Syndrom oszusta-czym jest, jak sobie z nim radzić?


Syndrom oszusta-jak-sobie-z-nim-radzić-Empowerment Coaching Kraków Blog

Syndrom Oszusta (ang. imposter syndrome) to zjawisko psychologiczne powodujące brak wiary we własne osiągnięcia. Definicja tego syndromu po raz pierwszy pojawiła się w roku 1978.


Podstawowym źródłem syndromu oszusta jest zafałszowany obraz własnej osoby. Osoby ze zdrowym poczuciem własnej wartości mają uporządkowany, kompleksowy obraz siebie: są świadome swoich mocnych i słabych stron. Są też świadome swoich potrzeb i potrafią je jasno komunikować. Doceniają swoje talenty i prawdziwie się z nich cieszą.

Równocześnie nie są uzależnione od swoich słabych stron i nie podlegają kompulsywnemu pragnieniu nieustannego ich poprawiana. A takie zachowanie bardzo dotyczy osób z syndromem oszusta. I co ważne, takie zachowania są uruchamiane głównie w sposób nieświadomy.


To jaki mamy obraz siebie, jak o sobie myślimy (w sposób świadomy i nieświadomy), ma ogromny wpływ na nasze życie. Np. na to jak postrzegamy świat: czy widzimy w nim bardziej zagrożenia, niż możliwości do wykorzystania. Na to w co się angażujemy; na to czego unikamy; na to jakie wybieramy relacje oraz na to, czy w swoim życiu potrafimy świadomie dokonywać wyborów, czy też raczej działamy na zasadzie autopilota i częstego podlegania myśleniu "muszę" lub "trzeba".


Jakie są objawy Syndromu Oszusta

Ciężko pracujesz, żeby zostać docenionym w pracy. Masz ciągłe wrażenie, że nie załatwiasz spraw wystarczająco dobrze. Tak, jakby Ci czegoś w środku brakowało. Tak, jakbyś nie był wystarczająco dobry.


Zamiast w wolnym czasie cieszyć się życiem, ślęczysz przed komputerem, szukając kolejnych e-booków lub szkoleń. Masz nieustanne wrażenie, że inni wiedzą więcej od Ciebie, że coś nieustannie Ci umyka.


A może masz tak, że zawsze najpierw musisz wykonać jakąś pracę, żeby dać sobie prawo do odpoczynku. Albo nie spoczniesz, dopóki nie ukończysz przydzielonego Ci zadania. Czasami nawet za cenę snu albo odrzucenia zaproszenia na spotkanie z przyjaciółmi.


Co więcej, może jest tak, że nawet jeśli osiągniesz sukces, nawet jeśli zostaniesz pochwalony przez innych - tak naprawdę nie potrafisz się z tego cieszyć. Sam nie jesteś przekonany, że to, co zrobiłeś zostało docenione, a jakiś nieokreślony głos w środku szepcze Ci, że musisz być czujny.


Pomimo zewnętrznych dowodów własnej kompetencji, osoby cierpiące z powodu Syndromu Oszusta pozostają przekonane, że są oszustami i nie zasługują na sukces, który osiągnęły.


Przyczyn sukcesu upatrują w szczęściu, sprzyjających okolicznościach bądź w wyniku bycia postrzeganym jako osoba bardziej inteligentna i kompetentna niż w rzeczywistości.


Jak duża jest skala osób cierpiących na Syndrom Oszusta