top of page

Coaching biznesu - sposób na rozwój firmy i pracowników


Coaching biznesowy-sposób na rozwój firmy-1-Empowerment Coaching Kraów

Wsparcie profesjonalisty w zarządzaniu własną firmą jest nieocenione. Jeśli prowadzisz firmę, jesteś prezesem lub członkiem kadry zarządzającej albo menadżerskiej oraz pragniesz, by Twoje przedsiębiorstwo prężnie się rozwijało, warto sięgnąć po coaching biznesowy. Przeprowadza go zawodowy coach biznesowy, który dokładnie przeanalizuje potrzeby firmy oraz jej sytuację i na tej podstawie zaproponuje sposób współpracy. Coach biznesowy pomaga rozwiązać problemy doraźne oraz długofalowe takie jak m.in.:


- problemy z organizacją pracy,

- zła komunikacja w firmie,

- słabe zaangażowanie pracowników,

- kłopoty z rozdzielaniem zadań między pracownikami,

- narastające konflikty w pracy,

- problemy z ustalaniem celów,

- kłopoty przełożonych z oceną pracy i przekazywaniem konstruktywnego feedbacku


Warto zaznaczyć, że tego rodzaju doradztwo jest nie tylko korzystne dla menadżerów i dyrektorów, ale również dla doświadczonych specjalistów oraz osób, które odpowiedzialne są za realizację ważnych projektów. Dobry coach biznesowy pomoże np. lepiej zarządzać własnym czasem, sprawniej zarządzać projektem lub lepiej budować relacje w pracy.


Czym jest coaching biznesu?

Doradztwo przybiera różne formy. Rodzajem pomocy, który może okazać się szczególnie przydatny właścicielom firm, menadżerom czy innym pracownikom, jest coaching biznesowy. Jest on nakierowany na wybraną firmę oraz ściśle dopasowany do jej potrzeb i struktury. Wykonuje go wykwalifikowany coach biznesowy, który pomaga rozwiązać problemy doraźnie lub długofalowo. Jego nadrzędnym celem jest umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku przez rozwój kompetencji kadry zarządzającej lub pracowników.


Coaching biznesowy to rodzaj doradztwa przeznaczonego dla każdej firmy, niezależnie od branży. We wszystkich przedsiębiorstwach jest pole do rozwoju; być może Ty i Twoi współpracownicy potrzebujecie nauczyć się, jak rozwiązywać konflikty? A może chcecie ustalić cele, do których powinna dążyć firma oraz dowiedzieć się, jak je zrealizować? W tym i wielu innych aspektach pomoże właśnie coaching! Możesz mieć pewność, że po zakończonym doradztwie zyskasz kompetencje, dzięki którym będziesz efektywniej pracować, a Twoja firma będzie się rozwijać.


Jakie problemy rozwiązuje coaching biznesu?

Współpraca z coachem biznesu to szczególnie dobry pomysł wtedy, gdy chcemy podnieść kompetencje miękkie w firmie takie jak m.in.:


- efektywne przywództwo,

- kompetencje zarządzania,

- organizacja czasu pracy i delegowanie zadań,

- komunikacja wewnętrzna i budowanie relacji z innymi ludźmi,

- współtworzenie zgranego zespołu,

- budowanie zaangażowania pracowników,

- motywowanie i inspirowanie innych,

- rozwijanie pracowników,

- dojrzała asertywność,

- zarządzanie swoim szefem.


Coaching biznesowy opiera się na założeniu, że każdą firmę tworzą ludzie. Od tego, jak przebiega ich współpraca, w dużym stopniu zależy sukces przedsiębiorstwa w branży. Dzięki rozwojowi zdolności interpersonalnych oraz umiejętności zarządzania Twoja firma może działać lepiej; pomaga w tym ustalenie z coachem biznesu odpowiednich celów i priorytetów przedsiębiorstwa.Coaching biznesu to świetna metoda rozwoju pracowników i organizacji

Dobrze przemyślany i skutecznie zrealizowany coaching może przynieść duże korzyści zarówno całej organizacji, jak i poszczególnym pracownikom. Wynika to z faktu, że firma to ludzie, a coaching koncentruje się na maksymalizacji potencjału człowieka. Uzyskane korzyści zależą od tego jakie cele zostaną najpierw wyznaczone do osiągnięcia w ramach tej metody rozwoju zarówno organizacji, jak i pracowników.


Jeżeli np. głównym celem do osiągnięcia będzie poprawa komunikacji wewnętrznej i współpracy pomiędzy działami, coach biznesowy (lub zespół coachów) będzie pomagał zarówno w analizie aktualnego stanu (np. poprzez przeprowadzenie indywidulanych wywiadów lub badania satysfakcji całej grupy pracowników), a następnie będzie proponował na poziomie systemowym odpowiednie rozwiązania dla zidentyfikowanych problemów .


Na poziomie pracownika, coach biznesowy może pracować indywidualnie z szefami poszczególnych działów i rozwijać ich kompetencje komunikacji interpersonalnej, w szczególności umiejętność słuchania. W zależności od gotowości i chęci prezesa danej organizacji, coach biznesowy może również pracować z nim indywidualnie i wspierać go w tematach, które są dla niego najważniejsze. Bardzo często ta indywidualna współpraca pomiędzy prezesem, a coachem biznesowym przynosi ogromne, widoczne gołym okiem korzyści dla całej organizacji.


Indywidualny coaching dla menadżerów i dyrektorów

Aby przeprowadzić w firmie zamierzoną zmianę, warto zaczynać od zmiany postaw i podniesienia odpowiednich kompetencji na możliwie najwyższym poziomie zarządczym. Niestety, bardzo często dyrektorzy i menadżerowie żyją w przekonaniu, że to z pracownikami jest coś nie tak - a sami nie potrafią (lub nie chcą) przyznać, że zmiana powinna się rozpocząć od nich.


Indywidualny coaching dla menadżerów i dyrektorów może być świetną metodą rozwoju kompetencji miękkich wybranych (lub wszystkich) liderów danej organizacji, Taki coaching dla menadżerów może dotyczyć bardzo różnych aspektów. Może to być coaching przywództwa, ale równie dobrze coach biznesowy może pracować nad lepszym samopoznaniem siebie przez danego lidera lub wypracowaniem stylu zarządzania, który będzie autentyczny i dla danego lidera najbardziej naturalny. Może to być również poznanie stylu przywództwa sytuacyjnego, o którym piszemy szeroko na naszym portalu. Wszystko zależy od tego jakie cele do osiągnięcia zostaną dla coachingu biznesowego zdefiniowane.Coaching biznesowy-Pytanie Coachingowe-2-Empowerment Coaching Kraków


Coaching dla pracowników

Coaching biznesowy niekoniecznie dotyczy tylko liderów biznesowych. Również osoba na samodzielnym stanowisku może być objęta wsparciem coacha biznesowego. Najczęściej dotyczy to liderów ważnych projektów lub specjalistów o dużym potencjale rozwoju oraz pracowników, którzy przygotowywani są do awansu na stanowisko kierownicze.


Inną formą coachingu dla pracowników może być coaching grupowy zogniskowany wokół wybranego tematu. Wtedy coach biznesowy prowadzi grupy pracowników i przy użyciu odpowiednich metod, technik i narzędzi pomaga członkom grupy rozwijać określone kompetencje.


Jedynym realnym ograniczeniem przeprowadzenia coachingu dla całej populacji pracowników są koszty. Ale i na to jest sposób, o którym piszemy w poniższym rozdziale pt. "Budowanie kultury coachingu w organizacji".Coaching online zdobywa świat

Pandemia Covid-19 w sposób zupełnie nieoczekiwany wpłynęła na zmianę stylu pracy. Dziś praca w trybie zdalnym lub w trybie hybrydowym jest już czymś zupełnie naturalnym. Ta generalna zmiana stylu pracy wpływa bardzo mocno na wiele obszarów życia zawodowego. M.in. stawia zupełnie inne wyzwania przed liderami, którzy zarządzają zespołami pracującymi w trybie zdalnym.


Ale praca online spowodowała również, że zmienił się sposób szkolenia pracowników i sposób rozwijania talentów w organizacji. Rozwój w trybie online również staje się standardem. Dotyczy to również coachingu. Coaching online zdobywa świat - piszemy o tym szerzej w jednym z naszych felietonów. W wyniku zmiany stylu pracy w niezwykle szybkim tempie rozwinął się sektor usług coachingowych online. A co najważniejsze, dostępne już są konkretne badania, które pokazują, że coaching online zupełnie nie traci na jakości w porównaniu z coachingiem indywidualnym twarzą w twarz. Potwierdzają one, że coaching online jest skuteczny, i co więcej niesie ze sobą dodatkowe korzyści, które pomagają liderom biznesowym lepiej się odnaleźć w tym nowym trybie pracy oraz w świecie VUCA.


Coaching kariery zawodowej

Szczególnym rodzajem coachingu biznesowego jest coaching kariery zawodowej. Z reguły korzystają z niego osoby na stanowiskach kierowniczych. Ale w dzisiejszym świecie nieograniczonych możliwości, coaching kariery może być pomocny dla każdego. Celem tego coachingu jest zaprojektowanie najbardziej satysfakcjonującej ścieżki przyszłej kariery zawodowej, opracowanie konkretnego planu i jego realizacja.


Ten rodzaj coachingu rozpoczyna jest się od dobrego poznania samego siebie: swoich osobistych wartości, zainteresowań, mocnych stron i słabych stron oraz naturalnych talentów. Często ten proces wspierany jest testem osobowości lub innymi testami psychometrycznymi. Coaching kariery pomaga jasno podsumować i opisać miejsce z którego starujemy oraz klarownie zdefiniować cel, który chcemy osiągnąć. Różnica pomiędzy tymi dwoma stanami pokaże Ci co i w których obszarach należy zrobić, aby dojść tam, gdzie chcesz. Być może w chwili obecnej jesteś w złym miejscu. Być może również propozycje, które podsuwa Ci obecna firma nie są tak naprawdę dla Ciebie.


Tak więc niewątpliwą zaletą coachingu kariery zawodowej, oprócz zaprojektowania nowej ścieżki rozwoju zawodowego, jest lepsze poznanie samego siebie i niejako przy okazji przepracowanie blokad, które do tej pory powstrzymywały Cię przed zrobieniem odważnego kroku.


Coaching biznesowy-Pytanie Coachingowe-3-Empowerment Coaching Krakówent Coaching Kraów

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Jedną z największych korzyści, które niesie ze sobą coaching biznesowy, jest zmniejszenie ryzyka wypalenia zawodowego. Intensywna praca z doradcą przyczynia się do uzyskania oraz utrzymania work – life balance, a do tego pomaga otworzyć się na różne ścieżki kariery oraz wybrać taką, jaka jest dla Ciebie najlepsza. Co więcej, daje wiedzę, jak pracować oraz zarządzać swoim czasem tak, by uniknąć przeciążenia codziennymi obowiązkami.


Jak przebiegają spotkania z coachem biznesowym?

Przebieg spotkań z coachem odbywa się w zgodzie z potrzebami usługobiorców. Mogą to być zarówno sesje indywidualne, jak i grupowe. Ich forma dopasowana jest do problemu, nad którym pracujemy oraz możliwości firmy. Przed przystąpieniem do pracy warto poinformować o swoich preferencjach i ustalić, czy dana forma pracy pomoże rozwiązać problem.


Dla przykładu: na początku współpracy nad rozwojem umiejętności przywódczych kadry zarządzającej, indywidualne sesje coachingu biznesowego mogą odbywać raz na tydzień, a każda sesja trwa od 1 do 1.5 godziny. Z czasem częstotliwość sesji coachingowych może spaść do jednej sesji na 2 tygodnie lub jednej sesji coachingowej na miesiąc - aż do ostatecznego osiągnięcia wyznaczonego celu.Budowanie kultury coachingu w organizacji

Pozytywne doświadczenia związane z coachingiem biznesowym mogą zachęcić liderów organizacji do pójścia o krok dalej i rozpoczęcia inicjatywy ogólnofirmowej, której celem będzie zbudowanie kultury coachingu w organizacji. Jeżeli większość menadżerów i dyrektorów będzie w stanie rozwinąć styl zarządzania określany mianem "Menadżer jako Coach", może to również podnieść na wyższy poziom korzyści, które płyną z zastosowania a coachingu w biznesie. Piszemy o tym szeroko na jednej ze stron naszego portalu pt. Menedżer jako Coach.


Dysponujemy również konkretnymi przykładami wdrożeń takich inicjatyw, które zakończyły się dużym i trwałym sukcesem. Nie są to przedsięwzięcia łatwe i wymagają dobrego zaprojektowania, konsekwencji w realizacji, a przede wszystkim prawdziwego zaangażowania najwyższego poziomu zarządczego w organizacji. Równocześnie jednak nasze realne doświadczenia pokazują, że każdy menadżer i dyrektor, który ma możliwość stania się coachem i zrozumienia czym jest coachingowy styl zarządzania niezwykle sobie to ceni, gdyż ma poczucie, że sam się dzięki temu rozwija. Posiadanie certyfikatu coacha nie jest też bez znaczenia jeśli chodzi o profesjonalne CV.


Być może w tym miejscu jako prezes lub szef danego działu podniosłeś brew i zadałeś sobie pytanie: Czy to nie ryzykowne? Jeśli wyszkolę swoich menadżerów i oni zdobędą certyfikat coacha biznesowego, czy nie będą chcieli odejść z firmy?


Odpowiemy na tę wątpliwość następującą anegdotą:


Rozmawiają ze sobą CFO (Chief Financial Officer) oraz CHRO (Chief HR Officer): - Jeśli wydamy te pieniądze i rozwiniemy kompetencje naszych liderów, czy nie będą chcieli odejść? - powątpiewa CFO - A co będzie jeśli nie podniesiemy ich kompetencji i oni zostaną?! - odpowiada CHRO :-)

Ponadto, dzięki wyszkoleniu certyfikowanych coachów wewnętrznych znacznie redukujemy bezpośrednie koszty finansowe budowania kultury coachingu w organizacji. Rosnąca z czasem pula coachów wewnętrznych sprawia, że praktycznie każdy pracownik może mieć dostęp do coachingu indywidualnego. Od decyzji liderów zależy kiedy i w jakim zakresie to nastąpi.


Natomiast adoptowanie przez liderów coachingowego stylu zarządzania diametralnie zmienia całą kulturę organizacji. Ma to ogromny pozytywny wpływ na komunikację wewnętrzną, współpracę oraz znacznie zwiększa zaangażowanie pracowników na wszystkich poziomach.Podsumowanie - dlaczego warto zdecydować się na coaching dla biznesu?

Coaching biznesowy to metoda, która niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwala nie tylko skutecznie zarządzać firmą czy zespołem oraz rozplanować pracę w optymalny sposób, ale umożliwia też lepsze poznanie siebie, co wpływa korzystnie na wiele sfer życia. Dzięki coachingowi dowiesz się, jakie są Twoje osobiste motywacje i zwiększysz wgląd w swój system wartości; przez to zwiększy się Twoja wiara w siebie oraz poczucie sprawczości.


Coach biznesowy może być również cennym wsparciem w każdej zmianie zawodowej lub przygotowaniu do awansu. Większość doświadczonych liderów biznesu twierdzi, że najtrudniejszą zmiana w karierze zawodowej jest pierwszy w życiu awans na stanowisko kierownicze - sytuacja, kiedy stajesz się kierownikiem lub liderem i zaczynasz odpowiadać za zespół. Taką sytuację określa się mianem "First Time Manager". I wtedy, nie tylko dobre szkolenie nt. kompetencji kierowniczych, ale również współpraca z doświadczonym coachem może być nieocenionym wsparciem. To zdecydowanie ułatwi i przyśpieszy wejście w tę nową, odpowiedzialną rolę i sprawi, że unikniesz wielu bolesnych błędów.


Praca z coachem zwiększy również Twoją motywację do działania, a do tego nauczy Cię, jak skutecznie rozwiązywać konflikty. Dzięki wsparciu coacha biznesowego będziesz mógł również stworzyć swój autentyczny styl przywództwa, dowiesz się, jak ustalać swoje priorytety, jak tworzyć zgrany zespół oraz - co bardzo ważne - jak mądrze dbać o siebie.Coaching biznesowy-Pytanie Coachingowe-4-Empowerment Coaching Kraków


Specjalny dodatek dla liderów biznesowych

Jeżeli jesteś już liderem, menadżerem, dyrektorem lub nawet prezesem i zainteresował Cię temat coachingu - serdecznie zapraszamy do skorzystania z kilku wartościowych zasobów, które są dostępne bezpłatnie na naszym portalu coachingowym.


Pierwszy z tych zasobów to kompleksowy opis, który przedstawia coachingowy styl zarządzania - zawiera szczegółowy opis tego stylu, podaje cztery konkretne techniki, które możesz zacząć stosować od zaraz, jak również podaje konkretne wskazówki kiedy coachingowego stylu zarządzania stosować NIE NALEŻY.


Drugi z tych zasobów, to wyczerpujący opis, który wyjaśnia Model Blancharda, czyli Model Przywództwa Sytuacyjnego - dowiesz się z niego między innymi jak zwiększać zaangażowanie pracowników, poznasz cztery etapy gotowości pracownika, cztery style przywództwa i zrozumiesz jakie podejście powinien stosować lider w określonych sytuacjach


Ostatnia z naszych bezpłatnych propozycji to ebook pdf pt. "Biblioteka Pytań Angażującego Lidera" - powstał w wyniku wielu sesji coachingowych prowadzonych z menadżerkami i menadżerami średniego i wyższego szczebla. W chwili obecnej ta książeczka składa się z 19 stron i zawiera ponad 40 konkretnych pytań coachingowych do zastosowania w Twojej codziennej praktyce.


Jak zwiększać zaangażowanie pracowników - bezpłatny ebook pdf


Zobacz także:Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page