top of page

Skala, mapa poziomów świadomości Hawkinsa. Test kinezjologiczny

Dziś zacznę trochę od tyłu. Tematem przewodnim będzie kinezjologia, ale zanim wyjaśnię ten termin, najpierw kilka słów nt. Dr David Hawkins’a. W trakcie tego postu wyjaśni się, dlaczego zaczynamy od tyłu.

Skala, mapa świadomości Hawkinsa. Prawda czy Kłamstwo - Empowerment Coaching Kraków Blog

Dr David. R. Hawkins jest doktorem psychiatrii i dożywotnim członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie swojej 50-letniej pracy naukowej prowadził badania wraz z wieloma noblistami. Otrzymał również tytuł szlachecki od Królowej Danii. Opublikował niemało bardzo ciekawych książek (o których kilka słów później). W każdym razie mamy do czynienia z osobą bardzo wiarygodną i szanowaną. A piszę o tym dlatego, że metoda, którą opracował wydaje się nieprawdopodobna.


W oparciu o swoje 29-letnie badania, Hawkins udowodnił, że człowiek potrafi w sposób naturalny odróżniać prawdę od fałszu (lub dokładniej należałoby powiedzieć: od nieprawdy).


Test kinezjologiczny - jak odróżnić prawdę od fałszu

Niezawodnym sposobem na odróżnienie prawdy od fałszu jest reakcja naszych mięśni. Niewiarygodnie prosty test kinezjologiczny polega na naciskaniu wyciągniętego na wprost ramienia i badaniu jego reakcji na wypowiedziane stwierdzenie lub obraz. Jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe, jeżeli obraz jest pozytywny – ramię osoby testowanej nie opadnie pod wpływem nacisku. Będzie silne. Jeżeli jest przeciwnie – ramię zareaguje słabością mięśni i obniży się.

Kiedy dr Hawkins po raz pierwszy natknął się na “kinezjologię”, był człowiekiem sukcesu. Jak opowiada sam o sobie, w tym czasie, w wieku 38 lat przeżył jednak transformację duchową i doświadczył cudownego uzdrowienia ciężkiej choroby. Od tego momentu poświęcił się głównie zgłębianiu i rozwojowi “kinezjologii”.Skala, mapa poziomów świadomości Hawkinsa

Dr Hawkins rozpoczął badania nad kinezjologiczną reakcją na prawdę i kłamstwo w r. 1975. Jego wieloletnie badania z udziałem tysięcy osób potwierdziły zdolność ludzkiego organizmu do odróżnienia nie tylko bodźca pozytywnego od negatywnego, ale też anabolicznego (czyli ulepszającego życie) od katabolicznego (czyli takiego, który życie pochłania). I co najważniejsze, potwierdził również, że ta reakcja potrafi odróżnić prawdę od fałszu!


Bardzo ważne jest to, że odpowiedzi w stworzonym przez niego teście kinezjologicznym oka­zały się spójne w różnych kulturach i populacjach oraz nie­zmienne z upływem czasu. A to jest naukowym warunkiem uznania danego testu za wiarygodny i powtarzalny.


David Hawkins kontynuował swoje badania i z czasem opracował skalę, która pozwala kalibrować poziom świadomości danej osoby, grupy osób, systemu filozoficznego, idei, ruchu politycznego, firmy, dowolnego obszaru geograficznego, a nawet całej ludzkości w dowolnym okresie historycznym.  


Wszystko bowiem opiera się na zasadzie, iż człowiek jest częścią większej całości. Że jest to ta sama energia, która objawia się w różnych formach. Energia, która jest niegraniczona, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. W związku z tym nie ma znaczenia, kiedy zadajemy pytanie i w odniesieniu do jakiego “obiektu” lub czasu. Wszechświat (poprzez nas) zawsze odpowie. “Ja jestem we Wszechświecie, a Wszechświat we mnie”.

Najważniejsze jest założenie, że nasze ciało nie umie kłamać, ani oszukiwać. Nie ma bowiem przekonań lub obaw, które serwuje nam nasza psychika. Nie ma więc w naszym ciele barier, które separują nas od czystej wiedzy, jaką jest Bóg, Siła Wyższa, Wszechświat, Energia (wybierz nazwę, która najbardziej Ci odpowiada).


Skala, którą Hawkins opracował rozpościera się pomiędzy 1, a 1000. 1 to najniższy poziom świadomości. 1000 to poziom Boga. Skala jest logarytmiczna (a więc nie liniowa, nie proporcjonalna). Wg Hawkins’a  200 jest poziomem przełomowym. To tutaj zaczyna się Integralność, Uczciwość. Poniżej jest cierpienie, strach, agresja. Poziom 350 to Akceptacja. 500 to Miłość. Zakres 700-1000 to obszar Oświecenia.


Poniższa grafika przedstawia Mapę Poziomów Świadomości Hawkinsa.Mapa Poziomów Świadomości, Skala Hawkinsa

Warto podkreślić, że wg Hawkinsa ludzkość, jako całość przekroczyła pod koniec XX wieku poziom 200! I tu niesamowita ciekawostka – wg niego nastąpiło to w momencie, kiedy Polska rozmontowała system socjalistyczny. Brawo!


W wyniku przekroczenia poziomu 200 (który jest również generalnie poziomem intelektu) zaczął się więc w świecie anglosaskim zwrot w stronę duchowości. I to można wyraźnie zaobserwować. Ilość książek, kursów, nurtów związanych z rozwojem osobistym, które pojawiają się na Zachodzie od końca ubiegłego wieku jest oszałamiająca. Cały nurt New Age jest tego najlepszym przykładem.


Miliony wykonanych kalibracji, potwierdziły odkrycie Hawkinsa i jego Skalę Świadomości. Jego badania są również zgodne z hipotezą pól morfogenetycznych” Ruperta Sheldrake’a oraz z holograficznym modelem funkcjonowania mózgu Karla Pribrama.

Na koniec krótki cytat z książki Hawkins’a “Siła czy Moc" (ang. "Power vs Force")


Człowiek myśli, że żyje dzięki siłom, które może kontrolować, ale w rzeczywistości rządzi nim moc pochodząca z nieujawnionych źródeł, moc, nad którą nie ma kontroli. Ponieważ moc nie wymaga wysiłku, pozostaje niewidoczna i nieoczekiwana. Siły doświadcza się zmysłami; moc można rozpoznać tylko poprzez wewnętrzną świadomość.

Polecam tę książkę wszystkim “głębokim poszukiwaczom” 🙂
Różne znaczenia terminu "kinezjologia"

Winien jestem jeszcze wyjaśnienie dlaczego na początku zaczęliśmy od tyłu 🙂 Termin kinezjologia (ang. kinesiology) w swojej oryginalnej formie związany jest ze światem akademickim. W oryginale ma on następujące znaczenie:

“to powszechna nazwa wydziałów akademickich szkół wyższych i uniwersytetów, które obejmują wiele wyspecjalizowanych dziedzin nauki, w których przyczyny i skutki aktywności fizycznej są badane z różnych perspektyw. Wiele szkół wyższych i uniwersytetów na całym świecie ma szkoły kinezjologii. Instytucje te to 4–7-letnie studia prowadzące do uzyskania tytułu licencjata, magistra i doktora. Kinezjolog to osoba, która ukończyła jeden z tych programów i uzyskała jeden z tych stopni.”

Od momentu jednak, kiedy inny naukowiec, dr Goodheart, po raz pierwszy w historii, na początku lat 60-tych, rozpoczął badania nad reakcją ludzkich mięśni na stymulator “niefizyczny”, termin “kinezjologia” rozprzestrzenił się na ten właśnie obszar. Wg różnych źródeł obecnie istnieje ok. 80 różnych form terapii związanych z reakcją ludzkich mięśni, które używają tego terminu.


 Zobacz także:
559 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page