top of page

Testy Psychometryczne

Podczas naszych spotkań bardzo przydatne mogą okazać się narzędzia, które w miejscach pracy stosuje się

do oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy. Analizy i testy psychometryczne,

oparte na kwestionariuszach pytań, stanowią bowiem cenne uzupełnienie praktyki coachingowej.

Pomagają na przykład szybciej poszerzyć samoświadomość i precyzyjniej wyodrębnić obszary do rozwoju.


W zależności od potrzeb i decyzji Klienta, możemy skorzystać z testów koncentrujących się na badaniu

różnych aspektów osobowości. kompetencji, umiejętności, wartości, a nawet zainteresowań.

Platforma Testów Psychometrycznych online firmy Great People Inside

Oferujemy analizy opracowane przez firmę Great People Inside. Ich najważniejszą zaletą jest niezwykle bogaty zestaw aspektów, które można oceniać (w tej chwili 129), połączony z ogromną elastycznością

personalizacji kwestionariusza.


Czas poświęcony na testy psychometryczne oraz feedback po ich ukończeniu może świetnie zaprocentować w przyszłości. Uzyskane wyniki z pewnością będą podstawą do rozmów w trakcie naszych sesji

oraz cenną wskazówką do planowania dalszego rozwoju.

Test Psychometryczny Wielka Piątka (ang. Big Five)
Testy Psychometryczne Great People Inside Logo

Test Wielka Piątka (ang. Big Five)

Wielka Piątka (ang. Big Five) to model osobowości autorstwa Paula Costy i Roberta McCrea. Dlaczego Wielka Piątka, a nie czwórka? Ponieważ test obejmuje 5 czynników osobowości, tj.: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność.

GR8 Big5 Behaviors koncentruje się na badaniu obszarów osobowości najbardziej sprzyjających osiąganiu wysokich wyników. Począwszy od sumienności po odporność i wytrwałość,

wszystkie cechy charakteru dostępne w tej ocenie mają znaczący wkład

w przewidywaniu wyników pracy w przyszłości.

Wraz z narzędziami GR8 Cognitive oraz GR8 Interests, narzędzie GR8 Big5 Behaviors oferuje najbardziej zaawansowane aktualnie dostępne  rozwiązanie w zakresie przewidywania

wyników pracy

Jedno z naszych spotkań możemy poświęcić

na omówienie zalet poszczególnych kwestionariuszy.

Ta rozmowa będzie BEZPŁATNA.

Powiązanie testów z coaching'iem nie jest konieczne,

Testy Psychometryczne-Wstęp

Jakie są Rodzaje Testów Psychometrycznych

Zanim zdecydujemy się na test psychometryczny warto najpierw zrozumieć jaką metodę stosuje i na czym się skupia.

Spróbujmy w krótki sposób uporządkować wiedzę na ten temat i podać sprawdzoną informację nt. metod modelowania różnych testów psychometrycznych.

 

Np. Osobowość jest bardzo złożoną konstrukcją i mówiąc szczerze psychologia, jako nauka, do dziś ma problem z jednoznacznym, precyzyjnym zdefiniowaniem tego pojęcia. Zanim więc zdecydujemy się na wybór testu, bądźmy świadomi tego, czy mówimy o teście osobowości, kompetencji, czy np. zachowań.

 

Ważne jest też zrozumienie czy dane badanie jest testem ipsatywnym, tzn. pokazującym jak badany ocenia sam siebie, czy testem normatywnym, tzn. pokazującym jak badany jest postrzegany przez innych.

Testy Osobowości - dwa podstawowe rodzaje

W praktyce psychologicznej rozróżniane są dwa rodzaje badań:

 

1. Pierwszym z nich są testy psychometryczne. Opierają się na odpowiednio skonstruowanych (i co ważne, skalibrowanych na odpowiednio dużej i reprezentatywnej grupie testowej) kwestionariuszach i zakładają, że osoby badane będą w pełni szczere podczas odpowiadania na poszczególne pytania testu. Odpowiednie przetestowanie i skalibrowanie algorytmu testu przed jego udostępnieniem "na rynku" ma ogromne znacznie dla wiarygodności jego wyników. Na odpowiedzi mają bowiem wpływ takie aspekty jak: płeć, wiek, czy choćby kultura kraju.

Mówiąc suchym językiem, wiarygodny test musi spełniać 5 następujących kryteriów naukowych:
 

 • trafności,

 • rzetelności,

 • standaryzacji,

 • obiektywności

 • i znormalizowania.
   

2. Drugi typ to tak zwane testy rzutowe. Są to badania osobowości, w których osoba badana tworzy i prezentuje różnego rodzaju artefakty wykorzystując do tego swoją podświadomość. W uproszczeniu można powiedzieć, że odpowiada na zasadzie skojarzeń. Do tego celu wykorzystywane są specjalnie opracowane twórcze lub introspekcyjne ćwiczenia. Osoba badana wie o byciu przedmiotem testu, jednak udziela odpowiedzi w sposób nieświadomy nie wiedząc z czym w swym zamiarze wiąże się dane ćwiczenie.

Testy psychometryczne są łatwo dostępne, zwłaszcza w trybie on-line. A testy rzutowe są stosowane głównie w praktyce klinicznej, czyli tak naprawdę mają na celu zdiagnozowanie poważnych zaburzeń.

Jaki Test Psychometryczny jest dostępny online

Wśród testów psychometrycznych osobowości i zachowań znajdziemy na rynku następujące rozwiązania:

 • Wielka Piątka (ang. Big Five),

 • DISC,

 • Insights Discovery,

 • 16 Personality Factor (16PF)

 • MBTI,

 • Test Hogana,

 • StrenghtsFinder 2.0 / CliftonStrenghts (inaczej zwany testem Gallupa),

 • Test Motywacji Reiss'a RMP (ang. Reiss Motivation Profile)

 

Niektóre z nich dostępne są w formie bezpłatnej. I nie wszystkie dostępne są w tej chwili w j. polskim (np. Test Gallupa).

 

Jeśli jesteś zainteresowany kompleksowym porównaniem najważniejszych testów psychometrycznych dostępnych na rynku, serdecznie zapraszam do specjalnie napisanego na ten temat artykułu:

Kompleksowe porównanie testów osobowości i testów zachowań

Znajdziesz tam bardzo wyczerpujące informacje na temat cech poszczególnych testów, linki do stron internetowych z testami online, dane nt. aktualnych cen poszczególnych testów oraz przykłady raportów otrzymywanych w wyniku wykonania poszczególnych testów psychometrycznych.

Testy Psychometryczne - Kompleksowe Porównanie Testów Osobowości


Testy Psychometryczne online dostępne w ofercie Empowerment Coaching

Empowerment Coaching jest autoryzowanym Channel Partnerem firmy Great People Inside (GPI). Najważniejszą zaletą testów psychometrycznych oferowanych na platformie GPI jest niezwykle bogaty zestaw aspektów, które można oceniać (w tej chwili 129!), połączony z ogromną elastycznością personalizacji kwestionariusza.

 

Oprócz możliwości indywidualnego doboru poszczególnych aspektów do badania, w ofercie dostępne są również gotowe, odpowiednio zaprojektowane i skalibrowane kwestionariusze, które pozwalają zbadać kompleksowo wybrany obszar. Wśród nich np. :

 

 • Lider w świecie VICA (ang. Leader in VUCA World),

 • Menedżer Zdalny (ang. Remote Manager),

 • Sprzedaż (ang. Sales),

 • Obsługa Klienta (ang. Customer Service),

 • Zaangażowanie Pracowników (ang. Engagement),

 • czy Feedback 360.
   

Pełną listę gotowych modułów znajdziesz na stronie Great People Inside - Solutions 

Można z nich skorzystać zarówno prywatnie, w odniesieniu do jednej osoby, jak i na potrzeby firmy, kiedy chcemy zbadać poziom kompetencji w danej populacji pracowników lub zebrać feedback 360 stopni dla danej osoby lub grupy osób.


Czas poświęcony na testy psychometryczne oraz feedback uzyskany po ich ukończeniu może świetnie zaprocentować w przyszłości. To wspaniała inwestycja w siebie. Uzyskane wyniki mogą stanowić solidną bazę startową do sesji coachingowych i być cenną wskazówką do planowania dalszego rozwoju osobistego.

W tym miejscu skupimy się na krótkim opisie każdego z siedmiu najczęściej wybieranych testów z naszej oferty. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, chcesz zadać pytania lub przedyskutować różne opcje zanim podejmiesz decyzję - serdecznie zapraszamy do kontaktu i umówienia 1-godzinnej, bezpłatnej sesji wprowadzającej.

Test Osobowości Wielka Piątka (ang. Big Five)

Wielka Piątka (ang. Big Five) to model osobowości autorstwa Paula Costy i Roberta McCrea. Dlaczego Wielka Piątka, a nie czwórka? Ponieważ test obejmuje 5 czynników osobowości, tj.:
 

 1. neurotyczność,

 2. ekstrawersję, 

 3. otwartość na doświadczenia,

 4. ugodowość

 5. i sumienność.

Test GR8 Big5 Behaviors, czyli Test Wielka Piątka koncentruje się na badaniu obszarów osobowości najbardziej sprzyjających osiąganiu wysokich wyników. Począwszy od sumienności po odporność i wytrwałość, wszystkie cechy charakteru dostępne w tej ocenie mają znaczący wkład w przewidywaniu wyników pracy w przyszłości.

Wraz z narzędziami o nazwie GR8 Cognitive oraz GR8 Interests, Test Wielkiej Piątki (narzędzie GR8 Big5 Behaviors) oferuje najbardziej zaawansowane aktualnie dostępne rozwiązanie w zakresie przewidywania wyników pracy.

Test Psychometryczny Full Spectrum

Test GR8 Full Spectrum, to doskonałe narzędzie do kompleksowej oceny swojego potencjału we wszystkich obszarach, począwszy od charakterystyki zachowań po umiejętności kognitywne (poznawcze) i zainteresowania zawodowe. Przy zastosowaniu tego narzędzia będziesz w stanie uzyskać pełny obraz swojego potencjału. Ocena ta również dostarcza sugestii co do przyszłego rozwoju.

Test Psychometryczny Lider w Świecie VUCA

Jako osoby, którym powierzono wysoki poziom odpowiedzialności, oczywistym jest, że menadżerowie w dużym stopniu korzystają z kompleksowej oceny ich osobowości i umiejętności.
Czerpiąc inspirację z publikacji Jima Kouzesa i Barry’ego Posnera, Test GR8 Leader in VUCA World koncentruje się na identyfikacji potencjału przywództwa z kilku różnych punktów widzenia. Obejmują one trzy główne cechy związane z zarządzaniem, tj.:

 

1. uczciwość,

2. zdolność przewidywania,

3. służenie inspiracją,

jak również zdolność pracy z osobami w różnym wieku oraz w środowisku VUCA.

Test Psychomentryczny Wartości Osobistych (ang. values)

Test o nazwie GR8 Values obejmuje takie aspekty, jak:

 

 1. szczerość,

 2. cierpliwość

 3. odpowiedzialność,

i może być w tych obszarach spersonalizowana. 


Uświadomienie sobie swoich preferowanych wartości może być niezwykle cennym doświadczeniem. Klarowność nt. wyznawanych przez siebie wartości działa jak kompas, który prowadzi nas przez Życie i ułatwia podejmowanie decyzji. Zwłaszcza decyzji trudnych lub podejmowanych w sytuacji niepełnej informacji.

Test Psychometryczny Zainteresowań Zawodowych

W wyniku 60 lat badań i meta-analiz zidentyfikowano wysoki stopień korelacji pomiędzy zainteresowaniami zawodowymi, a wynikami w miejscu pracy. Dlatego właśnie opracowano zestaw stwierdzeń o wysokiej trafności, które stanowią zawartość Testu Zainteresowań i potrafią zmierzyć zainteresowania pracownika pod kątem sześciu głównych aspektów:

realizm, wnikliwość, twórczość, towarzyskość, konwencjonalność i przedsiębiorczość.

 

Pozwalają one określić poziom i połączenie zainteresowań, na podstawie których można przewidzieć wyniki pracy na każdym stanowisku.

Test Psychometryczny Zdolności Kognitywnych (ang. cognitive)

Test o nazwie GR8 Cognitive Plus bada te same umiejętności, co Test Psychometryczny GR8 Cognitive, w tym zdolność rozumowania oraz biegłość w zakresie pracy z liczbami i ze słowami.

O ile Test GR8 Cognitive w głównej mierze koncentruje się na szeregowych pracownikach,  to test o nazwie GR8 Cognitive Plus zawiera elementy oceny mające na celu identyfikację osób posiadających wysoki potencjał w zakresie zarządzania lub osób posiadających sprawdzające się w praktyce umiejętności przywódcze.

Test Psychometryczny Dobrostanu w Pracy (ang. wellbeing)

Idea, że ludzie powinni mieć możliwość zachowania równowagi między pracą, a życiem osobistym nie jest nowością, ale uznani psychologowie, tacy jak Martin Seligmann, Paul Zack oraz John Medina wykazali, że ogólny dobrostan ludzi również odgrywa kluczową rolę w przewidywaniu ich wyników w pracy.


W oparciu o najnowsze teorie z dziedziny psychologii branżowej i organizacyjnej, test psychometryczny o nazwie GR8 Wellbeing może służyć do identyfikacji ogólnego dobrostanu pracowników, a poprzez to, do zwiększenia poziomu zadowolenia z pracy i zapobiegania wypaleniu.

bottom of page