top of page

Poznaj test Myers-Briggs. Odkryj 16 typów osobowości wg Testu MBTI 

Znalazłem ciekawe źródło, które pokazuje zależność wysokości zarobków od swojego typu osobowości określonego wg znanego testu MBTI. Badanie przeprowadzono na bardzo reprezentatywnej populacji ponad 72 000 osób i wykazało ono znaczące różnice pomiędzy 16 profilami, które rozróżnia ten test.


Ktoś może jednak zapytać: a w ogóle co to jest MBTI i jakie rozróżnia typy? Poświęćmy więc najpierw kilka słów metodzie stosowanej w tym popularnym narzędziu, inaczej zwanym Testem Myers Briggs.


Test Osobowości MBTI - co to jest Test Myers-Briggs?

MBTI to skrót od angielskiego terminu "Myers Briggs Type Indicator". To badanie osobowości opracowane przez Katharine Cook Briggs i jej córkę Isabel Briggs Myers i właśnie od ich nazwisk pochodzi ta nazwa.


Co ciekawe, ani Katherine, ani jej córka nie były psychologami, lecz pisarkami. Katherine była osobiście niezwykle zainteresowana w klasyfikacji i opisaniu typów osobowości człowieka. Po rozpoczęciu samodzielnych prac ich uporządkowaniem, natknęła się na koncepcję, którą stworzył znany austriacki psychiatra Carl Gustav Jung. Wtedy postanowiła porzucić swoje dotychczasowe podejście i skupić się na pracy z teorią typów osobowości Carla Junga. Poświęciła temu resztę swojego życia. Zaangażowała też do współpracy swoją córkę. 


Obydwie przez 20 lat przeprowadzały obserwacje, opisywały i klasyfikowały typy ludzkiej osobowości, co ostatecznie zakończyło się uporządkowanym podejściem i sprawdzeniem całej koncepcji na studentach George Washington Medical School w roku 1945. Dzięki pomyślnym wynikom tego eksperymentu, Isabel Myers stworzyła pierwszą wersję testu osobowości mbti®. Znany dziś kwestionariusz został opracowany w latach 60 i od tego czasu istotnie się nie zmienił.


Co równie ciekawe - do dnia dzisiejszego na całym świecie ten test wykonało co najmniej 50 mln osób, a każdego roku przybywa ich co najmniej 2 miliony. I to wszystko dotyczy rozwiązania stworzonego przez dwie pisarki i do dziś nie mającego potwierdzenia w solidnie przeprowadzonych badaniach naukowych na odpowiednio dużej populacji.


Czyżby wynikało to z pewnej zazdrości środowiska psychologów z pierwszej polowy XX wieku, czy też może świadczy to o geniuszu, jakim dysponował Jung? Nie wiem. Faktem jest, że ten test jest niezmiennie jednym z najpopularniejszych testów psychologicznych na całym świecie. Test jest zastrzeżonym znakiem handlowym Fundacji Myers & Briggs, a na całym świecie dostępni są certyfikowani konsultanci, którzy pomagają w procesie przeprowadzenia testu i omówienia jego wyników.


Test osobowości MBTI rozróżnia cztery wymiary, które opisano za pomocą przeciwstawnych cech. W dużym skrócie wygląda to tak:


 • Ekstrawersja kontra Introwersja: Ekstrawertycy zyskują energię poprzez interakcję z innymi ludźmi, podczas gdy introwertycy czerpią energię ze spędzania czasu w samotności i cenią sobie prywatność.

 • Zmysły kontra Intuicja: Zmysłowcy preferują konkretne i oparte na faktach informacje, podczas gdy osoby intuicyjne wykorzystują swoją wyobraźnię lub szersze wzorce do interpretacji informacji.

 • Myślenie vs. Uczucia: Myśliciele podejmują racjonalne decyzje w oparciu o logikę, podczas gdy uczuciowcy podejmują empatyczne decyzje, biorąc pod uwagę potrzeby innych.

 • Ocenianie vs. Postrzeganie: osoby osądzające organizują swoje życie w uporządkowany sposób, podczas gdy osoby postrzegające są bardziej elastyczne, spontaniczne oraz otwarte na nowe informacje i nowe doświadczenia.

 

Każda cecha oznaczana jest w skrócie jedną literą, która odpowiada jej angielskiej nazwie w sposób następujący:


 • Extroversion vs. Introversion

 • Senses vs. iNtuition

 • Thinking vs. Feeling

 • Judging vs. Perceiving

Na przykład ktoś, kto woli koncentrować się głównie na wewnętrznym świecie, czyli cechuje się z Introwersją (I), opiera się głównie na faktach i jest praktyczny (S), w podejmowaniu decyzji kieruje się głównie logiką oraz stosuje podejście analityczne i niezależne (T) oraz preferuje w życiu porządek i postępowanie zgodnie z planem (J), w wyniku testu uzyskałby wskaźnik typu ISTJ.


16 Typów Osobowości MBTI - zrozumieć siebie w życiu osobistym i zawodowym

Test MBTI składa się z serii pytań, które mają na celu zrozumienie, jak osoba postrzega świat i jak dokonuje wyborów. Ten kwestionariusz składający się z 64 pytań jest jednym z najczęściej używanych psychologicznych narzędzi służących do oceny osobowości na świecie.


W sferze zawodowej zidentyfikowane w ramach testu mocne strony pomagają określić możliwie najlepszy zawód. A z perspektywy liderów zespołów znajomość profili osobowościowych członków zespołu pozwala lepiej rozumieć ich zachowania oraz tak dobierać stanowiska i zadania, aby wykorzystać ich indywidualny potencjał w pełni. Takiego diagnozowania używa się również coraz częściej w procesie selekcji i rekrutacji nowych pracowników.


Wszelkie możliwe kombinacje opisanych wyżej czterech par przeciwności dają 16 możliwych typów osobowości. Te z kolei grupują się w cztery kategorie. Oto pełna lista, zawierająca kod, nazwę i pogrupowana wg kategorii:


Analitycy

 • INTJ - Architekt

 • INTP - Logik

 • ENTJ - Dowódca

 • ENTP - Dyskutant

Dyplomaci

 • INFJ - Rzecznik

 • INFP - Pośrednik 

 • ENFJ - Protagonista

 • ENFP - Działacz

Strażnicy

 • ISTJ - Logistyk

 • IFTJ - Obrońca

 • ESTJ - Wykonawca

 • ESTJ - Doradca

Odkrywcy

 • ISTP - Wirtuoz

 • ISFP - Poszukiwacz Przygód

 • ESTP - Przedsiębiorca

 • ESFP - Animator


Najrzadziej spotykany profil, to typ INFJ. Posiada go nie więcej, niż 2% populacji. Określa się go mianem Rzecznik (ang. Advocate). Jest obdarzony wieloma talentami. To kreatywny idealista, którego interesują sprawy świata i chętnie angażuje się z innymi w różne projekty mające na celu dobro wspólne. Jest obdarzony dużą intuicją oraz mądrością życiową i dzięki temu potrafi skutecznie prowadzić innych ludzi. Dla takiej osoby sukces nie wiąże się z posiadaniem pieniędzy lub statusu, ale wynika z niestrudzonego dążenia do osobistego spełnienia, pomagania innym i zmieniania świata na lepszy.


Do znanych osób posiadających ten szczególny profil należą C.G. Jung, Martin Luther King, Nelson Mandela, Eleonor Roosevelt, Jimmy Carter, Morgan Freeman, Nicole Kidman oraz Lady Gaga.


Uosabiają go również następujące znane postaci ze sławnych filmów: John Snow z sagi filmowej "Gra o Tron", Aragorn z Władcy Pierścieni i Aramis z Trzech Muszkieterów.


Co bardzo ciekawe, najczęściej spotykaną osobowością jest ISFJ, czyli Obrońca (ang. Defender). Posiada ją ok. 14% populacji. To osoba o wrażliwym usposobieniu, która skupia się na pomaganiu innym, a jej metaforą jest postać pielęgniarki. Jest współczująca, troskliwa, sumienna, logiczna, pracowita i często powściągliwa. Można na niej polegać, gdyż dotrzymuje złożonych obietnic i doskonale trzyma się terminów.


Warto zauważyć, że różnica pomiędzy najrzadziej i najczęściej spotykanym profilem, to tylko jedna cecha (Intuicja vs. Zmysły; N vs. S) i obydwa należą do grupy introwertyków.


Na poniższej grafice umieściliśmy zestawienie wszystkich typów. To rzetelne podsumowanie, które podaje esencję każdego z nich wraz z najbardziej dominującą cechą umieszczoną na dole każdego opisu. Dla danego profilu ta jedna cecha ma najwyższe nasilenie w stosunku do wszystkich pozostałych.16 typów osobowości MBTI


To zestawienie można również pobrać bezpłatnie w postaci poniższego pliku pdf.Typy Osobowości MBTI - Zestawienie
.pdf
Pobierz PDF • 55KB


Krytyka i kontrowersje związane z rzetelnością i wiarygodnością przeprowadzania testu

Warto wspomnieć, że testy typu jungowskiego są krytykowane przez świat nauki, głównie ze względu na fakt, że opisy przez nie dostarczane skupiają się na pozytywach i nie zawierają dostatecznych informacji o aspektach negatywnych. Być może właśnie dlatego są tak bardzo lubiane przez ludzi. Inne z zastrzeżeń dotyczy dokładności oraz tego, że wyniki mogą się różnić w zależności od samopoczucia osoby testowanej.


Tak, czy owak, poznanie jednego z 16 typów pomaga ludziom zrozumieć siebie, poznać swoje mocne i słabe strony, uświadomić sobie swoje preferencje oraz lepiej odczytywać zachowania w różnych sytuacjach - w życiu osobistym i zawodowym. Dzięki testowi możemy określić nie tylko cechy osobowości. Pomaga on również w zrozumieniu preferowanych stylów relacji interpersonalnych, a nawet możliwych preferencji zawodowych.


Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyny wskaźnik, który nas opisuje. Dla uzyskania pełnego obrazu siebie należy również brać pod uwagę nasze wartości, zainteresowania, kompetencje i umiejętności, nie wspominając o charakterystyce fizycznej.


Więcej informacji o najczęściej stosowanych badań, wśród nich m.in. o modelu Wielkiej Piątki, znajdziesz w poniższym dedykowanym poście:Test 16 Typów Osobowości Myers-Briggs - co odkryło badanie wpływu osobowości na wysokość zarobków?

Po pierwsze analiza wykazała, że dochód badanych respondentów był bardzo zróżnicowany w zależności od jednego z 16 typów osobowości.


Po drugie, w swoich latach średnich (wiek 30-59 lat) znacznie bardziej prawdopodobne jest osiągnięcie wysokich zarobków przez osoby ekstrawertyczne i myślące logicznie. Profile ENTJ, ENTP zdominowały szczyty, a pierwsze miejsce zajął ENTJ.


Po trzecie, na samym dole, znacznie odstając od innych, uplasował się ISFP.


Poniższa grafika przedstawia pierwsze skonsolidowane wyniki.


Test MBTI - wpływ na nasze zarobki - Empowerment Coaching Kraków Blog 1
Exibit copyrights by truity.com

Inne główne wnioski nt. korelacji pomiędzy wysokością zarobków, a profilem Myers-Briggs Type Indicator

Na podstawie obszernych danych możliwe było również przeanalizowanie różnych innych aspektów i korelacji, takich jak np. zmianę wynagrodzenia w ciągu życia lub wpływ osobowości na różnice wynikające z "gender pay gap".


Możliwe było również podanie innych skorelowanych parametrów mających wpływ na poziom wynagrodzenia, jak również pokazanie zależności pomiędzy typem osobowości, a preferowanym statusem zatrudnienia w populacji powyżej 21 lat (np. rodzic wychowujący dziecko, student, bezrobotny, na etacie itp.).


Jak zobaczymy poniżej, najbardziej wyróżniają się dwa profile. Pierwszy to ENTJ, a drugi to INFP.


Typy osobowości MBTI - ich wpływ na nasze zarobki - Empowerment Coaching Kraków Blog 2
Exibit copyrights by truity.com

Pełen raport z badania wpływu typu osobowości na wysokość zarobków

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem kompletnego raportu z badania, który na 16 stronach w j. angielskim wyjaśnia wyniki badania wpływu profilu osobowości na wysokość zarobków - zachęcam do bezpłatnego pobrania poniższego pliku:


personalityandincomereport2019
.pdf
Pobierz PDF • 618KB

Test 16 Osobowości vs. Zarobki - czy warto przeprowadzać takie badania? Podsumowanie

Dla osób czytających te wyniki ważne jest, aby zrozumieć, że chociaż wykonanie testu 16 osobowości może pomóc poprawić swoje zrozumienie siebie, określić swój profil mocnych stron i preferencji wchodzenia w interakcje z innymi, to nie może przewidzieć na 100% naszego  przeznaczenia. 

 

Jeżeli typ Twojej osobowości znalazł się wśród tych, którzy zarabiają mniej, może się to wydawać zniechęcające, ale to są statystyki mające na celu określenie widocznych preferencji. To nie są przykazania.

 

Jak wspomnieliśmy wcześniej, poza tematem typu istnieje wiele czynników, które również odgrywają fundamentalną rolę w określaniu Twojego sukcesu zawodowego i możliwości zarabiania - a wiele z nich pozostaje pod Twoją kontrolą.


Być może najważniejszym wnioskiem dla osób, które chcą zmaksymalizować swoje dochody, jest potwierdzenie, że tym co najbardziej wpływa na zarobki jest AMBICJA. To osoby ambitne, zorientowane na cel i konsekwentnie do niego zmierzające, doskonale radzą sobie z podnoszeniem swoich zarobków.

 

Twoja zdolność do wyznaczania sobie ambitnych celów jest wyznacznikiem twojej siły zarobkowej - bardziej niż cokolwiek innego. Mówiąc prościej: jeśli potrafisz o czymś marzyć i naprawdę Ci na tym zależy, możesz to również zrobić.Zobacz także:381 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page