Servant Leadership (Przywództwo Służebne) - czym jest i skąd pochodzi?


Coaching Biznesowy-Servant Leadership-Czym jest
image:Thinkstock

Przywództwo służebne (ang. servant leadership), to styl przywództwa, w którym priorytetem jest rozwój, dobre samopoczucie i upodmiotowienie pracowników. Ten styl ma na celu wspieranie integracyjnego środowiska, które umożliwia wszystkim w organizacji rozwój swojego autentycznego ja.


Podczas gdy tradycyjne przywództwo koncentruje się na sukcesie firmy lub organizacji, przywództwo służebne stawia pracowników na pierwszym miejscu w rozwoju organizacji poprzez ich zaangażowanie. Prawidłowo wdrożone przywództwo służebne może pomóc w budowaniu zaufania, odpowiedzialności, rozwoju i integracji w miejscu pracy.


Zwolennicy twierdzą, że poprzez poprawę zdrowia emocjonalnego pracowników, przywó