11 wskazówek dla Testów Osobowości w pracy


Empowerment Coaching Kraków Blog-11 wskazówek dla testów osobowości w pracy

Osobowość stała się modna! Kanały online, media społecznościowe, a nawet aplikacje randkowe pełne są szybkich testów osobowości i zabawnych wyników, którymi można się podzielić ze znajomymi. Ale w miarę jak ocena osobowości staje się coraz bardziej powszechna, pojawia się też ryzyko dezinformacji.


Sarah Hezlett, naukowiec i starszy dyrektor w Korn Ferry Institute, think tanku badawczym firmy Korn Ferry, mówi, że oceny osobowości mogą dostarczyć cennych informacji. Ale, podobnie jak wszystkie narzędzia, niektóre oceny są wysokiej jakości, podczas gdy inne są niedostateczne.


„Oceny osobowości należy stosować mądrze”, mówi Hezlett. „Nie używaj taśmy mierniczej, gdy potrzebujesz suwmiarki”.


W oparciu o głębokie zrozumienie dobrze ugruntowanej nauki o osobowości, oto 11 punktów dotyczących oceny osobowości, które wyjaśniają niektóre powszechne błędne przekonania.


Wskazówki dot. stosowania Testów Osobowości w pracy


1. Każdy ma osobowość, ale osobowość to nie wszystko.

Osobowość jest ważną częścią tego, kim jesteśmy. Obejmuje charakterystyczne wzorce odczuwania, myślenia i zachowania, w tym interakcje z innymi i podejście do różnych sytuacji. Ale cechy osobowości to tylko jeden z wielu interesujących sposobów, w jaki ludzie się różnią (pomyśl na przykład o umiejętnościach, zainteresowaniach i wartościach).


2. Modele osobowości przetrwały próbę czasu.

Budowanie oceny osobowości zaczyna się od wyboru tego, co mierzyć. Ponieważ osobowość była badana od ponad wieku, istnieje obecnie wiele różnych teorii do wyboru. Spośród nich model pięciu czynników — lub „Wielka Piątka” (ang. The Big Five) — jest uważany za najlepszy model, który ma znaczenie na całym świecie.

W odróżnieniu od teorii psychodynamicznych spopularyzowanych przez Freuda i Junga, model „Wielkiej Piątki” jest opisową konceptualizacją osobowości, z wąskimi cechami zagnieżdżonymi w szerszych cechach.


3. Dobre oceny osobowości są poparte solidnymi badaniami.

Oceny osobowości wykorzystywane do badań i spostrzeżeń związanych z pracą muszą spełniać ugruntowane standardy zawodowe. Obejmują one zapewnienie rzetelności, trafności i uczciwości wyników. Kiedy potrzebny jest solidny wgląd w osobowość, ocena powinna zawsze opierać się na nauce, uczciwości i inkluzywności. Szukaj ocen, które oferują silne właściwości psychometryczne, przejrzystą dokumentację techniczną, a nawet niezależne recenzje lub aprobaty stron trzecich.


4. Oceny osobowości moga realizować wiele celów związanych z pracą.

Osobowość mierzy się dla szeregu zastosowań i w wielu różnych kontekstach, w tym w miejscu pracy. Cechy osobowości mogą przewidywać różne wyniki związane z pracą, takie jak między innymi satysfakcja, zaangażowanie i wydajność. A niektóre cechy osobowości mają tendencję do przewidywania niektórych z tych wyników lepiej niż inne.

Kiedy połączysz informacje o osobowości z danymi z innych źródeł, takich jak wywiady i dodatkowe oceny, możesz uzyskać potężny wgląd w decyzje podejmowane przez pracowników w miejscu pracy”, mówi Andrea Deege, dyrektor ds