Czym jest cel zawodowy?


Coaching Biznesowy-Czym jest cel zawodowy

Z problemem w określeniu swojego kierunku rozwoju zmagają się zarówno ludzie młodzi, którzy dopiero co weszli na rynek pracy, jak i osoby z wieloletnim stażem, które przewartościowują swoje priorytety. Z drugiej strony dla niektórych jest to bardzo łatwe zadanie – od młodzieńczych lat wykazywali zainteresowanie jedną konkretną dziedziną i są w stu procentach pewni, że chcą wybrać związaną z nią drogę zawodową.


Spełnienie marzeń dotyczących kariery, osiągnięcia określonego stanowiska, zdobycie konkretnego doświadczenia – wszystko to można nazwać celami zawodowymi. Na osoby, które ściśle określiły swoje ambicje, pracodawcy z reguły patrzą przychylniejszym okiem. Jeśli wiemy, do czego dążymy i wytyczyliśmy sobie jasny kierunek drogi, dużo łatwiej znaleźć nam wewnętrzną motywację do samorozwoju. Sprzyja to również lepszej organizacji pracy, zwiększa czerpaną z niej satysfakcję i ułatwia osiągnięcie sukcesu.


Określenie celu zawodowego w CV