Bezpieczeństwo psychologiczne w pracy, a style przywództwa


Bezpieczenstwo Psychologiczne w Pracy 1-Empowerment Coaching Kraków Blog
Photo by Getty Images

Chociaż korzyści płynące z bezpieczeństwa psychologicznego w pracy są oczywiste, nowe badanie przeprowadzone przez firmę McKinsey pokazuje, w jaki sposób liderzy, rozwijając określone umiejętności, mogą stworzyć dużo bezpieczniejsze i wydajniejsze środowisko pracy.


Kiedy pracownicy czują się komfortowo prosząc o pomoc, nieformalnie dzieląc się sugestiami lub kwestionując status quo bez obawy przed negatywnymi konsekwencjami, organizacje są bardziej skłonne do szybkich innowacji, odkrywania korzyści płynących z różnorodności i dobrego dostosowywania się do zmian — czyli tworzenia wszystkich tych możliwości, które rozwinęły się znaczenie dopiero podczas kryzysu COVID-19.


Jednak badanie McKinsey Global Survey przeprowadzone podczas pandemii potwierdza, że ​​tylko garstka liderów biznesu wykazuje pozytywne zachowania, które mogą zaszczepić klimat określany mianem bezpieczeństwa psychicznego wśród swoich pracowników.


Jak pokazują liczne wcześniejsze badania, bezpieczeństwo psychologiczne jest prekursorem adaptacyjnej, innowacyjnej wydajności — która z lolei jest potrzebna w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku — na poziomie jednostki, zespołu i organizacji. Na przykład pomyślne tworzenie „sieci zespołów” — zwinna struktura organizacyjna, która umożliwia zespołom szybkie rozwiązywanie problemów poprzez działanie poza biurokratycznymi strukturami — wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa psychologicznego.


Na szczęście najnowsze badania McKinsey sugerują, w jaki sposób organizacje mogą wspierać bezpieczeństwo psychiczne. Takie postępowanie zależy od tego, czy liderzy na wszystkich poziomach uczą się i demonstrują określone zachowania przywódcze, które pomagają rozwijać się ich pracownikom. Inwestowanie w programy rozwoju przywództwa i zwiększanie ich skali może wyposażyć liderów w ucieleśnienie tych zachowań i konsekwentnie pielęgnować bezpieczeństwo psychiczne w całej organizacji.

Recepta na przywództwo, które promuje bezpieczeństwo psychologiczne w pracy

Liderzy mogą budować bezpieczeństwo psychologiczne w pracy, tworząc odpowiedni klimat, sposób myślenia i zachowania w swoich zespołach. Z doświadczenia McKinsey wynika, że ​​ci, którzy robią to najlepiej, działają jak katalizatory, wzmacniając i umożliwiając innym liderom w zespole — nawet tym bez formalnych uprawnień — pielęgnowanie bezpieczeństwa psychicznego poprzez modelowanie ról i wzmacnianie zachowań, których oczekują od reszty zespołu.


Z badań McKinsey wynika, że ​​pozytywny klimat zespołowy — taki, w którym członkowie zespołu cenią sobie nawzajem swój wkład, dbają o siebie nawzajem i mają wkład w sposób, w jaki zespół wykonuje swoją pracę — jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo psychiczne zespołu.


Nadając ton klimatowi zespołu własnymi działaniami, liderzy zespołów mają największy wpływ na bezpieczeństwo psychiczne zespołu. Co więcej, stworzenie pozytywnego klimatu w zespole może przynieść dodatkowe korzyści w czasie zakłóceń. Badanie wykazało, że pozytywny klimat zespołowy ma silniejszy wpływ na bezpieczeństwo psychiczne w zespołach, które doświadczyły większego stopnia zmian w pracy zdalnej niż w tych, które doświadczyły mniejszych zmian podczas pandemii COVID-19. Jednak tylko 43 procent wszystkich respondentów zgłasza pozytywny klimat w swoim zespole.


Pozytywna atmosfera w zespole

Pozytywny klimat zespołowy jest najważniejszym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo psychiczne i występuje najczęściej, gdy liderzy demonstrująnajpierw zachowania wspierające, doradcze, a dopiero potem zaczynają rzucać wyzwanie swoim zespołom.


Celem badania McKinsey było sprawdzenie, które z kluczowych czterech stylów przywództwa sprzyjają pozytywnemu klimatowi zespołowemu i bezpieczeństwu psychicznemu.


Odejście od przywództwa autorytarnego