Wysoko Wrażliwe Osoby-na czym polega ich wyjątkowość+Test


Empowerment Coaching Krakow Blog-Osoby Wysoko Wrazliwe WWO Test

Termin Osoba Wysoko Wrażliwa (ang. HSP: Highly Sensitive Person) został po raz pierwszy wymyślony przez psycholog Elaine Aron (1996), która sama jest HSP. Wraz z mężem opracowali skalę wysoce wrażliwej osoby (HSPS), która dała początek dalszym badaniom nad tą cechą.


Wcześniej Carl Jung jako pierwszy dostrzegł znaczenie wrażliwości i uważał, że odgrywa ona ważniejszą rolę niż seksualność w podatności jednostki na nerwicę (Aron, 2004).


W tym artykule wyjaśnimy wyjątkowość Wysoko Wrażliwej Osoby (WWO). Przeanalizujemy również, czy powinno się postrzegać wysoką wrażliwość jako zaburzenie, czy też może jako kategorię neuroróżnorodności (o której piszemy w innym poście) i tak naprawdę szczególny dar.


Będziemy również zamiennie używali polskiego WWO i angielskiego HSP dla określenia Osoby Wysoko Wrażliwej.


I, co ważne, przekażemy linki do odpowiednich testów. Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.


Czym charakteryzuje się osobowość o wysokiej wrażliwości (HSP)?

Szacuje się, że HSP stanowią 15–20% całej populacji (wyniki uzyskane przy użyciu pełnego testu HSPS Aron i Aron, 1997) oraz do 30% populacji przy użyciu skróconej skali (SensitivityResearch.com, 2020).


Kiedy dana osoba uzyskuje 14 lub więcej punktów w 27-punktowej skali HSPS, uważa się, że ma wysoko wrażliwą osobowość. Oryginalna definicja Aron (1996) rozumiała wysoką wrażliwość jako cechę wrodzoną i genetyczną, a nie wyuczoną lub istniejącą w spektrum. Innymi słowy, albo się z tym urodziłeś, albo nie.


W badaniach przeprowadzonyh w roku 2010 Aron podzielił cechę HSP na cztery główne kategorie.


1. Głębia przetwarzania WWO

WWO przetwarzają wszystkie rodzaje informacji głębiej niż inne osoby. Są bardziej refleksyjne i dłużej podejmują decyzje (Aron, 2010). Głębokość przetwarzania zachodzi zarówno świadomie, poprzez analizę informacji przekazywanych przez komunikację w związkach, jak i nieświadomie, poprzez przeczucia.


2. Nadpobudliwość WWO

WWO zauważają znacznie więcej niż inni w tej samej sytuacji lub środowisku: poziom hałasu, zapachy i inne aspekty środowiska, w tym emocje innych ludzi (choć mogą one pozostać niewyrażone), (Aron, 2010). Może to być korzystne, ale może również prowadzić do nadmiernego pobudzenia i chronicznego stresu.