top of page

Self-coaching - Pytania dla liderów z głębią myślenia


Empowerment Coaching Krakow Blog-Self-coaching dla liderów z głębią myślenia

Chęć uczenia się stała się jedną z najważniejszych zdolności liderów w świecie VUCA. A jednym z najważniejszych obszarów rozwojowych lidera naszych czasów jest coraz lepsze poznanie siebie i rozwijanie samoświadomości. To z kolei wymaga od lidera pewnej głębi myślenia, wręcz zdolności do myślenia o myśleniu.


Dlatego też dzisiejszy odcinek self-coachingu dedykujemy liderom z głębią myślenia. Jest to na pewno wyższy poziom zdolności do self-coachingu.


Self-coaching dla liderów z głębią myślenia

Jedną z najprostszych metod rozwijania większej samoświadomości jest regularne poświęcanie czasu na analizę niedawnych doświadczeń i poszukiwanie w nich wglądu. Służy temu następujący kwartet pytań:


Jak się czuję ze sposobem, w jaki myślę?


Jak się czuję w związku z tym, co czuję?


Jak myślę o tym, jak się czuję?


Jak myślę o sposobie, w jaki myślę?


Możesz zadawać je w dowolnej kolejności, i zwykle przekonasz się, że wgląd z jednej perspektywy poprowadzi Cię w inną. Na przykład myśląc o tym, jak myślisz, możesz zauważyć, że na założenia, które przyjmujesz podczas oceny sytuacji, mają wpływ Wartości, które nie są od razu oczywiste.


Kiedy myślisz o tym, jak się czujesz, możesz zdać sobie sprawę, że masz moc wybrania emocji, które łączysz z wydarzeniem. Kiedy myślisz o tym, jak się czujesz, możesz np. rozpoznać, że smutek z powodu straty może sprawić, że bardziej docenisz wspomnienia.


Kiedy myślisz o tym, jak myślisz, możesz dowiedzieć się, że Twoje podświadome myśli są sprzeczne z postacią, do której aspirujesz.


Prowadzona w ten sposób regularna refleksja jest ważnym elementem stawania się mądrzejszym, bardziej współczującym sobie i jednocześnie bardziej akceptującym innych.


Dla liderów próbujących radzić sobie z rosnącą złożonością i niepewnością dzisiejszego świata jest to umiejętność niezbędna.


A dla coachów, którzy dążą do pomocy liderom w stawaniu się mądrzejszymi, jest to jeszcze ważniejsze!


źródło: https://davidclutterbuckpartnership.com/four-perspectives-of-reflective-self-awareness/


Zobacz także:69 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page