top of page

Przywództwo Służebne - czym jest i skąd pochodzi?


Coaching Biznesowy-Servant Leadership-Czym jest
image:Thinkstock

Przywództwo służebne (ang. servant leadership), to styl przywództwa, w którym priorytetem jest rozwój, dobre samopoczucie i upodmiotowienie pracowników. Ten styl ma na celu wspieranie integracyjnego środowiska, które umożliwia wszystkim w organizacji rozwój swojego autentycznego ja.


Podczas gdy tradycyjne przywództwo koncentruje się na sukcesie firmy lub organizacji, przywództwo służebne stawia pracowników na pierwszym miejscu w rozwoju organizacji poprzez ich zaangażowanie. Prawidłowo wdrożone przywództwo służebne może pomóc w budowaniu zaufania, odpowiedzialności, rozwoju i integracji w miejscu pracy.


Zwolennicy twierdzą, że poprzez poprawę zdrowia emocjonalnego pracowników, przywództwo służebne umożliwia pracownikom swobodniejsze wyrażanie się w miejscu pracy. Pracownicy następnie tak samo dbają o swoich współpracowników, tworząc przyjazne środowisko, które umożliwia i zachęca do rozwoju i wysokiej jakości pracy.


Głównym aspektem przywództwa służebnego jest akceptacja innych; tworząc środowisko, w którym każdy czuje się akceptowany, powstaje „psychologiczny klimat etyczny”, który pozwala pracownikom być autentycznym i nie obawiać się osądów kierownictwa za bycie sobą. Ten klimat zachęca do wyrozumiałości i zrozumienia, które pozwala pracownikom popełniać błędy, uczyć się na błędach i w ten sposób budować osobisty i zawodowy rozwój w organizacji.Teoria Servant Leadership

Teorię przywództwa służebnego zapoczątkował Robert K. Greenleaf, który spopularyzował ten termin w eseju z lat 70. zatytułowanym „Sługa jako przywódca”. Po przeczytaniu książki "Podróż na Wschód", Greenleaf zainspirował się głównym bohaterem, Leo - służącym, który znika niespodziewanie z pracy. Po jego zniknięciu produktywność i efektywność pozostałych pracowników rozpada się, ujawniając, że Leo przez cały czas był liderem.


To sprawiło, że Greenleaf uwierzył, że przywództwo służebne jest skuteczne, ponieważ umożliwia pracownikom kontaktowanie się z liderami i odwrotnie, tworząc więcej zaufania i autonomii dla pracowników. Greenleaf po raz pierwszy przetestował tę teorię podczas pracy na stanowisku dyrektora w AT&T i przez lata zyskała ona popularność jako skuteczny styl przywództwa.


Greenleaf zaproponował postawę „służę” i oparł ją na dwóch głównych założeniach:


  1. „Służę, ponieważ jestem liderem” i

  2. „Jestem liderem, ponieważ służę”.


Pierwsza przesłanka koncentruje się na altruizmie, bezinteresownej trosce o innych, podczas gdy druga przesłanka opiera się na ambicji osoby, by zostać liderem.Model przywództwa służebnego

Pierwotne założenie Greenleafa dotyczące przywództwa służebnego było stosunkowo niejasne w porównaniu z innymi podejściami i modelami przywództwa. To doprowadziło do kilku interpretacji pierwotnego pomysłu, których celem było rozszerzenie koncepcji przywództwa służebnego i zaoferowanie bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących tego, jak przywództwo służebne wygląda w praktyce.


Larry Spears, były prezes Robert K. Greenleaf Center for Servant Leadership, w książce „Character and Servant Leadership: Ten characteristics of effective caring leaders” nakreślił cechy, które musi posiadać przywódca służący, aby wywierać wpływ. Cechy te obejmują empatię, słuchanie, uzdrawianie, świadomość, perswazję, konceptualizację, przewidywanie, zarządzanie, zaangażowanie w rozwój ludzi i budowanie społeczności.


Dwóch badaczy, Barbuto i Wheeler, przekształciło 10 cech Spears'a w strukturę zwaną „naturalnym pragnieniem służenia innym”, która grupuje 10 cech Spears'a w pięć kategorii przywództwa służebnego: powołanie altruistyczne, uzdrawianie emocjonalne, mądrość, perswazyjne mapowanie i organizację zarządzania. W każdej kategorii z kolei znajduje się od czterech do pięciu cech, które odnoszą się do przywództwa służebnego.


Joe Iarocci, autor Servant Leadership in the Workplace, aby określić, jak przywództwo służebne powinno wyglądać w miejscu pracy, definiuje trzy kluczowe priorytety (rozwój ludzi, budowanie zaufanego zespołu, osiąganie wyników), trzy kluczowe zasady (najpierw służenie, przekonywanie, upodmiotowienie) i trzy kluczowe praktyki (słuchanie, delegowanie, łączenie pracownika z misją).


Dwaj inni badacze, Russel i Stone, opracowali dziewięć „funkcjonalnych atrybutów przywództwa służebnego”, które obejmują wizję, integralność, uczciwość, zaufanie, służbę, modelowanie, pionierstwo, docenianie innych i upodmiotowienie. Nakreślili także 11 „atrybutów towarzyszących”, które obejmują komunikację, wiarygodność, kompetencje, zarządzanie, widoczność, wpływ, perswazję, słuchanie, zachętę, nauczanie i przekazywanie uprawnień.Cechy przywódcy służebnego

Według Greenleaf'a, najważniejszą cechą bycia przywódcą-sługą jest uczynienie priorytetem służenia, a nie przewodzenia. Służący liderzy są bardziej zainteresowani zaspokajaniem potrzeb pracowników i pomaganiem im w rozwoju w organizacji, a mniej są zainteresowani koncentracją na zyskach i prostym prowadzeniem ludzi, mówiąc im, co mają robić.

Greenleaf nie określił dokładnie, jakie cechy charakteru składają się na silnego przywódcę służebnego, ale badacze James Sipe i Don Frick przestudiowali jego pracę i nakreślili siedem filarów przywództwa służebnego, które mieszczą się w granicach oryginalnej teorii Greenleaf'a:


1. Przywódca służebny to osoba z charakterem

Przywódca-sługa to ktoś, kto jest uczciwy, podejmuje decyzje w oparciu o etykę i zasady, wykazuje pokorę i służy wyższym celom w organizacji.

2. Taki przywódca na pierwszym miejscu stawia ludzi

Przywódca-sługa okazuje troskę o innych oraz pomaga pracownikom realizować ich cele i rozwijać się w organizacji.

3. Servant leader to wykwalifikowany komunikator

Umiejętności komunikacyjne są integralną częścią przywództwa służebnego. Konieczna jest umiejętność skutecznego słuchania i rozmawiania z pracownikami z jednoczesnym zachęcaniem do przekazywania informacji zwrotnych.

4. Przywódca służebny to współczujący współpracownik

Aby być silnym przywódcą sługą, musisz konsekwentnie współpracować z innymi i pracować nad wzmacnianiem relacji, wspieraniem różnorodności, równości i integracji oraz rozwiązywaniem konfliktów w miejscu pracy.

5. Lider służebny jest dalekowzroczny

Jako przywódca-sługa musisz mieć oko na przyszłość i przewidywać wszystko, co może mieć wpływ na organizację. Musisz także mieć silną wizję swojej organizacji i być typem osoby, która może podjąć zdecydowane działania w razie potrzeby.

6. Przywódca służebny myśli systemowo

Służący liderzy muszą mieć swobodę poruszania się po złożonych środowiskach i być w stanie dostosować się do zmian. Ten rodzaj przywództwa wymaga strategicznego myślenia i umiejętności skutecznego prowadzenia zmian w organizacji.

7. Taki lider prowadzi z autorytetem moralnym

Jako przywódca-sługa ważne jest, aby zbudować zaufanie do siebie i zaufanie do swoich pracowników poprzez ustanawianie standardów jakości, akceptowanie i delegowanie odpowiedzialności oraz wspieranie kultury, która pozwala na odpowiedzialność.Przykłady przywództwa służebnego

W branży technologicznej przywództwo służebne jest najczęściej widoczne w zwinnych środowiskach programistycznych w zespołach Scrum. W zespole Scrumowym, Scrum Master niekoniecznie jest liderem - zamiast tego jest członkiem zespołu, który ściśle współpracuje z innymi sprawnymi pracownikami i zajmuje się definiowaniem wymagań, mapowaniem planów sprintu i rozwiązywaniem wszelkich przeszkód na drodze.


Znani przywódcy służebni w świecie korporacji to Alan Mulally, dyrektor generalny Ford Motor Co.; Susan Wójcicki, prezes YouTube; Paul Polman, dyrektor generalny Unilever; Howard Schultz, dyrektor generalny Starbucks; oraz Tim Cook, dyrektor generalny Apple. To tylko kilka osób, które są uważane za silne przykłady przywództwa służebnego w świecie korporacji. Liderzy ci wykazują cechy, które obejmują podejmowanie ryzyka, skoncentrowanie na pracownikach i preferowanie sukcesu ponad zyski.Szkolenie z przywództwa służebnego

Centrum Roberta K. Greenleaf dla przywództwa służebnego oferuje kilka szkoleń dedykowanych temu rodzajowi przywództwa.

Podstawy Przywództwa Służebnego obejmują podstawy filozofii Greenleaf'a i sposoby stosowania tych zasad w miejscu pracy.


Kluczowe Praktyki Przywództwa Służebnego obejmują strategie skutecznego przywództwa służebnego i sposoby ich zastosowania w rzeczywistych warunkach.


Kurs Implementing Servant Leadership koncentruje się na strategiach i praktykach, które pomogą Ci skutecznie wdrożyć takie przywództwo w organizacji.


Kursy są realizowane online przy użyciu wspólnej wiki i dyskusji grupowych; każdy kurs kosztuje 450 dolarów.Oryginalnie artykuł został opublikowany w j. angielskim w magazynie CIO

Autorem artykułu jest Sarah K. White


źródło: https://www.cio.com/article/303848/what-is-servant-leadership-a-philosophy-for-people-first-leadership.html

Tłumaczenie z j. angielskiego: Empowerment CoachingZobacz także:

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page