Testy Psychometryczne

Analizy psychometryczne, oparte na kwestionariuszach pytań, stanowią cenne uzupełnienie praktyki coaching'owej. Pomagają szybciej poszerzyć samoświadomość i precyzyjniej wyodrębnić obszary do rozwoju.

W zależności od potrzeb i decyzji Klienta, możemy skorzystać z różnych analiz.

Oferuję analizy opracowane przez firmę Great People Inside

Ich najważniejszą zaletą jest niezwykle bogaty zestaw aspektów, które można oceniać (w tej chwili 129)

połączony z ogromną elastycznością doboru analizy i jej personalizacji.

Jedno z naszych spotkań możemy poświęcić

na omówienie zalet poszczególnych kwestionariuszy.

Ta rozmowa będzie BEZPŁATNA.

Powiązanie testów z coaching'iem nie jest konieczne,

 

Wielka Piątka

Wielka Piątka (ang. Big Five) to model osobowości autorstwa Paula Costy i Roberta McCrea. Dlaczego Wielka Piątka, a nie czwórka? Ponieważ test obejmuje 5 czynników osobowości, tj.: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność.

GR8 Big5 Behaviors koncentruje się na badaniu obszarów osobowości najbardziej sprzyjających osiąganiu wysokich wyników. Począwszy od sumienności po odporność i wytrwałość,

wszystkie cechy charakteru dostępne w tej ocenie mają znaczący wkład

w przewidywaniu wyników pracy w przyszłości.

Wraz z narzędziami GR8 Cognitive oraz GR8 Interests, narzędzie GR8 Big5 Behaviors oferuje najbardziej zaawansowane aktualnie dostępne  rozwiązanie w zakresie przewidywania

wyników pracy

ul. Chełmońskiego 130F, 31-340 Kraków, woj. małopolskie
e-mail: ryszard@empowerment-coaching.com, tel: +48 665 871 230

  • LinkedIn Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona
  • Pinterest

©2020 by Empowerment Coaching