top of page

Test na styl osobowości - rodzaje, typy, kolory, porównanie za darmo


Test na Styl Osobowości - Empowerment Coaching Kraków Blog

W dzisiejszych czasach testy osobowości nie są już jedynie domeną psychologów. Znajdują bowiem coraz szersze zastosowanie w świecie biznesu, jak również mogą być doskonałym narzędziem indywidualnego samopoznania. W najprostszym ujęciu testy pozwalają poznać swój typ osobowości, jego najbardziej charakterystyczne cechy, a wśród nich mocne i słabe strony.


W naszym porównaniu znajdziesz opisy najbardziej popularnych testów psychologicznych oraz testów na osobowość, a wśród nich m.in. test Myers Briggs Type Indicator (MBTI), 16 Osobowości, test Wielka Piątka (ang. Big Five), DISC oraz Insights Discovery. Opiszemy też test Gallupa, Hogana, Hartmana oraz 16 Motywatorów Reiss'a. Gdzie tylko było to możliwe i wiarygodne, podajemy również linki do miejsc, gdzie możesz zrobić darmowy test.


Postaramy się również w krótki sposób uporządkować wiedzę na temat teorii osobowości. Opiszemy testy osobowości, rodzaje, różnice, najlepsze zastosowania, korzyści jakie przynosi badanie osobowości. W naszym zestawieniu znajdziesz najpopularniejsze testy psychologiczne.


I zanim przejdziemy do porównania konkretnych testów, podamy najpierw nieco informacji nt. metod modelowania różnych badań i kwestionaruszy. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się jakim typem osobowości jesteś, najpierw zrozum w jaki sposób bada się styl osobowości.


Osobowość jest bardzo złożoną konstrukcją i mówiąc szczerze psychologia, jako nauka, do dziś ma problem z jednoznacznym, precyzyjnym zdefiniowaniem tego pojęcia. Zanim więc zdecydujemy się na wybór testu, bądźmy świadomi tego, czy mówimy o teście osobowości, kompetencji, czy zachowań.


Ważne jest też zrozumienie, czy dane badanie jest testem ipsatywnym, tzn. pokazującym jak badany ocenia sam siebie, czy normatywnym, tzn. pokazującym jak badany jest postrzegany przez innych.


Chcesz się dowiedzieć jakim typem osobowości jesteś i z jakiego kwestionariusza możesz skorzystać - zapraszamy do naszego opracowania!


Testy osobowości – rodzaje

W praktyce psychologicznej i teorii osobowości rozróżniane są dwa podstawowe rodzaje badań:


 1. Pierwszym z nich są testy psychometryczne. Opierają się na odpowiednio skonstruowanych (i co ważne, skalibrowanych na odpowiednio dużej i rerezentatywnej grupie testowej) kwestionariuszach i zakładają, że osoby badane będą w pełni szczere podczas odpowiadania na poszczególne pytania. Odpowiednie przetestowanie i skalibrowanie algorytmu testu przed jego udostęnieniem "na rynku" ma ogromne znacznie dla wiarygodności jego wyników. Na odpowiedzi mają bowiem wpływ takie aspekty jak: płeć, wiek, czy choćby kultura kraju. Mówiąc suchym językiem wiarygodny test musi spełniać 5 kryteriów naukowych: trafności, rzetelności, standardyzacji, obiektywności i znormalizowania.

 2. Do grugiego rodzaju testu zaliczamy testy rzutowe. Są to badania osobowości, w których osoba badana tworzy i prezentuje różnego rodzaju artefakty wykorzystując do tego swoją podświadomość. W uproszczeniu można powiedzieć, że odpowiada na zasadzie skojarzeń. Do tego celu wykorzystywane są specjalnie opracowane twórcze lub introspekcyjne ćwiczenia. Osoba badana wie o byciu przedmiotem testu, jednak udziela odpowiedzi w sposób nieświadomy nie wiedząc z czym w swym zamiarze wiąże się dane ćwiczenie. Takie badanie często diagnozuje zaburzenia osobowości.


Psychometryczne testy osobowości - kompleksowe porównanie

W naszym porównaniu skupimy się głównie na testach psychometrycznych. Są one bowiem łatwo dostępne, zwłaszcza w trybie on-line i przede wszystkim pozwalają szybko dowiedzieć się jakim typem osbowości jesteś. A testy rzutowe są stosowane głównie w praktyce klinicznej, czyli tak naprawdę mają na celu zdiagnozowanie poważnych zaburzeń.


Chcielibyśmy również zwrócić szczególną uwagę na jeden rodzaj testu. To kwestionariusz na Osobowość Wysoko Wrażliwą. Osoby Wysoko Wrażliwe stanowią ok. 20% całej populacji, natomiast bardzo często nie zdają sobie sprawy z tej właśnie cechy swojej osobowości. A uświadomienie sobie faktu posiadania Osobowości Wysoko Wrażliwej może bardzo znacząco wpłynąć na poziom satyskacji czerpanej z życia przez Osobę Wysoko Wrażliwą.


Opis koncepcji wysokiej wrażliwości, jak rownież linki do bezpłatnych testów na wysoką wrażliwość umieściliśmy na przedostatnim miejscu prezentowanej tu listy.


Zarówno klasyczne testy osobowości, jak i zachowań oparte są o określony typ osobowości lub inaczej styl. Dlatego też będziemy dla nich stosować termin "test na styl osobowości".

Tak czy owak, znajdziesz tu zestawienie, które prezentuje ciekawe testy psychologiczne, a każdy z nich prowadzi do lepszego poznania siebie.


1. Wielka Piątka - pięcioczynnikowy test osobowości Paula Costy i Roberta McCrae (ang. The Big 5 Model)

Metoda o nazwie “Wielka Piątka” jest jedną z najbardziej znanych i pierwszą do wzięcia pod uwagę w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakim typem osobowości jesteś. Stanowi również podstawę dla innych dostępnych dziś testów mających na celu zrozumienie i zmierzenie ludzkich zachowań (zobacz np. Testy Hogana poniżej).


Test Paula Costy i Roberta McCrae mierzy w sumie 30 cech osobowości podzielonych na pięć głównych wymiarów, czyli tak zwaną Wielką Piatkę, która w j. angielskim układa się w zgrabny akronim “OCEAN”:

 • Otwartość na nowe doświadczenia (ang. Openness to experience)

 • Sumienność (ang. Conscientiousness)

 • Ekstrawersja (ang. Extroversion)

 • Ugodowość (ang. Agreeableness)

 • Neurotyczność (ang. Neuroticism)

Ten rodzaj testu zyskał dużą popularność ze względu na swoją wiarygodność i rzetelność. Zostało to potwierdzone przez wielokrotne badania naukowe i sprawiło, że jest on wykorzystywany w wielu dziedzinach:


poczynając od zastosowań klinicznych, poprzez testy psychologiczne HR, a kończąc na rozmowach kwalifikacyjnych do pracy lub współpracy coaching'owej. Wielu profesjonalistów z tych dziedzin postrzega też The Big 5 Model jako bardzo dobry fundament do rozwijania bardziej szczegółowych testów osobowości lub uzupełniania go testami zachowań i kompetencji.


Model Wielkiej Piątki jest niezwykle użytecznym narzędziem w badaniu osobowości. Dzięki temu modelowi można poznać swoje mocne i słabe strony. A to pomaga w elastycznym odnajdywaniu się w różnych sytuacjach życiowych i budowaniu bardziej harmonijnych relacji z innymi.


Jednym z najbardziej znanych testów opartych na teorii Wielkiej Piątki jest tzw. Test NEO-PI-R (ang. NEO Personality Inventory – Revised). Składa się z 240 stwierdzeń, a odpowiadający ocenia w jakim stopniu się z nimi zgadza. Na podstawie uzyskanych wyników można szczegółowo ocenić poziom każdej z pięciu głównych cech osobowości. W skrócie można powiedzieć, że poznasz swój typ osobowości i dowiesz się "kim jesteś".


Kwestionariusz NEO FFI składa się z 60 stwierdzeń i jest skróconą wersją testu NEO PI R. Dostarcza osobie badanej jedynie najważniejszych informacji na temat nasilenia neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, ugodowości i sumienności - bez składników poszczególnych wymiarów.


Koszt wykonania wersji pełnej to rząd 350 PLN.


Istnieją również inne wersje testu opartego na pięcioczynnikowej teorii osobowości. Wśród nich warto wpomnieć szczególnie o kwestionariuszu, którego właścicielem jest firma IDR Labs International i który można wykonać za darmo - również w j. polskim.


Przykładowy raport, który otrzymuje się w wyniku wykonania uproszczonej wersji Wielkiej Piątki można pobrać bezpłatnie tutaj:

GR8PI_Big Five_Raport Indywidualny_pl
.pdf
Download PDF • 219KB

Podsumowując: Wielka Piątka bada neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność i w zależnosci od rodzaju badania, dana osoba może uzyskać bardziej lub mniej szczegółowy opis.2. Test osobowości 16 Personality Factor (16PF)

Test na styl osobowości o nazwie Sixteen Personality Factor Questionnaire określany skrótowo jako Kwestionariusz 16PF jest jednym z najbardziej poważanych szczegółowych testów osobowości dostępnych na rynku. Pod podanym powyżej linkiem można go wykonać bezpłatnie w j. polskim.


Ten rodzaj testu psychometrycznego jest wynikiem wielu dekad pracy i analiz dokonanych przez Raymonda B. Cattell'a. Dr Cattel był brytyjskim psychologiem znanym przede wszystkim z ogromnego wkładu, jaki wniósł w dziedzinę badania osobowości i inteligencji. To właśnie Cattel zaproponował na przykład koncepcję inteligencji płynnej oraz inteligencji skrystalizowanej.


Test 16PF jest ciągle aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się realiów naszego świata, ale jego istota pozostaje wciąż taka sama. Składa się z 16 skal podstawowych i pięciu czynników o drugorzędnym znaczeniu.


Skale podstawowe, inaczej zwane czynnikami kluczowymi, są następujące:

 • czynnik A (Warmth): cyklotymia–schizotymia

 • czynnik B (Reasoning): wysoka inteligencja–niska inteligencja

 • czynnik C (Emotional stability): dojrzałość emocjonalna–neurotyczność

 • czynnik E (Dominance): dominacja– uległość

 • czynnik F (Liveliness): surgencja–desurgencja

 • czynnik G (Rule Consciousness): wysokie supergo–niskie superego

 • czynnik H (Social Boldness): odporność psychiczna–brak odporności psychicznej

 • czynnik I (Sensitivity): wrażliwość–brak wrażliwości

 • czynnik L (Vigilance): nadmierna podejrzliwość–brak podejrzliwości

 • czynnik M (Abstractedness): niekonwencjonalność–konwencjonalność

 • czynnik N (Privateness): racjonalizm–prostota

 • czynnik O (Apprehension): depresyjna niepewność siebie–pewność siebie

 • czynnik Q1 (Openness to Change): radykalizm–konserwatyzm

 • czynnik Q2 (Self-reliance): samowystarczalność–zależność od grupy

 • czynnik Q3 (Perfectionism): wysoka samoocena–niska samoocena

 • czynnik Q4 (Tension): wysokie napięcie ergiczne–niskie napięcie ergiczne

W wyniku testu, otrzymujemy przyporządkowanie do jednego z 16 typów osobowości, które z kolei pogrupowane są w 4 kategorie główne:

 1. Analitycy

 2. Dyplomaci

 3. Strażnicy

 4. Odkrywcy

Podam tu przykład wstępnego opisu, który prezentuje typ "Archtekt" należący do kategorii Analityków:


"Na samym szczycie panuje samotność, a osoby o tym jednym z najrzadszych i najbardziej uzdolnionych strategicznie typów, wiedzą o tym aż nazbyt dobrze. Architekci stanowią zaledwie dwa procent ludności. Ten typ osobowości jest szczególnie rzadki wśród kobiet, u których odsetek wynosi zaledwie 0,8% – często jest więc im trudno znaleźć osoby myślące podobnie do nich, nadążające za ich niezmordowanym intelektem i niemal szachowymi manewrami. Architekci mają bujną wyobraźnię, lecz są zdecydowani, ambitni, lecz cenią sobie prywatność, niezwykle ciekawi świata, lecz nie marnują energii."


Osobiście bardzo lubię ten kwestionariusz, a dokładniej wyniki testu i format raportu, który w wyniku jego przeprowadzenia się otrzymuje. Jest napisany bardzo celnym oraz przemawiającym do wyobraźni językiem i to sprawia, że zdecydowanie zalicza się do kategorii "najpopularniejsze testy psychologiczne" gwarantując równocześnie spełnienie kryteriów wiarygodności i rzetelności. Z wypełnieniem kwestionariusza wiąże się nie więcej, niż 20 minut.


W porównaniu do innych testów na styl osobowości jego wielką zaletą jest w pełni bezpłatna wersja, bardzo ciekawe opisy poszczególnych typów oraz powiązanie ich z najmocniejszymi stronami danego typu, jak również obszarami na które należy zwracać szczególną uwagę.3. MBTI - Test osobowości Myers-Briggs

MBTI to skrót od angielskiej nazwy "Myers Briggs Type Indicator". Dlaczego potocznie określany jest nazwą"Test Myers Briggs"? Otóż ten rodzaj testu, a w pierwszej kolejności specyficzne typy osobowości będące podstawą badania, zostały opracowane przez Katharine Cook Briggs i jej córkę Isabel Briggs-Myers. I właśnie od ich nazwisk pochodzi ta nazwa. A cała ich praca została zainspirowana teorią Junga. Matka Catherine wykonała większość pracy związanej ze sklasyfikowaniem i opisaniem typów, a Isabel Briggs Myers stworzyła test, który w niewiele zmienionej formie jest używany do dziś.


To badanie pozwoli Ci poznać swój typ osobowości wg skali Myers Briggs Type Indicator. Według Myers i Briggs różnice w ludzkim zachowaniu można opisać przez cztery główne wymiary. Każdy z nich można sobie wyobrazić jako poziomą skalę, która rozciąga się od wartości maksymalnej po lewej stronie, do wartości maksymalnej po stronie prawej. Lewa i prawa strona są przeciwstawne. To znaczy w danym wymiarze możesz znajdować się albo po stronie lewej albo po stronie prawej, a Twoje indywidualne natężenie danej cechy może znajdować się pomiędzy zero, a wartością maksymalną.


Oto cztery główne wymiary MBTI:


 1. Skąd czerpiesz energię? Gdzie kierujesz swoją uwagę? Jest to wymiar wymiar E–I (Ekstrawersja i Introwersja). Jak najlepiej odpoczywasz, kiedy jesteś zmęczony: czy potrzebujesz ciszy i pobycia samemu, czy też wolisz iść do ludzi? Czy kierujesz swoją energię i uwagę na zewnątrz, czy też wolisz koncentrować się na swoim wewnętrznym świecie przeżyć i myśli?

 2. W jaki sposób lubisz gromadzić informacje, którym ufasz? Wymiar S–N Zmysły (ang. Sensing) i Intuicja (ang. Intuition) Czy wolisz gromadzić informacje rzeczywiste i namacalne, mówiące o tym co naprawdę jest, czy też preferujesz koncentrację na całościowym obrazie i powiązaniach między faktami?

 3. W jaki sposób wolisz podejmować decyzje? Wymiar T–F Myślenie (ang. Thinking) i odczuwanie (ang. Feeling) Czy przy podejmowaniu decyzji kierujesz się głównie logiką i sprawiedliwością, czy też wolisz bardziej subiektywny proces biorący pod uwagę harmonię i system wartości osób zaangażowanych?

 4. Jaki jest twój styl życia i pracy? Jak sobie radzisz z otaczającym cię światem? Wymiar J–P Osądzanie (ang. Judging) i Postrzeganie (ang. Perceiving) Czy radzisz sobie z życiem w sposób zaplanowany, preferując „osąd” – to znaczy podjęcie decyzji – czy też preferujesz elastyczny styl życia związany z ciągłym otwarciem na nowe informacje?

Wyniki testu Myers Briggs rozróżniają 16 typów osobowości oznaczonych odpowiednimy literami ze skali danego wymiaru. Np. INFP to typ osoby, która jest introwertykiem (I), preferującym intuicję (N), wykazuje empatię (F) oraz cechuje się otwartością i tolerancją w obserwowaniu świata (P).


Test MBTI składa się z 64 pytań, a w języku polskim można zrobić go za darmo pod tym linkiem, ale sugerowałbym wykonanie testu płatnego wraz z omówieniem jego wyników przez certyfikowanego doradcę.


Porównując badanie MBTI z testem 16 Osobowości warto podkreślić, że w wersji bezpłatnej test na styl osobowości 16PF wygrywa zdecydowanie z MBTI.

Natomiast dodatkową wartość można uzyskać łącząc wypełnienie kwestionariusza MBTI z omówieniem jego wyników z certyfikowanym doradcą.


Polecam też bardzo ciekawy artykuł, który pokazuje jak nasze zarobki zależą od tego jakie mamy cechy osobowości wg MBTI.


4. Test Gallupa online (inna nazwa to: test talentów, StrenghtsFinder 2.0 lub CliftonStrenghts)

Ja bardzo lubię i cenię sobie ten kwestionariusz. Otworzył mi oczy na kilka ważnych spraw. To właśnie dzięki zrobieniu Testu Gallupa, dawno temu, zacząłem myśleć o roli coacha.

Historia (i jego nazwa) związane są z Donem Cliftonem, który w latach 40 ubiegłego wieku zadał następujące pytanie:


"What would happen if we studied what was right with people versus what's wrong with people?"

Clifton poświęcił swoje dorosłe życie na opracowanie kwestionariusza, który nie tylko pokaże kim ludzie są, ale przede wszystkim, kim mogą się stać. Test CliftonStrenghts to bez wątpienia najlepszy na świecie rodzaj testu pokazujący mocne strony danej osoby. Do dziś skorzystało z niego ponad 25 mln ludzi, a jego właścicielem jest Instytut Gallupa.


Składa się ze 177 pytań, na każde z nich mamy 20 sekund. Na wykonanie testu trzeba więc zarezerwować 60 minut. Mierzy on obecność 34 talentów w obszarach zwanych tematami. Po wypełnieniu kwestionariusza otrzymujemy spersonalizowany raport, który przedstawia pięć najbardziej dominujących talentów.


Są one unikalne dla danej osoby: możliwych jest 278 256 kombinacji pięciu dominujacych tematów, a jeśli weźmie się pod uwagę kolejność (uporządkowanie w hierarchii) pięciu dominujących tematów, liczba ta wzrasta do ponad 33 milionów różnych kombinacji. Oznacza to, iż prawdopodobieństwo, że znajdziesz kogoś z taką samą piątką jak ty i uporządkowaną w takiej samej kolejności, to 1 / 33 000 000.


34 tematy talentów pogrupowane są w 4 obszary:

 • Strategic Thinking: Analytical, Context, Futuristic, Ideation, Input, Intellection, Learner, Strategic

 • Executing: Achiever, Arranger, Belief, Consistency, Deliberative, Discipline, Focus, Responsibility, Restorative

 • Influencing: Activator, Command, Communication, Competition, Maximizer, Self-Assurance, Significance, Woo

 • Relationship Building: Adaptability, Connectedness, Developer, Empathy, Harmony, Includer, Individualization, Positivity, RelatorCena pełnego testu Gallupa CliftonStrenghts 2.0, to koszt rzędu 240 zł, ale korzyści jakie można uzyskać wielokrotnie przewyższają tę inwestycję. Test Gallupa i jego cena w wersji skróconej, która kończy się podaniem i opisem pięciu dominujących talentów, to koszt rzędu 80 zł.


Test Gallupa - przykładowe pytania

Poniżej podaję pięć przykładowych pytań / stwierdzeń, na które odpowiada się w Teście Gallupa. Skala każdej odpowiedzi jest pięciostopniowa, począwszy od "Zupełnie się nie zgadzam" do "Zgadzam się absolutnie".


 1. Wierzę, że bez względu na to, co mi się przydarzy, nieuchronnie się podniosę

 2. Jestem pełen energii, kiedy pomagam komuś odnieść sukces

 3. Uwielbiam przejmować kontrolę nad sytuacjami, które wydają się być poza kontrolą

 4. Jestem pełen energii za każdym razem, gdy skreślam kolejny punkt z mojej listy rzeczy do zrobienia

 5. Jestem podekscytowany, kiedy nakłaniam ludzi do poświęcenia swojego ego dla dobra grupy


Wg mnie CliftonStregths (zwany inaczej Testem Gallupa) nie ma konkurencji w swojej klasie i żaden inny test nie wytrzymuje z nim porównania. To jedyny tak kompleksowy i spełniający wszystkie naukowe kryteria wiarygodności kwestionariusz skupiający się na naturalnych talentach człowieka.


Ogromną zaletą związaną z wypełnieniem kwestionariusza w pełnej wersji jest również to, że raport zawiera konkretne sugestie zajęć (zawodów), które pozwalają na możliwie pełną realizację zidentyfikowanych indywidualnych talentów.


Zgaduję, że w tej chwili może się rodzić intrygujące pytanie czy jest dostępny test talentów za darmo? Otóż można zrobić Test Gallupa za darmo w j. angielskim. Istnieje ekwiwalent skróconego badania, który można znaleźć pod tym adresem:


https://high5test.com/strengthsfinder-free/


Nie znam genezy powstania testu high5 i nie wiem na ile etyczne jest jego powstanie. Stąd powstrzymam się tutaj od udzielania jakichkolwiek rekomendacji. Faktem jest jednak, że pytania są identyczne i ten kwestionariusz niewątpliwie spełnia kryteria kategorii "test gallupa za darmo".5. DISC - test zachowań, nie osobowości

DISC nie jest testem osobowości sensu stricto. Jest jednak szeroko rozpowszechniony w świecie biznsesu i ze względu na to postanowiłem również o nim napisać. Można powiedzieć, że zajmuje mocną pozycję w kategorii "testy psychologiczne HR". Potocznie mówi się o nim: test osobowości 4 kolory lub test na kolor osobowości lub test 4 typy osobowości. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego kolory oraz liczba 4 stały się podstawą tych potocznych nazw.


DISC to narzędzie do samooceny zachowania. Metoda DISC jest oparta na emocjonalnej i behawioralnej teorii z 1928 r., którą opracował psycholog William Moulton Marston.

Teoria ta koncentrowała się na czterech cechach zachowań, od których pochodzi nazwa metody DISC:

 • dominacji (ang. Dominance),

 • wpływania/nakłaniania (ang. Inducement), dziś używa sie tez terminu Influence

 • uległosci/posłuszeństwa (ang. Submission),, dziś używa sie też terminu Stadiness

 • zgodności (Compliance)

Co ciekawe, Marston był też wynalazcą wykrywacza klamstw.


Wykonanie testu DISC pozwala znaleźć odpowiedzi na następujace przykładowe pytania:

 • co cię motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?

 • jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?

 • jak postrzegasz zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosowujesz się do zmian?

 • jaką postawę przyjmujesz wobec obowiązujących standardów i procedur?

 • jak próbujesz wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?


Badanie DISC zajmuje 10 min, jest więc stosunkowo proste. Wyniki testu grupowane są wg 4 kategorii określanych specyficznymi kolorami. Kiedy więc spotkasz osoby, ktore zrobiły ten profil, możesz usłyszeć pytania: A Ty kim jesteś? Jakim jesteś kolorem? Czerwony, czy zielony? Bardzo umownie można powiedzieć, że wykonanie testu pozwala Ci poznać swój typ osobowości i rozróżnia 4 typy osobowości.


Cena testu DISC bez omówienia przez profesjonalistę, to wydatek rzędu 160 zł. Kompleksowy pakiet zawierający wyniki testu, raport oraz 90 min sesję z certyfikowanym coachem DISC, to koszt rzędu 300-400 zł.


Test Osobowości DISC - Empowerment Coaching Kraków Blog

Dostępna jest również poszerzona wersja testu DISC o nazwie Extended DISC Test D3 – TEAMS, VALUES, BAI, która dotyczy zachowań i ról w zespole. Łączy w sobie 4 analizy:

 • DISC – style zachowania

 • TEAMS – role zespołowe

 • VALUES – wartości

 • BAI – wewnętrzne motywacje

Analiza Zespołu jest narzędziem, które łączy indywidualne wyniki członków zespołu w jeden raport. Można go również spotkać w rozmowach kwalifikacyjnych do pracy w ramach tzw. Assessment Center. Opisuje on dynamikę zespołu, wskazuje na jego mocne strony jako całości oraz potencjalne braki. Pokazuje również jak członkowie zespołu dopasowują swoje zachowania do obecnego środowiska pracy.


Oto przykład takiej analizy:


Test Osobowości Extended DISC - Empowerment Coaching Kraków Blog

Testy DISC (zarówno w formie indywidualnej, jak i zespołowej) są na dużą skalę wykorzystywane przez firmy w ramach różnego rodzaju programów rozwojowych.

To bardzo przyzwoite i rzetelne narzędzie, które można traktować jako pierwszy dobry krok w dziedzinie lepszego poznania siebie.


Czy dostępny jest DISC test darmowy? Tak, jest dostępny. Istnieje zarówno aplikacja, którą można ściągnać z Google Play, jak i strona internetowa, gdzie profilowanie DISC można wykonać za darmo. Ale nie polecam. Albo powiem inaczej: jeżeli wypełnienie takiego kwestionariusza ma być dla Ciebie swego rodzaju ciekawostką lub przygodą - to OK. Jeśli jednak chcesz do tego podejść poważnie i wyciagnąć jak największe korzyści z badania DISC - warto zapłacić i omówić wyniki z certyfikowanym doradcą.


6. Test zachowań Insights Discovery

Ten kwestionariusz należy do tej samej rodziny, co DISC (testy psychologiczne HR). I również to badanie określane jest mianem "kolory osobowości test" lub "4 typy osobowości test". Można powiedzieć, że rynkowo DISC oraz Insights, to dwaj najwięksi konkurenci. Obywdwa pozwalają Ci poznać swój typ. Nawet sposób prezentowania wyników jest bardzo podobny, włączając w to dokładnie ten sam zestaw kolorów, których używa DISC (różnią się tylko umiejscowieniem na kole). Tak więc osoby, które nie wiedzą o istnieniu tych dwóch testów, wpisując w wyszukiwarce internetowej frazę "test na kolor osobowości" mogą ze zdziwieniem otrzymać bardzo różne wyniki.


Co więcej, u podstaw modelu Insights Discovery leży typologia osobowości C.G. Junga, a dokładnie trzy zdefiniowane przez niego wymiary: Ekstrawersja-Introwersja, Myślenie-Uczucia oraz Zmysły-Intuicja. Jest więc w tym obszarze bardzo podobny do MBTI.Test Osobowości Insights Discovery - Empowerment Coaching Kraków Blog

Insights Discovery zostało założone w 1993 roku w Szkocji przez obecnego dyrektora generalnego firmy, Andy'ego Lothiana i jego ojca, Andi Lothiana. Co ciekawe, Andi Lothian, rozpoczął karierę jako agent muzyczny, a w latach 60. koncertował z Beatlesami. W wywiadzie udzielonym podczas koncertu Caird Hall Beatles, Lothian ukuł termin „Beatlemania”, który później pojawił się w nagłówkach głównych gazet, takich jak The Daily Mail. Pomogło to założyć jego pierwszą firmę: Lothian Theatrical Agencies.


Andi twierdzi, że jego zainteresowanie teorią Junga i Jacobiego doprowadziło do powstania nowego biznesu i stworzenia modelu, który został zatwierdzony przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne. Insights Discovery składa się z 25 rund, po 4 pytania każda. Każde pytanie wymaga wyboru spośród prezentowanej pary słów. Cena indywidualnego badania Insights wraz z omówieniem przez certyfikowanego coach'a to wydatek rzędu 500 zł.


Podobnie, jak w przypadku DISC, istnieją rozszerzenia metody Insights Discovery, które służą do badania dynamiki zespołu.


I podobnie jak w przypadku testu zachowań DISC, korzystają z niego firmy i korporacje, zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i w rozmowach kwalifikacyjnych w procesie rekrutacji. Porównując ze sobą DSIC oraz Insights Discovery powiedziałbym, że ... to siostry, albo bracia.

I mam nadzieję, że nie urażę zwolenników każdego z nich, jeśli stwierdzę, że w obydwu przypadkach, wraz z wypełnieniem kwestionariusza, otrzymujemy te same (choć nie takie same) efekty.


7. Test Hartmana

To kolejny kwestionariusz osobowościowy z kategorii "jaki kolor ma Twoja osobowość?" Autorem tego kwestionariusza dr Taylor Hartman, autor książki „Kod kolorów – typy osobowości zaszyfrowane w kolorach” (ang. „The Color Code Personality Profile”). Hartman również wyodrębnił cztery podstawowe typy i oznaczył je odpowiednimi kolorami – tym razem są to: czerwony, niebieski, żółty i biały. Wiążą się one z następującą listą wiodących cech osobowości:


 • Czerwony - to osobowość silna i zdecydowana, to przywódca,

 • Niebeski - to analityk i organizator, a najważniejszym jest dla niego zdobywanie informacji.

 • Żółty - to radosna, pogodna osoba, która jest zawsze pozytywnie nastawiona do tego, co przynosi życie,

 • Biały - to wizjoner i budowniczy, oosoba cierpliwa i uprzejma.

Główną ideą kwestionariusza Hartmana jest założenie, że każdy człowiek kieruje się w swoim życiu jednym z czterech „motywów przewodnich”, a ten motyw definiuje główne cechy osobowości. Oto główne motywy, które odpowaidają poszczególnym kolorom w tym badaniu:

 • Czerwony – władza,

 • Niebieski – intymność, wiedza,

 • Żółty – zabawa, kreatywność,

 • Biały – spokój, wspólnota z innymi.


Kwestionariusz Hartmana składa z 45 pytań. Nie ma ograniczeń czasowych na udzielenie odpowiedzi. Pytania sformułowane są w postaci stwierdzeń, które opisują nasze zachowanie lub nasze życie wewnętrzne. Każde pytanie to cztery opcje do wyboru i za każdym razem możemy wybrać tylko jedną z opcji. Oto przykład pierwszego pytania w tym kwestionariuszu:


 • Nie zmieniam poglądów

 • Jestem opiekuńczy

 • Jestem pomysłowy

 • Lubię rozrywki


Darmowy Test Hartmana online można wykonać bezpłatnie pod poniższym adresem:


https://testhartmana.pl/


Po wypełnieniu tego kwestionariusza otrzymasz krótkie podsumowanie, które pokaże jakim jesteś kolorem, wymieni wady i zalety zdiagnozowanego profilu oraz zasugeruje najlepszą dla Ciebie pracę.


Chciałbym jednak zaznaczyć, że to narzędzie budzi wiele kontrowersji i w środowisku naukowców uważane jest za "pseudonaukę". Nie może poszczycić się wiarygodnymi badaniami, które są niezbędne to potwierdzenia wiarygodności testu psychologicznego.


Ja mówiąc szczerze, też miałem mieszane uczucia wypełniając ten kwestionariusz. Niektóre pytania zawierały takie stwierdzenia, które w ogóle mnie nie opisywały, a jednak trzeba było zaznaczyć jedną z opcji.


8. Test Hogana (HPI, HDS, MVPI)

Badanie osobowości pt. Hogan Development Survey (HDS) zostało skonstruowane w 1997 roku przez dr Roberta Hogana i Joyce Hogan dla Hogan Assessment Systems, Inc. (HAS). To pierwszy test na styl osobowości dedykowany wyłącznie dla środowiska biznesowego, a korzystają z niego firmy na całym świecie.


Wyniki osoby testowanej porównywane są z wynikami uzyskanymi w międzynarodowej próbie zwalidowanej na grupie ponad 500.000 pracujących osób dorosłych, w ponad 200 zawodach obejmujących wszystkie główne typy biznesu. Jest zbudowany na bazie testu osobowości The Big Five. W tym sensie istotnie różni się od opisanych powyżej narżędzi DISC oraz Insights.

Nie jest to badanie zachowań lub kompetencji - to zdecydowanie profilowanie osobowości.


W skład całego zestawu Testów Hogana wchodzą:

 • KWESTIONARIUSZ / BADANIE OSOBOWOŚCI HOGANA (HPI)

 • BADANIE ROZWOJOWE HOGANA (HDS)

 • KWESTIONARIUSZ MOTYWÓW, WARTOŚCI I PREFERENCJI (MVPI)

Poświęćmy kilka słów badaniu osobowości HPI (Hogan Personality Inventory). Opisuje ono „jasną stronę osobowości”, czyli cechy pojawiające się podczas interakcji społecznych, mające wpływ na współpracę z innymi pracownikami oraz osiąganie indywidualnych celów. Opisuje też mocne strony danej osoby i predyspozycje wspierające ją w osiągnięciu sukcesu, zwłaszcza w kontekście pełnienia roli osoby na kierowniczym stanowisku.


Jest to badanie o charakterze normatywnym, co oznacza, że daje wgląd, w jaki sposób osoba badana jest postrzegana przez innych.


Badanie składa się z 206 pytań typu PRAWDA / FAŁSZ, a praca nad wypełnianiem kwestionariusza zajmuje ok. 20 min.


Raport zawiera 7 podstawowych skal, 41 podskal oraz miernik walidacji, która wykrywa niedbałe lub błędnie udzielone odpowiedzi. Skale podstawowe sa następujące:

 1. Stabilność —> pewność siebie, samoocena, opanowanie w sytuacji presji

 2. Ambicja —> inicjatywa, współzawodnictwo oraz potencjał przywódczy

 3. Towarzyskość —> ekstrawersja, bogactwo kontaktów oraz dążenie do interakcji społecznych

 4. Wrażliwość interpersonalna —> ciepło, urok, takt, zdolność do utrzymywania relacji z innymi

 5. Systematyczność —> sumienność, odpowiedzialność, samokontrola

 6. Dociekliwość —> wyobraźnia, ciekawość, potencjał twórczy

 7. Otwartość na wiedzę —> orientacja na osiągnięcia, otwartość na uczenie się

W porównaniu z innymi badaniami osobowości dostępnymi na rynku Test Hogana HPI nie jest tani. Jego cena dla indywidualnego odbiorcy, to 900 - 1 000 zł. Daje jednak bardzo kompleksowy obraz skalibrowany do środowiska pracy.


Porównując narzędzie Hogana do innych narzędzi psychometrycznych należy podkreślić, że aby z niego prawdziwie skorzystać, niezbędne jest właściwe dobranie grupy współpracowników, którzy zgodzą się go dla nas wypełnić.


To badanie osobowości mierzy percepcję naszej osoby w wybranej grupie i powinniśmy się na to mentalnie przygotować. Co to znaczy? Np. niektórzy respondenci (ang. feedback providers) będą chcieli powiedzieć nam, delikatnie mówiąc, coś mocno konstruktywnego.9. Test Motywacji Reiss'a RMP (Reiss Motivation Profile)

To szczególny i niezwykle ciekawy kwestionariusz. Metoda została opracowana przez prof. Stevena Reissa, amerykańskiego psychologa klinicznego na Ohio State University. Jej głównym założeniem jest określenie wewnętrznej motywacji człowieka za pomocą tzw. 16 podstawowych motywatorów życiowych. Lista 16 motywatorów jest niezmienna dla każdego człowieka, ale dla każdego człowieka poszczególne motywatory występują w innym natężeniu.To badanie online określane jest często jako "test 16 motywatorów" i nie należy go mylić z wcześniej omówionym badaniem osobowości pt. "16 personalities", czyli " test 16 osobowości". RMP to szczególny rodzaj testu psychologicznego, który skupia się na przeanalizowaniu wewnętrznej motywacji człowieka.


Osoba, która chce poznać własny profil motywacyjny wypełnia kwestionariusz składający się ze 128 stwierdzeń. Badanie trwa ok. 25 min. Wynik testu wskazuje jak kształtuje się hierarchia wartości danej osoby oraz przez pryzmat jakich wartości postrzegana jest przez nią rzeczywistość. Cena testu RMP wraz z omówieniem wyników przez certyfikowanego doradcę, to minimum 580 zł.


Wydaje się, że obecnie jest to jedyna kompleksowa koncepcja psychologiczna badająca motywację, która spełnia wszystkie 5 kryteriów naukowych odnoszących się do badań psychometrycznych.


Co ciekawe, sam Profil Motywacyjny RMP jest względnie stały w czasie. Oznacza to, że może ulec zmianie tylko w niewielkim stopniu. Rodzimy się z pewnymi potrzebami, a w trakcie naszego życia potrzeby te krystalizują się pod wpływem naszych rodziców, otoczenia w którym się wychowujemy oraz naszych doświadczeń i przeżyć.


Oto przykład raportu RMP:


Test 16 Motywatorów Reiss'a - Empowerment Coaching Kraków Blog

Tak jak StrengthsFinder nie ma konkurencji w dziedzinie narzędzi identyfikujących naturalne talenty, tak RMP nie ma obecnie konkurencji w dziedzinie badania motywacji osoby.

Uważam natomiast, że Test 16 Motywatorów warto wykonać dopiero po zrobieniu, przeanalizowaniu i przetrawieniu indywidualnego profilowania osobowości lub zachowań (czyli jednego z grupy: Wielka Piątka, 16FP, MBTI, DISC lub Insights Discovery).


Dlatego, że niezbędny jest odpowiedni poziom samoświadomości osoby testowanej oraz jej gotowość na korzyści, jakie można uzyskać dzięki poznaniu swojego profilu motywacyjnego.


10. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)

Powoli kończymy rozdział prezentujący kompleksowe porównanie. Z szacunku dla historii i ze względu na kompleksowość teorii osobowości, należy również wymienić test MMPI. Wykonanie testu osobowości MMPI jest badaniem osoby dorosłej najczęściej wykorzystywanym w celach klinicznych. Oryginalna wersja zawiera aż 567 pytań, na które należy odpowiedzieć prawda lub fałsz lub nie wiem. W rezultacie otrzymujemy trzy skale kontrolne, i aż dziesięć skal klinicznych. Został opracowany przez Starke R. Hathaway oraz J. C. McKinley, naukowców z the University of Minnesota.


Od roku 2008 dostępna jest również skrócona wersja MMPI-2-RF składająca się z 338 pytań.


Jest szeroko stosowany do diagnozowania różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, w tym w szczególności wykrywa zaburzenia osobowości. Wynika to z tego, że test na zaburzenia osobowości Minnesota Multiphasic Personality Inventory pozwala zbadać osoby w oparciu o bardzo różne skale. Należą do nich np. hipochondria, depresja, schizofrenia czy zachowania aspołeczne.11. Test na Osobowość Wysoko Wrażliwą WWO (ang. HSP)

Na koniec sekcji poświęconej testom psychometrycznym chciałbym przedstawić jeszcze jeden kwestionariusz należący do kategorii "ciekawe testy psychologiczne".


Kompleksowa cecha osobowości o wysokiej wrażliwości jest pojęciem stosunkowo młodym. Została ona odkryta i opisana po raz pierwszy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku przez małżeństwo psychologów Aron. Autorka wielu książek nt. Osobowści Wysoko Wrażliwej, Elaine. N. Aron, sama jest Osobą Wysoką Wrażliwą (ang. Highly Sensitive Person).


Szacuje się, że Osoby Wysoko Wrażliwe stanowią 15–20% wszystkich ludzi (wyniki uzyskane przy użyciu pełnego testu HSPS Aron i Aron, 1997) . Ta cecha osobowości dotyczy równiez dzieci. Ważne jest bowiem to, że cecha wysokiej wrażliwości związana jest ze szczególnym typem układu nerwowego człowieka. Jest to więc cecha wrodzona, z która się rodzimy.


W badaniach przeprowadzonych w roku 2010 Elaine, N. Aron podzieliła cechę wysokiej wrażliwości na cztery główne kategorie:

 1. Wysoka głębia przetwarzania

 2. Podwyższone wyczulenie na bodźce zewnętrzne

 3. Intensywność emocjonalna i empatia

 4. Wysoka wrażliwość sensoryczna, co oznacza wyczulone zmysły


Więcej informacji nt. Osobowości Wysoko Wrażliwej możesz naleźć w dedykowanym felietonie, w którym dołożyliśmy wszelkich starań, aby możliwie kompleksowo i wiarygodnie opisać ten temat:


Osoby Wysoko Wrażliwe i Wysoka Wrażliwość

Testy Osobowości - Kompleksowe porównanie


Test na Osobowość Wysoko Wrażliwą opracowany przez małżeństwo Aron składa sie z 27 pytań, na które odpowiada się "tak" lub "nie". Kiedy dana osoba uzyskuje 14 lub więcej punktów w 27-punktowej skali HSPS, uważa się, że ma osobowość o wysokiej wrażliwości.


Istnieje również bardziej szczegółowa wersja, w której do odpowiedzi na każde pytanie stosuje się 7-stopniową skalę. Niemniej jednak dotychczasowe badania potwierdzają, że uzyskanie co najmniej 14 odpowiedzi "tak" w teście HSPS składającym się z 27 pytań "tak" lub "nie" z wysokim prawdopodobieństwem potwierdza cechę wysokiej wrażliwości.Jak wspomnieliśmy wcześniej, wysoka wrażliwość jest cechą wrodzoną. W związku z tym odznaczają sie nią również dzieci i dobra wiadomość jest taka, że istnieją wiarygodne testy do badania tej cechy osobowości u dzieci. Jest to o tyle ważne, że wysoka wrażliwość jest u dzieci często mylona z wybranym spektrum autyzmu, np. z zespołem Aspergera.


A co należy podkreślić najbardziej: wysoka wrażliwość nie jest zaburzeniem, które należy leczyć. To po prostu jeden z wielu kolorów ludzkiej osobowości.


Pod poniższymi linkami znajdziesz oryginalne testy HSP w j. angielskim:


 1. HSP dla dorosłych opracowany przez Aron i Aron (1997).

 2. W nowszych badaniach na SensitivityResearch.com opracowano krótszą skalę autotestu HSP dla dorosłych.

 3. Rodzice mogą użyć specjalnego testu do oceny swoich dzieci pod kątem HSP na podstawie badań Aron dotyczących dzieci (2002) .

 4. Na SensitivityResearch.com dostępny jest również skrócony autotest HSP dla dzieci w wieku 8-18 lat.

Na portalu Empowerment Coaching dostępny jest bezpłatny ebook zawierający oryginalną wersję testu na wysoką wrażliwość autorstwa Elaine N. Aron przetłumaczoną na język polski.

Ta bezpłatna książeczka zawiera również interpretację wyników, najczęściej zadawane pytania, listę linków do wiarygodnych źródeł dot. WWO oraz listę książek dot. tematu wysokiej wrażliwości dostępnych dziś w języku polskim.


Tu znajdziesz darmowy Test na Wysoko Wrażliwą Osobowość


Test na Styl Osobowości Wrażliwej - Empowerment Coaching Kraków BlogRzutowy Test Osobowości Rorschacha

Tak oto kończy się nasze zestawienie prezentujące najpopularniejsze testy psychologiczne. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to pewnie pamiętasz, że ten felieton zaczęliśmy od rozróżnienia dwóch podstawowych rodzajów testów osobowości. Badanie Roscharcha będzie jedynym w tym zestawieniu, który należy do grupy testów rzutowych.


Po tym, jak Hermann Rorschach opublikował swoją pracę w 1921 roku, natychmiast zyskał uznanie specjalistów zajmujących się teorią osobowości, a jego podejście rozprzestrzeniło się w środowisku psychoanalityków. W chwili obecnej jest to jeden z najczęściej używanych testów rzutowych, do których należy również test drzewa Kocha lub test apercepcji tematycznej Murraya (TAT).


To badanie składa się z 10 tablic z plamami atramentowym (przykład tablicy nr 8 poniżej). W odpowiedziach bierze się pod uwagę:

 • interpretowany obszar (całość, części);

 • determinantę odpowiedzi (kształt, barwa, pozorny ruch);

 • poziom formy (zgodność obrazu z bodźcem);

 • treść (ludzie, zwierzęta etc.).

Rzutowy Test Osobowości Rorschacha - Empowerment Coaching Kraków Blog

Mierzony jest także czas reakcji na poszczególne tablice. Wypowiedzi są klasyfikowane według klucza, na podstawie którego tworzony jest tzw. psychogram. Jednak testy rzutowe wymagają specjalisty do poprawnej oceny uzyskanych wyników. Profesjonalista z tej dziedziny musi uważnie ocenić wszystkie aspekty. Zaczynając od czasu, w jakim pacjent odpowiada na treść, poprzez wagę jaką musi przypisać każdemu badanemu zagadnieniu. Musi też zwrócić uwagę na wiele innych aspektów. Najlepiej byłoby zatem, gdyby takie diagnozowanie połączyć razem z innymi metodami i instrumentami tak, aby dać badającemu więcej perspektyw i uzyskać dokładniejszy opis konkretnego przypadku.


 

W powyższym porównaniu nie znajdziesz odniesienia do testu inteligencji, który stanowi osobny rodzaj badania. Być może testem inteligencji zajmiemy się w osobnym poście lub uzupełnimy powyższe kompleksowe porównanie o nowy akapit.


Jeżeli jednak interesuje Cię temat ilorazu intelignecji IQ, a przede wszystkim chciałbyś się dowiedzieć kto dysponuje najwyższym IQ na świecie - zapraszamy do innego postu, który poświęciliśmy temu tematowi:


Kto dysponuje najwyższym testem inteligencji na świecie?Zobacz także:

Jak typ MBTI wpływa na nasze zarobki?

Testy Psychometryczne

Badanie Kompetencji


Ikigai - jaki jest Twój powód istnienia?

Koło Życia w coachingu. Pdf do wydruku


Wskazówki dla zrobienia testu w miejscu pracy

Inteligencja Emocjonalna vs. Coaching. Goleman pdf

Czym jest coachingowy styl zarządzania i przywództwa?

14 kroków efektywnego delegowania zadań

Transformacja cyfrowa - czy jesteś jej częścią?

Kiedy następuje Wypalenie Zawodowe

Jak radzić sobie z trudnym szefem


Coaching Kariery

Coaching Przywództwa

Coaching indywidualny online

2221 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page