top of page

Jak czytać ludzi szybko?


Jak czytać ludzi szybko - Empowerment Coaching Kraków Blog

Umiejętność „czytania ludzi" jest jedną z najcenniejszych umiejętności w naszym życiu. Ludzie, z którymi masz kontakt każdego dnia, wysyłają Ci sygnały, a jeśli nauczysz się, czego należy szukać i czego słuchać, każda osoba podpowie Ci dokładnie, jak skutecznie z nią pracować.


Każdy doświadcza tych samych podstawowych ludzkich potrzeb — wyników, uznania, porządku i relacji — przy czym niektórzy mają większą potrzebę dominacji niż inni. W zależności od wagi przyłożonej do każdej potrzeby, ludzie różnią się osobowością.


Co możemy w ludziach przeczytać?


Dziesiątki sygnałów — werbalnych, dźwiękowych i wizualnych — podpowiadają nam, kiedy przyspieszyć, a kiedy zwolnić, kiedy skupić się na szczegółach, a kiedy pracować nad budowaniem relacji.


W ostatnim czasie ogromną popularność zdobyła książka pt. "Jak czytać ludzi - radzi agent FBI". Ale nie polecam tej pozycji. Wydaje się próbą łatwego zarobienia pieniędzy od początku wymyśloną i upozycjonowaną wokół stwierdzenia "agent FBI" oraz "agent FBI radzi". Wg mnie zawarte w tej książce użyteczne wskazówki można by było zmieścić w jednym artykule. Reszta tekstu to mało wartościowe "wypełniacze". Mówiąc wprost: nie polecam książki "Jak czytać ludzi - radzi agent FBI", choćby nawet była dostępna w bezpłatnej formie pdf. To strata cennego czasu.


Nasz tekst oparty jest o artykuł, którego autorem jest dr Tony Alessandra. Ma on na swoim koncie 32 książki przetłumaczone na ponad 50 wydań obcojęzycznych, a wśród nich takie tytuły jak: bestsellerowa "NOWA sztuka zarządzania ludźmi", "Charyzma; Platynowa zasada®", "Sprzedaż oparta na współpracy" oraz "Komunikowanie się w pracy".


Jak czytać zachowanie człowieka - dwa podstawowe wymiary

Kiedy ludzie działają i reagują w sytuacjach społecznych — poprzez działania werbalne, dźwiękowe i wizualne — wysyłają nam wskazówki dotyczące ich osobowości. Zidentyfikowanie tego jest możliwe poprzez klasyfikację zachowania osoby w dwóch podstawowych wymiarach:

  1. Otwartości,

  2. Dyrektywności.


Otwarty kontra ostrożny

Otwartość to gotowość i chęć, z jaką osoba na zewnątrz pokazuje emocje lub uczucia i rozwija relacje międzyludzkie.


Często opisuje się ludzi otwartych jako zrelaksowanych, ciepłych, reagujących, nieformalnych i przystojnych. Zwykle są zorientowani na relacje, a w rozmowach z innymi dzielą się osobistymi uczuciami oraz opowiadają historie i anegdoty. Zwykle są elastyczni w kwestii czasu i opierają swoje decyzje bardziej na intuicji i opiniach niż na twardych faktach i danych. Mogą również zachowywać się dramatycznie i udzielać natychmiastowej niewerbalnej informacji zwrotnej w rozmowie.


Z kolei osoby ostrożne są powszechnie postrzegane jako formalne i ułożone. Są bardziej zdystansowane w swoich relacjach międzyludzkich. Bardziej prawdopodobne jest, że postępują zgodnie z literą prawa i starają się opierać swoje decyzje na zimnych, twardych faktach. Osoby ostrożne są zwykle bardzo zorientowane na zadania i zdyscyplinowane w czasie. W przeciwieństwie do ludzi otwartych, ukrywają swoje osobiste uczucia w obecności innych.


Dyrektywny a zależny

Rozważmy teraz drugi wymiar — dyrektywność. Odnosi się to do poziomu kontroli i siły, jaką dana osoba próbuje sprawować nad sytuacjami lub innymi ludźmi.


Ludzie dyrektywni mają tendencję do „rozwiązań siłowych”, przejmowania inicjatywy społecznej i tworzenia silnego pierwszego wrażenia. To ludzie żyjący w szybkim tempie, podejmujący szybkie decyzje i akceptujący ryzyko. Łatwo stają się niecierpliwi wobec innych, którzy nie mogą nadążyć za ich szybkim tempem. Są ludźmi aktywnymi, dużo mówią i wydają się pewni siebie oraz dominujący. Ludzie dyrektywni chętnie wyrażają swoje opinie i dobitnie formułują swoje stwierdzenia.


Na przeciwległym krańcu tego spektrum znajdują się osoby zależne, które sprawiają wrażenie cichych i powściągliwych. Wydają się wspierać innych, i mają tendencję do dbałości o bezpieczeństwo — poruszają się powoli, medytują nad swoimi decyzjami i unikają ryzyka. Zadają pytania i więcej słuchają niż mówią. Zastrzegają sobie swoje opinie i wygłaszają nieśmiałe oświadczenia, kiedy muszą zająć stanowisko.


4 rozpoznawalne style zachowań człowieka

Kiedy Dyrektywność zestawi się z Otwartością, powstają cztery różne, rozpoznawalne i nawykowe style zachowań:


  1. dyrektywny i otwarty (ang. Socializer),

  2. dyrektywny i ostrożny (ang. Director),

  3. zależny i ostrożny (ang. Thinker),

  4. otwarty i ostrożny (ang. Relator).Styl zachowania dyrektywny i otwarty

Styl Towarzyski (ang. Socializer) wykazuje takie cechy, jak ożywienie, wigor i intuicyjność. Jest osobą pomysłową – marzycielem – ale może być postrzegany jako manipulujący, porywczy i pobudliwy, gdy wykazuje zachowanie nieodpowiednie do konkretnej sytuacji.


Socializer to osoba o szybkim tempie oraz spontanicznych działaniach i decyzjach. Nie przejmuje się faktami i szczegółami oraz stara się ich unikać w jak największym stopniu. Może to czasami skłaniać go do wyolbrzymiania i uogólniania faktów i liczb. Rozwija się dzięki zaangażowaniu z ludźmi oraz zwykle szybko i entuzjastycznie współpracuje z innymi.


Socializer zawsze wydaje się gonić za marzeniami, ale ma niesamowitą zdolność do łapania innych w swoich snach dzięki swoim dobrym umiejętnościom perswazji. Wydaje się, że zawsze szuka aprobaty i klepie po plecach za swoje osiągnięcia. Socializer jest bardzo kreatywną osobą, która ma dynamiczną zdolność szybkiego myślenia.


Styl zachowania dyrektywny i ostrożny

Dyrektor wykazuje się stanowczością w relacjach z innymi, jest zorientowany na produktywność i cele oraz troszczy się o wyniki końcowe. Jednak ściśle powiązane z tymi pozytywnymi cechami są negatywne cechy uporu, niecierpliwości, twardości, a nawet apodyktyczności.


Dyrektor ma tendencję do przejmowania kontroli nad innymi ludźmi i sytuacjami oraz chce mieć decyzyjność w swoich działaniach. Lubi poruszać się w niezwykle szybkim tempie i bardzo niecierpliwi się opóźnieniami. Kiedy inni ludzie nie mogą nadążyć za jego szybkością, postrzega ich jako niekompetentnych. Motto Dyrektora: „Chcę, żeby to było zrobione dobrze i chcę, żeby było to zrobione teraz”.


Dyrektor jest zazwyczaj osobą odnoszącą duże sukcesy, która wykazuje bardzo dobre umiejętności administracyjne. Lubi robić wiele rzeczy na raz. Kontynuuje dodawanie, dopóki ciśnienie nie wzrośnie do tego stopnia, że odwraca się i pozwala, by wszystko opadło. Potem odwraca się z powrotem i cały proces zaczyna od nowa.


Styl zachowania zależny i ostrożny

Myśliciel (ang. Thinker) jest wytrwały w systematycznym rozwiązywaniu problemów. Ale może też być postrzegany jako powściągliwy, wybredny i krytyczny. Myśliciel jest bardzo zorientowany na bezpieczeństwo i ma silną potrzebę posiadania racji. To prowadzi go do nadmiernego polegania na zbieraniu danych. W swoim poszukiwaniu danych ma tendencję do zadawania wielu pytań dotyczących konkretnych szczegółów.


Myśliciel pracuje sam, powoli, precyzyjnie i preferuje intelektualne środowisko pracy, które jest zorganizowane i ustrukturyzowane. Jest sceptyczny i lubi widzieć rzeczy na piśmie.

Chociaż doskonale rozwiązuje problemy, Myśliciel jest słabym decydentem; może wciąż zbierać dane nawet po upływie terminu podjęcia decyzji.


Styl zachowania otwarty i ostrożny

Styl zorientowany na Relacje z Ludźmi (ang. Relator) jest dyskretny, ciepły, wspierający i godny zaufania. Jednak Relator czasami jest postrzegany przez innych jako uległy, o miękkim sercu i posłuszny. Poszukuje bezpieczeństwa i przynależności i, podobnie jak Myśliciel, powoli podejmuje działania i decyzje. Ta prokrastynacja wynika z chęci unikania ryzykownych i nieznanych sytuacji. Zanim podejmie działania lub podejmie decyzję, musi wiedzieć, co myślą o tym inni ludzie.


Relator najbardziej ze wszystkich czterech stylów jest zorientowany na ludzi. Utrzymywanie bliskich, przyjaznych, osobistych relacji z innymi jest jednym z najważniejszych celów Relatora.


Relator tak bardzo nie lubi konfliktów międzyludzkich, że czasami mówi to, co jego zdaniem inni chcą usłyszeć, a nie to, co naprawdę ma na myśli. Ma ogromne umiejętności doradcze i bardzo wspiera innych ludzi. Jest też niezwykle aktywnym słuchaczem. Ponieważ Relator tak dobrze słucha innych ludzi, kiedy przychodzi jego kolej na rozmowę, ludzie zwykle chcą go słuchać. Daje mu to doskonałą umiejętność pozyskiwania wsparcia od innych.


Nauczenie się rozpoznawania tych czterech odrębnych typów osobowości na podstawie ich zachowania wymaga czasu, ale ocena zachowania ludzi w tych ramach może pomóc lepiej zrozumieć innych i siebie.

 

Artykuł ukazał się w oryginale w j. angielskim w magazynie Success.

Jego autorem jest Tony Alessandra


źródło: https://www.success.com/the-skill-youve-always-wanted-how-to-instantly-read-people/

Tłumaczenie z j. angielskiego, wstęp i podkreślenia w tekście: Empowerment Coaching


Zobacz także:


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page