Kinesiology – czy można łatwo odróżnić prawdę od fałszu?

Dziś zacznę trochę od tyłu. Tematem przewodnim będzie “kinesiology”, ale zanim wyjaśnię ten termin, najpierw kilka słów nt. Dr David Hawkins’a. W trakcie tego postu wyjaśni się, dlaczego zaczynamy od tyłu.

Empowerment Coaching Blog-Dr David Hawkins

Dr David. R. Hawkins jest doktorem psychiatrii i dożywotnim członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie swojej 50-letniej pracy naukowej prowadził badania wraz z wieloma noblistami. Otrzymał również tytuł szlachecki od Królowej Danii. Opublikował niemało bardzo ciekawych książek (o których kilka słów później). W każdym razie mamy do czynienia z osobą bardzo wiarygodną i szanowaną. A piszę o tym dlatego, że metoda, ktorą opracował wydaje się nieprawdopodobna.


W oparciu o swoje 29-letnie badania, Hawkins udowodnił, że człowiek potrafi w sposób naturalny odróżniać prawdę od fałszu (lub dokładniej należałoby powiedzieć: od nieprawdy).


Niezawodnym testem jest reakcja naszych mięśni. Niewiarygodnie prosty test polega na naciskaniu wyciągniętego na wprost ramienia i badaniu jego rekacji na wypowiedziane stwierdzenie lub obraz. Jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe, jeżeli obraz jest pozytywny – ramię osoby testowanej nie opadnie pod wpływem nacisku. Będzie silne. Jeżeli jest przeciwnie – ramię zareaguje słabością mięśni i obniży się.

Kiedy dr Hawkins po raz pierwszy natknął się na “kinesjologię”, był człowiekiem sukcesu. Jak opowiada sam o sobie, w tym czasie, w wieku 38 lat przeżył jednak transformację duchową i doświadczył cudownego uzdrowienia ciężkiej choroby. Od tego momentu poświęcił się głównie zgłębianiu i rozwojowi “kinezjologii”.


Opracował skalę, która pozwala kalibrować poziom świadomości danej osoby, grupy osób, systemu filozoficznego, idei, ruchu politycznego, firmy, dowolnego obszaru geograficznego, a nawet całej ludzkości w dowolnym okresie historycznym.  


Wszystko bowiem opiera się na zasadzie, iz człowiek jest częścią większej całości. Że jest to ta sama energia, która objawia się w różnych formach. Energia, która jest niegraniczona, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. W związku z tym nie ma znaczenia, kiedy zadajemy pytanie i w odniesieniu do jakiego “obiektu” lub czasu. Wszechświat (poprzez nas) zawsze odpowie. “Ja jestem we Wszechświecie, a Wszechświat we mnie”.

Najważniejsze jest założenie, że nasze ciało nie umie kłamać, ani oszukiwać. Nie ma bowiem przekonań lub obaw, które serwuje nam nasza psychika. Nie ma więc w naszym ciele barier, które separują nas od czystej wiedzy, jaką jest Bóg, Siła Wyższa, Wszechświat, Energia (wybierz nazwę, która najbardziej Ci odpowiada).


Skala, którą Hawkins opracował rozpościera się pomiędzy 1, a 1000. 1 to najniższy poziom świadomości. 1000 to poziom Boga. Skala jest logarytmiczna (a więc nie liniowa, nie proporcjonalna). Wg Hawkins’a  200 jest poziomem przełomowym. To tutaj zaczyna się Integralność, Uczciwość. Poniżej jest cierpienie, strach, agresja. Poziom 350 to Akceptacja. 500 to Miłość. Zakres 700-1000 to obszar Oświecenia. Być może w następnych odcinkach napiszę więcej o rozumieniu tych poszczególnych pojęć w odniesieniu do tej skali, bo to bardzo ważne.

Dziś natomiast wspomnę, że wg Hawkins’a ludzkość, jako całość przekroczyła pod koniec XX wieku poziom 200! I tu niesamowita ciekawostka – wg niego nastąpiło to w momenice, kiedy Polska rozmontowała system socjalistyczny. Brawo!


W wyniku przekroczenia poziomu 200 (który jest również generalnie poziomem intelektu) zaczął się więc w świecie anglosaskim zwrot w stronę duchowości. I to można wyraźnie zaobserwować. Ilość książek, kursów, nurtów związanych z rozwojem osobistym, które pojawiają się na Zachodzie od końca ubiegłego wieku jest oszałamiająca. Cały nurt New Age jest tego najlepszym przykładem.

Na koniec krótki cytat z ksiazki Hawkins’a “Power vs Force”:


Man thinks he lives by virtue of the forces he can control, but in fact, he’s governed by power from unrevealed sources, power over which he has no control. Because power is effortless, it goes unseen and unsuspected. Force is experienced through the senses; power can be recognized only through inner awareness.

Polecam tę książkę wszystkim “głębokim poszukiwaczom” 🙂

ps. winien jestem jeszcze wyjaśnienie dlaczego na początku zaczęliśmy od tyłu 🙂 Termin “kinesiology” w swojej oryginalnej formie związany jest ze światem akademickim. W oryginale:

“Kinesiology is a common name for college and university academic departments that include many specialized areas of study in which the causes and consequences of physical activity are examined from different perspectives. Many colleges and universities around the world have schools of kinesiology. These institutions are 4 – 7 year courses leading to BS, MA and Ph.D. degrees. A kinesiologist is a person who has completed one of these programs graduating with one of these degrees.”

Od momentu jednak, kiedy inny naukowiec, dr Goodheart, po raz pierwszy w historii, na początku lat 60-tych, rozpoczął badania nad reakcją ludzkich mięśni na stumulator “niefizyczny”, termin “kinesiology” rozprzestrzenił się na ten właśnie obszar. Wg różnych zródeł obecnie istnieje ok. 80 różnych form terapii związanych z reakcją ludzkich mięśni, które używają terminu “kinesiology”.


 Zobacz także:

Byron Katie - kim był(a)byś bez swojej opowieści?

Czy duchowość może być ucieczką od rzeczywistości?

Jaką różnicę stanowisz dla świata?

Fritz Perls – cierpienie, bunt, wojna, zen, teatr i wreszcie psychoterapia

Coaching Samotności. Jak czujesz się sam(a) ze sobą?

Coaching Poczucia Sprawczości. Jak często musisz, a jak często wybierasz?


20 wyświetleń0 komentarzy