GPI-Big5_02.png
Great People Inside platform

Wielka Piątka

Wielka Piątka (ang. Big Five) to model osobowości autorstwa Paula Costy i Roberta McCrea. Dlaczego Wielka Piątka, a nie czwórka? Ponieważ test obejmuje 5 czynników osobowości, tj.: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność.

GR8 Big5 Behaviors koncentruje się na badaniu obszarów osobowości najbardziej sprzyjających osiąganiu wysokich wyników. Począwszy od sumienności po odporność i wytrwałość,

wszystkie cechy charakteru dostępne w tej ocenie mają znaczący wkład

w przewidywaniu wyników pracy w przyszłości.

Wraz z narzędziami GR8 Cognitive oraz GR8 Interests, narzędzie GR8 Big5 Behaviors oferuje najbardziej zaawansowane aktualnie dostępne  rozwiązanie w zakresie przewidywania

wyników pracy