top of page

Historia Coachingu i Mentoringu

 

W tym miejscu znajdziesz informacje o historii coachingu i mentoringu
oraz kluczowych osobach, które miały wpływ na ich powstanie i rozwój.
Informacje te pochodzą ze specjalnych felietonów opublikowanych

na blogu Empowerment Coaching.

 

Zaryzykujemy twierdzenie, że na dzień dzisiejszy trudno będzie znaleźć inny portal coachingowy,
na którym w jednym miejscu zebrana zostałaby taka ilość informacji nt. historii coachingu i mentoringu. Tym bardziej, że staramy się pokazać historię tych dwóch metod rozwoju osobistego
z różnych perspektyw.


Sięgamy również aż do czasów starożytności, a równocześnie w jednym z artykułów staramy się pokazać historię coachingu w sposób skondensowany.

Tak więc z jednej strony będziesz miał możliwość spotkać się z Sokratesem, Arystotelesem i Platonem, z drugiej poznać takie znane nazwiska współczesnego coachingu i mentoringu jak Tim Gallwey, Sir John Whitmore i prof. David Clutterbuck, z trzeciej zrozumieć jak powstawały organizacje zrzeszające profesjonalnych coachów i mentorów oraz dowiedzieć się czym się różnią.

 

 

Odpowiedzi na najważniejsze pytania
dotyczące historii coachingu i mentoringu

 

Na dzień dzisiejszy to ponad 50 minut czytania. Teksty zostały stworzone w oparciu o sprawdzone źródła informacji i ubogacone linkami do wartościowych stron. 

Znajdziesz tu, między innymi, odpowiedzi na nastepujące pytania
dotyczące historii coachingu i mentoringu:

Skąd pochodzi słowo "coach"?
 

Czy najstarsze źródła coachingu mogą sięgać aż do starożytności?
 

Co wspólnego z coachingiem ma sławna Metoda Sokratejska?
 

Kto i kiedy zaczął używać słowa "coach" we współczesnym rozumieniu?
 

Kto był prekurosrem współczesnego coachingu?
 

Kto i kiedy wymyślił coaching biznesowy?
 

Kto był twórcą metody GROW?
 

Jakie etapy możemy wyróżnić w historii rozwoju coachingu?
 

Jakie są najważniejsze organizacje zrzeszające coachów i mentorów na świecie?
 

Czym różni się akredytacja coacha od certyfikacji coacha?
 

Co miało wpływ na rozwój coachingu i dlaczego jest tak trudnym do uregulowania sektorem?
 

Jakie są miarodajne dowody na skuteczność coachingu?
 

Jaki wpływ na rozwój coachingu ma nowoczesna technologia?
 

Jaki wpływ na rozwój coachingu miała pandemia Covid-19?
 

Czy coaching online jest mniej skuteczny od coachingu na żywo?
 

Kto napisał najbardziej poczytne książki nt. mentoringu?
 

Jak może wyglądać rozwój mentoringu i coachingu w przyszłości?

 

Biografie osób mających największy wpływ
na rozwój coachingu i mentoringu

 

Jeśli interesują Cię biografie osób, które były absolutnie kluczowe dla rozwoju coachingu i mentoringu, zwłaszcza w Europie, wśród dostępnych artykułów znajdziesz również biografie podanych niżej osób.

A w nich, między innymi, takie ciekawostki, jak: nietypowy sposób, w jaki John Whitmore odziedziczył tytuł szlachecki; czy można być twórcą coachingu i kierowcą wyścigowym równocześnie; czy David Clutterbuck pracował kiedyś jako satyryk występujący w stand-up'ach i dlaczego?; czy drogi John'a Whitmore i David'a Clutterbuck kiedyś się przecięły. Pokażemy również kulisy powstania książek najważniejszych dla historii oraz rozwoju coachingu biznesowego i mentoringu.
 

Dobrego czytania!


Wielowątkowość historii rozwoju coachingu

Jeśli dotarłeś do tego miejsca i zapoznałeś się uważnie co najmniej z felietonem pt. "Historia coachingu", widzisz już zapewne jak wielowątkowa jest historia rozwoju coachingu i mentoringu.

Mamy tu do czynienia z wzajemnym przenikaniem się wielu idei, teorii, metod i praktyk: np. psychologii, socjologii, sportu, zarządzania w biznesie, doradztwa biznesowego, szkoleń,

 

Precyzyjne opisanie takiej wielowątkowej historii wymagałoby zapewne poważnej pracy naukowej i skończyłoby się wielotomowym dziełem. A i tak pewnie nie udałoby się w wielu miejscach uchwycić i jednoznacznie udowodnić takiej, a nie innej wersji wydarzeń. Chyba, że byłoby możliwe porozmawianie ze wszystkimi kluczowymi osobami mającymi wpływ na rozwój coachingu i mentoringu oraz skonfrontowanie wszystkich tych wersji ze sobą.

Ale niestety wiele z tych osób nie jest już dostępne.

Ograniczona ilość źródeł nt. historii coachingu

Na całym świecie dostępne są właściwie tylko trzy książki opisujące historię coachingu.
Dwie dostępne w j. angielskim i jedna w j. hiszpańskim. I, co ciekawe, wszystkie wydane dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku.

Pierwsza, to książka autorstwa Leni Wildflower pt. "The Hidden History of Coaching".
Bardzo pozytywnie oceniają tę książkę takie uznane autorytety w dziedzinie coachingu jak prof. David Clutterbuck lub Jonathan Passmore. Sama Leni Wildflower jest coachem kadry zarządzającej, posiada tytuł naukowy doktora i, jak sama twierdzi, napisała historię coachingu, ponieważ pasjonuje ją wiedza coachów i zależy jej na docenianiu ich historii, jak również zauważeniu niesamowitych osób i ruchów, które pojawiły się przed coachingiem. 

Druga książka o historii coachingu to opracowanie pt. "Sourcebook of Coaching History"
autorstwa Dr Vikki G. Brock.
 
Vikki była jednym z pierwszych coachów na świecie, którzy otrzymali najwyższy poziom certyfikacji MCC (ang. Master Coach Certificate) od międzynarodowej organizacji ICF. Opublikowała liczne artykuły na temat zawodu coacha, jest adiunktem w uniwersyteckim programie certyfikacji kadry kierowniczej i często przemawia na temat coachingu na arenie międzynarodowej.
W 1995 roku porzuciła swoją 21-letnią karierę w Boeing Company, aby rozpocząć swoją własną działalność pod nazwą VB Coaching & Consulting. Dr Brock specjalizuje się we wprowadzaniu umiejętności coachingowych do biznesu i przemysłu. Od 2005 roku praktyka Vikki rozszerzyła się poza Amerykę Północną na wszystkie kontynenty. Jak pisze sama o sobie: jedna trzecia jej klientów, to międzynarodowi liderzy zaangażowani w tworzenie różnic w swoim kraju. 

Trzecia warta uwagi książka nt. historii coachingu, to napisana i wydana w j. hiszpańskim "Historia del coaching" autorstwa dwóch naukowców, Rafaela Bisquerra Alzina oraz Meritxella Obiols Soler.

Ta książka porusza bardzo wiele wątków i patrzy na powstawanie i rozwój coachingu z bardzo różnych perspektyw. Poświęca też specjalny rozdział osobom, które uznaje za kluczowe dla historii coachingu, a wśród nich znajdziemy takie nazwiska jak: Carl Rogers, Robert Carkhuff, Tim Gallwey, John Whitmore, Thomas Leonard, Laura Whitworth, Anthony Grant i Werner Erhard.

Rafael Bisquerra Alzina jest profesorem psychologii edukacyjnej na Uniwersytecie w Barcelonie. Doktor nauk o edukacji. Magister pedagogiki i psychologii. Dyrektor studiów magisterskich z zakresu inteligencji emocjonalnej w organizacjach oraz studiów magisterskich z zakresu edukacji emocjonalnej i dobrostanu.

Meritxell Obiols Soler ma tytuł doktora nauk o edukacji na Uniwersytecie w Barcelonie. Jest kierownikiem Studium Podyplomowego Coachingu w Środowisku Pracy. Specjalista z zakresu coachingu, inteligencji emocjonalnej, przywództwa. Senior Professional Coach certyfikowany przez AECOP, ICF i ASESCO.

Różne opinie oraz interpretacje dotyczące historii coachingu

Nawet co do etymologii słowa "coach" (jego pochodzenia), nie ma dziś jednoznacznej zgody.
David Clutterbuck uważa np., że słowo "coach" pochodzi od angielskiego słowa "coax" (ang. nakłaniać). I jego zdaniem przekłada się to na perswazyjny charakter rozmowy prowadzanej podczas sesji coachingowej.

Ponadto różni naukowcy inaczej oznaczają przełomowe momenty w historii rozwoju tych dyscyplin. Nie dla wszystkich prekursorem jest Tim Gallwey i jego książka z roku 1974 pt. "The Inner Game". Uważają, że początków coachingu można dopatrywać się w opublikowanej w 1926 roku monografii „Psychology of coaching”, napisanej przez amerykańskiego psychologa sportu Colemana Griffith’a. 

Ja nie jestem naukowcem, a tym bardziej historykiem i nie próbuję nawet polemizować z poszczególnymi opiniami. Nie mam do tego odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Moim celem natomiast jest pokazanie wielowątkowego tła historycznego, które niewątpliwie wpływa na dzisiejszy stan zarówno coachingu, jak i mentoringu oraz jest źródłem pewnego napięcia, które możemy obserwować pomiędzy zwolennikami obydwu dyscyplin.

 

Nie bez znaczenia jest również to, że obydwa sektory, w sensie biznesowym, są dziś ogromnymi  źródłami zysku, szacowanymi na miliardy dolarów rocznie. A to, szczególnie w dzisiejszym świecie, napędzanym przez konsumpcjonizm i rywalizację, ma niestety ogromny wpływ.

Historia Coachingu opisana przez Empowerment Coaching Kraków
bottom of page