Self-coaching: metoda GROW


Empowerment Coaching Krakow Blog-Self Coaching 2

Dziś chciałbym pokazać jak metoda GROW, w której pracuję, może być wspaniale zastosowana do self-coaching'u. Każdy z nas może być dla siebie skutecznym (i wyrozumiałym) Coach'em. A w miarę upływu czasu, szlifowania swej umiejętności somoobserwacji i pracy ze swoim myślami, stać się swoim najlepszym sprzymierzeńcem.


Model GROW, opracowany przez Sir John'a Whitmore, składa się z 4 kroków:

  1. Główny cel

  2. Rzeczywistość

  3. Opcje

  4. Wola

Warto pracować z kartką papieru i zapisywać swoje myśli, obserwacje, opcje, wybory. To bardzo podnosi skuteczność tego procesu. Ponadto w przyszłości można wrócić do swoich notatek i ze zdziwieniem zauważyć jak wielki postęp się dokonał w obszarze naszej samo-świadomości.


 

Krok 1. Główny cel - Co chcesz osiągnąć?

Identyfikacja celu jest kluczowym etapem w procesie coachingowym. Warto poświęcić czas na to, aby bardzo dokładnie go przeanalizować.


Czy to na pewno jest MÓJ cel? A może coś, co chcę zrealizować pod wpływem/ze względu na kogoś innego?

Na ile mój cel jest konkretny, realny, istotny i ograniczony czasowo?

PO CO chcę go osiągnąć? Co mi to da? Jakie korzyści mi to przyniesie?

Po czym będę wiedzieć, że osiągnąłem swój cel? Co się zmieni w stosunku do obecnej sytuacji?


Krok 2. Rzeczywistość. Gdzie TERAZ jesteś? Co się dzieje?

Poświęcenie czasu na analizę aktualnej sytuacji pozwala po pierwsze ją urealnić (czyli np. oddzielić fakty od naszych spekulacji lub interpretacji), po drugie spojrzeć na nią z różnych punktów widzenia (a więc poszerzyć naszą perspektywę patrzenia) i dzięki temu przygotować solidny grunt do określenia i wyboru opcji w kroku następnym.


Co dzieje się w tym momencie? Jak jest teraz?

Co widzę? Co słyszę? Co czuję? Co robię? Jak się zachowuję?

Jeżeli idealnej sytuacji (sytuacji osiągnięcia celu) przypisałbym liczbę 10, to jak oceniłbym obecną sytuację w skali od 1 do 10? Czy osiągnięcie oczekiwanego postępu warte jest mojego wysiłku? Może w tym kontekście obecna sytuacja wcale nie jest taka zła, jak myślałem?

Jakie działania już podjąłem? Co działa? Co nie działa?


Krok 3. Opcje - Co mógę zrobić? Jakie są MOŻLIWOŚCI?

Ten etap służy do wygenerowania możliwych rozwiązań poprzez mozliwie szerokie spojrzenie na siebie i swoje otoczenie.


W jaki sposób mogę osiągnąć swój cel? Co mógłbym zrobić, aby przybliżyć się do celu? Co

jeszcze mogę zrobić? (to pytanie warto często powtarzać) Co warto przestać robić, abym mógł osiągnąć swój cel? (sprytne pytanie!) Co jeszcze?

Kto mógłby mi pomóc w osiągnięciu mojego celu? Z jakich zasobów mógłbym skorzystać, aby osiągnąć swój cel? Czy znam kogoś, kto zrealizował już taki cel? Czego mogę się z tego nauczyć?

Jakie widzę inne możliwości dojścia do celu?

Gdybym nie był ograniczony czasem, co jeszcze mógłbym zrobić? Gdybym nie był ograniczony

jakimikolwiek innymi przeszkodami, co jeszcze mógłbym zrobić?


Krok 4. Wola - Co ZROBISZ? Jak BARDZO CHCESZ to zrobić?

To etap, na którym podejmujesz decyzję dotyczącą tego, jakie konkretne działania podejmiesz.


Którą z opcji wybieram? Która z nich jest dla mnie najlepsza na obecnym etapie? Dlaczego?


Jeżeli maksymalny poziom motywacji okreśłiłbym liczbą 10, to jak w skali 1-10 oceniłbym swoją chęć do zrealizowania wybranej opcji?


Co w związku z tym wyborem chcę zrobić? Jaki będzie mój pierwszy krok? Od czego zacznę? Co mogę zacząć robić od zaraz?


Jak będę sprawdzać, czy wybrane działania przybliżają mnie do wybranego celu?

Jak będę świętować swoje postępy? Jak siebie sam docenię za osiągane efekty?


 

Życzę powodzenia i bardzo zachęcam do wybrania się w podróż self-coaching'u. Skarby, które odkrywa się w czasie tej drogi bywają bezcenne.


Zobacz takze:

Self-coaching: trudne sytuacje i metoda NVC

Jak często musisz, a jak często wybierasz?

Po co nam WARTOŚCI w Życiu - odc. 1

Coaching Asertywności

Coaching Asertywności - Wyższa Szkola Jazdy - odc. 1


#RozwójOsobisty #praca #SelfCoaching #MocnePytania #GROW #coaching #coachingonline