top of page

Czym jest intuicja. Jak korzystać z przeczucia w podejmowaniu decyzji


Czym jest intuicja, jak ją rozwijać i porzucić overthinking? - Empowerment Caching Kraków

Intuicja jest często deprecjonowana i odrzucana jako mistyczna lub niewiarygodna. Ale tak naprawdę ma ona głębokie neurologiczne podstawy. Pozwala bardzo szybko ocenić wszystkie twoje wspomnienia, doświadczenia, osobiste potrzeby i preferencje, a następnie podpowiada rozwiązanie najlepsze w danym kontekście. To naturalna ludzka zdolność, którą można porównać do instynktu zwierząt.


Jak rozwinąć swoją intuicję i ją wzmacniać?


Autorka poniższego artykułu, Melody Wilding, pokazuje jak podążać za głosem intuicji i dokonywać właściwych rozstrzygnięć, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Oto pięć strategii, które oferuje:


 1. Odróżnianie intuicji od strachu,

 2. Rozpoczęcie od decydowania nt. spraw drobnych,

 3. Testowanie swoich wyborów poprzez odgrywanie ról,

 4. Stosowanie testu szybkiej oceny,

 5. Powracanie do swoich wartości.


 

Czym jest intuicja? Czy słuchanie jej w pracy oznacza błąd?

Intuicja jest określana w różny sposób: przeczucie, szósty zmysł, wewnętrzny głos, instynkt. Generalnie jest to zdolność do natychmiastowego zrozumienia czegoś bez świadomego rozumowania. Innymi słowy, przychodzą do ciebie odpowiedzi i rozwiązania, ale na poziomie rozumowym nie wiesz dokładnie, dlaczego i jak.


Słowo pochodzi od łacińskiego "intueri", które tłumaczy się jako "przyglądać się", "obserwować" i w dalszej kolejności od łacińskiego słowa "intuitio", oznaczającego przeczucie, podszept, wejrzenie.


W erze Big Data ufanie wewnętrznym poszeptom często ma złą reputację. Takie podejście może być odrzucane jako mistyczne lub niewiarygodne.


I chociaż prawdą jest, że intuicja może być omylna, to badania Deloitte jednoznacznie pokazują, że połączenie jej z rozumowaniem analitycznym pomaga m.in. podejmować decyzje lepsze, szybsze i dokładniejsze oraz dostarcza więcej pewności w dokonywaniu wyborów niż poleganie na samym intelekcie. Jest to szczególnie ważne, gdy masz tendencję do nadmiernego zastanawiania się (ang. overthinking) lub gdy nie ma jednej wyraźnej, „poprawnej” opcji.


W rzeczywistości ankiety przeprowadzone wśród kadry kierowniczej pokazują, że większość liderów wykorzystuje uczucia i doświadczenie podczas radzenia sobie z kryzysami. Nawet marynarka wojenna USA zainwestowała miliony dolarów, aby pomóc marynarzom i piechocie morskiej udoskonalić ich szósty zmysł, właśnie dlatego, że może on zastąpić umysł w sytuacjach ekstremalnych, takich jak pole bitwy.


Piękną definicję przedstawił w jednym ze swoich cytatów sławny psychoterapeuta i twórca Terapii Gestalt, Fritz Perls:


Ciało wie wszystko. My wiemy bardzo mało. Intuicja to inteligencja organizmu.

A Gerald Traufetter w swojej książce pt. "Intuicja, czyli mądrość uczuć", pisze tak:


Najnowsze badania zajmują się procesami zachodzącymi w mózgu, które skłaniają nas do określonych rozstrzygnięć. Dziś naukowcy są skłonni przyznać, że aby podjąć dobrą decyzję, trzeba posłuchać zarówno rozumu, jak i intuicji. I dlatego wiedza o podświadomych procesach może się okazać niezwykle pomocna. Jeśli ktoś chce we właściwy sposób skorzystać z jej możliwości, musi dokładnie wiedzieć, kiedy można jej zaufać.

Warto też przypomnieć, że sam Albert Einstein stwierdził, że: "Jedyną prawdziwą rzeczą w życiu jest intuicja" oraz "Wierzę w intuicję i inspirację. Czasami CZUJĘ, że mam rację… Nie WIEM, że mam rację."


Jak rozwijać intuicję - Empowerment Coaching Kraków Blog

Badania nad intuicją i naukowe podstawy - mózg, żołądek, podświadomość

Zjawisko intuicji ma głębokie neurologiczne podstawy. Naukowcy nie bez powodu nazywają żołądek „drugim mózgiem”. W całym przewodzie pokarmowym znajduje się rozległa sieć neuronowa składająca się ze 100 milionów neuronów. To więcej neuronów niż znajduje się w rdzeniu kręgowym, co wskazuje na niesamowite możliwości przetwarzania informacji przez jelita.


Kiedy podchodzisz do czegoś intuicyjnie, twój intelekt współpracuje z instynktem, aby szybko ocenić wszystkie twoje wspomnienia, cały bagaż przeżyć, przekonania, potrzeby i preferencje, a następnie wybiera opcje najlepszą w danym kontekście biorąc pod uwagę dostępne przesłanki. W ten sposób intuicję można traktować jako formę zarówno emocjonalnych, jak i empirycznych danych, które należy brać pod uwagę.


Nawet jeśli nie robisz tego świadomie, prawdopodobnie codziennie doświadczasz wynikających z niej różnorodnych korzyści. To jakie decyzje podejmujemy ma konkretny wpływ na naszą przyszłość. I każdy chyba wie, jak to jest "czuć dziurę w żołądku", kiedy trzeba się zmierzyć z trudnym wyborem.


Na przykład, jeśli jesteś menedżerem, umiejętność „czytania” swoich bezpośrednich podwładnych pozwala Ci wyczuć, kiedy są zdemotywowani i podjąć kroki, aby ponownie ich zaangażować. Podobnie „odwołanie się do instynktu” w projektowaniu nowego produktu może skierować proces twórczy we właściwym kierunku.


Natura intuicji i jej rodzaje

Badania naukowców nieustannie trwają i zapewne będą przynosiły kolejne wglądy. Najnowsze odkrycia z Washington University w St. Luis wskazują m.in. na obszar mózgu, który związany jest z jej działaniem. Ale już dziś sklasyfikowano kilka różnych rodzajów naszego szóstego zmysłu. Oto one w porządku alfabetycznym:

 • intuicja odkrywcza (zwana inaczej analityczną). Dotyczy ludzi, którzy opierają się na wcześniej zebranych faktach i analizach. Mogą to być np. badacze i pracownicy świata nauki (patrz wcześniej: Albert Einstein);

 • intuicja twórcza. Opiera się ona na obserwacji wzrokowej i dostrzeganiu subtelnych detali, różnic i możliwości;

 • intuicja operacyjna. Dotyczy umiejętności szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów i najlepiej sprawdza się w sytuacjach kryzysowych;

 • intuicja przewidywawcza. Jest charakterystyczna dla osób, które potrafią prognozować zdarzenia na podstawie subtelnych zmian w otaczającej rzeczywistości;

 • intuicja wartościująca (inaczej etyczna). To najgłębsza forma intuicji. Pozwala ona dokonywać oceny tego, co dobre lub złe moralnie (ważne: jest podobna do emocjonalnych obaw i często z nimi mylona).


A słynna kobieca intuicja ? To raczej potoczne sformułowanie i ma związek nie tyle z płcią, ale z poziomem wrażliwości danej osoby.Co to jest intuicja - Empowerment Coaching Kraków Blog

Jak nauczyć się ufać intuicji i mądrze z niej korzystać?

Liderzy, którzy identyfikują siebie jako wysoko wrażliwych, mają silniejsze odczucia intuicyjne niż większość populacji, ale zostali również zniechęceni do korzystania z tych danych sensorycznych.


Cecha wysokiej wrażliwości przyczynia się do głębszego postrzegania, przetwarzania i syntezy informacji, w tym danych o światach emocjonalnych innych ludzi (zobacz proszę post: Osoby Wysoko Wrażliwe)


Jeśli jesteś taką osobą, twój szósty zmysł może być bardziej rozwinięty niż u większości innych ludzi, ponieważ stale dodajesz nowe dane do swojego banku wiedzy o świecie i sobie. Jedynym problemem jest to, że prawdopodobnie nauczono cię dewaluować tę siłę w sobie.


Dobrą wiadomością jest to, że ona jest jak mięsień - można ją rozwijać i wzmacniać regularnymi ćwiczeniami.


Oto wskazówki i metody, które pokazują jak rozwijać swoją intuicję i skutecznie wykorzystywać ją jako narzędzie ułatwiające podejmowanie właściwych decyzji.

Odróżnij ją od lęku

Lękowi zwykle towarzyszą cielesne odczucia kurczenia się lub minimalizowania. Możesz czuć się spięty, spanikowany lub zdesperowany. Strach ma energię wymuszającą, jakbyś próbował coś zrobić, ponieważ chcesz uniknąć groźby, odrzucenia lub kary. Strach jest również zdominowany przez samokrytyczne myśli, które skłaniają cię do ukrycia się, dostosowania się lub kompromisu.


Z kolei intuicja ma energię przyciągania, tak jakby kierowała cię w kierunku twojego najlepszego interesu, nawet jeśli oznacza to ryzyko lub poruszanie się wolniej niż inni. Towarzyszy temu zwykle uczucie podniecenia i oczekiwania lub łatwości i zadowolenia. Fizycznie, zdrowe instynkty zwykle powodują, że twoje ciało się relaksuje. Jest ona też procesem podświadomym, którego nie można kontrolować - można jedynie dopuszczać do siebie lub odrzucać podsuwane rozwiązania.

Rozpocznij od podejmowania drobnych decyzji

Wybierz strój, który do Ciebie przemówi, nie analizując zbyt wielu zmiennych. Podnieś rękę i odezwij się na spotkaniu bez cenzurowania siebie. Inicjowanie szybkich, zdecydowanych działań z małymi konsekwencjami sprawia, że zaczynasz oswajać się z tym procesem. Zaczynając od małych rzeczy, łagodzisz uczucie przytłoczenia i możesz stopniowo przesuwać się w kierunku umiejętności decydowania pod większym naciskiem i z większym zaufaniem do siebie. To podejście jest skuteczne, ponieważ buduje twoją tolerancję na stres lub zdolność do emocjonalnej regulacji w obliczu dyskomfortu.

Testuj swoje wybory

Kiedy po raz pierwszy zaczynasz używać swojej intuicji, warto uzbroić się w cierpliwość. Decyzje mogą nie przychodzić Ci łatwo. Zamiast stosować overthinking, zacznij odgrywać role.


Przez dwa do trzech dni zachowuj się tak, jakbyś wybrał opcję A, na przykład szansę w nowej branży. Obserwuj, jak myślisz, co czujesz. Następnie przez kolejne dwa lub trzy dni wypróbuj opcję B, powiedzmy pozostanie na obecnej ścieżce kariery. Pod koniec eksperymentu zrób podsumowanie swoich reakcji. Taka symulacja może wiele powiedzieć o wyniku, którego naprawdę chcesz i wskazać, która opcja będzie dla Ciebie najlepsza. Możesz także rzucić monetą i sprawdzić, co sądzisz o odpowiedzi. Jeśli wypadł orzeł i przypisana do niego opcja, czy odczuwasz radość i ulgę czy też martwisz się i boisz?

Stosuj test oceny błyskawicznej

Ten test polega na szybkim zrozumieniu lub "cienkim krojeniu" i pomaga naszej głowie decydować bez nadmiernego rozmyślania.


Napisz na kartce pytanie typu „czy skorzystanie z promocji sprawi, że będę szczęśliwy?” Napisz 'tak' oraz 'nie' pod pytaniem, ale niczego nie zaznaczaj. Zostaw w pobliżu długopis. Po kilku godzinach wróć do tej kartki i od razu zakreśl swoją odpowiedź. Może to nie być odpowiedź, która Ci się spodoba, zwłaszcza jeśli pytanie jest ważne. Ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ten sposób ​​zmusiłeś się do uczciwej odpowiedzi.


Wróć do swoich wartości

Twoje podstawowe wartości reprezentują to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Przykłady obejmują wolność, różnorodność, stabilność, rodzinę lub spokój. Powiedzmy, że czujesz się wzburzony po długim dniu w pracy, kiedy nic nie poszło po Twojej myśli. Twoje podstawowe wartości mogą pomóc Ci wskazać źródło frustracji i lepiej ją zrozumieć. Na przykład, być może cenisz szczerość, a napięcie jest spowodowane tym, że nie dzielisz się swoimi prawdziwymi uczuciami w ważnej sprawie. Korzystając ze swoich wartości, możesz dowiedzieć się, co jest w tobie niespójne i uzyskać odpowiednią perspektywę spojrzenia na daną sytuację.


Poświęć dzisiaj chwilę, aby zastanowić się, jakie mogą być Twoje trzy najważniejsze wartości osobiste. Następnym razem, gdy będziesz miał trudności z podjęciem decyzji, zadaj sobie pytanie: „które działanie przybliża mnie do tych podstawowych wartości?” Wchodzenie do swojego wnętrza może pomóc w pozbyciu się napięcia, które prowadzi do mentalnych pętli.


Na koniec pamiętaj proszę, że intuicja działa najlepiej w ciszy i nie może się rozwijać w ruchliwych, głośnych, stresujących środowiskach. Zapewnij swojemu umysłowi spokojną przestrzeń do wędrówek wewnętrznych i nawiązywania nowych połączeń w mózgu. W hałasie będzie to niemożliwe.


Pamiętaj również, że intuicja pomaga przy szybkim decydowaniu i przyspiesza proces rozwiązywania problemów. I prawdopodobnie w tej chwili nie wykorzystujesz jej wystarczająco dobrze. Wypróbuj zaprezentowane tu strategie, a zdziwisz się, gdy odkryjesz, że Twój wewnętrzny głos jest wspaniałym narzędziem - dużo potężniejszym, niż mogłeś sobie wyobrazić.


 

Autorką artykułu jest Melody Wilding, executive coach. autorka książki pt. "Trust yourself. Stop overthinking and channel your emotions for success at work"

Oryginalnie ukazał się on w j. angielskim w Harward Business Review

źródło: https://hbr.org/2022/03/how-to-stop-overthinking-and-start-trusting-your-gut

Tłumaczenie z j. angielskiego i podkreślenia w tekście: Empowerment CoachingKsiążka "Trust Yourself" Melody Wilding - Empowerment Coaching Kraków Blog


 


Jeżeli zainteresował Cię temat Wartości Osobistych, bardzo zachęcam do pobrania bezpłatnego e-booka, który poprowadzi Cię przez proces odkrywania i porządkowania swoich Osobistych Wartości.


Pod poniższym linkiem znajdziesz wyczerpujące informacje nt. tego jak ważne w naszym życiu są Wartości, jak często lekceważymy ten temat i jakie to niesie ze sobą konsekwencje. To jest również miejsce, w którym można pobrać nasz bezpłatny e-book w formacie pdf.
eBook "Jak odkryć swoje wartości" - Empowerment Coaching Kraków BlogPrzeczytaj także:

262 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page