Servant Leadership-8 praktycznych wskazówek od liderów IT


Coaching Biznesowy-Servant Leadership 8 Praktyczznych Wskazówek
Image: Shutterstock / Vitalii Vodolazskyi

Przywództwo służebne stało się popularną metodą zarządzania, która zastępuje empatią i upodmiotowieniem przywództwo oparte na dowodzeniu i kontroli.


W podejściu służebnym priorytetem jest rozwój, dobre samopoczucie i upodmiotowienie pracowników. Ma ono na celu wspieranie integracyjnego środowiska, które umożliwia wszystkim w organizacji rozwój swojego autentycznego ja. Podczas gdy tradycyjne przywództwo koncentruje się na sukcesie firmy lub organizacji, przywództwo służebne stawia pracowników na pierwszym miejscu w rozwoju organizacji.


Jeśli brzmi to jak wyzwanie — to dlatego, że tak jest. Służebne przywództwo czasami ma złą reputację, ponieważ interesariusze uważają, że empatia i wzmocnienie pozycji pracownika następuje kosztem efektywności pracy i wyników. Liderzy służebni przyznają, że czasami wymagania dotyczące empatii i produktywności są sprzeczne, zwłaszcza gdy presja na dostarczanie jest wysoka. Wysiłki mogą również przynieść odwrotny skutek, jeśli pracownicy nie są oddani podstawowej misji zespołu.


Ale nagroda może być warta wysiłku. Praktyka przywództwa służebnego nie tylko promuje satysfakcję pracowników, ale także pomaga organizacjom zatrzymać pracowników - zwłaszcza w sytuacji, gdy nie mogą konkurować z innymii firmami wyższymi zarobkami.


Liderzy IT i eksperci HR oferują podpowiedzi dotyczące przywództwa służebnego. Znajdziesz je poniżej sformułowane zarówno w postaci tego, co należy robić, jak również tego, co jest niewskazane.

Co należy robić w przywództwie służebnym

Upewnij się, że pracownicy dobrze rozumieją misję i podpisują się pod nią

Zanim pracownicy dostaną autonomię i odpowiedzialność, muszą najpierw zrozumieć i zgodzić się na misję zespołu i swoją w nim rolę, mówi David Dotlich, Prezes i Starszy Partner ds. Klientów w Korn Ferry. Kiedy misja zostanie uzgodniona, menedżerowie powinni zapytać pracowników: „Jak mogę pomóc ci osiągnąć tę misję?” Prawdziwy przywódca-sługa powinien również pytać: „Jak służyć twoim aspiracjom w twojej karierze?”, zamiast: „Jak dopasować cię do naszej firmy?” mówi Dotlich.


Więcej słuchaj, mów mniej

Przywództwo służebne polega na tym, by więcej słuchać, a mniej mówić” – mówi David Reis, Dyrektor ds. Informatyki w University of Miami Healthcare System. Reis organizuje co miesiąc rozmowy przy kawie o 8 rano dla wszystkich 300 pracowników IT, aby dowiedzieć się, czego potrzebują pracownicy, niezależnie od tego, czy chodzi o szkolenie, narzędzia, czy usuwanie przeszkód. Żaden temat nie jest niedostępny. Kiedy Reis może pomóc zmniejszyć tarcia, aby jego zespół mógł wykonać pracę, buduje zaufanie, a pracownicy są szczęśliwsi.


Pokaż pracownikom kierunek — a potem zejdź im z drogi

„Zatrudniamy bardzo bystrych ludzi do wykonywania pracy i pozwalamy im wykonywać tę pracę” – mówi Tom Kuczyński, Wiceprezes ds. IT w Urzędzie Wodno-Kanalizacyjnym Dystryktu Columbia. Kuczyński praktykował przywództwo służebne przez 32 lata, nigdy nie nadając mu etykiety. „Dajemy [pracownikom IT] kierunek, pokazujemy cel, a następnie tracimy z oczu, aby mogli odnieść jak największy sukces” – mówi. „Chcę być poinformowany, ale nie muszę się w to angażować. Nie chcę być niczym zaskoczony. I chcę być dostępny, gdy potrzebujesz pomocy”.


Dawaj ludziom odpowiedzialność

Lisa Davis przez 20 lat praktykowała przywództwo służebne na stanowiskach rządowych, technicznych, a teraz w służbie zdrowia jako Dyrektor ds. Informatyki w Blue Shield of California. „Jestem bezpośrednia i uczciwa w pociąganiu ludzi do odpowiedzialności” – mówi Davis. „Oczywiście ma to związek z komunikacją i relacjami”. Upewnij się, że ludzie