Coaching, a Inteligencja Emocjonalna


Empowerment Coaching Kraków Blog-Coaching-a-Inteligencja-Emocjonalna 1

Uczestniczenie w coachingu, czy to w roli coachee, czy też w roli coacha, zwiększa emocjonalne i społeczne kompetencje liderów. Zobaczmy w jaki sposób coaching oraz inteligencja emocjonalna łączą się. Badania jednoznacznie pokazują, że wysoka inteligencja emocjonalna zapewnia menedżerom znaczną przewagę skuteczności. W rzeczywistości w przewidywaniu wybitnych wyników, inteligencja emocjonalna jest dwa razy ważniejsza, niż zdolności poznawcze. Badania pokazują, że inteligencja emocjonalna i społeczna odpowiada za ponad 85 procent „przypadków gwiazd” wśród czołowych liderów (Daniel Goleman i Hay Group).


Jak umiejętności coachingowe zwiększają inteligencję emocjonalną

Coraz częściej duże i małe organizacje uświadamiają sobie głęboki wpływ, jaki kultura coachingowa wywiera na „potrójny wynik” – ludzi, planetę i zysk – i decydująsię na wysłanie swoich menedżerów na kursy coachingowe.


W latach 70. i 80. pionierzy coachingu biznesowego i przywództwa, Tim Gallwey i Sir John Whitmore, połączyli koncepcje wysokowydajnego coachingu sportowego z podstawowymi elementami psychologii transpersonalnej, aby opracować podejście do coachingu wydajności w pracy (ang. performance coaching), które jest raczej transformacyjne, niż transakcyjne.


W swojej bestsellerowej książce Coaching for Performance Sir John pokazuje, że ​​prawdziwy coaching to praktyka inteligencji emocjonalnej. Jest to zachowanie, a nie zestaw umiejętności. I podkreśla, że ​​istotą dobrego coachingu jest budowanie świadomości i odpowiedzialności. Wystarczy przeczytanie tej przełomowej książki, aby zrozumieć, że prawdziwy coaching, to coś więcej niż coaching. To sposób bycia – emocjonalnie inteligentny styl zarządzania. Aby mieć wpływ na innych i skutecznie z nimi współpracować oraz przyczyniać się do rozwoju i wydajności organizacji, liderzy muszą wiedzieć, co się wokół nich dzieje, rozumieć, czego doświadczają w danej chwili, jak również potrafić "wejść w czyjeś buty". Co najważniejsze, przywódcy muszą nauczyć się, jak rozpoznawać swoje wewnętrzne sygnay i rozumieć, w jaki sposób ich emocje wpływają na nich i na osoby wokół nich.


„Wierzę, że inteligencja emocjonalna i coaching są nierozłączne; że ludzie inteligentni emocjonalnie mają tendencję do zachowywania się w sposób coachingowy, nawet jeśli nie uczestniczyli w kursie coachingowym”. Sir John Whitmore

Świadomość jest podstawą inteligencji emocjonalnej

Od 50 lat organizacje działają w erze informacji, gdzie kapitał intelektualny jest ceniony jako klucz do zysku. Jednak najbardziej zaawansowane organizacje wychodzą poza informację i intelekt w nową rzeczywistość operacyjną: Erę Świadomości. Po przekroczeniu tej ekscytującej granicy przewagi konkurencyjnej liczy się przede wszystkim kapitał kulturowy oraz wysoka inteligencja emocjonalna i społeczna. I to zmienia zasady gry. W Erze Świadomości menedżerowie i liderzy zachowują się jak inteligentna emocjonalnie osoba, która docenia innych i pomaga im poczuć się wyjątkowo, a przede wszystkim pomaga im uwierzyć w siebie. Tacy menadżerowie mają to, co nazywamy „coachingowym stylem przywództwa”.


Szkolenie liderów w zakresie stosowania transformacyjnego podejścia coachingowego jest najpotężniejszym sposobem rozwijania czterech podstawowych elementów inteligencji emocjonalnej, które mają wpływ na wysokie wyniki:

  1. samoświadomości,

  2. samozarządzania,

  3. świadomości społecznej,

  4. zarządzania relacjami.

(Forbes, 2001).


Wszystko zaczyna się od świadomości:


ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE – to zrozumienie, dlaczego robisz to, co robisz. To zdolność rozpoznawania swoich indywidualnych tendencji, wewnętrznych impulsów i uprzedzeń, aby samodzielnie i dojrzale zarządzać emocjami, osądami i reakcjami. To poprawianie swojej skuteczności, poprzez mądre zarządzanie sobą i pokonywanie swoich wewnętrznych przeszkód. To świadomość swoich talentów i umiejętne z nich korzystanie.