top of page

Inteligencja Emocjonalna vs. Coaching - Goleman pdf


Inteligencja Emocjonalna Goleman pdf - Empowerment Coaching Kraków Blog

Uczestniczenie w coachingu, czy to w roli coachee, czy też w roli coacha, zwiększa emocjonalne i społeczne kompetencje liderów. Zobaczmy w jaki sposób coaching oraz inteligencja emocjonalna łączą się. Badania jednoznacznie pokazują, że wysoka inteligencja emocjonalna zapewnia menedżerom znaczną przewagę skuteczności. W rzeczywistości w przewidywaniu wybitnych wyników, inteligencja emocjonalna jest dwa razy ważniejsza, niż zdolności poznawcze.


Badania pokazują, że inteligencja emocjonalna i społeczna odpowiadają za ponad 85 procent przypadków wybitnych liderów (Daniel Goleman i Hay Group).


Jak coaching zwiększa inteligencję emocjonalną

Coraz częściej duże i małe organizacje uświadamiają sobie głęboki wpływ, jaki kultura coachingowa wywiera na „potrójny wynik” – ludzi, planetę i zysk – i decydują się na wysłanie swoich menedżerów na kursy coachingowe.


W latach 70. i 80. pionierzy coachingu biznesowego i przywództwa, Tim Gallwey i Sir John Whitmore, połączyli koncepcje wysokowydajnego coachingu sportowego z podstawowymi elementami psychologii transpersonalnej, aby opracować podejście do coachingu wydajności w pracy (ang. performance coaching), które jest raczej transformacyjne, niż transakcyjne.


W swojej bestsellerowej książce Coaching for Performance Sir John pokazuje, że ​​prawdziwy coaching to praktyka inteligencji emocjonalnej. Jest to zachowanie, a nie zestaw umiejętności. I podkreśla, że ​​istotą dobrego coachingu jest budowanie świadomości i odpowiedzialności. Wystarczy przeczytanie tej przełomowej książki, aby zrozumieć, że prawdziwy coaching, to coś więcej niż coaching. To sposób bycia – emocjonalnie inteligentny styl zarządzania. Aby mieć wpływ na innych i skutecznie z nimi współpracować oraz przyczyniać się do rozwoju i wydajności organizacji, liderzy muszą wiedzieć, co się wokół nich dzieje, rozumieć, czego doświadczają w danej chwili, jak również potrafić "wejść w czyjeś buty". Co najważniejsze, przywódcy muszą nauczyć się, jak rozpoznawać swoje wewnętrzne sygnały i rozumieć, w jaki sposób ich emocje wpływają na nich i na osoby wokół nich.


„Wierzę, że inteligencja emocjonalna i coaching są nierozłączne; że ludzie inteligentni emocjonalnie mają tendencję do zachowywania się w sposób coachingowy, nawet jeśli nie uczestniczyli w kursie coachingowym”. Sir John Whitmore

Świadomość jest podstawą inteligencji emocjonalnej

Od 50 lat organizacje działają w erze informacji, gdzie kapitał intelektualny jest ceniony jako klucz do zysku. Jednak najbardziej zaawansowane organizacje wychodzą poza informację i intelekt w nową rzeczywistość operacyjną: Erę Świadomości. Po przekroczeniu tej ekscytującej granicy przewagi konkurencyjnej liczy się przede wszystkim kapitał kulturowy oraz wysoka inteligencja emocjonalna i społeczna. I to zmienia zasady gry. W Erze Świadomości menedżerowie i liderzy zachowują się jak inteligentna emocjonalnie osoba, która docenia innych i pomaga im poczuć się wyjątkowo, a przede wszystkim pomaga im uwierzyć w siebie. Tacy menadżerowie mają to, co nazywamy „coachingowym stylem przywództwa”.


Szkolenie liderów w zakresie stosowania transformacyjnego podejścia coachingowego jest najpotężniejszym sposobem rozwijania czterech podstawowych elementów inteligencji emocjonalnej, które mają wpływ na wysokie wyniki:

  1. samoświadomości,

  2. samozarządzania,

  3. świadomości społecznej,

  4. zarządzania relacjami.Wszystko zaczyna się od świadomości:


To zrozumienie, dlaczego robisz to, co robisz. To zdolność rozpoznawania swoich indywidualnych tendencji, wewnętrznych impulsów i uprzedzeń, aby samodzielnie i dojrzale zarządzać emocjami, osądami i reakcjami. To poprawianie swojej skuteczności, poprzez mądre zarządzanie sobą i pokonywanie swoich wewnętrznych przeszkód. To świadomość swoich talentów i umiejętne z nich korzystanie.

ŚWIADOMOŚĆ INNYCH

To zauważenie człowieka, który jest w twoim zespole - nie "zasobu". To zdolność dostrzegania jego mocnych stron, motywacji i obaw, aby dojrzale zarządzać relacjami oraz inspirować. To współpraca, a nie "command and control". To praca na poprawianiem swoich umiejętności społecznych poprzez ciekawość, słuchanie i zrozumienie osób, z którymi pracujesz.

ŚWIADOMOŚĆ ORGANIZACJI

To wywieranie pozytywnego wpływu na kulturę organizacji. To zdolność dopasowywania celów indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych. To rozwijanie podejścia coachingowego, które prowadzi do wysokiej wydajności, ciągłego uczenia się oraz indywidualnej satysfakcji.


„W twoim umyśle zawsze rozgrywa się Wewnętrzna Gra, bez względu na to, w jaką grę zewnętrzną grasz. To, jak bardzo jesteś świadomy tej gry, może zadecydować o sukcesie lub porażce”. Tim Gallwey, twórca The Inner Game


Inteligencja Emocjonalna Goleman pdf - 2

Znaczenie inteligencji emocjonalnej w przywództwie

W roku 1998 Daniel Goleman (autor bestsellerowej książki "Inteligencja emocjonalna"), w artykule opublikowanym w Harvard Business Review zapytał: „Co czyni lidera?” (tłum. z ang. What makes a leader?) Możesz pobrać bezpłatnie ten artykuł w formacie pdf klikając na poniższy przycisk.


Daniel Goleman-Co czyni lidera
.pdf
Pobierz PDF • 208KB

Goleman zauważył, że tradycyjne cechy przywódcze, takie jak inteligencja, wytrzymałość, determinacja i wizja, nie są pełną historią udanego przywództwa.


Artykuł Golemana wzbudził zainteresowanie największej na świecie firmy medycznej Johnson & Johnson, która postanowiła przeprowadzić ankietę wśród 1 415 swoich pracowników w 37 krajach. Swoją ocenę menedżera oparli na modelu kompetencji przywódczych J&J oraz modelu ESCI (ang. Emotional and Social Competency Inventory) opracowanym na przez Richarda Boyatzis, Daniela Goleman i Hay Group.


Badanie Johnson & Johnson potwierdziło, że menedżerowie osiągający wysokie wyniki biznesowe, uzyskiwali wyższe oceny w zakresie społecznym, emocjonalnym i relacyjnym, a one w bezpośredni sposób odnoszą się do inteligencji emocjonalnej. Najlepsi liderzy mieli znacznie więcej „kompetencji emocjonalnych”, niż ich rówieśnicy.


Goleman potwierdził to również w swoich badaniach przeprowadzonych w blisko 200 dużych, globalnych firmach. Bez wysokiego stopnia inteligencji emocjonalnej człowiek może mieć pierwszorzędne wykształcenie i wyszkolenie, przenikliwy umysł i nieskończony zasób dobrych pomysłów, ale nadal nie będzie świetnym liderem.

Badania Golemana wykazały, że liderzy osiągający wysokie wyniki wyróżniają się wysokim stopniem inteligencji emocjonalnej. I pokazały bezpośrednie powiązania między inteligencją emocjonalną, a wymiernymi wynikami biznesowymi.Związek inteligencji emocjonalnej z coachingiem

Co ważne. Goleman twierdzi, że inteligencję emocjonalną można rozwijać. Opisał to w swoich kolejnych książkach. Jest to kompetencja, której można się uczyć, a najlepszą metodą do jej praktykowania i rozwijania jest ... coaching!


“Dobrą wiadomością na temat inteligencji emocjonalnej jest to, że można się jej uczyć i można się jej nauczyć. Osobiście uważam, że coaching jest najlepszą metodą.” Daniel Goleman

Ja ze swej praktyki coacha mogę tylko potwierdzić, że każdy kontrakt coachingowy jest dla mnie rozwijający. Nieustannie, niezmiennie uczę się czegoś nowego, choć wydawać by się mogło, że to tylko Klient korzysta ze współpracy z coachem. Naprawdę tak nie jest.


Następuje to poprzez moją auto-refleksję i m.in. sprawia, że następnym razem potrafię szybciej i dokładniej usłyszeć to, co jest ważne. Zwłaszcza to, co często przez Klienta nie jest wypowiedziane (bo jeszcze nie jest uświadomione).


A słuchanie nie odbywa się tylko uszami. Ja odbieram ten proces jako słuchanie "całym sobą". Można próbować rozbierać to na elementy i wymieniać: obserwowanie wyrazu twarzy, ruchów ciała, zwracanie uwagi na ton głosu, wyraz oczu. Ale ja odbieram to jako przepływ całościowej energii pomiędzy dwoma osobami i sądzę, że również Klient bardzo wyraźnie czuje, kiedy Coach "naprawdę słucha".

Zobacz także:Coaching motywacyjny - jak dobry coach motywacyjny wspiera klientów w rozwijaniu umiejętności osiągania celów

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page