top of page

Zasady Współpracy.
Ceny Coachingu i Mentoringu

 

W tym miejscu znajdziesz dwa rodzaje informacji.

Pierwszy to wyjaśnienie Kodeksu i Zasad Współpracy stosowanych przez Empowerment Coaching Kraków
w relacjach coachingowych i mentoringowych.

Druga część informacji to cennik sesji coachingowych i mentoringowych oraz koszt dostępnych w naszej ofercie Testów Psychometrycznych.

Każda współpraca coachingowa i mentoringowa rozpoczyna się zawsze

od pierwszej, bezpłatnej, 1-godzinnej sesji wprowadzającej.

Kodeks Coachingu i Mentoringu
 

1. Poufność

Gwarantujemy 100% poufność dotyczącą naszej współpracy. Tematy naszych rozmów pozostaną na zawsze między nami. Nie sporządzamy też żadnych elektronicznych notatek

z naszych spotkań.
Również sam fakt naszej współpracy nie będzie nikomu ujawniony

bez Twojej zgody.

2. Zaufanie

To jest absolutnie kluczowy element.

Bez niego możemy nigdy nie dotknąć spraw naprawdę ważnych.

Nasze dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że potrzeba czasu, aby sobie zaufać. To zupełnie narturalne.

My obiecujemy, że będziemy na to zaufanie uczciwie pracować.

3. Swoboda Decyzji

Na początku naszej współpracy umówimy się na konkretny kontrakt.
To jest umowa między dwoma dorosłymi osobami. 
Każda strona może rozwiązać

ten kontrakt w dowolnym momencie

bez podawania przyczyn.
Jeżeli więc w którymś momencie uznasz, że nasza współpraca nie przynosi Ci korzyści - prosimy jasno to zakomunikuj.

Cena i Zasady - Kodeks Coachingu


Zasady Współpracy
 

Czas Trwania Kontraktu Coachingowego

Długość jednego kontraktu zależy od tematów, nad którymi będziemy pracować. Ich wybór następuje na pierwszej

bezpłatnej sesji. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że, w zależności od tematu,  5-10-20 sesji przynosi oczekiwane efekty.

Zgodnie z zasadą Swobody Decyzji w dowolnym momencie możesz rozwiązać kontrakt.

Częstotliwość Sesji Coachingowych i Mentoringowych

Na początku spotykamy się raz na tydzień. W wyjątkowych sytuacjach możemy odwołać sesję w danym tygodniu.

Z czasem, wraz z sukcesywną realizacją uzgodnionych celów, częstotliwość spotkań może się zmienić na

raz na dwa tygodnie lub nawet raz na miesiąc.

Mentoring jest sprawą bardzo indywidualną.

Pierwsza bezpłatna sesja służy do tego, aby uzgodnić zasady i niezbędną częstotliwość spotkań.

Czas Trwania Jednej Sesji

Zaczynamy od 1h sesji.  Taki czas trwania jednego spotkania odpowiada większości naszych Klientów. Każdy z nas jest jednak inny

i to jest zupełnie naturalne, że możesz preferować sesję o długości 1.5 h. Wszystko wyjaśni się na początku naszej współpracy

i będzie częścią naszego kontraktu.

Forma Sesji Coachingowej i Mentoringowej

Video rozmowy on-line są główną formą naszych sesji. Preferujemy narzędzie Zoom, ale możemy również rozmawiać poprzez:
Google Meet, MS Teams, Skype, lub WhatsApp. Gorąco zachęcamy do tego, aby po Twojej stronie rozmowa była prowadzona przy użyciu komputera (nie smartphone'a). To znacząco wpływa na jakość rozmowy i korzyści jakie z niej odniesiesz.
Spacery Coaching'owe odbywają się we wspólnie wybranym przez nas miejscu.

Możemy polecić kilka przepięknych,  zielonych miejsc, które są "rzut beretem" od Krakowa.

Godziny Pracy

Pracujemy od poniedziałku do czwartku

w godzinach 08:00 - 18:00

(to godziny rozpoczęcia sesji).

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach możliwe są spotkania w piątek.

Cena i Zasady - Zasady Współpracy


Coaching Cena za Godzinę
Dla Klientów Indywidualnych
 

Coaching
Pierwsza 1h Sesja Bezpłatna

Tę sesję rozpoczniemy od przedstawienia zasad naszej współpracy, rozróżnienia naszych ról i metody,
którą pracujemy.
A potem zaczniemy słuchać i zadawać pytania.
Na końcu sesji przedyskutujemy wspólnie, czy obydwie strony chcą zawrzeć kontrakt, i jaki.

Cena Coaching
200 - 250  zł / 1 h

To oznacza w praktyce, że:

1h sesja coachingowa kosztuje 200 - 250 zł *

1.5h sesja coachingowa kosztuje 300 - 375 zł *

* Przy dłuższej współpracy możliwe są rabaty

Cena i Zasady - Cena Coaching
Cena i Zasady - Cena Mentoring


Mentoring Cena za Godzinę
Dla Klientów Indywidualnych
 

Mentoring
Pierwsza 1h Sesja Bezpłatna

Tę sesję rozpoczynamy od przedstawienia zasad naszej współpracy, rozróżnienia naszych ról oraz wyjaśnienia różnic pomiędzy coachingiem, a mentoringiem.
Na końcu sesji przedyskutujemy wspólnie, czy obydwie strony chcą zawrzeć kontrakt, i jaki.

Cena Mentoring
350 zł / 1 h

To oznacza w praktyce, że:

1h sesja mentoringu kosztuje 350 zł  *

1.5h sesja mentoringu kosztuje 525 zł  *

* Przy dłuższej współpracy możliwe są rabaty


Coaching Biznesowy
Cena za Godzinę
 

 

Powyższe ceny za coaching indywidualny i mentoring dotyczą osób prywatnych.

W przypadku współpracy z firmami, instytucjami, uczelniami lub samorządami, którą określamy generalnie jako
coaching biznesowy,

cena zależy od wielu czynników, takich jak np.:

 

liczba pracowników, których będzie dotyczył dany program coachingowy lub mentoringowy;

rodzaj coachingu (indywidualny, czy grupowy);

tematyka coachingu (np. coaching przywództwa, kariery, komunikacji interpersonalnej, asertywności itp.);

profil stanowisk, które zajmują (lub mają objąć) wspierani przez coachów pracownicy

(np. średnia lub wyższa kadra kierownicza albo talenty, które po raz pierwszy w karierze zawodowej
obejmą stanowisko kierownicze).

tryb współpracy (stacjonarny, czy zdalny).

W szczególności może to być również coaching prezesów i właścicieli firm (executive coaching).

Zasady współpracy i ceny coachingu biznesowego uzgadniane są w wyniku bezpłatnych spotkań i dyskusji,
a czasem wstępnej diagnostyki przeprowadzonej przez Empowerment Coaching. Kraków (cena do uzgodnienia).

Cena i Zasady - Cena Testy Psychometryczne


Testy Psychometryczne - Cena
 

Testy Psymometryczne
Bezpłatna Sesja Wprowadzająca

Na prośbę Klienta możemy umówić się na dodatkową bezpłatną sesję, na której przedstawimy oferowane analizy.
Podzielimy się też przykładami raportów, które Klient otrzymuje po wypełnieniu poszczególnych kwestionariuszy.

Ceny Testów Psychometrycznych
150 - 650 zł

Ceny kwestionariuszy różnią się w zależności od ich tematu. oraz ilości aspektów, które analizowane są w danym kwestionariuszu. Wszystko omówimy szczegółowo w czasie dedykowanej bezpłatnej sesji. Możemy też przedyskutować rabaty.

coaching cena za godzinę
bottom of page