David Clutterbuck - ojciec współczesnego mentoringu


Blog Coachingowy
photo source: https://davidclutterbuckpartnership.com

Profesor David Clutterbuck określany jest mianem ojca współczesnego mentoringu. Jest jednym z najbardziej płodnych pisarzy nt. zarządzania w Europie. Napisał ok. 70 książek i setki artykułów dot. mentoringu, coachingu oraz szeroko rozumianego tematu zarządzania i przywództwa.


Profesor Clutterbuck jest też seryjnym przedsiębiorcą, który zbudował i sprzedał dwie firmy konsultingowe. Jest znakomitym i nietuzinkowym mówcą publicznym, cieszącym się dużym zainteresowaniem na całym świecie. Wg danych dostępnych w sieci na swoim koncie ma co najmniej 2 000 wystąpień.


Obecnie jednym z jego najważniejszych celów jest wyszkolenie w ciągu pięciu lat populacji pięciu milionów coachów i mentorów dla dzieci ze szkół podstawowych. Piękna wizja!


Kluczowe fakty:

  • Na początku lat 80 wprowadził w Europie mentoring

  • Jest współzałożycielem European Mentoring & Coaching Council (EMCC), a obecnie jej Specjalnym Ambasadorem

  • Profesor wizytujący Henley Business School (Reading University), Sheffield Hallam, Oxford Brookes i York St John University

  • Prowadzi globalną sieć ekspertów ds. coachingu i mentoringu, Coaching and Mentoring International

  • Ma reputację osoby zadającej „masowo trudne pytań”, które zmuszają ludzi i organizacje do myślenia

  • Każdego roku podejmuje nowe wyzwanie i uczy się czegoś nowego (np. przez jeden rok występował jako komik w stand-up'ach)

  • Pracuje z uczącymi się oraz niepełnosprawnymi społecznie dziećmi i dorosłymi w celu promowania włączenia społecznego

  • Jest również autorem opowiadań dla dzieci

  • Przewodniczy komitetowi badawczemu London School of Comedy, badającym wpływ śmiechu na społeczne i dobre samopoczucie

  • Uwielbia być dziadkiem!


Wczesne życie i początek odkryć

Clutterbuck urodził się w roku 1947 roku w Londynie. Ma jedną siostrę, Susan. W maju 1970 roku (dośc szybko!) ożenił się z Pauliną. Mają czterech synów, a ich czwarte dziecko ma zarówno zespół Downa, jak i rozpoznanie zespołu autystycznego. To wyjaśnia, dlaczego zarówno David, jak i jego żona aktywnie angażują się w tworzenie możliwości dla osób ze specjalnymi potrzebami.


Jego pierwszym wykształceniem był tytuł licencjata w dziedzinie literatury angielskiej na Christ’s College w Finchley.


Już w roku 1969, w wieku 22 lat, rozpoczął swoją pierwszą pracę. Wystartował jako dziennikarz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rządu Wielkiej Brytanii, gdzie najpierw redagował czasopismo naukowe dla Brytyjskiego Towarzystwa Energii Jądrowej, a następnie pracował jako redaktor wiadomości technologicznych w New Scientist.


Potem przeniósł się do McGraw-Hill jako dziennikarz zarządzający i tutaj, jak przedstawiciel magazynu International Management, podróżował po świecie i relacjonował dobre praktyki w zarządzaniu.

W tej roli wprowadził do świata zachodniego wiele nowych pomysłów i koncepcji zarządzania. Wśród nich było to, co teraz nazywa się feedbackiem 360. Odkrył je w Rosji, gdzie zostało zaprojektowane przez komunistyczny związek zawodowy, Komsomoł, aby utrzymać menedżerów w ryzach.Działalność biznesowa

Pierwszą firmą Clutterbucka była założona w 1982 r. The Item Group, butikowa firma doradcza zajmująca się tematami komunikacji wewnętrznej. Jako jedyna przetrwała w pierwszej piątce najlepszych butików, po upadku sektora pod koniec lat 90. W 2002 roku, gdy firma z powrotem zaczęła przynosić zyski, Clutterbuck wynajął doradcę finansowego, aby przeprowadzić wykup pracowniczy frimy przez kadrę zarządzającą. Potem The Item Group zostało sprzedane z zyskiem innej firmie doradczej.


W tym samym czasie, w latch 80, David utworzył Clutterbuck Associates działające w sektorze dziennikarsta biznesowego. Wydał w tym czasie dwie przełomowe książki, które rozpropagowały jego imię i pomogły rozwinąć firmę. W efekcie końcowym Clutterbuck Associates zostało sprzedane amerykańskiej korporacji outsourcingowej GP Strategies w 2008 roku.


Pierwsza książka The Winning Streak (pol. zwycięska passa), napisana wspólnie z Walter'em Goldsmith, ówczesnym dyrektorem generalnym Institute of Directors i wydana w r. 1985 sprzedała się w ponad 100 000 egzemplarzy. Wymyślona jako brytyjska wersja In Search of Excellence autorstwa Petersa i Watermana, wykorzystywała bardziej solidną metodę badawczą w celu zidentyfikowania wspólnych cech spółek giełdowych osiągających wysokie wyniki. W kolejnym tomie The Winning Streak Mark II wydanym w r. 1998 Clutterbuck i Goldsmith zbadali powtórnie, co stało się z tymi firmami na przestrzeni czasu, analizując, czego potrzeba, aby pozostać na szczycie.


Druga książka pt. Everyone needs a mentor (pol. każdy potrzebuje mentora) była osobistym sukcesem Clutterbucka. Była pierwszą książką o mentoringu rozwojowym, opublikowaną w Europie w czasie, w którym w Stanach Zjednoczonych ukazała się Mentoring at Work, autorstwa Kathy E. Kram. Kathy była naukowcem z Boston University i kilka lat wcześniej zaraziła Clutterbucka tematem mentoringu. Do dziś ukazała się juz piąta edycja książki Clutterbucka, a na całym świecie sprzedano setki tysięcy jej egzemplarzy.


Warto wspomnieć, że te dwie książki nt. mentoringu reprezentują dwie różne tradycje i koncepcje tej metody rozwoju. W tradycji europejskiej mentor wykorzystuje swoją mądrość, aby pomóc innej osobie stać się mądrzejszą. W tradycji amerykańskiej ta rola jest przytłumiona przez bardziej praktyczną formę sponsoringu. Język użyty w każdym przypadku ilustruje różnicę: mentee (ktoś, komu pomagamy zastanowić się) kontra protege (dosłownie ktoś, kto jest chroniony). Clutterbuck często odnosił się do metafory mówiącej, że ta różnica dotyczy dwóch odrębnych manifestacji Bogini Ateny: jako Bogini Mądrości i jako Bogini Sztuk Walki.


W 1992 roku Clutterbuck współpracował z David'em Megginson, aby założyć Europejskie Centrum Mentoringu na Sheffield Hallam University. Celem organizacji było zgromadzenie zarówno naukowców, jak i praktyków w celu pogłębiania wiedzy i dobrych praktyk dot. mentoringu.

W 2002 roku objęto zakresem również coaching, a EMC przekształciło się w European Mentoring and Coaching Council (EMCC), obecnie największą organizację reprezentującą razem coachów i mentorów w Europie.W tym momencie ścieżka Clutterbucka mocno skrzyżowała się ze ścieżką Sir John''a Whitmore, uważanego za ojca coachingu biznesowego, o którym piszemy osobno w dedykowanym felietonie.


W EMCC Clutterbeck pełnił różne role, w tym Szefa Badań, a obecnie Specjalnego Ambasadora, odpowiedzialnego za wspieranie rozwoju nowych oddziałów krajowych.


Ponadto w latach 90 prace, pisanie i doradztwo Clutterbuck'a w coraz większym stopniu obejmowały ład korporacyjny. Został doradcą brytyjskiej National School of Government, projektując procesy oceny zarządu i szkoląc nowo mianowanych dyrektorów.


Od 2000 roku skupił się na eksploracji mentoringu, coachingu, coachingu zespołowego i zarządzania talentami. Kierował zespołem opracowującym Międzynarodowe Standardy Programów Mentoringu i Coachingu oraz szeregiem dalszych badań dotyczących coachingu i mentoringu, z których wiele podważało przyjęte dotychczas założenia. Na przykład książka Beyond Goals - Effective Strategies for Coaching and Mentoring, napisana wspólnie z Susan David i David'em Megginson, maluje znacznie bardziej złożony obraz procesu wyznaczania celów oraz ich realizacji.


Autorzy piszą w niej m.in.:


What is there in developmental relationships beyond setting and striving to achieve goals? The presence of goals in coaching and mentoring programs has gone largely unquestioned, yet evidence is growing that the standard prescription of SMART, challenging goals is not always appropriate - and even potentially dangerous - in the context of a complex and rapidly changing world. Beyond Goals advances standard goal-setting theory by bringing together cutting-edge perspectives from leaders in coaching and mentoring. From psychology to neuroscience, from chaos theory to social network theory, the contributors offer diverse and compelling insights into both the advantages and limitations of goal pursuit. The result is a more nuanced understanding of goals, with the possibility for practitioners to bring greater impact and sophistication to their client engagements. The implications of this reassessment are substantial for all those practicing as coaches and mentors, or managing coaching or mentoring initiatives in organizations

W 2007 roku Clutterbuck opublikował książkę The Talent Wave, wynik czterech lat wywiadów prowadzonych ze specjalistami HR i innymi osobam, które odpowiadały na następujące pytanie: