top of page

Typy testów osobowości. Wyjaśniamy jak wybrać test na styl osobowości


Test na Styl Osobowości - Empowerment Coaching Kraków Blog

W dzisiejszych czasach testy osobowości nie są już jedynie domeną psychologów. Stają się popularne w rożnych obszarach życia. Znajdują coraz szersze zastosowanie w świecie biznesu, jak również mogą być doskonałym sposobem lepszego indywidualnego samopoznania. Pomiar i określenie swojego konkretnego typu osobowości może być cennym źródłem informacji. W najprostszym ujęciu pomoże poznać główne cechy charakteru, a wśród nich mocne i słabe strony. To pozwoli nam między innymi dopasować rodzaj pracy w taki sposób, aby możliwie maksymalnie wykorzystywać nasze mocne strony i czerpać z tego prawdziwą satysfakcję. To generalnie lepsze zrozumienie siebie.


W naszym porównaniu znajdziesz opisy najpopularniejszych testów psychologicznych, a wśród nich m.in. Myers Briggs Type Indicator, 16 Osobowości, Wielka Piątka (ang. Big Five), DISC oraz Insights Discovery. Opiszemy też test Gallupa, Hogana, Hartmana oraz 16 Motywatorów Reiss'a. Gdzie tylko było to możliwe i wiarygodne, podajemy również linki do miejsc, gdzie możesz zrobić bezpłatny test.


Postaramy się również w krótki sposób uporządkować wiedzę na temat teorii profilowania. Opiszemy testy osobowości, ich rodzaje, różnice, najlepsze zastosowania i korzyści jakie przynosi badanie.


I zanim przejdziemy do porównania konkretnych testów, podamy najpierw nieco informacji nt. metod modelowania różnych badań. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się jakim typem osobowości jesteś, najpierw zrozum w jaki sposób następuje badanie.


Osobowość człowieka jest bardzo złożoną konstrukcją i mówiąc szczerze psychologia, jako nauka, do dziś ma problem z precyzyjnym zdefiniowaniem tego pojęcia. I choć od czasów kiedy w V p.n.e. sławny grecki lekarz Hipokrates wyróżnił cztery typy temperamentów bardzo dużo się zmieniło, wciąż  nie dysponujemy jednoznaczną definicją.


Wg jednego podejścia nasza osobowość kształtuje się w procesach interakcji społecznych i wpływają na nią doświadczenia życiowe. Wg innej koncepcji tym, co kształtuje się w naszych relacjach jest nasz charakter, a osobowość jest tym, z czym się rodzimy. Tym bardziej, zanim zechcemy poznać swój typ osobowości i zdecydujemy się na wybór rozwiązania, bądźmy świadomi tego, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z testem kompetencji, czy np. zachowań.


Ważne jest też zrozumienie, czy dane badanie jest ipsatywne, tzn. pokazujące jak człowiek ocenia sam siebie, czy normatywne, tzn. pokazujące jak jest postrzegany przez innych. W obydwu przypadkach, przed rozpoczęciem wypełniania testu konieczne jest zapewnienie sobie komfortu i prywatności, aby uniknąć stresu, pośpiechu i ryzyka nieprawdziwych odpowiedzi.


I kolejna ważna rzecz: upewnienie się, że autorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania różnorodnych testów osobowości i zajmują się zawodowo typologią i badaniem osobowości pomoże znacząco w późniejszej interpretacji wyników. Nie wszyscy doradcy zawodowi posiadają takie uprawnienia.


W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących tego tematu. Chcesz się dowiedzieć z jakiego rozwiązania możesz skorzystać - zapraszamy do naszego porównania! Mamy nadzieję, że okaże się pomocne.


Rodzaje narzędzi. Jak wykonać psychologiczny test osobowości. Jak lepiej zrozumieć kim jesteś.

W praktyce psychologii i teorii osobowości rozróżniane są dwa podstawowe rodzaje badań:


 1. Pierwszym z nich są testy psychometryczne. Opierają się na odpowiednio skonstruowanych kwestionariuszach (i co ważne, skalibrowanych na odpowiednio dużej i reprezentatywnej grupie testowej) i zakładają, że osoby badane będą w pełni szczere podczas odpowiadania na poszczególne pytania. Odpowiednie przetestowanie i skalibrowanie algorytmu przed jego udostępnieniem "na rynku" ma ogromne znacznie dla wiarygodności wyników. Na odpowiedzi mają bowiem wpływ takie aspekty jak: płeć, wiek, czy choćby kultura kraju. Ważne jet również, aby był poddawany regularnej kontroli statystycznej. Mówiąc suchym językiem, wiarygodny test musi spełniać 5 kryteriów naukowych: trafności, rzetelności, standaryzacji, obiektywności i znormalizowania. W przeciwnym razie mamy do czynienia raczej z quizem, niż z wiarygodnym badaniem, a przeprowadzone w nieodpowiedni sposób, może nas wprowadzić w błąd.

 2. Do drugiego rodzaju zaliczamy testy rzutowe. Tutaj osoba badana tworzy i prezentuje różnego rodzaju artefakty wykorzystując do tego swoją podświadomość. W uproszczeniu można powiedzieć, że odpowiada na zasadzie skojarzeń. Do tego celu wykorzystywane są specjalnie przygotowane twórcze lub introspekcyjne ćwiczenia. Osoba badana wie o byciu przedmiotem testu, jednak udziela odpowiedzi w sposób nieświadomy nie wiedząc z czym w swym zamiarze wiąże się dane ćwiczenie. Takie badanie często diagnozuje zaburzenia osobowości.


Jak wybrać test na styl osobowości - kompleksowe porównanie, włączając darmowy test osobowości

W naszym porównaniu skupimy się głównie na testach psychometrycznych. Są one bowiem łatwo dostępne, zwłaszcza w trybie on-line. A badania rzutowe są stosowane głównie w praktyce klinicznej, czyli tak naprawdę mają na celu zdiagnozowanie poważnych zaburzeń.


Chcielibyśmy również zwrócić szczególną uwagę na profil Osobowości Wysoko Wrażliwej. Osoby Wysoko Wrażliwe stanowią ok. 20% całej populacji, choć często nie zdają sobie sprawy z tej właśnie cechy. A uświadomienie sobie tego faktu może bardzo znacząco wpłynąć na poziom satysfakcji czerpanej z życia.


Opis koncepcji wysokiej wrażliwości, jak również linki do bezpłatnych testów na wysoką wrażliwość umieściliśmy na przedostatnim miejscu prezentowanej tu listy.


1. Wielka Piątka - pięcioczynnikowy test osobowości Paula Costy i Roberta McCrae (ang. The Big 5 Model)

Metoda o tej nazwie jest jedną z najbardziej znanych i pierwszą do wzięcia pod uwagę w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie kim jesteś. Stanowi również podstawę dla innych dostępnych dziś testów mających na celu zrozumienie i zmierzenie ludzkich zachowań.


Podejście, którego twórcami są Paul Costa i Robert McCrae mierzy w sumie 30 cech podzielonych na pięć głównych wymiarów, czyli tak zwaną Wielką Piątkę, która w j. angielskim układa się w zgrabny akronim “OCEAN”:

 • Otwartość na nowe doświadczenia (ang. Openness to experience)

 • Sumienność (ang. Conscientiousness)

 • Ekstrawersja (ang. Extroversion)

 • Ugodowość (ang. Agreeableness)

 • Neurotyczność (ang. Neuroticism)

Niniejszy test zyskał dużą popularność ze względu na swoją rzetelność. Zostało to potwierdzone przez wielokrotne badania naukowe i sprawiło, że jest on wykorzystywany w wielu dziedzinach:


poczynając od zastosowań klinicznych, poprzez darmowe testy psychologiczne, HR, a kończąc na rozmowach kwalifikacyjnych do pracy lub współpracy coachingowej. Wielu profesjonalistów z tych dziedzin postrzega The Big 5 Model jako bardzo dobry fundament do rozwijania bardziej szczegółowych typologii.


Model Wielkiej Piątki jest niezwykle użytecznym rozwiązaniem. Dzięki niemu można poznać swoje mocne i słabe strony. A to pomaga w elastycznym odnajdywaniu się w różnych sytuacjach życiowych i budowaniu bardziej harmonijnych relacji z innymi.


Jednym z najbardziej znanych badań opartych na tej teorii jest tzw. Test NEO-PI-R (ang. NEO Personality Inventory – Revised). Składa się z 240 stwierdzeń, a odpowiadający ocenia w jakim stopniu się z nimi identyfikuje. Na podstawie uzyskanych wyników można szczegółowo ocenić poziom każdej z pięciu głównych cech.


Kwestionariusz NEO FFI składa się z 60 stwierdzeń i jest skróconą wersją NEO PI R. Dostarcza osobie badanej jedynie najważniejszych informacji na temat nasilenia głównych wymiarów - bez ich składników szczegółowych.


Koszt wykonania wersji pełnej to rząd 350 PLN.


Istnieją również inne wersje profilowania opartego na pięcioczynnikowej teorii osobowości. Wśród nich warto wspomnieć szczególnie o produkcie, którego właścicielem jest firma IDR Labs International i który można wykonać za darmo - również w j. polskim.


Przykładowy raport, który otrzymuje się w wyniku wykonania uproszczonej wersji można pobrać bezpłatnie tutaj:

GR8PI_Big Five_Raport Indywidualny_pl
.pdf
Pobierz PDF • 219KB


2. Test osobowości online - 16 Personality Factor (16PF)

Sixteen Personality Factor Questionnaire określany skrótowo jako Kwestionariusz 16PF lub 16personalities jest jednym z najbardziej poważanych szczegółowych testów osobowości dostępnych na rynku. Pod podanym powyżej linkiem można go wykonać bezpłatnie w j. polskim.


Ten rodzaj testu psychometrycznego jest wynikiem wielu dekad pracy i analiz dokonanych przez Raymonda B. Cattell'a. Dr Cattel był brytyjskim naukowcem znanym przede wszystkim z ogromnego wkładu, jaki wniósł w dziedzinę badań charakteru oraz inteligencji. To właśnie Cattel zaproponował na przykład koncepcję inteligencji płynnej oraz inteligencji skrystalizowanej.


Test 16PF jest ciągle aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się realiów naszego świata, ale jego istota pozostaje wciąż taka sama. Składa się z 16 różnych czynników podstawowych i pięciu czynników o drugorzędnym znaczeniu.


Czynniki kluczowe opisywane są skrótowo jedną literą i wyglądają następująco:

 • A (Warmth): cyklotymia–schizotymia

 • B (Reasoning): wysoka inteligencja–niska inteligencja

 • C (Emotional stability): dojrzałość emocjonalna–neurotyczność

 • E (Dominance): dominacja– uległość

 • F (Liveliness): surgencja–desurgencja

 • G (Rule Consciousness): wysokie superego–niskie superego

 • H (Social Boldness): odporność psychiczna–brak odporności psychicznej

 • I (Sensitivity): wrażliwość–brak wrażliwości

 • L (Vigilance): nadmierna podejrzliwość–brak podejrzliwości

 • M (Abstractedness): niekonwencjonalność–konwencjonalność

 • N (Privateness): racjonalizm–prostota

 • O (Apprehension): depresyjna niepewność siebie–pewność siebie

 • Q1 (Openness to Change): radykalizm–konserwatyzm

 • Q2 (Self-reliance): samowystarczalność–zależność od grupy

 • Q3 (Perfectionism): wysoka–niska samoocena

 • Q4 (Tension): wysokie napięcie ergiczne–niskie napięcie ergiczne

W rezultacie, otrzymujemy przyporządkowanie do jednego z 16 typów osobowości, które z kolei pogrupowane są w 4 kategorie główne:

 1. Analitycy

 2. Dyplomaci

 3. Strażnicy

 4. Odkrywcy

Podam tu przykład wstępnego opisu, który prezentuje "Architekta" należącego do kategorii Analityków:


"Na samym szczycie panuje samotność, a osoby o tym jednym z najrzadszych i najbardziej uzdolnionych strategicznie typów, wiedzą o tym aż nazbyt dobrze. Architekci stanowią zaledwie dwa procent ludności. Ten typ osobowości odróżnia się od innych i jest szczególnie rzadki wśród kobiet, u których odsetek wynosi zaledwie 0,8%. Często jest więc im trudno znaleźć osoby myślące podobnie do nich, nadążające za ich niezmordowanym intelektem i niemal szachowymi manewrami. Architekci mają bujną wyobraźnię, lecz są zdecydowani, ambitni, lecz cenią sobie prywatność, niezwykle ciekawi świata, lecz nie marnują energii."


Osobiście bardzo lubię format raportu, który się otrzymuje. Jest napisany bardzo celnym oraz przemawiającym do wyobraźni językiem gwarantując równocześnie spełnienie kryteriów rzetelności. Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zajmuje nie więcej, niż 20 minut.


W porównaniu do innych pomiarów jego wielką zaletą jest w pełni bezpłatna wersja, bardzo ciekawe opisy poszczególnych typów oraz powiązanie ich z najmocniejszymi stronami, jak również obszarami na które należy zwracać szczególną uwagę.3. MBTI - Test Myers-Briggs. Również 16 typów osobowości.

Powyższy czteroliterowy termin, to skrót od angielskiej nazwy "Myers-Briggs Type Indicator". Dlaczego potocznie określany jest nazwą "Test Myers-Briggs"? Otóż ten rodzaj testu, a w pierwszej kolejności określone typy osobowości będące podstawą badania, zostały opracowane przez Katherine Cook Briggs i jej córkę Isabel Briggs-Myers. I właśnie od ich nazwisk pochodzi ta nazwa. A cała ich praca opierała się na koncepcji Junga. Matka Catherine wykonała większość pracy związanej ze sklasyfikowaniem i opisaniem typów, a Isabel Briggs Myers stworzyła test, który w niewiele zmienionej formie jest używany do dziś.


Według Myers i Briggs różnice w ludzkim zachowaniu można opisać przez cztery główne wymiary. Każdy z nich można sobie wyobrazić jako poziomą skalę, która rozciąga się od wartości maksymalnej po lewej stronie, do wartości maksymalnej po stronie prawej. Lewa i prawa strona są przeciwstawne. W środku jest zero. To znaczy, że na danej skali możesz znajdować się albo po stronie lewej albo po stronie prawej, a Twoje indywidualne natężenie danej cechy może znajdować się pomiędzy zero, a wartością maksymalną.


Oto cztery główne skale:


 1. Skąd czerpiesz energię? Gdzie kierujesz swoją uwagę? Skala E–I (Ekstrawertyk i Introwertyk). Jak najlepiej odpoczywasz, kiedy jesteś zmęczony: czy potrzebujesz ciszy i pobycia samemu, czy też wolisz iść do ludzi? Czy kierujesz swoją energię i uwagę na zewnątrz, czy też wolisz koncentrować się na swoim wewnętrznym świecie przeżyć i myśli?

 2. W jaki sposób lubisz gromadzić informacje, którym ufasz? Skala S–N Zmysły (ang. Sensing) i Intuicja (ang. Intuition) Czy wolisz gromadzić informacje rzeczywiste i namacalne, mówiące o tym co naprawdę jest, czy też preferujesz koncentrację na całościowym obrazie i powiązaniach między faktami?

 3. W jaki sposób wolisz podejmować decyzje? Skala T–F Myślenie (ang. Thinking) i odczuwanie (ang. Feeling) Czy przy podejmowaniu decyzji kierujesz się głównie logiką i sprawiedliwością, czy też wolisz bardziej subiektywny proces biorący pod uwagę harmonię i system wartości osób zaangażowanych?

 4. Jaki jest twoje podejście do życia i pracy? Jak sobie radzisz z otaczającym cię światem? Skala J–P Osądzanie (ang. Judging) i Postrzeganie (ang. Perceiving) Czy radzisz sobie z życiem w sposób zaplanowany, preferując „osąd” – to znaczy podjęcie decyzji – czy też preferujesz podejście elastyczne związane z ciągłym otwarciem na nowe informacje?

Wyniki testu Myers Briggs rozróżniają 16 typów oznaczonych odpowiednimi literami. Np. ISTP to typ osoby, która jest introwertykiem (I), preferuje twarde fakty (S), kieruje się głównie logiką (T) oraz nie lubi rutyny cechując się elastycznością, otwartością i tolerancją w obserwowaniu świata (P). A jej ekstrawertycznym odpowiednikiem jest ESTP.


Test MBTI składa się z 64 pytań, a w języku polskim można zrobić go za darmo pod tym linkiem, ale sugerowałbym wykonanie testu płatnego wraz z omówieniem jego wyników przez profesjonalnego doradcę.


Porównując to badanie z 16PF warto podkreślić, że w wersji bezpłatnej test na styl osobowości 16PF zdecydowanie wygrywa.

Natomiast dodatkową wartość można otrzymać łącząc jego wykonanie z omówieniem wyników z certyfikowanym doradcą.Warto również podkreślić, że testy typu jungowskiego są krytykowane przez świat nauki, głównie ze względu na fakt, że opisy przez nie dostarczane skupiają się na pozytywach i nie zawierają dostatecznych informacji o aspektach negatywnych. Być może właśnie dlatego są tak bardzo lubiane przez ludzi. Kwestionuje się również ich dokładność.


4. Test Gallupa online (inna nazwa to: test talentów, StrenghtsFinder 2.0 lub CliftonStrenghts)

Ja bardzo lubię i cenię sobie ten kwestionariusz. Otworzył mi oczy na kilka ważnych spraw. To właśnie dzięki niemu i uświadomieniu sobie charakterystycznych wzorców, dawno temu zacząłem myśleć o nowej wersji siebie i wyborze ścieżki coacha.


Historia (i jego nazwa) związane są z Donem Cliftonem, który w latach 40 ubiegłego wieku zadał następujące pytanie:


"What would happen if we studied what was right with people versus what's wrong with people?"

Clifton poświęcił swoje dorosłe życie na przygotowanie rozwiązania, które nie tylko pokaże kim ludzie są, ale przede wszystkim, kim mogą się stać. CliftonStrenghts to bez wątpienia najlepszy na świecie rodzaj testu pozwalający odkryć swoje mocne strony. Do dziś skorzystało z niego ponad 25 mln ludzi, a jego właścicielem jest Instytut Gallupa.

 

Składa się ze 177 pytań, na każde z nich mamy 20 sekund. Na wykonanie testu trzeba więc zarezerwować 60 minut. Mierzy on obecność 34 szczególnych uzdolnień zwanych tematami. Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi otrzymujemy spersonalizowany raport, który przedstawia pięć najbardziej dominujących talentów (inaczej tematów).

 

Są one unikalne dla danej osoby: możliwych jest 278 256 kombinacji pięciu dominujących uzdolnień, a jeśli weźmie się pod uwagę ich kolejność (uporządkowanie w hierarchii), liczba ta wzrasta do ponad 33 milionów różnych kombinacji. Oznacza to, iż prawdopodobieństwo, że znajdziesz kogoś z taką samą piątką jak ty i uporządkowaną w takiej samej kolejności, to 1 / 33 000 000.


34 tematy pogrupowane są w 4 obszary:

 • Strategic Thinking: Analytical, Context, Futuristic, Ideation, Input, Intellection, Learner, Strategic

 • Executing: Achiever, Arranger, Belief, Consistency, Deliberative, Discipline, Focus, Responsibility, Restorative

 • Influencing: Activator, Command, Communication, Competition, Maximizer, Self-Assurance, Significance, Woo

 • Relationship Building: Adaptability, Connectedness, Developer, Empathy, Harmony, Includer, Individualization, Positivity, RelatorCena pełnej wersji, to koszt rzędu 240 zł, ale korzyści wielokrotnie przewyższają tę inwestycję. Wersja skrócona, która kończy się podaniem i opisem pięciu dominujących tematów, to koszt rzędu 80 zł.


Test Gallupa - przykładowe pytania

Poniżej możesz przeczytać pięć przykładowych pytań / stwierdzeń, na które odpowiada osoba testowana. Skala każdej odpowiedzi jest pięciostopniowa, począwszy od "Zupełnie się nie zgadzam" do "Zgadzam się absolutnie".


 1. Wierzę, że bez względu na to, co mi się przydarzy, nieuchronnie się podniosę

 2. Jestem pełen energii, kiedy pomagam komuś odnieść sukces

 3. Uwielbiam przejmować kontrolę nad sytuacjami, które wydają się być poza kontrolą

 4. Jestem pełen energii za każdym razem, gdy skreślam kolejny punkt z mojej listy rzeczy do zrobienia

 5. Jestem podekscytowany, kiedy nakłaniam ludzi do poświęcenia swojego ego dla dobra grupy


Wg mnie CliftonStreghts nie ma konkurencji w swojej klasie i żaden inny test nie wytrzymuje z nim porównania. To jedyny tak kompleksowy i spełniający wszystkie naukowe kryteria wiarygodności test, który skupia się na naturalnych uzdolnieniach człowieka.


Ogromną zaletą związaną z wypełnieniem pełnej wersji jest również to, że raport zawiera konkretne sugestie zajęć (zawodów), które pozwalają na możliwie pełną realizację swoich uzdolnień.


Zgaduję, że w tej chwili może się rodzić intrygujące pytanie czy jest dostępny test talentów za darmo? Otóż można go zrobić za darmo w j. angielskim. Istnieje ekwiwalent skróconego badania, który można znaleźć pod tym adresem:


https://high5test.com/strengthsfinder-free/


Nie znam genezy powstania platformy high5 i nie wiem na ile etyczne jest jego powstanie. Stąd powstrzymam się tutaj od udzielania jakichkolwiek rekomendacji. Faktem jest jednak, że pytania są identyczne.5. DISC - ocena zachowań

Jest szeroko rozpowszechniony w świecie biznesu i ze względu na to postanowiłem również o nim napisać. Potocznie mówi się o nim test kolorów lub 4 typy osobowości. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego kolory oraz liczba 4 stały się podstawą potocznych nazw.


To instrument do samooceny zachowania. Metoda jest oparta na emocjonalnej i behawioralnej teorii z 1928 r., stworzonej przez psychologa Williama Marstona. Co ciekawe, Marston był też wynalazcą wykrywacza kłamstw.

Teoria ta koncentrowała się na czterech cechach zachowań, od których pochodzi nazwa metody:

 • dominacji (ang. Dominance),

 • wpływania/nakłaniania (ang. Inducement), dziś używa się tez terminu Influence

 • uległości/posłuszeństwa (ang. Submission),, dziś używa się też terminu Steadiness

 • zgodności (Compliance)

Dzięki temu możesz poznać odpowiedzi na następujące przykładowe pytania:

 • co cię motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?

 • jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?

 • jak postrzegasz zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosowujesz się do zmian?

 • jaką postawę przyjmujesz wobec obowiązujących standardów i procedur?

 • jak próbujesz wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?


Badanie zajmuje 10 min, jest więc stosunkowo proste. Wyniki grupowane są wg 4 kategorii odzwierciedlanych specyficznymi kolorami. Kiedy więc spotkasz osoby, które zrobiły ten profil, możesz usłyszeć pytania: A Ty jakim jesteś kolorem? Czerwonym, czy zielonym?


Cena bez omówienia przez profesjonalistę, to wydatek rzędu 160 zł. Kompleksowy pakiet zawierający raport oraz 90 min sesję z certyfikowanym coachem, to koszt rzędu 300-400 zł.


Test Osobowości DISC - Empowerment Coaching Kraków Blog

Dostępna jest również poszerzona wersja nazwie Extended Test D3 – TEAMS, VALUES, BAI, która dotyczy zachowań i ról w zespole. Łączy w sobie 4 analizy:

 • Moduł indywidualny – zachowania

 • TEAMS – role zespołowe

 • VALUES – wartości

 • BAI – wewnętrzne motywacje

Analiza Zespołu jest rozwiązaniem, które łączy wyniki poszczególnych członków zespołu w jeden raport. Można go również spotkać w rozmowach kwalifikacyjnych do pracy w ramach tzw. Assessment Center. Opisuje on dynamikę zespołu, wskazuje na jego mocne strony jako całości oraz potencjalne braki. Pokazuje również jak członkowie zespołu dopasowują swoje zachowania do obecnego środowiska pracy.


Oto przykład takiej analizy:


Test Osobowości Extended DISC - Empowerment Coaching Kraków Blog

Testowanie tą metodą (zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej) jest na dużą skalę wykorzystywane przez firmy w ramach różnego rodzaju programów rozwojowych lub w procesie oceny kandydatów do pracy. Organizacje stosują go, aby polepszyć pracę zespołową, poprawić komunikację i zwiększyć produktywność.


To bardzo przyzwoite i rzetelne rozwiązanie, które można traktować jako pierwszy dobry krok w dziedzinie lepszego poznania siebie.


I można z niego wyciągnąć korzyści nie tylko w życiu zawodowym. Pewne cechy są zgodne bez względu na sferę życia. Dotyczy to np. naturalnych predyspozycji, wzorców zachowań, reakcji w trudnych sytuacjach, podejścia do rozwiązywania problemów czy też stylu komunikacji.


Czy dostępny jest DISC test darmowy? Tak, jest dostępny. Istnieje zarówno aplikacja, którą można ściągnąć z Google Play, jak i strona internetowa, gdzie profilowanie można wykonać za darmo. Ale nie polecam. Albo powiem inaczej: jeżeli wypełnienie takiej ankiety ma być dla Ciebie swego rodzaju ciekawostką lub przygodą - to OK. Jeśli jednak chcesz do tego podejść poważnie i wyciągnąć jak największe korzyści z badania - warto zapłacić i omówić wyniki z certyfikowanym doradcą.


6. Test zachowań Insights Discovery

Ten badanie należy do tej samej rodziny, co poprzednik. I również ono określane jest mianem "test na kolor osobowości". Można powiedzieć, że rynkowo to dwaj najwięksi konkurenci. Nawet sposób prezentowania wyników jest bardzo podobny, włączając w to dokładnie ten sam zestaw kolorów, których używają (różnią się tylko umiejscowieniem na kole). Tak więc osoby, które nie wiedzą o istnieniu tych dwóch testów, wpisując w wyszukiwarce internetowej odpowiednią frazę mogą ze zdziwieniem otrzymać bardzo różne wyniki.


Co więcej, u podstaw modelu Insights Discovery leży typologia osobowości Carla Gustava Junga, a dokładnie trzy zdefiniowane przez niego wymiary: Ekstrawertyzm-Introwertyzm, Myślenie-Uczucia oraz Zmysły-Intuicja. Jest więc w tym obszarze bardzo podobny do Myers-Briggs Type Indicator.Test Osobowości Insights Discovery - Empowerment Coaching Kraków Blog

Insights Discovery zostało założone w 1993 roku w Szkocji przez obecnego dyrektora generalnego firmy, Andy'ego Lothiana i jego ojca, Andi Lothiana. Co ciekawe, ojciec Andi Lothian, rozpoczął karierę jako agent muzyczny, a w latach 60. koncertował z Beatlesami. W wywiadzie udzielonym podczas koncertu Baird Hall Beatles, Lothian ukuł termin „Beatlemania”, który później pojawił się w nagłówkach głównych gazet, takich jak The Daily Mail. Pomogło to założyć jego pierwszą firmę: Lothian Theatrical Agencies.


Andi twierdzi, że jego zainteresowanie teorią Junga i Jacobiego doprowadziło do powstania nowego biznesu i stworzenia modelu, który został zatwierdzony przez Brytyjskie Towarzystwo Psychiatryczne. Insights Discovery składa się z 25 rund, po 4 pytania każda. Każde pytanie wymaga wyboru spośród prezentowanej pary słów. Cena indywidualnego badania Insights wraz z omówieniem przez certyfikowanego coach'a to wydatek rzędu 500 zł.


Podobnie, jak w przypadku konkurenta, istnieją rozszerzenia metody Insights Discovery, które służą do badania dynamiki zespołu.


I podobnie jak w przypadku konkurenta, korzystają z niego firmy i korporacje, zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i w rozmowach kwalifikacyjnych w procesie rekrutacji. Porównując ze sobą produkty Lothiana i Marstona powiedziałbym, że ... to siostry, albo bracia.


I mam nadzieję, że nie urażę zwolenników każdego z nich, jeśli stwierdzę, że w obydwu przypadkach otrzymujemy te same (choć nie takie same) efekty.


7. Na czym polega Test Hartmana

To kolejny kwestionariusz osobowościowy z kategorii "jakim jesteś kolorem?" Jego autorem jest dr Taylor Hartman, autor książki "Kod Kolorów" (ang. „The Color Code Personality Profile”). Hartman również wyodrębnił cztery podstawowe typy i oznaczył je odpowiednimi kolorami – tym razem są to: czerwony, niebieski, żółty i biały. Wiążą się one z następującą listą cech wiodących:


 • Czerwony - to osoba silna i zdecydowana, to przywódca,

 • Niebeski - to analityk i organizator, a najważniejszym jest dla niego zdobywanie informacji.

 • Żółty - to radosna, pogodna osoba, która jest zawsze pozytywnie nastawiona do tego, co przynosi życie,

 • Biały - to wizjoner i budowniczy, osoba cierpliwa i uprzejma.

Główną ideą Hartmana jest założenie, że każdy człowiek kieruje się w swoim życiu jednym z czterech „motywów przewodnich”, a ten motyw definiuje cechy wiodące Twojej osobowości. Oto główne motywy, które odpowiadają poszczególnym kolorom w tym badaniu:

 • Czerwony – władza,

 • Niebieski – intymność, wiedza,

 • Żółty – zabawa, kreatywność,

 • Biały – spokój, wspólnota z innymi.


Testowanie Hartmana składa z 45 pytań. Nie ma ograniczeń czasowych na udzielenie odpowiedzi. Pytania sformułowane są w postaci stwierdzeń, które opisują nasze zachowanie lub nasze życie wewnętrzne. Każde pytanie to cztery opcje do wyboru i za każdym razem możemy zaznaczyć tylko jedną z opcji. Oto przykład pierwszego pytania:


 • Nie zmieniam poglądów

 • Jestem opiekuńczy

 • Jestem pomysłowy

 • Lubię rozrywki


Test Hartmana można wykonać bezpłatnie pod poniższym adresem:Po wypełnieniu wszystkich pytań otrzymasz krótkie podsumowanie, które pokaże jakim jesteś kolorem, wymieni wady i zalety zdiagnozowanego profilu oraz zasugeruje najlepszą dla Ciebie pracę.


Chciałbym jednak zaznaczyć, że ten instrument budzi wiele kontrowersji i w środowisku naukowców uważane jest za "pseudonaukę". Nie może poszczycić się wiarygodnymi badaniami, które są niezbędne do potwierdzenia, że jest godny zaufania


Ja mówiąc szczerze, też miałem mieszane uczucia odpowiadając na niektóre pytania. Zawierały one takie stwierdzenia, które w ogóle mnie nie opisywały i do mnie nie pasowały, a jednak trzeba było zaznaczyć jedną z opcji. Sytuacja, w której jesteś zmuszony wybierać w niezgodzie ze swoją prawdą świadczy o niezdrowej tendencji. akie stwierdzenia, które w ogóle mnie nie opisywały, a jednak trzeba było zaznaczyć jedną z opcji.


8. Test Hogana (HPI, HDS, MVPI)

Badanie Hogan Development Survey (HDS) zostało skonstruowane w 1997 roku przez dr Roberta Hogana i Joyce Hogan dla Hogan Assessment Systems, Inc. (HAS).

To pierwszy test na osobowość dedykowany wyłącznie dla środowiska biznesowego, a korzystają z niego firmy na całym świecie.


Jest zbudowany na bazie modelu The Big Five. W tym sensie istotnie różni się od opisanych powyżej produktów DISC oraz Insights. To zdecydowanie profilowanie osobowościowe. Wyniki osoby testowanej porównywane są z rezultatami ponad 500 000 pracujących osób dorosłych z całego świata i rozróżniają 200 zawodów obejmujących wszystkie główne typy biznesu. 


W skład całego zestawu Testów Hogana wchodzą:

 • BADANIE OSOBOWOŚCI (HPI)

 • BADANIE ROZWOJOWE (HDS)

 • MODUŁ MOTYWÓW, WARTOŚCI I PREFERENCJI (MVPI)

Poświęćmy kilka słów badaniu HPI (Hogan Personality Inventory). Opisuje ono „naszą jasną stronę”, czyli cechy pojawiające się podczas interakcji społecznych, mające wpływ na współpracę z innymi pracownikami oraz osiąganie indywidualnych celów. Opisuje też mocne strony i predyspozycje wspierające nas w osiągnięciu sukcesu, zwłaszcza w kontekście pełnienia roli osoby na kierowniczym stanowisku.


Jest to badanie o charakterze normatywnym, co oznacza, że daje wgląd, w jaki sposób osoba badana jest postrzegana przez innych.


Badanie składa się z 206 pytań typu PRAWDA / FAŁSZ, a na udzielnie wszystkich odpowiedzi potrzebujemy ok. 20 min.


Raport zawiera 7 skal podstawowych, 41 skal szczegółowych oraz miernik walidacji, który wykrywa niedbałe lub błędnie udzielone odpowiedzi. Skale podstawowe są następujące:

 1. Stabilność: pewność siebie, obraz własny, opanowanie w sytuacji presji,

 2. Ambicja: inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał przywódczy,

 3. Towarzyskość: ekstrawertyzm, bogactwo kontaktów oraz dążenie do interakcji społecznych,

 4. Wrażliwość interpersonalna: ciepło, urok, takt, zdolność do utrzymywania relacji z innymi,

 5. Systematyczność: sumienność, odpowiedzialność, samokontrola,

 6. Dociekliwość: wyobraźnia, ciekawość, potencjał twórczy,

 7. Otwartość na wiedzę: orientacja na osiągnięcia, otwartość na uczenie się.

W porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku Test Hogana HPI nie jest tani. Jego cena dla indywidualnego odbiorcy, to 900 - 1 000 zł. Daje jednak bardzo kompleksowy obraz skalibrowany do środowiska pracy.


Porównując platformę Hogana do innych instrumentów psychometrycznych należy podkreślić, że aby odnieść prawdziwe korzyści, niezbędne jest właściwe dobranie grupy współpracowników, którzy zgodzą się go dla nas wypełnić.


To badanie mierzy percepcję naszej osoby we wskazanej grupie (z reguły jest to grupa najbliższych współpracowników) i powinniśmy się na to mentalnie przygotować. Co to znaczy? Wypełniając go niektórzy respondenci (ang. feedback providers) będą chcieli powiedzieć nam, delikatnie mówiąc, coś mocno konstruktywnego.9. Odpowiedź kiedy wypełnić Test Motywacji Reissa RMP (Reiss Motivation Profile)

To szczególny i niezwykle ciekawy kwestionariusz. Metoda została zaprojektowana przez prof. Stevena Reissa, amerykańskiego psychologa klinicznego na Ohio State University. Jej głównym założeniem jest określenie wewnętrznej motywacji człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych. Lista 16 motywatorów jest niezmienna dla każdego człowieka, ale dla każdego człowieka poszczególne motywatory występują w innym natężeniu. To badanie online określane jest często jako "test 16 motywatorów" i nie należy go mylić z wcześniej omówionym "16 Personalities". RMP to szczególny rodzaj profilowania, który skupia się na przeanalizowaniu wewnętrznej motywacji człowieka.


Osoba, która chce poznać własny profil motywacyjny odpowiada na 128 stwierdzeń. Badanie trwa ok. 25 min. Po rozwiązaniu testu dowiadujemy się jak kształtuje się hierarchia wartości danej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość. Cena testu RMP wraz z omówieniem wyników przez certyfikowanego doradcę, to minimum 580 zł.


Wydaje się, że obecnie jest to jedyna kompleksowa koncepcja psychologiczna badająca motywację, która spełnia wszystkie 5 kryteriów naukowych odnoszących się do badań psychometrycznych.


Co ciekawe, sam Profil Motywacyjny RMP jest względnie stały w czasie. Oznacza to, że może ulec zmianie tylko w niewielkim stopniu. Rodzimy się z pewnymi potrzebami, a w trakcie naszego życia potrzeby te krystalizują się pod wpływem naszych rodziców, otoczenia w którym się wychowujemy oraz naszych doświadczeń i przeżyć.


Oto przykład raportu RMP:


Test 16 Motywatorów Reiss'a - Empowerment Coaching Kraków Blog

Tak jak StrenghtsFinder nie ma konkurencji w dziedzinie narzędzi diagnostycznych identyfikujących naturalne talenty, tak RMP nie ma obecnie konkurencji w dziedzinie badania motywacji osoby.


Uważam natomiast, że Test 16 Motywatorów może być przydatny i wartościowy dopiero po zrobieniu, przeanalizowaniu i przetrawieniu testu osobowości lub zachowań (czyli jednego z pierwszych sześciu wymienionych w tym artykule).

 

Dlatego, że niezbędny jest odpowiedni poziom samoświadomości danego człowieka, zdrowe poczucie własnej wartości oraz gotowość, aby poznać siebie lepiej.


10. Psychologia - The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)

Powoli kończymy rozdział prezentujący kompleksowe porównanie. Z szacunku dla historii i ze względu na kompleksowość teorii osobowości, należy również wymienić test MMPI. Wykonanie testu osobowości MMPI jest klasycznym badaniem osoby dorosłej najczęściej wykorzystywanym w celach klinicznych. Oryginalna wersja zawiera aż 567 pytań, na które należy odpowiedzieć prawda lub fałsz lub wpisać nie wiem. W rezultacie otrzymujemy trzy skale kontrolne, i aż dziesięć skal klinicznych. Został zaprojektowany przez Starke R. Hathaway oraz J. C. McKinley, naukowców z the University of Minnesota.


Od roku 2008 dostępna jest również skrócona wersja MMPI-2-RF składająca się z 338 pytań.


Jest szeroko stosowany przez psychoterapeutów do diagnozowania różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, w tym w szczególności wykrywa zaburzenia osobowości. Wynika to z tego, że test na zaburzenia osobowości MMPI pozwala zbadać osoby w oparciu o bardzo różne skale. Należą do nich np. hipochondria, depresja, schizofrenia czy zachowania aspołeczne.11. Internetowy Test na Osobowość Wysoko Wrażliwą WWO (ang. HSP)

Na koniec sekcji, która omawia testy psychometryczne chciałbym podzielić się jeszcze jednym tematem. To jeden z typów osobowości, który moim zdaniem zasługuje na szczególną uwagę.


Kompleksowa cecha osobowości o wysokiej wrażliwości jest pojęciem stosunkowo młodym. Została ona odkryta i opisana po raz pierwszy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przez małżeństwo psychologów Aron. Autorka wielu książek nt. Osobowości Wysoko Wrażliwej, Elaine N. Aron, sama jest Osobą Wysoką Wrażliwą (ang. Highly Sensitive Person).


Szacuje się, że Osoby Wysoko Wrażliwe stanowią 15–20% wszystkich ludzi. Dotyczy to również dzieci. Jest to bowiem cecha wrodzona związana jest ze szczególnym rodzajem układu nerwowego, z którym się rodzimy.


W badaniach przeprowadzonych w roku 2010 Elaine, N. Aron podzieliła Wysoką Wrażliwość na cztery główne kategorie:

 1. Wysoka głębia przetwarzania

 2. Podwyższone wyczulenie na bodźce zewnętrzne

 3. Intensywność emocjonalna i empatia

 4. Wysoka wrażliwość sensoryczna, co oznacza wyczulone zmysły


Więcej informacji nt. Osób Wysoko Wrażliwych możesz naleźć w dedykowanym felietonie, w którym dołożyliśmy wszelkich starań, aby możliwie kompleksowo i wiarygodnie opisać ten temat:Testy Osobowości - Kompleksowe porównanie


Test na WWO zaprojektowany przez małżeństwo Aron składa się z 27 pytań, na które odpowiada się "tak" lub "nie". Kiedy dana osoba uzyskuje 14 lub więcej punktów w 27-punktowej skali HSPS, uważa się, że ma osobowość o wysokiej wrażliwości.


Istnieje również bardziej szczegółowa wersja, w której do odpowiedzi na każde pytanie stosuje się 7-stopniową skalę. Niemniej jednak dotychczasowe badania potwierdzają, że uzyskanie co najmniej 14 odpowiedzi "tak" w teście HSPS składającym się z 27 odpowiedzi  'zgadzam się' lub 'nie zgadzam się' z wysokim prawdopodobieństwem potwierdza profil wysokiej wrażliwości.


Jak wspomnieliśmy wcześniej, taką wrażliwością odznaczają się również dzieci i dobra wiadomość jest taka, że istnieją wiarygodne auto-testy do diagnozowania dzieci. Jest to o tyle ważne, że wysoka wrażliwość jest u dzieci często mylona z wybranym spektrum autyzmu, np. z zespołem Aspergera. Jeśli nie masz pewności jak podejść do tego ważnego tematu i komu go powierzyć - zacznij od wstępnej diagnostyki.


A co należy podkreślić najbardziej: wysoka wrażliwość nie jest zaburzeniem, które należy leczyć. To po prostu jeden z wielu odcieni ludzkiej natury.


Pod poniższymi linkami znajdziesz oryginalne HSP tests w j. angielskim:


 1. HSP dla dorosłych wg metody Aron i Aron (1997).

 2. W nowszych badaniach na SensitivityResearch.com opracowano krótszą skalę auto-testu HSP dla dorosłych.

 3. Rodzice mogą użyć specjalnego profilowania do oceny swoich dzieci pod kątem HSP na podstawie badań Aron dotyczących dzieci (2002) .

 4. Na SensitivityResearch.com dostępny jest również skrócony auto-test HSP dla dzieci w wieku 8-18 lat.

Na portalu Empowerment Coaching dostępny jest bezpłatny ebook zawierający oryginalną wersję testu na wysoką wrażliwość autorstwa Elaine N. Aron przetłumaczoną na język polski.


Ta bezpłatna książeczka zawiera również interpretację wyników, najczęściej zadawane pytania, listę linków do wiarygodnych źródeł dotyczących tematu WWO oraz listę książek nt. wysokiej wrażliwości dostępnych dziś w języku polskim.


Tu znajdziesz bezpłatny Test na Wysoko Wrażliwą Osobowość


Test na Styl Osobowości Wrażliwej - Empowerment Coaching Kraków Blog


U Psychiatry - Rzutowy Test Osobowości Rorschacha

Tak oto kończy się nasze zestawienie. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to pewnie pamiętasz, że ten felieton zaczęliśmy od rozróżnienia dwóch podstawowych rodzajów testowania osobowości. Warto więc zauważyć, że badanie Rorschacha będzie jedynym w tym zestawieniu, które należy do grupy testów rzutowych.


Po tym, jak Hermann Rorschach opublikował swoją pracę w 1921 roku, natychmiast zyskał uznanie specjalistów zajmujących się teorią osobowości, a jego podejście rozprzestrzeniło się w środowisku psychoanalityków. W chwili obecnej jest to jeden z najczęściej używanych testów rzutowych, do których należy również test drzewa Kocha lub test apercepcji tematycznej Murraya (TAT).


To badanie składa się z 10 tablic z plamami atramentowym (przykład tablicy nr 8 poniżej). W odpowiedziach bierze się pod uwagę:

 • interpretowany obszar (całość, części);

 • determinantę odpowiedzi (kształt, barwa, pozorny ruch);

 • poziom formy (zgodność obrazu z bodźcem);

 • treść (ludzie, zwierzęta etc.).

Rzutowy Test Osobowości Rorschacha - Empowerment Coaching Kraków Blog

Mierzony jest także czas reakcji na poszczególne tablice. Wypowiedzi są klasyfikowane według klucza, na podstawie którego tworzony jest tzw. psychogram. Jednak testy rzutowe wymagają specjalisty do poprawnej oceny uzyskanych wyników. Profesjonalista z tej dziedziny musi uważnie oceniać różne aspekty. Zaczynając od czasu, w jakim pacjent odpowiada na treść, poprzez wagę jaką musi przypisać każdemu badanemu zagadnieniu. Musi też zwrócić uwagę na wiele innych aspektów. Najlepiej byłoby zatem, gdyby takie diagnozowanie połączyć razem z innymi metodami i instrumentami tak, aby dać badającemu więcej perspektyw i otrzymać dokładniejszy opis konkretnego przypadku.


 

W powyższym porównaniu nie znajdziesz odniesienia do testu inteligencji, który stanowi osobny rodzaj badania. Być może testowaniem inteligencji (zarówno poznawczej IQ, jak i emocjonalnej EQ) zajmiemy się w osobnym poście lub uzupełnimy powyższe kompleksowe porównanie o nowy akapit.


Jeżeli jednak interesuje Cię temat ilorazu inteligencji IQ, a przede wszystkim chciałbyś się dowiedzieć kto dysponuje najwyższym IQ na świecie - zapraszamy do innego postu, który poświęciliśmy temu tematowi:Ponadto informacje zawarte w tym zestawieniu przekazane są na zasadzie swobodnej wymiany myśli i stanowią subiektywne opinie autora tekstu. Podane tu koszty poszczególnych produktów i usług odnoszą się do momentu opublikowania tego artykułu.


Disclaimer note: w tym artykule staraliśmy się w sposób najbardziej rzetelny przedstawić dostępne informacje, stosować precyzyjne nazewnictwo i przekazać nasze subiektywne opinie nt. poszczególnych produktów. Bazowaliśmy na ogólnie dostępnych źródłach i własnym doświadczeniu. Równocześnie naszym celem nie jest zastąpienie profesjonalnej porady osób, które dysponują potwierdzoną wiedzą z zakresu psychologii, w szczególności medycznych porad klinicznych. I do której serdecznie zapraszamy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.


Zobacz także:Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page