top of page

Co sprawia, że liderki biznesu zatrudniają coacha?


Dlaczego liderki biznesu zatrudniają coacha - Empowerment Coaching Kraków

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, rola coacha staje się niezwykle istotna dla rozwoju liderów. W szczególności kobiety na czołowych stanowiskach coraz częściej korzystają z usług coachingu biznesowego. Dlaczego? To pytanie otwiera drzwi do zrozumienia istoty, znaczenia i wpływu, jaki dobry coach może mieć na rozwój osobisty i zawodowy liderki biznesu.Siła Rozwoju Osobistego w Świecie Biznesu

Liderki biznesu zatrudniają coacha z kilku następujących powodów.


1. Wsparcie w kreowaniu wizji.

Coach może pomóc liderce biznesowej wyraźnie określić cele i wizję, a także sprecyzować drogę do ich osiągnięcia. Poprzez wyzwania, pytania i refleksję, wspiera w klarowaniu priorytetów i budowaniu strategicznego podejścia do zarządzania.


2. Rozwój umiejętności przywódczych.

Rolą coacha jest nie tylko wsparcie w rozwoju umiejętności zarządzania, ale także wsłuchiwanie się w indywidualne potrzeby liderki. Kierując się tym, co najlepsze dla klientki, coach pomaga w identyfikacji obszarów do doskonalenia, budując jednocześnie pewność siebie i umiejętność efektywnego zarządzania zespołem.


3. Przełamywanie barier i ograniczeń.

Liderki biznesu często borykają się z wyzwaniami unikalnymi dla swojej pozycji. Coach to osoba, która pomaga w przełamywaniu ograniczeń, eliminowaniu blokad mentalnych i wykorzystywaniu pełnego potencjału.


4. Budowanie pewności siebie.

Coach pomaga liderkom biznesu w budowaniu pewności siebie i pewności w podejmowaniu decyzji. Działa jako wsparcie i "bezstronne lustro", dostarczając często konstruktywnej informacji zwrotnej oraz narzędzi i strategii, które pomagają zwiększyć pewność siebie i umiejętność podejmowania trafnych decyzji.


5. Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym.

Współczesne liderki pragną równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Coach może wspomóc w budowaniu tej równowagi, pomagając w ustaleniu priorytetów, tworzeniu strategii zarządzania czasem i eliminacji stresu związanego z intensywnym trybem życia.


6. Samorozwój i autorefleksja.

Coach w ogromnej mierze towarzyszy swojej klientce w nieustannym procesie samorozwoju i autorefleksji. To partner, który stymuluje myślenie strategiczne, pomaga w identyfikacji wzorców zachowań oraz odkrywaniu nowych perspektyw i możliwości. Pobudza liderki biznesu do głębszej refleksji nad swoimi wartościami, celami i sposobami działania. Pomaga im uwolnić swoje ukryte talenty i potencjał, a także identyfikować i przezwyciężać ograniczające przekonania.


Zdecydowanie się na usługi coacha biznesowego to inwestycja w siebie, rozwój swojego potencjału i klucz do osiągnięcia wyższej satysfakcji w biznesie oraz życiu osobistym.


W większości przypadków liderki biznesu decydują się na coacha nie dlatego, że mają jakieś wady czy słabości, ale dlatego, że chcą stać się jeszcze lepszymi, osiągając wyższy poziom efektywności i spełnienia zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.


Powody, aby zatrudnić coacha biznesowego

Może się również zdarzyć, że decyzja o skorzystaniu z coachingu wynika z bardzo konkretnych przyczyn, nie zawsze pozytywnych.


Oto praktyczne przykłady takich sytuacji.


Mam konkretną potrzebę

 • Regularnie nie osiągam wyników (zwykle w jednym konkretnym obszarze),

 • Chcę czegoś konkretnego (np. awansu lub wyższych zarobków),

 • Jestem sfrustrowana, wydaje mi się, że nic nie działa,

 • Nie potrafię nawiązać dobrej relacji z wybraną, ważną dla mnie osobą,

 • Mam konflikt z koleżanką z pracy,

 • Czuję się wypalona lub przytłoczona i chcę rozładować poczucie presji,

 • Potrzebne mi jest przygotowanie do awansu na wyższe stanowisko.


Zmieniły się warunki i okoliczności zewnętrzne

 • Zostałam zwolniona z pracy,

 • Zmieniam ścieżkę kariery lub zmieniam firmę,

 • Rozpoczynam swoją działalność gospodarczą,

 • Potrzebuję nowych umiejętności do mojej nowej roli (np. wystąpienia publiczne, nowy styl zarządzania, przywództwo, zarządzanie strategiczne),

 • Wracam do pracy po dłuższej przerwie.


Utknęłam


Potrzeba mi inspiracji, wsparcia lub walidacji

 • Chcę osiągnąć coś, co da mi poczucie zwycięstwa,

 • Muszę wyjść poza zamknięty krąg, w którym się teraz obracam,

 • Chciałabym poznać wzór do naśladowania,

 • Moja samoocena zależy w dużej mierze od opinii innych osób,

 • Brakuje mi silnej grupy wspierających przyjaciół,

 • Brakuje mi zaufanego powiernika, który byłby w pełni szczery,

 • Potrzebuję jasnej, obiektywnej i użytecznej informacji zwrotnej.


Ktoś inny mówi mi, że potrzebuję coacha

 • HR uruchamia program coachingowy w firmie i przydziela coachów wszystkim menedżerom wyższego szczebla,

 • HR i szef stawiają mnie na „szybkiej ścieżce awansu”,

 • Mój przyjaciel / mąż / szef powiedział mi, że powinnam dokonać zmian.


Podsumowując, liderki biznesu zatrudniają coacha, aby maksymalizować swój potencjał, rozwijać umiejętności przywódcze, budować pewność siebie, zarządzać stresem i osiągnąć sukces zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

Mogą również zwracać się o takie wsparcie w bardzo wielu konkretnych sytuacjach, zarówno zawodowych, jak i życiowych, kiedy starają się zrealizować konkretną potrzebę lub zmierzyć się z wyzwaniami, które stanęły na ich drodze.


Zobacz także:
63 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page