top of page

Historia Coachingu

W tym miejscu znajdziesz informacje o historii coachingu i mentoringu
oraz kluczowych osobach, które miały wpływ na ich powstanie i rozwój.
Informacje te pochodzą ze specjalnych felietonów opublikowanych

na blogu Empowerment Coaching.

Na dzień dzisiejszy to ponad 40 minut czytania. Teksty zostały stworzone w oparciu o sprawdzone źródła informacji i ubogacone linkami do wartościowych stron.

Znajdziesz tam, między innymi, odpowiedzi na takie pytania:

skąd pochodzi słowo "coach"?

czy najstarsze źródła coachingu mogą sięgać aż do starożytności?

kto i kiedy zaczął używać słowa "coach" we współczesnym rozumieniu?

co wspólnego z coachingiem ma sławna Metoda Sokratejska?

kto był prekurosrem dzisiejszego coachingu?

kto i kiedy wymyślił coaching biznesowy?

kto był twórcą metody GROW?

jakie etapy możemy wyróżnić w historii rozwoju coachingu?

jakie są najważniejsze organizacje zrzeszające coachów i mentorów na świecie?

czym różni się akredytacja coacha od certyfikacji coacha?

co miało wpływ na rozwój coachingu i dlaczego jest tak trudnym do uregulowania sektorem?

jakie są miarodajne dowody na skuteczność coachingu?

jaki wpływ na rozwój coachingu ma nowoczesna technologia?

jaki wpływ na rozwój coachingu ma pandemia Covid-19?

czy coaching online jest mniej skuteczny od coachingu na żywo?
 

Jeśli interesują Cię biografie osób, które były absolutnie kluczowe dla rozwoju coachingu i mentoringu, zwłaszcza w Europie, wśród dostępnych artykułów, znajdziesz również:

biografię Sir Johna Whitmore, współtwórcy coachingu biznesowego

biografię prof. Davida Clutterbuck, ojca mentoringu w Europie

biografię Tima Gallwey, prekursora coachigu we współczesnym świecie
 

a w nich, między innymi, takie ciekawostki, jak: nietypowy sposób, w jaki John Whitmore odziedziczył tytuł szlachecki; czy można być twórcą coachingu i kierowcą wyścigowym równocześnie; czy David Clutterbuck pracował kiedyś jako satyryk występujący w stand-up'ach i dlaczego?; czy drogi John'a Whitmore i David'a Clutterbuck kiedyś się przecięły; kulisy powstania książek najważniejszych dla rozwoju coachingu biznesowego i mentoringu.

Dobrego czytania!

Jeśli dotarłeś do tego miejsca i zapoznałeś się uważnie co najmniej z felietonem pt. "Historia coachingu", widzisz już zapewne jak wielowątkowa jest historia rozwoju coachingu i mentoringu.

Mamy tu do czynienia z wzajemnym przenikaniem się wielu idei, teorii, metod i praktyk: np. psychologii, socjologii, sportu, zarządzania w biznesie, doradztwa biznesowego, szkoleń,

 

Precyzyjne opisanie takiej wielowątkowej historii wymagałoby zapewne poważnej pracy naukowej i skończyłoby się wielotomowym dziełem. A i tak pewnie nie udałoby się w wielu miejscach uwchwycić i jednoznacznie udowodnić takiej, a nie innej wersji wydarzeń. Chyba, że byłoby możliwe porozmawianie ze wszystkimi kluczowymi osobami mającymi wpływ na rozwój coachingu i mentoringu oraz skonfrontowanie wszystkich tych wersji ze sobą. Ale niestety wiele z tych osób nie jest już dostępne.

Nawet co do etymologii słowa "coach" (jego pochodzenia), nie ma dziś jednoznaczej zgody. David Clutterbuck uważa np., że słowo "coach" pochodzi od angielskiego słowa "coax" (ang. nakłaniać). I jego zdaniem przekłada się to na perswazyjny charakter rozmowy prowadzanej podczas sesji coachingowej.

Ponadto różni naukowcy inaczej oznaczają przełomowe momenty w historii rozwoju tych dyscyplin. Nie dla wszystkich prekursorem jest Tim Gallwey i jego książka z roku 1974 pt. "The Inner Game". Uważają, że początków coachingu można dopatrywać się w opublikowanej w 1926 roku monografii „Psychology of coaching”, napisanej przez amerykańskiego psychologa sportu Colemana Griffith’a. 

Ja nie jestem naukowcem, a tym bardziej historykiem i nie próbuję nawet polemizować z poszczególnymi opiniami. Nie mam do tego odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Moim celem natomiast jest pokazanie wielowątkowego tła historycznego, które niewątpliwie wpływa na dzisiejszy stan zarówno coachingu, jak i menotringu oraz jest źrółem pewnego napięcia, które możemy obserwować pomiędzy zwolennikami obydwu dyscyplin.

 

Nie bez znaczenia jest również to, że obydwa sektory, w sensie biznesowym, są dziś ogromnymi  źródłami zysku, szacowanymi na miliardy dolarów rocznie. A to, szczególnie w dzisiejszym świecie, napędzanym przez konsumpcjonizm i rywalizację, ma niestety ogromny wpływ.

Historia Coachingu-Empowerment Coaching
bottom of page