Jak czytać ludzi szybko?


Jak czytac ludzi szybko-EMpowerment Coaching Kraków Blog

Umiejętność „czytania” ludzi jest jedną z najcenniejszych umiejętności w naszym życiu. Ludzie, z którymi masz kontakt każdego dnia, wysyłają Ci sygnały, a jeśli nauczysz się, czego należy szukać i czego słuchać, każda osoba podpowie Ci dokładnie, jak skutecznie z nią pracować.


Każdy doświadcza tych samych podstawowych ludzkich potrzeb — wyników, uznania, porządku i relacji — przy czym niektórzy mają większą potrzebę dominacji niż inni. W zależności od wagi przyłożonej do każdej potrzeby, ludzie różnią się osobowością.


Co możemy w ludziach przeczytać?


Dziesiątki sygnałów — werbalnych, dźwiękowych i wizualnych — podpowiadają nam, kiedy przyspieszyć, a kiedy zwolnić, kiedy skupić się na szczegółach, a kiedy pracować nad budowaniem relacji.


Zachowanie człowieka ma dwa podstawowe wymiary

Kiedy ludzie działają i reagująw sytuacjach społecznych — poprzez działania werbalne, dźwiękowe i wizualne — wysyłają nam wskazówki dotyczące ich osobowości. Zidentyfikowanie tego jest możliwe poprzez klasyfikację zachowania osoby w dwóch podstawowych wymiarach:

  1. Otwartości,

  2. Dyrektywności.


Otwarty kontra ostrożny

Otwartość to gotowość i chęć, z jaką osoba na zewnątrz pokazuje emocje lub uczucia i rozwija relacje międzyludzkie.


Często opisuje się ludzi otwartych jako zrelaksowanych, ciepłych, reagujących, nieformalnych i przystojnych. Zwykle są zorientowani na relacje, a w rozmowach z innymi dzielą się osobistymi uczuciami oraz opowiadają historie i anegdoty. Zwykle są elastyczni w kwestii czasu i opierają swoje decyzje bardziej na intuicji i opiniach niż na twardych faktach i danych. Mogą również zachowywać się dramatycznie i udzielać natychmiastowej niewerbalnej informacji zwrotnej w rozmowie.


Z kolei osoby ostrożne są powszechnie postrzegane jako formalne i ułożone. Są bardziej zdystansowane w swoich relacjach międzyludzkich. Bardziej prawdopodobne jest, że postępują zgodnie z literą prawa i starają się opierać swoje decyzje na zimnych, twardych faktach. Osoby ostrożne są zwykle bardzo zorientowane na zadania i zdyscyplinowane w czasie. W przeciwieństwie do ludzi otwartych, ukrywają swoje osobiste uczucia w obecności innych.


Dyrektywny a zależny

Rozważmy teraz drugi wymiar — dyrektywność. Odnosi się to do poziomu kontroli i siły, jaką dana osoba próbuje sprawować nad sytuacjami lub innymi ludźmi.


Ludzie dyrektywni mają tendencję do „rozwiązań siłowych”, przejmowania inicjatywy społecznej i tworzenia silnego pierwszego wrażenia. To ludzie żyjący w szybkim tempie, podejmujący szybkie decyzje i akceptujący ryzyko. Łatwo stają się niecierpliwi wobec innych, którzy nie mogą nadążyć za ich szybkim tempem. Są ludźmi aktywnymi, dużo mówią i wydają się pewni siebie oraz dominujący. Ludzie dyrektywni chętnie wyrażają swoje opinie i dobitnie formułują swoje stwierdzenia.


Na przeciwległym krańcu tego spektrum znajdują się osoby zależne, które sprawiają wrażenie cichych i powściągliwych. Wydają się wspierać innych, i mają tendencję do dbałości o bezpieczeństwo — poruszają się powoli, medytują nad swoimi decyzjami i unikają ryzyka. Zadają pytania i więcej słuchają niż mówią. Zastrzegają sobie swoje opinie i wygłaszają nieśmiałe oświadczenia, kiedy muszą zająć stanowisko.