Jak rozwijać intuicję i porzucić overthinking


Empowerment Caching Kraków Blog-Jak rozwijać intuicję

Intuicja jest często deprecjonowana i odrzucana jako mistyczna lub niewiarygodna. Ale tak naprawdę ma ona głębokie neurologiczne podstawy. Kiedy podchodzisz do decyzji intuicyjnie, twój mózg współpracuje z instynktem, aby szybko ocenić wszystkie twoje wspomnienia, doświadczenia, osobiste potrzeby i preferencje, a następnie podejmuje decyzję najmądrzejszą w danym kontekście.


Jak rozwijać intuicję?


Autorka poniższego artykułu, Melody Wilding, oferuje strategie, które umożliwiają korzystanie ze swojej intuicji jako pomocnego narzędzia do podejmowania decyzji, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym:


1) Odróżnianie przeczucia od strachu,

2) Rozpoczynanie od podjęcia drobnych decyzji,

3) Testowanie swoich wyborów,

4) Stosowanie szybkiego testu oceny

5) Powracanie do swoich wartości.


 

Jak rozwijać intuicję

Przeczucie, instynkt, głębsza wiedza. Istnieje wiele nazw intuicji lub zdolności do natychmiastowego zrozumienia czegoś bez świadomego rozumowania. Innymi słowy, przychodzą do ciebie odpowiedzi i rozwiązania, ale możesz nie wiedzieć dokładnie, dlaczego i jak.


W dobie Big Data ufanie własnemu przeczuciu często ma złą reputację. Intuicja — termin używany w odniesieniu do intuicji w badaniach — jest często odrzucany jako mistyczny lub niewiarygodny.


Chociaż prawdą jest, że intuicja może być omylna, badania Deloitee pokazują, że połączenie intuicji z analitycznym myśleniem pomaga podejmować lepsze, szybsze i dokładniejsze decyzje oraz daje więcej pewności w dokonywaniu wyborów niż poleganie na samym intelekcie. Jest to szczególnie ważne, gdy masz tendencję do nadmiernego zastanawiania się (ang. overthinking) lub gdy nie ma jednej wyraźnej, „poprawnej” opcji.


W rzeczywistości ankiety przeprowadzone wśród kadry kierowniczej pokazują, że większość liderów wykorzystuje uczucia i doświadczenie podczas radzenia sobie z kryzysami. Nawet marynarka wojenna USA zainwestowała miliony dolarów, aby pomóc marynarzom i piechocie morskiej udoskonalić ich szósty zmysł, właśnie dlatego, że intuicja może zastąpić intelekt w sytuacjach o wysokiej stawce, takich jak pole bitwy.