top of page

Cel zawodowy w CV: jak dobrze opisać podsumowanie zawodowe do pracy


Czym jest cel zawodowy - Empowerment Coaching Kraków Blog

Z problemem w określeniu swojego kierunku rozwoju zmagają się zarówno ludzie młodzi, którzy dopiero co weszli na rynek pracy, jak i osoby z wieloletnim stażem, które przewartościowują swoje priorytety. Z drugiej strony dla niektórych jest to bardzo łatwe zadanie – od młodzieńczych lat wykazywali zainteresowanie jedną konkretną dziedziną i są w stu procentach pewni, że chcą wybrać związaną z nią drogę zawodową.


Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego cel zawodowy w CV jest tak ważny? Zdefiniowanie dobrego celu pomaga nie tylko klarownie przedstawić Twoje aspiracje rekruterom, ale również świadczy o Twojej świadomości kariery i profesjonalnym podejściu do poszukiwania pracy. W tym artykule omówimy, jak napisać przekonujący cel zawodowy, który zwiększy Twoje szanse na zdobycie wymarzonej pracy.


Czym Jest Cel Zawodowy?

Cel zawodowy w CV to krótkie zdanie lub dwa, które jasno określają, czego kandydat oczekuje od przyszłej pracy oraz jakie ma aspiracje zawodowe. Jest to swoiste streszczenie osobistych planów zawodowych związanych z danym stanowiskiem oraz firmą.


Sekcję tę zaleca się umieszczać na samej górze dokumentu CV, obok zdjęcia lub tuż pod nim. Dzięki temu osoba przeglądająca  Twoją aplikację szybko dowie się najważniejszych rzeczy, które chcesz o sobie przekazać. Z kolei, jeśli sekcja ta nie będzie się niczym wyróżniać od innych, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostanie przegapiona. Twój cel powinien oczywiście dotyczyć branży, w jakiej działa firma. Jeśli będzie pokrywać się z oczekiwaniami pracodawcy, Twoje szanse na zatrudnienie znacząco wzrosną.


Jedno z typowych pytań, jakie możesz wciąż usłyszeć na rozmowie kwalifikacyjnej, brzmi „Gdzie widzisz siebie za 5-10 lat?”. Mimo iż to pytanie jest frustrujące, ma bardzo konkretną intencję: druga strona chce w ten sposób sprawdzić, jaki masz pomysł na siebie i na swój rozwój zawodowy, a także czy jesteś dobrym kandydatem na daną posadę Odpowiedź na to pytanie może pomóc Ci w otrzymaniu wymarzonej umowy, ale warto znać ją również dla siebie. Jasne określenie naszych aspiracji pomaga w znalezieniu odpowiadającego nam stanowiska, a w szerszej perspektywie – na podążanie satysfakcjonującą ścieżką kariery


Znaczenie Celu Zawodowego w CV

Cel zawodowy pozwala pracodawcom szybko zrozumieć, czy Twoje cele zawodowe i aspiracje pasują do kultury i potrzeb ich firmy. Dobrze napisany cel może zwiększyć Twoje szanse na przyciągnięcie uwagi i zapamiętanie Twojej kandydatury.

 

Brak określonego celu lub wybranie kariery z niewłaściwych przyczyn nie służy nikomu. Może doprowadzić do rozczarowania branżą i miejscem pracy, oraz do poczucia zagubienia w życiu. Oczywiście na przewartościowania nigdy nie jest za późno, ale określenie naszych aspiracji odpowiednio wcześnie sprawi, że nie zmarnujemy czasu i energii na wykonywanie pracy, która zupełnie nie przynosi nam satysfakcji.


Cel zawodowy warto określić również ze względu na to, że jest to coś, na co zwracają uwagę działy rekrutacji. Z pewnością warto przygotować wypowiedź na ten temat, antycypując pojawienie się wypomnianego na początku pytania podczas rozmowy rekrutacyjnej. Jeszcze lepszym pomysłem jest umieszczenie w CV sekcji specjalnie poświęconej temu tematowi.


Rekruterzy codziennie przeczesują stosy zgłoszeń w poszukiwaniu pracownika, który ich zdaniem najlepiej nada się na dany etat. Skonkretyzowanie swoich aspiracji i ambicji pozwoli lepiej poznać Cię od strony zawodowej i ocenić, w jakim stopniu pasujesz do danej firmy. A jeśli Twój cel zawodowy nie pokrywa się z tym, czego oczekuje pracodawca? Cóż, unikniesz w ten sposób zatrudnienia w miejscu, w którym Twoje możliwości samorealizacji będą mocno ograniczone. 


Określenie celu zawodowego może czasem wymagać nieco introspekcji. Ale zalet z jego posiadania jest jednak bardzo wiele.cel zawodowy w cv


Jak Sformułować Skuteczny Cel Zawodowy? Do Czego Dążysz w Pracy

Twój cel zawodowy powinien być konkretny, mierzalny i dostosowany do stanowiska, na które aplikujesz. Użyj aktywnych czasowników i jasno zdefiniuj, co chcesz osiągnąć, a także co możesz zaoferować pracodawcy.

 

Podczas ustalania celów zawodowych często korzysta się z tak zwanej metody SMART. Oto ona.


Określanie kierunku rozwoju za pomocą metody SMART

Nazwa ta jest akronimem od pięciu słów-cech, które powinny definiować Twoje zamierzenia:


 1. Specific”, czyli jasno sprecyzowany, konkretny cel zawodowy. Jeśli np. chcesz osiągnąć sukces, zdefiniuj możliwie precyzyjnie, co właściwie ten „sukces” dla Ciebie znaczy.

 2. Measurable”, czyli możliwy do zmierzenia/mierzalny. Ważne jest ustalenie konkretnych mierników, za pomocą których zmierzysz swoje postępy w realizacji celu. Dzięki temu będziesz również wiedział kiedy cel osiągnąłeś.

 3.  „Achievable”, a czasami też dodatkowo „Attractive” (czyli po prostu atrakcyjny). W skrócie można by powiedzieć, że idealnie cel powinien być dla Ciebie atrakcyjny i pociągający, ale atrakcyjny na tyle, aby był dla Ciebie osiągalny. Czy na pewno chcesz spełnić postawioną sobie misję lub rozwijać swoje kompetencje? Czy może tylko wydaje Ci się, że w takim kierunku powinieneś się rozwijać? Czy jesteś gotów do podjęcia odpowiednich wysiłków i sprostania atrakcyjnemu, ale niełatwemu wyzwaniu. Motywacja do tego, abyś spełnił Twoje założenia, jest kluczowa. Odegra ona ważną rolę zwłaszcza w trudniejszych momentach, które z pewnością pojawią się na drodze do celu.

 4. Realistic”, czyli realny do wykonania. Czy to est wykonalne? Czy istnieją jakiejś nieprzekraczalne bariery, które uniemożliwią Ci realizację celu? Tu szczególnie ważne jest zastanowienie się nad Twoimi mocnymi i słabymi stronami. „R” może też czasem oznaczać „Relevant” – cel ma mieć dla Ciebie określoną wartość i odnosić się do rzeczy, które są aktualnie dla Ciebie ważne.

 5. Timely”, czyli terminowy, określony w czasie. Wyznaczenie sobie ram czasowych będzie zwiększać Twoja motywację w dążeniu do realizacji zamierzeń. Wyznacz sobie swego rodzaju „deadline”. Pamiętaj tylko, żeby był on źródłem pozytywnej motywacji, a nie stresu. Robisz to przecież dla siebie!

Czasami metoda SMART jest rozszerzana do SMARTER. Dodatkowe dwie litery odnoszą się do słów:

 • Evaluated”, czyli możliwy do oceniania na bieżąco. To bardzo pożyteczna cecha, która umożliwia łatwe sprawdzanie jak dobrze realizujesz plan osiągnięcia swojego celu.

 • Recorded", czyli zapisany. Najlepiej ręcznie zapisany na kartce. Nie w postaci elektronicznej. To naprawdę robi dużą różnicę. Jest mocnym zobowiązaniem w stosunku do samego siebie i pozytywnie wpływa na motywację do osiągnięcia celu.

Metoda SMART wywodzi się z nauk o zarządzaniu, ale ma charakter uniwersalny. Z powodzeniem można wykorzystywać ją do rozwiązywania problemów dotyczących nie tyko kariery zawodowej, ale i życia prywatnego.


Unikaj ogólników i frazesów, które nic nie mówią o Tobie jako kandydacie. Upewnij się, że cel zawodowy jest dobrze napisany gramatycznie i stylistycznie.


Adaptacja Celu Zawodowego do Konkretnej Oferty Pracy. Zrozum Perspektywę  Pracodawcy

Podstawowa zasada mówi, że dobre CV jest dopasowane do oferty pracy. Dokładnie i spokojnie przeczytaj opis stanowiska. Ale to nie wszystko. Postaraj się również lepiej poznać firmę i jej kulturę. Sprawdź na portalach ogłoszeń o pracy czy ta firma poszukuje również kandydatów na inne stanowiska. Jeżeli tak - zobacz jakie kwalifikacje zawodowe powtarzają się najczęściej (np. wysokie zdolności  komunikacyjne). Następnie zatrzymaj się na chwilę i wyobraź sobie, że jesteś autorem takich ogłoszeń. Wejdź na chwilę w buty drugiej strony i wyobraź sobie jaką jesteś firmą i jakich ludzi najbardziej szukasz.

 

Następnie wróć do swojego dokumentu i dostosuj swój profil zawodowy i cel tak, aby jak najlepiej odzwierciedlały specyfikę pracy w firmie i jej kulturę. Jako kandydat pokaż, że dokładnie wiesz, czego oczekujesz od pracy w tej konkretnej organizacji. Przedstaw powody, dla których chcesz pracować właśnie na tym konkretnym stanowisku i w tej firmie.

 

Broń Boże, nie rób w pośpiechu prostego copy-paste pomiędzy kolejnymi wersjami swojego CV. To może być źródłem grubych błędów.


Przykłady Celów Zawodowych Pracownika.  

Dobry cel zawodowy jasno określa, co chcesz osiągnąć i czym dysponujesz, podczas gdy zły cel jest niejasny i nie daje pracodawcy żadnej użytecznej informacji o Tobie jako potencjalnym pracowniku.

 

Oto przykłady celów zawodowych dla różnych stanowisk:

 •  Aspiruję do roli Starszego Specjalisty ds. Marketingu, gdzie bazując na moim 3-letnim doświadczeniu, kreatywności i umiejętnościach analitycznych prowadziłbym samodzielnie skuteczne kampanie reklamowe.

 • Jako sprzedawca z 10-letnim doświadczeniem w Państwa branży pragnę wykorzystać swoje doświadczenie w handlu i wypracowane techniki sprzedaży, aby nie tylko pozyskiwać nowych klientów, ale również budować trwałe relacje z obecnymi partnerami biznesowymi.

 • Od 5 lat pasjonuję się programowaniem w języku Java. Swoją przyszłość zawodową chciałbym kontynuować w Państwa firmie wnosząc swoją widzę i doświadczenie z międzynarodowych projektów prowadzonych w języku angielskim.

 • Jako doświadczona księgowa z 5 letnią praktyczną znajomością przepisów polskiego prawa chciałabym teraz zrobić następny krok w swojej karierze zawodowej i rozwijać się w międzynarodowej firmie, aspirując w przyszłości również do roli kierowniczej.

 • Jako student ostatniego roku dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, wyróżniony trzykrotnie za felietony z dziedziny społecznej, chciałbym dalej rozwijać moje umiejętności i uczyć się od najlepszych w Państwa redakcji.

 


podsumowanie zawodowe

CV Studenta. Cel Zawodowy w CV Bez Doświadczenia. Jak Zawalczyć na Rynku Pracy

Jeżeli jesteś studentem albo nie masz dużego doświadczenia zawodowego, skup się na swoich umiejętnościach, wykształceniu i tym, jak możesz przyczynić się do sukcesu firmy, na przykład przez świeże pomysły i nowoczesne podejście do rozwiązywania problemów.

Napisz jasno na jakiej uczelni studiujesz, na jakim kierunku i na którym jesteś roku.

 

Jak najlepiej pokaż kim jesteś, jaką masz osobowość, jakie cechy Cię wyróżniają. Jeżeli masz hobby lub pasje, które są zbieżne z daną branżą, to może mieć duże znaczenie z punktu widzenia pracodawcy.

 

Jeżeli działasz na uczelni w jakiejś organizacji lub wspomagasz jakąś fundację, również to uwypuklij. Wszelkie aktywności społeczne będą bardzo mile widziane. Jeżeli w czasie trwania studiów podejmowałeś różne prace dorywcze lub staże - nie obawiaj się o tym wspomnieć, nawet jeśli nie ma to nic wspólnego z branżą firmy, do której aplikujesz. Natomiast koniecznie podkreśl jakie umiejętności i doświadczenie zdobyłeś dzięki tym aktywnościom. 

 

Sam fakt angażowania się w aktywności dodatkowe w stosunku do samych studiów jest już dużym plusem. Bo świadczy o Twojej inicjatywie, chęci do podejmowania działań oraz gotowości do podejmowania ryzyka i uczenia się. To jest komunikat, który mówi, że interesuje Cię coś więcej niż minimum lub przeciętność.

 

Podejmij wysiłek, aby przygotować nowoczesne CV i zwrócić uwagę rekrutera. Jeżeli cechuje Cię kreatywność - możesz to zdecydowanie pokazać tworząc unikalną formę graficzną lub dołączyć do standardowego wzoru CV dodatkowy kreatywny dokument.

 

Jeżeli na danym stanowisku ważna jest znajomość języka obcego, miej pewność, że naprawdę dobrze sobie z nim radzisz.

 

Jeżeli nie wiesz jak sprecyzować swój cel zawodowy w CV - napisz szczerze, ze najpierw chcesz zdobyć doświadczenie i nauczyć się dobrych praktyk w dobrej firmie. Wymyślanie celu na siłę przysporzy Ci tylko kłopotów. Pokaż, że jesteś zmotywowany i gotowy do nauki oraz rozwoju.

 

Nie koloryzuj i nie odbiegaj w swoich opisach od prawdy. Kłamstwo ma krótkie nogi i bardzo szybko wyjdzie na jaw w trakcie rozmów  kwalifikacyjnych.

 

I na koniec ostatnia podpowiedź: jeżeli nie masz doświadczenia w pisaniu CV, poproś o pomoc kogoś bardziej doświadczonego. Ale najpierw sam stwórz swoje pierwsze CV i dopiero wtedy poproś doradcę o jego przejrzenie i przekazanie uwag. Nie oczekuj, że ktoś napisze to za Ciebie. Trzeba podjąć ten trud, tym bardziej, że będzie ta umiejętność przyda Ci się w życiu jeszcze nie raz :-)


Różnice Między Podsumowaniem Zawodowym, a Celem

Podczas gdy podsumowanie w CV skupia się na tym, co już osiągnąłeś, cel koncentruje się na tym, co chcesz osiągnąć w przyszłości w kontekście pracy, na którą aplikujesz.

 

Podsumowanie powinno odpowiedzieć na pytanie: kim jesteś jako profesjonalista? Co masz do zaoferowania? Ile w sumie masz lat doświadczenia? To Twoja wizytówka. 

 

Podsumowanie również można umieścić na samej górze CV. W tym przypadku jest to kilkuzdaniowy opis, w którym wspominasz o dotychczasowym doświadczeniu na przebytych stanowiskach oraz zdobytych kwalifikacjach i kompetencjach. W pewnych przypadkach ta sekcja CV może również zawierać Twoje największe osiągnięcia. Ale warto pamiętać, że nie jest to miejsce na zbytnie przechwalanie się wszystkimi osiągnięciami lub nagrodami. Kilka linijek (maksymalnie 5 zdań), w których w krótki i zwięzły sposób nakreślisz swoją sylwetkę, w zupełności wystarczy. 

 

Jak Napisać Podsumowanie Zawodowe w CV. Przykłady Dla Różnych Zawodów i Branż

Zobaczmy teraz co można napisać w podsumowaniu zawodowym do CV. Oto przykłady dla kilku stanowisk:


 • Pracuję jako recepcjonistka od 5 lat. Swoje doświadczenie i wiedzę chciałabym wykorzystać pracując teraz w nowoczesnej sieci hoteli. Moim atutem jest znajomość trzech języków obcych (angielski, hiszpański, włoski) oraz umiejętność radzenia sobie z trudnymi klientami.  Jestem otwarta na pracę zmianową.

 • Menedżer systemów informatycznych z 10 letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami ludzkimi do 50 osób i budżetem na poziomie X mln USD. 5-letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymaniu rozwiązań opartych o SAP HANA. Certyfikowany SCRUM Master i Menedżer Projektów PRINCE2. 3-letnie doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym.

 • Jestem regionalnym przedstawicielem handlowym (Account Manager) specjalizującym się w branży budowlanej. Od 5 lat obsługuję takie firmy jak Castorama, OBI, Leroy Merlin będąc odpowiedzialnym za swój region i realizację wyznaczonych celów sprzedażowych. W obecnej firmie dwukrotnie znalazłem się wśród trzech najlepszych handlowców w Polsce. Mam  doświadczenie we współpracy na zasadzie B2B. Lubię być w ruchu i poznawać nowych ludzi.

 • Jestem radcą prawnym z 10-letnią praktyką i 5-letnim doświadczeniem w branży Automotive. Specjalizuję się w ochronie praw własności intelektualnej oraz ochronie danych osobowych (RODO, GDPR). Pracuję zarówno w j. polskim, jak i angielskim. Moim atutem jest bardzo dobra znajomość prawa unijnego w wybranych obszarach.


Na koniec drobny niuans. W swoich opisach raczej unikaj frazy "szukam pracy, która ..." lub "szukam nowej pracy ...". Przez niektóre osoby może to być odebrane, że szukasz jakiejkolwiek pracy, być może nawet desperacko, byle się zaczepić. Zamiast tego, adresuj swoje komunikaty do firmy, na której ogłoszenie odpowiadasz.


Czym Jest Profil Zawodowy w CV? Czy to Nowy Trend?

W zalewie szumu informacyjnego warto odczarować jeden mit. Możesz się spotkać z informacją, że pojawił się nowy trend i teraz w CV należy umieszczać Profil Zawodowy. "Profil Zawodowy" to nic innego jak "Podsumowanie Zawodowe" i te dwa terminy używane są zamiennie.


Podsumowanie: Najważniejsze Punkty do Zapamiętania

 • Cel zawodowy powinien być krótki i na temat.

 • Powinien odzwierciedlać Twoje profesjonalne aspiracje oraz Twoją ofertę dla pracodawcy.

 • Dostosowanie celu i podsumowania zawodowego do specyfiki stanowiska i firmy zwiększa Twoje szanse na zainteresowanie pracodawcy.


Pamiętaj, że dobry cel i posumowanie (inaczej profil) to Twoja szansa, by zrobić pierwsze dobre wrażenie. Te dwie starannie przemyślane i dobrze sformułowane sekcje Twojego CV mogą otworzyć przed Tobą drzwi do rozmowy kwalifikacyjnej i dalszej kariery zawodowej. 


Niektóre cele są uniwersalne. Spełnienie marzeń dotyczących kariery, dostanie się na określone stanowisko, zdobycie konkretnego doświadczenia w pracy  – wszystko to można nazwać potocznie celami zawodowymi. Na osoby, które ściśle określiły swoje ambicje, firmy z reguły patrzą przychylniejszym okiem. Jeśli wiemy, do czego dążymy i wytyczyliśmy sobie jasny kierunek drogi, dużo łatwiej znaleźć nam wewnętrzną motywację do samorozwoju. Sprzyja to również lepszej organizacji pracy i zwiększa czerpaną z niej satysfakcję. 
Zobacz także:62 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

תגובות


Post: Blog2_Post
bottom of page