Self-coaching: pytania dla liderów z głębią


Empowerment Coaching Krakow Blog-Self-coaching 6

Jedną z najprostszych metod rozwijania większej samoświadomości jest regularne poświęcanie czasu na analizę niedawnych doświadczeń i poszukiwanie w nich wglądu. Służy temu następujący kwartet pytań:


  1. Jak się czuję ze sposobem, w jaki myślę?

  2. Jak się czuję w związku z tym, co czuję?

  3. Jak myślę o tym, jak się czuję?

  4. Jak myślę o sposobie, w jaki myślę?


Możesz zadawać je w dowolnej kolejności, i zwykle przekonasz się, że wgląd z jednej perspektywy poprowadzi Cię w inną. Na przykład myśląc o tym, jak myślisz, możesz zauważyć, że na założenia, które przyjmujesz podczas oceny sytuacji, mają wpływ Wartości, które nie są od razu oczywiste.


Kiedy myślisz o tym, jak się czujesz, możesz zdać sobie sprawę, że masz moc wybrania emocji, które łączysz z wydarzeniem. Kiedy myślisz o tym, jak się czujesz, możesz np. rozpoznać, że smutek z powodu straty może sprawić, że bardziej docenisz wspomnienia.


Kiedy myślisz o tym, jak myślisz, możesz dowiedzieć się, że Twoje podświadome myśli są sprzeczne z postacią, do której aspirujesz.


Prowadzona w ten sposób regularna refleksja jest ważnym elementem stawania się mądrzejszym, bardziej współczującym sobie i jednocześnie bardziej akceptującym innych.


Dla liderów próbujących radzić sobie z rosnącą złożonością i niepewnością dzisiejszego świata jest to umiejętność niezbędna.


A dla coachów, którzy dążą do pomocy liderom w stawaniu się mądrzejszymi, jest to jeszcze ważniejsze!


źródło: https://davidclutterbuckpartnership.com/four-perspectives-of-reflective-self-awareness/


Zobacz także:

Self-coaching: Rozwiązywanie Problemów

Self-coaching: poczucie sprawczości

Self-coaching: myślenie albo-albo

Self-coaching: trudne sytuacje i metoda NVC

Self-coaching: metoda GROW

Jak często musisz, a jak często wybierasz?

Po co nam WARTOŚCI w Życiu - odc. 1


20 wyświetleń0 komentarzy