Self-coaching: metoda GROW


Empowerment Coaching Kraków Blog-Self-coaching-metoda-GROW

Dziś chciałbym pokazać jak metoda coachingowa GROW, w której pracuję, może być wspaniale zastosowana do self-coaching'u. Każdy z nas może być dla siebie skutecznym (i wyrozumiałym) Coachem. A w miarę upływu czasu, szlifowania umiejętności samoobserwacji i pracy ze swoim myślami, stać się swoim najlepszym sprzymierzeńcem.


Self-Coaching i metoda GROW

Model GROW, opracowany przez Sir John'a Whitmore, składa się z 4 kroków:

  1. Główny cel

  2. Rzeczywistość

  3. Opcje

  4. Wola

Warto pracować z kartką papieru i zapisywać swoje myśli, obserwacje, opcje, wybory. To bardzo podnosi skuteczność tego procesu. Ponadto w przyszłości można wrócić do swoich notatek i ze zdziwieniem zauważyć jak wielki postęp się dokonał w obszarze naszej samo-świadomości.Krok 1. Główny cel - Co chcesz osiągnąć?

Identyfikacja celu jest kluczowym etapem w procesie coachingowym. Warto poświęcić czas na to, aby bardzo dokładnie go przeanalizować.


Czy to na pewno jest MÓJ cel? A może coś, co chcę zrealizować pod wpływem/ze względu na kogoś innego?

Na ile mój cel jest konkretny, realny, istotny i ograniczony czasowo?

PO CO chcę go osiągnąć? Co mi to da? Jakie korzyści mi to przyniesie?

Po czym będę wiedzieć, że osiągnąłem swój cel? Co się zmieni w stosunku do obecnej sytuacji?


Krok 2. Rzeczywistość. Gdzie TERAZ jesteś? Co się dzieje?

Poświęcenie czasu na analizę aktualnej sytuacji pozwala po pierwsze ją urealnić (czyli np. oddzielić fakty od naszych spekulacji lub interpretacji), po drugie spojrzeć na nią z różnych punktów widzenia (a więc poszerzyć naszą perspektywę patrzenia) i dzięki temu przygotować solidny grunt do określenia i wyboru opcji w kroku następnym.


Co dzieje się w tym momencie? Jak jest teraz?

Co widzę? Co słyszę? Co czuję? Co robię? Jak się zachowuję?

Jeżeli idealnej sytuacji (sytuacji osiągnięcia celu) przypisałbym liczbę 10, to jak oceniłbym obecną sytuację w skali od 1 do 10? Czy osiągnięcie oczekiwanego postępu warte jest mojego wysiłku? Może w tym kontekście obecna sytuacja wcale nie jest taka zła, jak myślałem?

Jakie działania już podjąłem? Co działa? Co nie działa?


Krok 3. Opcje - Co mógę zrobić? Jakie są MOŻLIWOŚCI?

Ten etap służy do wygenerowania możliwych rozwiązań poprzez mozliwie szerokie spojrzenie na siebie i swoje otoczenie.


W jaki sposób mogę osiągnąć swój cel? Co mógłbym zrobić, aby przybliżyć się do celu? Co

jeszcze mogę zrobić? (to pytanie warto często powtarzać) Co warto przestać robi