top of page

Coaching motywacyjny - jak dobry coach motywacyjny wspiera klientów w rozwijaniu umiejętności osiągania celów


dobry coach motywacyjny - sekrety skutecznego wpływu

W dzisiejszym świecie i zawrotnym tempie życia, poszukiwanie motywacji i wsparcia może być kluczowe dla osiągnięcia sukcesu, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wśród ogromnej ilości opcji i profesjonalistów oferujących wsparcie, pojawia się pytanie: kim jest naprawdę dobry coach motywacyjny?


W tym artykule odpowiemy na to pytanie i na samym wstępie chcemy zaznaczyć, że nie mamy tu na myśli mówcy motywacyjnego. Mówimy o sytuacji, kiedy dana osoba otrzymuje regularne, indywidualne wsparcie, które ma ją doprowadzić do realizacji celu. Choć pewnie coach mógłby też występować w roli mówcy i dzięki swojemu wystąpieniu wpływać na motywację słuchaczy.

 


Dobry coach motywacyjny - co odróżnia go od innych?

Zobaczmy zatem co wyróżnia prawdziwego profesjonalistę w tej dziedzinie. Co sprawia, że klienci coachingu indywidualnego są zadowoleni ze współpracy i chętnie polecają proces coachingowy swoim znajomym jako bardzo skuteczną metodę rozwoju osobistego?


1. Skuteczne budowanie relacji

Dobry coach potrafi słuchać, empatyzować i dostosować podejście do indywidualnych potrzeb klienta. To nie tylko ekspert w swojej dziedzinie, ale także mistrz budowania zaufania i relacji.


2. Umiejętność wyzwalania potencjału

Coach motywacyjny nie tylko pracuje nad motywacją klienta, ale również umożliwia mu odkrycie pełni własnego potencjału. To osoba, która kieruje uwagę na mocne strony i wspiera ich pełne wykorzystanie.


3. Koncentracja na celach i działaniach

Skuteczny coach motywacyjny pomaga klientowi zdefiniować swoje cele i konkretny plan działania. Wspiera go w przełamywaniu barier, zapewniając pomoc na każdym kroku.


4. Inspirująca motywacja i wsparcie

Dobry coach nie tylko dostarcza dostarcza narzędzi do pracy nad motywacją, ale także jest inspiracją samą w sobie. Poprzez swoje doświadczenie i pozytywne podejście, podnosi motywację do działania.


5. Stałe doskonalenie

Idealny coach motywacyjny dba również o własny rozwój, nieustannie poszerzając wiedzę, umiejętności i techniki pracy, aby być najlepszym wsparciem dla swoich klientów. Zwykle posiada odpowiednie certyfikacje i należy do jednej z wiodących organizacji , np. International Coach Federation (ICF) lub European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Właściwy wybór partnera w rozwoju to kluczowy krok na drodze do osiągnięcia celów w życiu. To osoba, która inspiruje i kieruje ku wymiernym rezultatom. Znalezienie takiego partnera może stać się impulsem do osiągnięcia celów i marzeń w różnych dziedzinach życia oraz przełamania własnych ograniczeń.


Czego profesjonalny business coach nie robi?

Międzynarodowe organizacje ustalają standardy, których coachowie zobowiązani są przestrzegać. W ramach tych standardów szczególnie duży nacisk kładziony jest na etykę pracy, jak również definiowane są granice, których przekraczać nie wolno. Pomijając sferę technik i metod stosowanych w ramach poszczególnych spotkań oraz konkretnych zachowań, które stanowią ewidentne błędy w sztuce (piszemy o tym w dedykowanej sekcji pt. "7 najgroźniejszych błędów coacha"), podajemy tu listę najważniejszych rzeczy, których prawdziwy profesjonalista nie robi.

  • Nie narzuca własnych, opinii, przekonań i wartości. Jego najważniejszym zadaniem jest pomóc klientowi znaleźć swoje własne odpowiedzi oraz odkryć swoją wewnętrzną motywację. Każdy proces jest bardzo indywidualną podróżą i każda taka relacja jest unikalna. Głównym zadaniem osoby prowadzącej sesje coachingowe jest zachowanie bezstronności, nieocenianie i stworzenie możliwej komfortowej, opartej na pełnym zaufaniu atmosfery. Ale w żaden sposób nie wolno narzucać rozwiązań, a nawet ich podpowiadać.

  • Nie stosuje nieetycznych praktyk. Jedną z najważniejszych zasad jest gwarancja 100% poufności. Bez niej nie można zbudować prawdziwego zaufania. Prawdziwy profesjonalista zawsze dochowuje tej zasady i nigdy nie dzieli się z innymi osobami ani tematami ani przebiegiem prowadzonych sesji, ani nawet wynikającymi z nich wnioskami nt. osobowości lub słabych stron podopiecznego. Ponadto nigdy nie wykorzystuje relacji coachingowej do uzyskania dodatkowych korzyści dla siebie (w postaci np. nowych kontraktów lub cennych informacji handlowych).

  • Nie składa obietnic bez pokrycia. W momencie uzgadniania kontraktu, osoba prowadząca proces jasno komunikuje zasady współpracy i precyzyjnie określa role każdej ze stron. W związku z tym nie może gwarantować 100% skuteczności i składać obietnic rozwiązania wszelkich możliwych problemów, ponieważ za ostateczne wyniki współpracy odpowiedzialny jest coachee. Profesjonalny coach jest uczciwy i nie daje fałszywych nadziei. Podejmuje się poprowadzenia tematów, w których ma doświadczenie.

  • Nie przekracza granic relacji z klientem i okazuje mu szacunek. Chociaż taka relacja może być bardzo intymna, profesjonalista zawsze pamięta o zachowaniu profesjonalnego dystansu i nie przekraczaniu granic swojego zawodu (np. relacja mentoringowa może być dużo bardziej przyjacielska, nawet po zakończeniu współpracy). W procesie współpracy okazuje szacunek, nie spóźnia się na sesje, nie przerywa ich, nie zmienia ich terminów, zwraca się do podopiecznego w sposób, który mu odpowiada.

Podsumowując, najlepszy coach to nie tylko osoba o szerokiej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu, ale przede wszystkim człowiek o wysokiej etyce i profesjonalista, który przestrzega etyki zawodowej, a jego najważniejszym zadaniem jest dobro swojego coachee.


Coaching motywacyjny to świetna motywacja zarówno dla rozwoju pracowników, jak i całego biznesu

Jak widać, możliwość współpracy z prawdziwym zawodowcem przynosi wiele korzyści. Można z nich skorzystać zarówno prywatnie, jak i dzięki programom coachingowym organizowanym przez firmy dla swoich pracowników. To skuteczna metoda rozwoju pracowników i organizacji, ponieważ oferuje wiele korzyści dla obu stron. Dzięki obopólnej współpracy następują oczekiwane i trwałe zamiany, zarówno w zachowaniach, jak i w obszarze kompetencji oraz wzrostu samoświadomości coachee. Oto kilka powodów, dlaczego coaching biznesowy to świetna metoda rozwoju zarówno pracowników, jak i organizacji:


Trener motywacyjny stosuje indywidualne podejście

Coaching biznesowy w miejscu pracy zapewnia spersonalizowane podejście, skoncentrowane na konkretnych potrzebach pracownika. Coach pracuje z pracownikami na indywidualnym poziomie, identyfikując ich aspiracje, mocne strony i obszary wymagające poprawy. To umożliwia pracownikom wzrost z wykorzystaniem swoich unikalnych zdolności.

Trener motywacyjny zwiększa zaangażowanie dzięki rozwijaniu motywacji do działania

Dzięki regularnym sesjom coachingowym pracownicy czują się doceniani i wspierani, co przekłada się na większe zaangażowanie w wykonywane zadania. Pracownicy są bardziej skłonni do wkładania większego wysiłku i angażowania się w strategie organizacji.

Trener biznesu potrafi zmotywować do większej efektywności pracy

Pracownicy doskonalą zarówno umiejętności zawodowe, jak i osobiste, co przekłada się na większą efektywność w pracy. Coach biznesowy pomaga pracownikom w identyfikacji i przezwyciężeniu przeszkód, które mogą utrudniać osiąganie wyznaczonych targetów. Poprzez eliminowanie barier i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej wyposaża pracowników w narzędzia do uzyskania lepszych wyników i wyższej jakości.

Dba o przyśpieszony rozwój i motywowanie liderów

Coaching w biznesie jest skutecznym narzędziem rozwoju liderów. I to na wszystkich szczeblach. Stosując różne strategie coachowie pomagają kierownikom i menedżerom w rozwinięciu umiejętności przywódczych. Dzięki identyfikacji mocnych stron i obszarów, które wymagają poprawy, przyczyniają się do rozwoju liderów, a ci w efekcie tworzą skuteczne zespoły na każdym etapie swojej kariery.

Jak dobry psycholog szuka sposobów na poprawę zdolności poznawczych i komunikacji

Takie wsparcie może również poprawić komunikację w organizacji. Coachowie umożliwiają pracownikom rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, takich jak jasne wyrażanie swoich myśli i oczekiwań, skuteczne słuchanie innych i rozwiązywanie konfliktów. Poprawa komunikacji w organizacji jest katalizatorem lepszej współpracy między pracownikami i sprzyja efektywnemu rozwiązywaniu problemów.

Nawet w trybie online potrafi zobaczyć co wpływa na motywację wewnętrzną Klienta

Pandemia Covid-19 wpłynęła na zmianę trybu i kultury pracy. Dzisiaj praca w trybie zdalnym lub hybrydowym jest już czymś zupełnie naturalnym. Jeszcze kilka lat temu było to nie do pomyślenia. To sprawiło, że również coaching przeniósł się do Internetu. Dostępne już badania pokazują, że nie wpłynęło to na jakość takiej współpracy. To niesie ze sobą ogromne korzyści. Nieważne, czy miejscem Twojej pracy jest Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Gdańska, Szczecin, czy też pracujesz za granicą lub z home office znajdującego się w dowolnym miejscu świata. W żaden sposób nie stanowi to blokady w realizowaniu swoich celów rozwojowych.


Praca nad Motywacją do Działania - Podsumowanie Wniosków

Podsumowując, coaching biznesowy to świetna metoda rozwoju pracowników i organizacji, a coaching motywacyjny może być stosowany w bardzo różnych obszarach. Działa nie tylko w przypadku braku motywacji.


Oferuje bowiem indywidualne podejście, zwiększa zaangażowanie, poprawia efektywność, pozwala szybciej realizować zamierzone cele, rozwija liderów w obszarze skutecznego zarządzania, poprawia komunikację i daje wręcz nieograniczone możliwości wybrania dobrego coacha online na terenie całej Polski, a nawet świata. Taka metoda rozwoju, zwłaszcza liderów, jest inwestycją, która przekłada się na sukces zarówno dla pracowników, jak i dla całej firmy. Nagroda, która przychodzi jest zdecydowanie warta podjęcia takiego wysiłku.


Zobacz także:


75 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page