Przywództwo Służebne - czym jest i skąd pochodzi?


Coaching Biznesowy-Servant Leadership-Czym jest
image:Thinkstock

Przywództwo służebne (ang. servant leadership), to styl przywództwa, w którym priorytetem jest rozwój, dobre samopoczucie i upodmiotowienie pracowników. Ten styl ma na celu wspieranie integracyjnego środowiska, które umożliwia wszystkim w organizacji rozwój swojego autentycznego ja.


Podczas gdy tradycyjne przywództwo koncentruje się na sukcesie firmy lub organizacji, przywództwo służebne stawia pracowników na pierwszym miejscu w rozwoju organizacji poprzez ich zaangażowanie. Prawidłowo wdrożone przywództwo służebne może pomóc w budowaniu zaufania, odpowiedzialności, rozwoju i integracji w miejscu pracy.


Zwolennicy twierdzą, że poprzez poprawę zdrowia emocjonalnego pracowników, przywództwo służebne umożliwia pracownikom swobodniejsze wyrażanie się w miejscu pracy. Pracownicy następnie tak samo dbają o swoich współpracowników, tworząc przyjazne środowisko, które umożliwia i zachęca do rozwoju i wysokiej jakości pracy.


Głównym aspektem przywództwa służebnego jest akceptacja innych; tworząc środowisko, w którym każdy czuje się akceptowany, powstaje „psychologiczny klimat etyczny”, który pozwala pracownikom być autentycznym i nie obawiać się osądów kierownictwa za bycie sobą. Ten klimat zachęca do wyrozumiałości i zrozumienia, które pozwala pracownikom popełniać błędy, uczyć się na błędach i w ten sposób budować osobisty i zawodowy rozwój w organizacji.Teoria Servant Leadership

Teorię przywództwa służebnego zapoczątkował Robert K. Greenleaf, który spopularyzował ten termin w eseju z lat 70. zatytułowanym „Sługa jako przywódca”. Po przeczytaniu książki "Podróż na Wschód", Greenleaf zainspirował się głównym bohaterem, Leo - służącym, który znika niespodziewanie z pracy. Po jego zniknięciu produktywność i efektywność pozostałych pracowników rozpada się, ujawniając, że Leo przez cały czas był liderem.


To sprawiło, że Greenleaf uwierzył, że przywództwo służebne jest skuteczne, ponieważ umożliwia pracownikom kontaktowanie się z liderami i odwrotnie, tworząc więcej zaufania i autonomii dla pracowników. Greenleaf po raz pierwszy przetestował tę teorię podczas pracy na stanowisku dyrektora w AT&T i przez lata zyskała ona popularność jako skuteczny styl przywództwa.


Greenleaf zaproponował postawę „służę” i oparł ją na dwóch głównych założeniach:


  1. „Służę, ponieważ jestem liderem” i

  2. „Jestem liderem, ponieważ służę”.


Pierwsza przesłanka koncentruje się na altruizmie, bezinteresownej trosce o innych, podczas gdy druga przesłanka opiera się na ambicji osoby, by zostać liderem.Model przywództwa służebnego

Pierwotne założenie Greenleafa dotyczące przywództwa służebnego było stosunkowo niejasne w porównaniu z innymi podejściami i modelami przywództwa. To doprowadziło do kilku interpretacji pierwotnego pomysłu, których celem było rozszerzenie