top of page

Dobry Coach Motywacyjny - Sekrety Skutecznego Wpływu i Inspiracji


dobry coach motywacyjny - sekrety skutecznego wpływu

W dzisiejszym tempie życia, poszukiwanie motywacji i wsparcia może być kluczowe dla osiągnięcia osobistego rozwoju i sukcesu. Wśród ogromnej ilości opcji i profesjonalistów oferujących wsparcie, pojawia się pytanie: kim jest naprawdę dobry coach motywacyjny?


Dobry Coach - co odróżnia go od innych?

Zobaczmy zatem co wyróżnia prawdziwego profesjonalistę w dziedzinie coachingu.

Co sprawia, że klienci coachingu są zadowoleni ze współpracy i chętnie polecają proces coachingowy swoim znajomym jako bardzo skuteczną metodę rozwoju osobistego?


1. Skuteczne budowanie relacji

Idealny coach to nie tylko ekspert w swojej dziedzinie, ale także mistrz budowania zaufania i relacji z klientem. Dobry coach potrafi słuchać, empatyzować i dostosować podejście do indywidualnych potrzeb klienta.


2. Umiejętność wyzwalania potencjału

Coach motywacyjny nie tylko motywuje, ale i pomaga klientowi odkryć własny potencjał oraz wyciąga go na światło dzienne. To osoba, która kieruje uwagę klienta na jego mocne strony i wspiera w ich rozwijaniu.


3. Koncentracja na celach i działaniach

Skuteczny coach motywacyjny pomaga w wyznaczaniu jasnych celów i planów działania. Wspiera klienta w przełamywaniu barier, zapewniając wsparcie na każdym kroku.


4. Inspirująca motywacja i wsparcie

Dobry coach nie tylko dostarcza narzędzi motywacyjnych, ale także jest inspiracją samą w sobie. Poprzez swoje doświadczenie i pozytywne podejście, motywuje klienta do działania.


5. Stałe doskonalenie

Idealny coach motywacyjny dba również o własny rozwój, nieustannie poszerzając wiedzę, umiejętności i techniki pracy, aby być najlepszym wsparciem dla swoich klientów. Zwykle posiada odpowiednie certyfikacje i należy do jednej z wiodących organizacji zrzeszających coachów, np. International Coach Federation (ICF) lub European Mentoring and Coaching Council (EMCC). Wybór dobrego coacha motywacyjnego to kluczowy krok na drodze do osiągnięcia celów osobistych i zawodowych. To osoba, która nie tylko motywuje, ale również wspiera, inspiruje i kieruje ku sukcesowi. Znalezienie takiego partnera może stać się impulsem do osiągnięcia życiowych marzeń i przełamania własnych ograniczeń.


Czego idealny coach nie robi?

Międzynarodowe organizacje zrzeszające coachów ustalają standardy, których coachowie zobowiązani są przestrzegać. W ramach tych standardów szczególnie duży nacisk kładziony jest na etykę pracy, jak również definiowane są granice, których coachowi przekraczać nie wolno. Pomijając sferę technik i metod stosowanych w ramach poszczególnych sesji coachingowych oraz konkretnych zachowań coacha, które stanowią ewidentne błędy w sztuce (piszemy o tym w dedykowanej sekcji pt. "7 najgroźniejszych błędów coacha"), podajemy tu listę najważniejszych rzeczy, których zawodowy coach nie robi.

  • Nie narzuca klientowi własnych, opinii, przekonań i wartości. Najważniejszym zadaniem dobrego coacha jest pomóc klientowi znaleźć jego własne i najlepsze dla niego odpowiedzi. Każdy proces coachingowy jest bardzo indywidualną podróżą i w każda relacja jest unikalna. Głównym zadaniem osoby prowadzącej sesje coachingowe jest zachowanie bezstronności, nieocenianie i stworzenie możliwej komfortowej, opartej na pełnym zaufaniu atmosfery. Ale w żaden sposób nie wolno narzucać rozwiązań, a nawet ich podpowiadać.

  • Nie stosuje nieetycznych praktyk. Jedną z najważniejszych zasad jest gwarancja 100% poufności. Bez niej nie można zbudować prawdziwego zaufania. Prawdziwy profesjonalista zawsze dochowuje tej zasady i nigdy nie dzieli się z innymi osobami tematami i przebiegiem prowadzonych sesji, ani nawet wynikającymi z nich wnioskami nt. osobowości lub słabych stron klienta. Ponadto zawodowy coach nigdy nie wykorzystuje relacji coachingowej do uzyskania dodatkowych korzyści dla siebie, np. mających na celu zdobycie nowych klientów lub cennych informacji.

  • Nie składa obietnic bez pokrycia. W momencie uzgadniania kontraktu coachingowego, osoba prowadząca coaching jasno komunikuje zasady współpracy i precyzyjnie określa role każdej ze stron. W związku z tym nie może gwarantować 100% skuteczności i składać obietnic rozwiązania wszelkich możliwych problemów, ponieważ za ostateczne wyniki współpracy odpowiedzialny jest coachee. Profesjonalny coach jest uczciwy wobec swojego klienta i nie daje fałszywych nadziei. Podejmuje się też poprowadzenia procesu, który dotyczy tematów, w których coach ma doświadczenie.

  • Nie przekracza granic relacji z klientem i okazuje mu szacunek. Chociaż relacja coachingowa może być bardzo intymna, dobry profesjonalista zawsze pamięta o zachowaniu profesjonalnego dystansu i nie przekraczaniu granic swojego zawodu (np. relacja mentoringowa może być dużo bardziej przyjacielska, niż coachingowa, nawet po zakończeniu współpracy). W procesie wspierania klienta szanuje go, nie spóźnia się na sesje, nie przerywa ich, nie zmienia ich terminów, zwraca się do klienta w sposób, który mu odpowiada.

Podsumowując, najlepszy coach to nie tylko osoba o szerokiej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu, ale przede wszystkim człowiek o wysokiej etyce i profesjonalista, który przestrzega etyki zawodowej, a jego najważniejszym celem jest dobro swojego klienta.


Coaching biznesowy to świetna metoda rozwoju pracowników i organizacji

Jak widać, możliwość współpracy z dobrym coachem przynosi wiele korzyści. Można z nich skorzystać zarówno prywatnie, jak i dzięki programom coachingowym organizowanym przez firmy dla swoich pracowników. To skuteczna metoda rozwoju pracowników i organizacji, ponieważ oferuje wiele korzyści dla obu stron. Dzięki współpracy miedzy coachem, a klientem następuję oczekiwane i trwałe zamiany, zarówno w zachowaniach, jak i w obszarze kompetencji oraz wzrostu samoświadomości coachee. Oto kilka powodów, dlaczego coaching biznesowy jest świetny zarówno dla rozwoju pracowników, jak i organizacji:


  1. Indywidualne podejście: Coaching biznesowy zapewnia spersonalizowane podejście, skoncentrowane na konkretnych potrzebach pracownika. Coach pracuje z pracownikami na indywidualnym poziomie, identyfikując ich cele, mocne strony i obszary wymagające poprawy. To pozwala pracownikom na rozwijanie umiejętności i osiąganie większej efektywności, korzystając ze swoich unikalnych zdolności.

  2. Zwiększenie zaangażowania: Dzięki regularnym sesjom coachingowym pracownicy czują się doceniani i wspierani, co przekłada się na większe zaangażowanie w wykonywane zadania. Pracownicy, którzy czują się zaangażowani, są bardziej skłonni do wkładania większego wysiłku i angażowania się w cele organizacji.

  3. Zwiększenie efektywności: dzięki coachingowi pracownicy rozwijają zarówno umiejętności zawodowe, jak i osobiste, co przekłada się na większą efektywność w pracy. Coach biznesowy pomaga pracownikom w identyfikacji i przezwyciężeniu przeszkód, które mogą utrudniać osiąganie celów. Poprzez eliminowanie barier i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej, osoba prowadząca coaching pomaga pracownikom w osiągnięciu wyższej jakości pracy i lepszych wyników.

  4. Przyśpieszony rozwój liderów: Coaching w biznesie jest skutecznym narzędziem rozwoju liderów. Coachowie pomagają kierownikom i menedżerom w rozwinięciu umiejętności przywódczych i zarządzania zespołem. Poprzez pomaganie liderom w identyfikacji ich mocnych stron i obszarów, które wymagają poprawy, coaching biznesowy jest w stanie przyczynić się do rozwoju skuteczniejszych liderów, którzy są w stanie prowadzić zespół do sukcesu.

  5. Poprawa komunikacji: Takie wsparcie może również poprawić komunikację w organizacji. Coachowie pomagają pracownikom w rozwinięciu umiejętności komunikacyjnych, takich jak jasne wyrażanie swoich myśli i oczekiwań, skuteczne słuchanie innych i rozwiązywanie konfliktów. Poprawa komunikacji w organizacji prowadzi do lepszej współpracy między pracownikami i sprzyja efektywnemu rozwiązywaniu problemów.

  6. Coaching online: pandemia Covid-19 wpłynęła na zmianę trybu i kultury pracy. Dzisiaj praca w trybie zdalnym lub hybrydowym jest już czymś zupełnie naturalnym. Jeszcze kilka lat temu było to nie do pomyślenia. To sprawiło, że również współpraca pomiędzy coachem, a klientem przeniosła się do Internetu. Dostępne już badania pokazują, że nie wpłynęło to na jakość takiej współpracy. To niesie ze sobą ogromne korzyści. Nieważne, czy miejscem Twojej pracy jest Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Gdańska, Szczecin, czy też pracujesz za granicą lub z home office znajdującego się w dowolnym miejscu świata. W żaden sposób nie wpływa to na możliwość Twojej współpracy z dobrym coachem online.

Podsumowując, coaching biznesowy to świetna metoda rozwoju pracowników i organizacji, ponieważ oferuje indywidualne podejście, zwiększa zaangażowanie, poprawia efektywność, pozwala szybciej osiągać cele, rozwija liderów, poprawia komunikację i daje wręcz nieograniczone możliwości wybrania dobrego coacha online. Dzięki regularnej pracy coachingowej, taka metoda rozwoju, zwłaszcza liderów, jest inwestycją, która przekłada się na sukces zarówno dla pracowników, jak i dla całej firmy.


Zobacz także:17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Post: Blog2_Post
bottom of page