem Odwrotnym.


 

Wiele organizacji boryka się z wysokim wskaźnikiem odpływu pracowników i rotacji wśród młodszych pracowników. A millenialsi to grupa demograficzna, która z największym prawdopodobieństwem odejdzie z pracy. Nic więc dziwnego, że wielu pracodawców ma problemy z utrzymaniem talentów milenijnych.


Starsi przywódcy często nie potrafią odnaleźć się w troskach, potrzebach i pragnieniach młodych ludzi. Dotyczy to zarówno ich pracowników, jak i klientów.


W mentoringu odwrotnym młodszy kolega jest mentorem kogoś starszego lub ewentualnie specjalista jest mentorem lidera. Celem jest wsparcie starszych kolegów w rozwijaniu nowych umiejętności i nawiązywaniu kontaktu z młodszym pokoleniem. Pomaga im to uzyskać nowe spostrzeżenia i perspektywy na temat sposobów poprawy ich działalności.


Mentoring odwrotny pomaga również młodszym kolegom rozwijać własne umiejętności i budować pewność siebie. Dodatkowa perspektywa patrzenia oczami innego pokolenia może być bezcenna dla ich pracy i przyszłej kariery.


Przyjrzyjmy się, dlaczego mentoring odwrotny ma znaczenie i zobaczmy jak skonfigurować skuteczny program mentoringu odwróconego.


Czym jest reverse mentoring?

W ramach mentoringu odwróconego starszy pracownik nawiązuje zawodową przyjaźń z młodszym kolegą. Pomaga to starszym pracownikom i młodszym pracownikom rozwijać nowe umiejętności. Na przykład lider może chcieć nauczyć się nowych umiejętności cyfrowych, jednocześnie zyskując świeże spojrzenie na swoją działalność lub branżę.


Ta relacja ma na celu wspieranie rozwoju umiejętności obojga kolegów. Młodsi członkowie zespołu korzystają również z wiedzy i doświadczenia swoich starszych podopiecznych. Pomaga im również rozwijać umiejętności przywódcze.


W tradycyjnej relacji mentor-podopieczny osoba starsza i bardziej doświadczona pełni rolę mentora. Ale w mentoringu odwróconym osoba doświadczona jest podopiecznym i jest połączona z młodszym mentorem.


Należy pamiętać, że mentoring odwrotny nie zawsze musi opierać się wyłącznie na wieku. Ważnym czynnikiem jest również poziom zarządzania.


Mentoring odwrotny został zapoczątkowany w 1999 roku przez Jacka Welcha, byłego dyrektora generalnego General Electric. Jego celem była pomoc kadrze kierowniczej wyższego szczebla w poznawaniu Internetu poprzez współpracę z młodszymi mentorami.


Mentoring odwrotny pomaga firmom wyeliminować luki w umiejętnościach. Pomaga również wspierać wysiłki na rzecz podnoszenia kwalifikacji personelu. Może to pomóc organizacjom zachować konkurencyjność na stale zmieniającym się rynku globalnym.