top of page

Rodzaje mentoringu i przykłady efektów. Statystyki nt. efektywności


Rodzaje mentoringu i przykłady efektów - 1

Coraz częściej znalezienie mentora promowane jest jako dobra praktyka rozwoju zawodowego i osobistego. W 2020 roku więcej niż kiedykolwiek osób poszukiwało mentora i większa ilość organizacji starała się zapewnić pracownikom mentoring w miejscu pracy jako inicjatywę uczenia się i rozwoju zawodowego. Powstały różne rodzaje mentoringu, a wśród nich na pierwszym miejscu warto wymienić mentoring: kariery, millennialsów, generacji Z oraz różnorodności.


Korzyści z mentoringu są ogromne, zarówno dla osoby mentorowanej, jak i dla mentora. Dotyczy to również organizacji, w których pracują. Przeprowadzono badania dotyczące pozytywnych skutków mentoringu i wykazano wiele wymiernych korzyści: od wzrostu pewności siebie pracowników, przez pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne, po zwiększone prawdopodobieństwo awansu.


W Internecie można przeczytać wiele informacji o różnych rodzajach mentoringu. Ale jeśli chcesz podsumowania najlepszych wskaźników, mierników i statystyk oraz wyników badań nad efektami mentoringu, zrobiliśmy to za Ciebie i zebraliśmy to wszystko w jednym miejscu!


Niezależnie od tego, czy chcesz dowiedzieć się więcej o programach mentoringowych, czy potrzebujesz przemawiających do wyobraźni statystyk, które wspomogą uzasadnienie wdrożenia programu mentoringowego w Twoim miejscu pracy, nie szukaj dalej…


Kluczowe Wskaźniki Dotyczące Efektów Mentoringu

 • 84% firm z listy Fortune 500 ma programy mentoringowe, a w przypadku firm z listy Fortune 50 ten wskaźnik wynosi 100%

 • 97% osób, które wspierał mentor, twierdzi, że to było wartościowe doświadczenie

 • Jednak tylko 37% profesjonalistów ma swojego mentora

 • 63% kobiet nigdy nie miało formalnego mentora

 • 89% osób, które otrzymały mentoring, chce być mentorem dla innych

Źródła danych nt. kluczowych mierników Mentoringu:

 1. https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2022/05/19/does-mentoring-still-matter-for-fortune-500-companies/?sh=b9747ca5d8c7

 2. https://nationalmentoringday.org/facts-and-statistics/

 3. https://www.forbes.com/sites/christinecomaford/2019/07/03/new-study-76-of-people-think-mentors-are-important-but-only-37-have-one/

 4. https://www.stylist.co.uk/life/careers/sharmadean-reid-the-stack-world-conference-mentorship/715387

 5. https://mccarthymentoring.com/why-mentoring-what-the-stats-say/Wyniki Badań nt. Korzyści Płynących z Mentoringu dla Organizacji

 • 67% firm zgłosiło wzrost produktywności dzięki mentoringowi

 • 55% firm uważało, że mentoring miał pozytywny wpływ na ich zyski

 • Ponad 4 na 10 pracowników, którzy nie mają mentora, twierdzi, że rozważało odejście z pracy w ciągu ostatnich trzech miesięcy

 • 71% osób posiadających mentora twierdzi, że ich firma zapewnia im dobre możliwości rozwoju zawodowego, w porównaniu z 47% osób bez mentora

 • 94% pracowników stwierdziło, że zostałoby w firmie dłużej, gdyby zaoferowano im możliwość nauki i rozwoju

 • Wskaźniki retencji były znacznie wyższe dla podopiecznych (72%) i mentorów (69%) niż dla pracowników, którzy nie uczestniczyli w programie mentoringu (49%)

 • Spośród pracowników, którzy pozostają w firmie dłużej niż 5 lat: 68% zgadza się, że istnieje duże wsparcie dla tych, którzy chcą objąć role przywódcze. 68% zgadza się, że młodsi pracownicy są aktywnie zachęcani do zajmowania ról przywódczych

 • Spośród pracowników, którzy odchodzą w ciągu 2 lat: 71% uważa, że ich umiejętności przywódcze nie są w pełni rozwinięte. 57% uważa, że są pomijani przy potencjalnych stanowiskach kierowniczych

 • Pracownicy, którzy biorą udział w programach mentorskich, mają o 50% wyższy wskaźnik retencji niż ci, którzy nie są zaangażowani

Źródła danych nt. mierników korzyści płynących z Mentoringu dla Organizacji:

 1. https://nationalmentoringday.org/facts-and-statistics/

 2. https://nationalmentoringday.org/facts-and-statistics/

 3. https://www.cnbc.com/2019/07/16/nine-in-10-workers-who-have-a-mentor-say-they-are-happy-in-their-jobs.html

 4. https://www.cnbc.com/2019/07/16/nine-in-10-workers-who-have-a-mentor-say-they-are-happy-in-their-jobs.html

 5. https://learning.linkedin.com/resources/workplace-learning-report

 6. https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/workplace-loyalties-change-but-the-value-of-mentoring-doesnt/

 7. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-millenial-survey-2016-exec-summary.pdf

 8. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-millenial-survey-2016-exec-summary.pdf

 9. https://www.stylist.co.uk/life/careers/sharmadean-reid-the-stack-world-conference-mentorship/715387Rodzaje mentoringu i przykłady efektów - 2

Mierniki Dotyczące Mentoringu Kariery

 • 25% pracowników, którzy przystąpili do programu mentoringowego, miało zmianę w zaszeregowaniu, w porównaniu z zaledwie 5% pracowników, którzy nie uczestniczyli w takim programie

 • Podopieczni mentorów są promowani 5 razy częściej niż ci bez mentorów

 • A sami mentorzy mają 6 razy większe szanse na awans

 • 89% osób posiadających mentorów uważa, że ich współpracownicy cenią ich pracę, w porównaniu z 75% osób, które nie mają mentorów

 • 87% mentorów i podopiecznych czuje się wzmocnionych relacjami mentorskimi i nabrało większej pewności siebie

Źródła danych nt. mierników Mentoringu Kariery:

 1. https://mccarthymentoring.com/why-mentoring-what-the-stats-say/

 2. https://www.forbes.com/sites/lisaquast/2011/10/31/how-becoming-a-mentor-can-boost-your-career/

 3. https://www.forbes.com/sites/lisaquast/2011/10/31/how-becoming-a-mentor-can-boost-your-career/

 4. https://www.cnbc.com/2019/07/16/nine-in-10-workers-who-have-a-mentor-say-they-are-happy-in-their-jobs.html

 5. https://www.women-ahead.org/press/turning-the-dialStatystyki nt. Mentoringu Millennialsów

 • Millennialsi będą stanowić ponad 75% siły roboczej do 2025 r.

 • Tylko 28% millennialsów zostałoby w swojej obecnej pracy dłużej niż 5 lat

 • 93% millennialsów uważa, że rozwój umiejętności ma kluczowe znaczenie dla ich kariery

 • 91% millennialsów uważa potencjał rozwoju zawodowego za najwyższy priorytet przy wyborze nowej pracy

 • Bez względu na płeć czy położenie geograficzne, tylko 28% millennialsów uważa, że ich obecne organizacje „w pełni wykorzystują” umiejętności, które mają oni obecnie do zaoferowania swoim pracodawcom

 • 79% millennialsów uważa mentoring za kluczowy element sukcesu zawodowego

 • Ale 63% millennialsów twierdzi, że ich umiejętności przywódcze nie są w pełni rozwinięte

 • 49% millennialsów, gdyby miało wybór, rzuciłoby swoją obecną pracę w ciągu najbliższych dwóch lat

 • Millennialsi, którzy zamierzają pozostać w swojej organizacji dłużej niż 5 lat, dwukrotnie częściej mają mentora niż nie (68% vs 32%)

 • Głównymi powodami, dla których millennialsi chcą odejść z pracy, są „Niewystarczające możliwości awansu” (35%) oraz „Brak możliwości nauki i rozwoju” (28%)

 • 53% millennialsów było rozczarowanych brakiem szkoleń z zakresu rozwoju osobistego przy rozpoczynaniu nowej pracy

 • Mniej niż 50% millennialsów twierdzi, że w ciągu ostatniego roku miało okazję uczyć się i rozwijać w pracy


Źródła danych nt. mierników dot. Mentoringu Millennialsów:

 1. https://www.forbes.com/sites/workday/2016/05/05/workforce-2020-what-you-need-to-know-now/

 2. https://goremotely.net/blog/millennials-in-the-workplace/

 3. https://www.robertwalters.co.uk/career-advice/91-per-cent-of-Millennial-professionals-say-career-progression-is-a-top-priority-when-considering-a-new-job.html

 4. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-millenial-survey-2016-exec-summary.pdf

 5. https://www.huffpost.com/entry/four-key-benefits-of-work_b_9432716?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly90aGVuZXh0d2ViLmNvbS9jb250cmlidXRvcnMvMjAxNy8wOS8wNy9tZW50b3JpbmctcHJvZ3JhbXMtcmlzZS1oZXJlcy8&guce_referrer_sig=AQAAAC94rnlEtqsAsGOJNZbL3FWwKDL80R3EbDl5T_HEw4RlK1jn7w3i3JdG2toz4fQl1WBZAd4eVCuJ1S9y8s8_rxCAFX7w7laXXZGxI3GLmYHts7bxDlIhoZUwI9OSBpcwHfPZaxv5GKhQp6mkX5eGSoQELVp_1tHl7bRx5sgJPjiI

 6. https://www.forbes.com/sites/kaytiezimmerman/2016/07/18/modern-mentoring-is-the-key-to-retaining-millennials/

 7. https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html#info

 8. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-millenial-survey-2016-exec-summary.pdf

 9. https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html#info

 10. https://www.robertwalters.co.uk/career-advice/91-per-cent-of-Millennial-professionals-say-career-progression-is-a-top-priority-when-considering-a-new-job.html

 11. https://whattobecome.com/blog/millennials-in-the-workplace/Wyniki Badań nt. Korzyści Płynących z Mentoringu Generacji Z

 • 76% Generacji Z postrzega uczenie się jako klucz do awansu zawodowego

 • 83% Generacji Z chce nauczyć się umiejętności, które pozwolą im lepiej działać na obecnym stanowisku

 • 64% Generacji Z wymieniło „możliwość rozwoju kariery” jako główny priorytet kariery

 • 73% przedstawicieli Generacji Z chciałoby uczyć się jeden na jednego

 • 77% przedstawicieli Generacji Z stwierdziło, że poziom różnorodności w firmie wpływa na ich decyzję o podjęciu w niej pracy

 • 87% Generacji Z chce mieć pracę, w której będzie mogło się wiele nauczyć

 • 82% Generacji Z twierdzi, że ważne jest, aby ich przełożony pomagał im ustalać cele wydajnościowe

 • 83% Generacji Z chce, aby ich przełożeni troszczyli się o ich życie

 • 21% Generacji Z chce, aby ich szef miał „umiejętności mentorskie”

Źródła danych dot. skuteczności Mentoringu Generacji Z:

 1. https://www.forbes.com/sites/markcperna/2021/03/02/why-skill-and-career-advancement-are-the-way-to-gen-zs-heart/?sh=79c9925e22b5

 2. https://www.forbes.com/sites/markcperna/2021/03/02/why-skill-and-career-advancement-are-the-way-to-gen-zs-heart/?sh=79c9925e22b5

 3. https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/genzmillennialsurvey.html

 4. https://blog.ryan-jenkins.com/2017/03/27/how-generation-z-will-transform-the-workplace-with-david-and-jonah-stillman-podcast

 5. https://blog.ryan-jenkins.com/2017/03/27/how-generation-z-will-transform-the-workplace-with-david-and-jonah-stillman-podcast

 6. https://www.the74million.org/article/gen-z-new-study-finds-concerns-of-mentorship-and-making-labor-valuable-among-the-youngest-and-most-diverse-generation/

 7. https://www.the74million.org/article/gen-z-new-study-finds-concerns-of-mentorship-and-making-labor-valuable-among-the-youngest-and-most-diverse-generation/

 8. https://www.the74million.org/article/gen-z-new-study-finds-concerns-of-mentorship-and-making-labor-valuable-among-the-youngest-and-most-diverse-generation/

 9. https://blog.ryan-jenkins.com/statistics-exposing-what-generation-z-wants-from-the-workplaceWskaźniki Dotyczące Mentoringu Różnorodności

 • Programy mentoringowe zwiększyły reprezentację mniejszości na szczeblu kierowniczym z 9% do 24%

 • A także wskaźniki awansu i retencji dla mniejszości i kobiet od 15% do 38% w porównaniu z pracownikami niementorowanymi

 • Kobiety częściej mają mentora niż mężczyźni – 54% vs 48%

 • 38% kobiet (w firmach, w których zarządach jest co najmniej 30% kobiet), które mają styczność z mentorami wyższego szczebla, wierzy, że same dostaną się do zarządu, w porównaniu z 21% kobiet z firm poniżej 30% docelowych wartości

Źródła danych dot. skuteczności Mentoringu Różnorodności:

 1. https://www.forbes.com/sites/nazbeheshti/2019/01/23/improve-workplace-culture-with-a-strong-mentoring-program/

 2. https://www.forbes.com/sites/nazbeheshti/2019/01/23/improve-workplace-culture-with-a-strong-mentoring-program/

 3. https://www.cnbc.com/2019/07/16/nine-in-10-workers-who-have-a-mentor-say-they-are-happy-in-their-jobs.html

 4. https://www.personneltoday.com/hr/mentoring-diversity-leadership/Rodzaje mentoringu i przykłady efektów - 3

 

Źródło artykułu: https://guider-ai.com/blog/mentoring-statistics-the-research-you-need-to-know/

Tłumaczenie z j. angielskiego i podkreślenia w tekście: Empowerment Coaching


Zobacz także:

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page